Court decree № 96926571, 11.05.2021, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
11.05.2021
Case No.
"5023/2756/11 (922/336/20)"
Document №
96926571
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"11" травня 2021 р.Справа № 5023/2756/11 (922/336/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом фізичної особи ОСОБА_1 , м. Харків, до Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" м. Харків, про стягнення коштів, визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі за участю :

представника позивача - Ястребової Є.Б.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду з позовною заявою до ДП "Харківський завод шампанських вин" про стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 200 000,00 грн.

Ухвалою суду від 11.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за вказаним позовом (справа № 5023/2756/11 (922/336/20).

Крім того, ОСОБА_1 звернулась до суду з позовною заявою до ДП "Харківський завод шампанських вин", в якій позивач просить суд :

- визнати незаконним та скасувати наказ про звільнення ОСОБА_1 та поновити ОСОБА_1 на роботі в ДП "Харківський завод шампанських вин";

- стягнути з відповідача на користь позивача середній заробіток за весь час вимушеного прогулу;

- допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за один місяць.

Ухвалою суду від 17.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за вказаним позовом № 5023/2756/11 (922/399/20) .

Ухвалою суду від 09.04.2020 об`єднано вказані справи № 5023/2756/11 (922/336/20) та № 5023/2756/11 (922/399/20) в одне провадження, присвоївши номер № 5023/2756/11 (922/336/20), призначено підготовче засідання.

Ухвалою від 07.07.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою від 19.04.2021 розгляд справи по суті призначено на 11.05.2021.

У призначене судове засідання з`явився представник позивача, відповідач не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

У судовому засіданні представник позивача подала клопотання про визнання поважними причин пропуску строку на їх подання та долучення доказів до матеріалів справи, вказує, що докази, які вона просить долучити до матеріалів справи мають суттєве значення для вирішення спору та не могли бути надані раніше.

Представник позивача вказує, що додаткові докази надає, у зв`язку з наданням відповідачем 22.03.2021 додаткових пояснень та доказів, просить долучити до матеріалів справи : копію відповіді від 16 лютого 2021 року вих. № 4586/6/20-40-18-15-13 Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Харківській області; копію ухвали від 30 травня 2017 року Ленінського районного суду м. Харкова про відкриття провадження у справі № 642/2577/17; копію наказу від 05 вересня 2016 року № 54-П по ДП "Харківський завод шампанських вин"; копії виписок з карт стаціонарного хворого № 5932, № 4577, № 19690, № 10121183, № 2937, № 7020, № 2476, № 4320, № 4480, № 3106, № 3444; копію акту від 08 квітня 2021 року, затвердженого в.о. директора ДП "Харківський завод шампанських вин" 09 квітня 2021 року розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку; копію картки обліку професійного захворювання (отруєння).

Крім того, представник позивача звернулась до суду з клопотанням про витребування доказів, в якому також зазначає, що відповідачем 22.03.2021 надані додаткові пояснень та докази, у зв`язку з чим виникла необхідність в витребуванні додаткових доказів від відповідача, а саме :

- належним чином завірену копію штатного розкладу ДП "Харківський завод шампанських вин" з січня 2016 року по жовтень 2018 року (по день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин");

- інформацію про усі вакантні посади, які станом на жовтень 2018 року (на день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин") у зв`язку із скороченням штату, обіймали працівники тимчасово виконуючі обов`язки по цим посадам;

- інформацію про усі вакантні посади, які з січня 2016 року по жовтень 2018 року (на день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин") були на ДП "Харківський завод шампанських вин" для роботи на легкій праці;

- інформацію про направлення листків непрацездатності ОСОБА_1 до Фонду страхування України Управління виконавчої дирекції фонду в Харківській області з січня 2016 року по жовтень 2018 року (по день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин") за принципом: № листка непрацездатності, дата направлення до Фонду соціального страхування України Управління виконавчої дирекції фонду в Харківській області, суми виплат по таких листках непрацездатності, дати виплат.

В обґрунтування поданого клопотання представник позивача зазначила, що намагаючись вжити самостійних заходів щодо збору доказів, Адвокатське об`єднання "Ястребова і партнери" направило адвокатський запит до ДП "Завод шампанських вин", на який так і не отримало відповіді..

Розглянувши клопотання позивача про визнання поважними причин пропуску строку на їх подання та долучення доказів до матеріалів справи, суд виходить з наступного.

Відповідно до частин 2, 4 статті 161 Господарського процесуального кодексу України заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Згідно частини 2 статті 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Згідно частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Приписами статті 42 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати докази, заяви, клопотання, надавати пояснення суду, свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду.

Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом (стаття 113 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частин 1 та 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до ч. 2, ч. 5 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач повинен подати суду докази разом з поданням позовної заяви. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Частиною 8 ст. 80 ГПК України передбачено, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно статті 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Якщо інше не встановлено судом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк.

Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

За таких обставин, задля дотримання принципів господарського судочинства, з огляду на зазначені позивачем обставини, суд вважає можливим задовольнити клопотання позивача, поновити строк для подання доказів та долучити надані докази до матеріалів справи

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З позовної заяви та поданого клопотання вбачається, що документи, які просить витребувати представник позивача, йому не надані, при цьому вказані докази мають суттєве значення для розгляду даного спору.

За таких обставин суд задовольняє клопотання представника позивача про витребування доказів у повному обсязі.

За таких обставин, враховуючи необхідність витребування доказів у справі, неявку відповідача в судове засідання, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 80, 81, 119, 164, 194-196, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про визнання поважними причин пропуску строку на подання доказів задовольнити.

Поновити позивачу строк на подання доказів, долучити докази, надані представником позивача з клопотанням вих. № 585 від 05.05.2021, до матеріалів справи.

Зобов`язати Державне підприємство "Харківський завод шампанських вин" (код 30590422, 61017, м. Харків, вул. Лозівська, 20) надати до суду:

- належним чином завірену копію штатного розкладу ДП "Харківський завод шампанських вин" з січня 2016 року по жовтень 2018 року (по день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин");

- інформацію про усі вакантні посади, які станом на жовтень 2018 року (на день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин") у зв`язку із скороченням штату, обіймали працівники тимчасово виконуючі обов`язки по цим посадам;

- інформацію про усі вакантні посади, які з січня 2016 року по жовтень 2018 року (на день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин"), були на ДП "Харківський завод шампанських вин" для роботи на легкій праці;

- інформацію про направлення листків непрацездатності ОСОБА_1 до Фонду страхування України Управління виконавчої дирекції фонду в Харківській області з січня 2016 року по жовтень 2018 року (по день звільнення ОСОБА_1 з ДП "Харківський завод шампанських вин") за принципом: № листка непрацездатності, дата направлення до Фонду соціального страхування України Управління виконавчої дирекції фонду в Харківській області, суми виплат по таких листках непрацездатності, дати виплат.

Попередити Державне підприємство "Харківський завод шампанських вин" про те, що відповідно до положень ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

В разі ненадання витребуваних документів, зобов`язати відповідача надати документальне підтвердження неможливості подачі витребуваних документів.

Розгляд справи по суті відкласти на "08" червня 2021 р. о 10:30

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, 8-й під`їзд, 2-й поверх, зал № 205.

Суд повідомляє учасників справи про :

- можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/;

- можливість подачі документів в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або іншими засобами дистанційного зв`язку.

Копію ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 14.05.2021.

Суддя В.О. Яризько

Часті запитання

Який тип судового документу № 96926571 ?

Документ № 96926571 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96926571 ?

Дата ухвалення - 11.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96926571 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96926571 ?

В Commercial Court of Kharkiv Oblast
Previous document : 96926570
Next document : 96926572