Court decree № 96568760, 27.04.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
27.04.2021
Case No.
910/3240/21
Document №
96568760
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.04.2021Справа № 910/3240/21

За позовом Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс"

про визнання правочину недійсним,

Суддя Ломака В.С.

Секретар судового засідання Вегера А.В.

Представники сторін:

від позивача: Алмаз В.В. за довіреністю № 263-Д від 11.03.2021;

від відповідача: Купайгородський Е.О. за ордером серії КС № 350002 від 21.12.2020.

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" (далі - відповідач) про визнання недійсним укладеного між сторонами договору про спільну діяльність щодо впровадження і використання мобільного додатку "KyivSmartCity як програмного модулю АСОП від 25.02.2019 року № 4607, у тому числі додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 року до цього договору.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на те, укладений між сторонами договір № 4607 від 25.02.2019 року "Про спільну діяльність щодо впровадження і використання мобільного додатку "KyivSmartCity" як програмного модулю АСОП", а також додаткова угода № 1 до цього договору суперечать нормам частини 3 статті 92 Цивільного кодексу України та укладені з перевищенням повноважень у порушення частини 1 статті 36 Господарського кодексу України, у зв`язку з чим мають бути визнані недійними. З урахуванням наведених підстав, позивач звернувся до суду з позовом для захисту своїх прав та законних інтересів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.03.2021 року відкрито провадження у справі № 910/3240/21, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 30.03.2021 року.

26.03.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" від 25.03.2021 року на позовну заяву, в якому останнє заперечило проти задоволення вимог позивача з огляду на те, що позивачем у встановленому законом порядку не було доведено, яке саме його цивільне право було порушено відповідачем, а також яким чином таке право може бути відновлено, враховуючи, зокрема, закінчення строку спірного договору 31.12.2020 року, тобто до моменту звернення позивача до суду з даним позовом. Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" вказало, що діяльність позивача в рамках договору про спільну діяльність від 25.02.2019 року № 4607 проводилася на комерційній основі, що виключає можливість застосування до спірних правовідносин положень Закону України "Про публічні закупівлі", на який посилалося Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" при обґрунтуванні позовних вимог. Також відповідач вказав на підписання оскаржуваного правочину та додаткової угоди № 1 до нього уповноваженими представниками сторін.

30.03.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява позивача від 29.03.2021 року про відкладення розгляду справи на іншу дату.

У підготовчому засіданні 30.03.2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 20.04.2021 року, а також встановлено позивачу строк на подання відповіді на відзив на позовну заяву - до 05.04.2021 року, встановлено відповідачу строк на подання заперечень на відповідь на відзив на позовну заяву - до 16.04.2021 року.

06.04.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла відповідь Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" від 05.04.2021 року на відзив на позовну заяву, в якій позивач зазначив, що факт припинення дії спірного договору або повного його виконання не позбавляє позивача права на звернення до суду з позовом про визнання такого правочину недійсним. Крім того, укладенням оскаржуваного договору, який, на думку позивача, не відповідає закону, порушено право/обов`язок Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на укладення договору, що відповідає таким вимогам, право/обов`язок на належне ведення власної господарської діяльності у відповідності до вимог закону. Також позивач наголосив на застосуванні до спірних правовідносин положень Закону України "Про публічні закупівлі", враховуючи те, що оскаржуваний договір, незважаючи на умови спільної діяльності, є договором про закупівлю послуг для потреб територіальної громади міста Києва, відтак мав бути укладений сторонами за результатами процедури закупівлі, чого сторонами дотримано не було.

Слід також зазначити, що разом з відповіддю на відзив на позовну заяву позивачем було подано клопотання, в якому Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" просило суд поновити йому строк на подання означеної заяви по суті спору, посилаючись на запроваджені обмеження у перевезенні осіб та відсутність на підприємстві позивача достатньої кількості спеціальних перепусток для безперешкодного користування транспортом працівниками позивача, відповідальними за підготовку та подання відповіді на відзив на позовну заяву, що призвело до пропуску встановленого строку на подання цієї заяви по суті спору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.04.2021 року в задоволенні клопотання Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" про поновлення строку на подання відповіді на відзив на позовну заяву відмовлено та водночас продовжено позивачу строк на подання вказаної заяви по суті спору.

У підготовчому засіданні 20.04.2021 року представником відповідача заявлено усне клопотання про визнання дій позивача щодо подання даної позовної заяви зловживанням процесуальними правами та залишення позову без розгляду на цій підставі, а також клопотання про закриття провадження у справі, у зв`язку з відсутністю предмета спору.

У підготовчому засіданні 20.04.2021 року судом продовжено відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив на позовну заяву до 26.04.2021 року, а також без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 27.04.2021 року.

23.04.2021 року на електронну адресу господарського суду міста Києва надійшла заява відповідача від 22.04.2021 року, в якій останній просив суд визнати дії позивача щодо подання даної позовної заяви зловживанням процесуальними правами та залишити позов без розгляду на цій підставі.

Крім того, 23.04.2021 року на електронну адресу господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, заяви про зупинення провадження у справі № 910/4446/21.

23.04.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли заперечення позивача від 22.04.2021 року на клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду, закриття провадження у справі, в яких Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" просило суд відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" у задоволенні вищенаведених клопотань.

До початку призначеного судового засідання 27.04.2021 року на електронну адресу господарського суду міста Києва надійшли заперечення відповідача від 26.04.2021 року на відповідь на відзив на позовну заяву, в яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" навело аргументи на спростування пред`явлених до нього позовних вимог Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

У підготовчому засіданні 27.04.2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено протокольну ухвалу про відмову в задоволенні клопотання відповідача про залишення позову без розгляду, у зв`язку із відсутністю правових підстав для визнання зловживанням позивачем своїми процесуальними правами дій останнього, направлених на подання до суду позовної заяви у даній справі, а також з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів сторін у даній справі, забезпечення сторонам можливості надати всі необхідні докази, заяви та клопотання на їх розсуд, з урахуванням положень статей 177, 182 Господарського процесуального кодексу України, продовжено строк проведення підготовчого провадження у даній справі на 30 днів.

Слід також зазначити, що у наведеному підготовчому засіданні представник відповідача не підтримав раніше заявлене ним клопотання про закриття провадження у даній справі, у зв`язку з відсутністю предмета спору, та просив суд не розглядати його по суті.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд: 1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; 2) з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; 3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; 4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; 5) може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; 6) з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; 7) з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; 8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; 9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; 10) вирішує заяви та клопотання учасників справи; 11) направляє судові доручення; 12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; 13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; 14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; 15) встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; 16) з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; 17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи; 18) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; 19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Під час підготовчого засідання судом проведено відповідні дії, які передбачені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, а також з`ясовано думку представників сторін щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення даної справи до судового розгляду по суті.

Згідно з частиною 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників справи; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 181, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/3240/21 до судового розгляду по суті на 12.05.21 о 16:20 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, корпус Б, зал судових засідань № 8.

2. Викликати у судове засідання представників учасників справи, яким необхідно при собі мати документи, що підтверджують їх повноваження відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

3. Ухвала набирає законної сили 27.04.2021 року та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

4. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Повний текст ухвали складено та підписано 28.04.2021 року.

Суддя В.С. Ломака

Часті запитання

Який тип судового документу № 96568760 ?

Документ № 96568760 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96568760 ?

Дата ухвалення - 27.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96568760 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96568760 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 96568759
Next document : 96568761