Decision № 96499864, 13.04.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
13.04.2021
Case No.
910/3934/21
Document №
96499864
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.04.2021Справа № 910/3934/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., за участі секретаря судового засідання Лаврова В.О., розглянувши матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Крос»

до Приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк»

про зобов`язання вчинити дії

за участі представників:

від позивача - Дедіщева В.І. (уповноважений представник);

від відповідача - Доценко Т.О. (уповноважений представник).

ВСТАНОВИВ:

У березні 2021 року ТОВ «Альфа Крос» звернулось до суду з позовом до ПрАТ «Айбокс Банк» про зобов`язання відповідача зарахувати прості іменні акції АТ «Айбокс Банк» у кількості 10376500 штук на рахунок у цінних паперах ТОВ Альфа Крос» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Айбокс Банк».

Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що позивачем за результатами проведених торгів з продажу акцій, на які звернено стягнення, 17.03.2020 придбано 10376500 простих іменних акцій АТ «Айбокс Банк», про що укладено Договір (біржовий контракт) купівлі-продажу цінних паперів (Б-В) №813616;БВ-35/20-1;БВ514/20. На виконання умов вказаного контракту позивачем було перераховано загальну вартість акцій та надано розпорядження відповідачу про зарахування акцій на рахунок позивача. Проте відповідачем було відмовлено у зарахуванні акцій з огляду на наявність заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у справі № 752/24858/18, якою накладено арешт на зазначені акції та заборонено проводити облікові операції з ними. Вказує, що акції було реалізовано на виконання пріоритетного обтяження в ході виконання рішення суду, в тому числі і у справі, в якій вживались заходи забезпечення позову і позивач набув право власності на придбане майно вільним від обтяжень.

Відповідач проти позову заперечував, вказуючи, що він не наділений повноваженнями знімати обтяження з зазначених цінних паперів, і за наявності ухвали суду про вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в арешті спірних акцій та заборони проводити облікові операції з ними, а також запису в реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження акцій у відповідача відсутні підстави для проведення будь-яких операцій із зазначеними цінними паперами.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримала у повному обсязі, додатково зазначивши, що реалізація спірних акцій відбулася в межах зведеного виконавчого провадження з виконання рішень Голосіївського районного суду, зокрема і у справі №752/24858/18, в межах якої судом було вжито заходи забезпечення позову. Після проведених торгів позивачем було перераховано повну вартість придбаних акцій і зазначені кошти було розподілено виконавцем між стягувачами у зведеному виконавчому провадженні.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечував, з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що17.03.2020 відбувся аукціон, проведений АТ "Фондова біржа ПФТС" з продажу цінних паперів на які звернуто стягнення. Покупцем цінних паперів (прості іменні бездокументарні акції, емітент: ПрАТ «Айбокс Банк», код ЄДРПОУ 21570492, ISIN UA4000066153, у кількості 10376500 акцій, номінальною вартістю 1,18 грн кожна, загальна номінальна вартість 12 244 270,00 грн, що складає 6,122% статутного капіталу ПрАТ «Айбокс Банк») стало ТОВ «Альфа Крос».

За результатами вказаного аукціону 17.03.2020 між приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Білоконем М.В. (замовник продавця) та ТОВ «Альфа Крос» (клієнт покупця) укладено Договір (біржовий контракт) №813616;БВ-35/20-1;БВ514/20, за умовами якого замовник продавця зобов`язався передати у власність клієнта покупця цінні папери на умовах, передбачених цим Договором, а клієнт покупця зобов`язався прийняти у власність такі цінні папери та сплатити за них відповідну суму. Предметом договору є цінні папери, а саме 10376500 простих іменних бездокументарних акцій ПрАТ «Айбокс Банк» номінальною вартістю 1,18 грн за шт., загальною вартістю (сума біржового контракту) 11685745 грн.

Вказаний договір підписано уповноваженими представниками сторін, кріплено печатками та зареєстровано АТ «Фондова біржа ПФТС» 17.03.2020 за №0078.

Згідно наявних в матеріалах справи платіжних доручень №465 від 16.03.2020 та № 474 від 20.03.2020 ТОВ «Альфа Крос», на виконання біржового контракту сплатила вартість придбаних акцій в загальному розмірі 11685745 грн.

Позивач звертався до відповідача з заявою про зарахування придбаних акцій на рахунок у цінних паперах ТОВ «Альфа Крос», проте відповідачем було відмовлено у вчиненні зазначеної операції у зв`язку з наявним публічним обтяженням спірних акцій, зареєстрованого на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у справі №7852/24858/18.

Пунктом 2 ст. 149 ЦПК України встановлено, що забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 11 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» визначено, що обтяження рухомого майна реєструються в Державному реєстрі в порядку, встановленому цим Законом.

Приписами ст. 14 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» передбачено, що якщо інше не встановлено цим Законом, зареєстроване обтяження має вищий пріоритет над незареєстрованими обтяженнями. Пріоритет зареєстрованих обтяжень визначається у черговості їх реєстрації, за винятками, встановленими цим Законом. Обтяжувачі, які зареєстрували обтяження одного і того ж рухомого майна одночасно, мають рівні права на задоволення своїх вимог. Обтяжувач з вищим пріоритетом має переважне право на звернення стягнення на предмет обтяження.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» якщо рухоме майно, яке є предметом публічного обтяження, є також предметом інших обтяжень, задоволення прав обтяжувача за публічним обтяженням або особи, на користь якої встановлено публічне обтяження, здійснюється в черговості згідно з пріоритетом публічного обтяження.

Статтею 39 вказаного закону передбачено, що публічне обтяження підлягає реєстрації в порядку, встановленому цим Законом, протягом п`яти днів із дня винесення відповідного рішення, на підставі якого воно виникає. Обов`язок щодо здійснення реєстрації покладається на уповноважений орган або на особу, зазначену в рішенні уповноваженого органу.

Пріоритет публічного обтяження встановлюється з моменту його реєстрації. Зареєстровані публічні обтяження не мають пріоритету над обтяженнями того ж рухомого майна, які були зареєстровані раніше моменту реєстрації публічного обтяження, а також обтяженнями, які мають вищий пріоритет згідно з правилами, встановленими розділом III цього Закону.

Судом встановлено, що в ході розгляду Голосіївським районним судом м. Києва справи №752/24858/18 за позовом ТОВ «Паритет фінанси» про стягнення з ОСОБА_1 на користь товариства заборгованості, ухвалою вказаного суду від 08.02.2019 було вжито заходи забезпечення позову та накладено арешт на майно ОСОБА_1 , зокрема на: прості іменні акції у кількості 10376500 (десять мільйонів триста сімдесят шість тисяч п`ятсот) штук, що становить 6,1220% статутного капіталу ПрАТ «Айбокс Банк»; зобов`язано депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента ОСОБА_1 внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери; зобов`язано ПАТ «Національний депозитарій України» направити депозитарним установам повідомленні з судовим рішенням про арешт акцій та про заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами.

На виконання вказаної ухвали, 16.03.2020, приватним виконавцем Шмідт К.В. на підставі постанови ВП № 61561577 зареєстровано публічне обтяження - арешт вказаних акцій за № 27586776, що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №65703801 від 14.05.2020.

Як вбачається з матеріалів справи та пояснень представників сторін, на виконанні у приватного виконавця Білоконь М.В. перебуває виконавче провадження № 60886079 з примусового виконання виконавчого листа № 752/16838/18 виданого 13.12.2019 Голосіївським районним судом міста Києва про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 коштів на загальну суму 9326450, 33 грн., відкрите на підставі постанови від 13.12.2019.

Постановою приватного виконавця Білоконь М.В. від 16.12.2019 накладено арешт на прості іменні акції ПрАТ "Айбокс Банк", ідентифікаційний код 21570492, у кількості 10 376 500 (десять мільйонів триста сімдесят шість тисяч п`ятсот) акцій, номінальною вартістю 1,18 грн. (одна гривня 18 копійок) кожна, що складає 6,1220% статутного капіталу ПрАТ «Айбокс Банк» (далі по тексту - цінні папери/акції).

В межах вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем Білоконь М.В. 17.12.2019 зареєстровано публічне обтяження на вищевказані цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що підтверджується копією витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 17.12.2019 №63769741.

Постановою від 09.01.2020 вказаним приватним виконавцем, описано майно, яке належить боржнику, а саме: прості іменні бездокументарні акції, емітент: ПрАТ «Айбокс Банк», код ЄДРПОУ 21570492, ISIN UA4000066153, у кількості 10 376 500 акцій, номінальною вартістю 1,18 грн. (UA) кожна, загальна номінальна вартість 12 244 270,00 грн., що складає 6,1220% статутного капіталу ПрАТ «Айбокс Банк».

13.03.2020 приватним виконавцем Білоконь М.В. відкрито виконавче провадження № 61554043 за заявою ТОВ «Паритет Фінанс» з примусового виконання виконавчого листа № 752/24858/18 виданого 19.02.2020 Голосіївським районним судом міста Києва. Також 13.03.2020 приватним виконавцем Білоконь М.В. винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень № 60886079 та № 61554043 у зведене виконавче провадження № 61555425.

Згідно постанови приватного виконавця Білоконя М.В. від 25.03.2020 у зведеному виконавчому провадженні №61555425, в процесі виконання зведеного виконавчого провадження звернуто стягнення на майно боржника ОСОБА_1 - прості іменні бездокументарні акції, емітент: ПрАТ «Айбокс Банк», код ЄДРПОУ 21570492, ISIN UA4000066153, у кількості 10 376 500 акцій, номінальною вартістю 1,18 грн. (UA) кожна, загальна номінальна вартість 12 244 270,00 грн., що складає 6,1220% статутного капіталу ПрАТ «Айбокс Банк» шляхом їх примусової реалізації на фондовій біржі, покупцем вказаних акцій є ТОВ «Альфа Крос». Цією ж постановою приватний виконавець зняв арешт із зазначених цінних паперів та зобов`язав депозитарну установу ПрАТ «Айбокс Банк» списати вказані акції з рахунку в цінних паперах № ОСОБА_1 відкритого в ПрАТ «Айбокс Банк», для подальшого зарахування на рахунок в цінних паперах ТОВ «Альфа Крос» відкритий в депозитарній установі: ПрАТ «Айбокс Банк».

За змістом положень норм ЦПК, які визначають порядок та підстави виття заходів щодо забезпечення позову та змісту Закону України «Про виконавче провадження» заборона відчуження або арешт майна, які накладаються судом для забезпечення позову про стягнення грошових коштів, мають на меті подальше звернення стягнення на таке майно в разі задоволення позову. Іпотека або арешт нерухомого майна, що накладається виконавцем у межах виконавчого провадження, мають ту ж саму мету. Тому іпотека або арешт, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно раніше, мають вищий пріоритет, ніж заборона відчуження або арешт майна, накладені судом, які були зареєстровані пізніше. У цьому разі заборона відчуження або арешт майна, накладені судом, не є перешкодою для реалізації майна, а покупець такого майна набуває право власності на нього вільним від зазначених обтяжень. Якщо ж майно не буде реалізоване, а іпотека буде припинена або буде знятий арешт, накладений виконавцем (зокрема, у випадку повного виконання боржником свого обов`язку), то заборона відчуження або арешт майна, накладені судом, і надалі виконуватимуть функцію забезпечення позову.

Аналогічна позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 23.10.2019 у справі №922/3537/17.

Отже, реалізація спірних акцій відбулася в межах зведеного виконавчого провадження з виконання судових рішень, в тому числі і у справі №752/24858/18, в ході розгляду якої Голосіївським районним судом міста Києва вживались заходи забезпечення позову, а метою проведеного аукціону було задоволення вимог стягувачів у вказаному зведеному виконавчому провадження, зокрема і позивача у справі №752/24858/18. Крім того, враховуючи що публічне обтяження на спірні акції в межах виконавчого провадження в ході виконання якого відбулася їх реалізація зареєстровано раніше ніж обтяження на підставі ухвали суду про забезпечення позову, звернення стягнення на вказані акції відбулося за пріоритетним обтяженням.

Враховуючи, що позивач придбав спірні акції на аукціоні під час їх примусової реалізації в межах виконання зведеного виконавчого провадження, за відсутності доказів порушення порядку здійснення такої реалізації, позивач набув право власності на акції вільним від обтяжень, накладених з метою забезпечення можливості звернення стягнення на це майно, зокрема на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва справи від 08.02.2019 у справі № 752/24858/18.

Отже, оскільки позивач є власником придбаних ним на аукціоні акції, наявні підстави для задоволення позову та зобов`язання відповідача здійснити зарахування вказаних акцій на рахунок в цінних паперах позивача, відкритий в АТ «Айбокс банк».

Згідно із ч.2-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Разом з тим, з урахуванням положень ст.129 Господарського процесуального кодексу України, витрати на сплату судового збору за подання позову покладаються на відповідача в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, ст.ст.232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство «Айбокс Банк» (03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9 А; ідентифікаційний код 21570492) зарахувати прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» у кількості 10376500 (десять мільйонів триста сімдесят шість тисяч п`ятсот) штук на рахунок у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Крос» (03134, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11, І-й поверх буд, літ. А; ідентифікаційний код 39724812) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Айбокс Банк».

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9 А; ідентифікаційний код 21570492) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Крос» (03134, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11, І-й поверх буд, літ. А; ідентифікаційний код 39724812) витрати зі сплати судового збору в розмірі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено: 23.04.2021

Суддя Я.В. Маринченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96499864 ?

Документ № 96499864 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96499864 ?

Дата ухвалення - 13.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96499864 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96499864 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 96499863
Next document : 96499865