Decision № 96385435, 19.04.2021, Chernivtsi Circuit Administrative Court

Approval Date
19.04.2021
Case No.
600/976/21-а
Document №
96385435
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 р. м. Чернівці Справа № 600/976/21-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Боднарюка О.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Чернівецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг", про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області (далі - позивач), звернулось в суд з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг", (далі - відповідач), в якому просить:

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг" податковий борг в сумі 68004,93 грн до державного бюджету України, шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків;

- накласти арешт на кошти та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг", що знаходяться в банку, в межах суми податкового боргу в розмірі 68004,93грн.

Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначив, що за відповідачем обліковується податковий борг, який виник на підставі грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами камеральної перевірки, а саме: штрафних санкцій, нарахованих за порушення термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в загальній сумі 68004,93 грн.

Зазначив також, що на виконання вимог п.59.1 та п.59.5 статті 59 Податкового кодексу України позивачем направлено боржнику з повідомленням про вручення податкову вимогу від 22.03.2018 року №63372-46.

Позивач звертав увагу на те, що станом на дату подання позову сума податкового боргу не оскаржувалась, відтак є узгодженою.

Ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше - яка надіслана відповідачу на адресу, зазначену в позовній заяві, яка співпадає з адресою, за якою товариство зареєстроване в ЄДР. Проте, кореспонденція суду повернулася з відміткою працівника пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

Частина 11 статті 126 КАС України передбачає, що у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Частиною 6 статті 251 КАС України встановлено, що днем вручення судового рішення є, в т. ч. день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Таким чином, відповідач належним чином повідомлений про відкриття провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження. Відзив на позовну заяву від відповідача у встановлений судом строк до суду не надійшов.

Відповідно до частини 6 статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Суд, розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Делівері Оптторг» зареєстровано як суб`єкт господарювання, за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 198, код ЄДРПОУ: 41274769, на податковому обліку в ГУ ДПС у Чернівецькій області перебуває з 15.06.2018 року (а.с.6).

Згідно витягів з облікової картки платника податку, розрахунку заборгованості, за відповідачем обліковується податковий борг на загальну суму 68004,93грн з податку на додану вартість (а.с.7-8).

На виконання вимог п.59.1 та п.59.5 статті 59 Податкового кодексу України відповідачу направлено податкову вимогу форми «Ю» від 22.03.2018 року №63372-46, яка направлена боржнику з повідомленням про вручення (а.с.9).

Судом також встановлено, що податковий борг відповідача виник на підставі податкового повідомлення-рішення №0018364603 від 02.03.2018 року (а.с.15).

До вказаних правовідносин суд застосовує такі положення закону та робить висновки по суті спору.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Статтями 67 та 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства врегульовані Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755- IV (далі - ПК України, в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що за відповідачем обліковується заборгованість на загальну суму 68004,93 грн, яка виникла на підставі податкового повідомлення-рішення №0018364603 від 02.03.2018 року, яким застосовано штраф в розмірі 10% та 20% за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних.

В ході розгляду справи, доказів скасування у встановленому порядку зазначеного податкового повідомлення - рішення відповідачем не надано.

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 ПК України податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Пунктом 8.1 та п.8.3 ст. 8 ПК України передбачено, що в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

Відповідно п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Грошове зобов`язання платника податків відповідно до пп.14.1.39 п. 14.1 ст. 14 України - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Податкове зобов`язання згідно з п.п.14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Пунктом 14.1.175 ст. 14 ПК України визначено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Як зазначено у підпунктах 54.3.1 та 54.3.3 п.54.3 ст.54 ПК України, контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо:

- платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об`єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та наявності діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

- згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Відповідно до п.57.3 ПК України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

За приписами п.56.17 ст.56 ПК України процедура адміністративного оскарження закінчується: зокрема, днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов`язання платника податків.

Судом встановлено, що 16.02.2018 уповноваженою особою контролюючого органу було проведено камеральну перевірку своєчасності реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ "Делівері Оптторг" за жовтень-грудень 2017 року.

За результатами перевірки, висновки якої зафіксовані в акті перевірки від 16.02.2018 №18705-99-46-03/41274769, Головним управлінням Державної фіскальної служби у Донецькій області 02.03.2018 року було прийнято податкове повідомлення-рішення №0018364603, яким відповідача зобов`язано сплатити штраф у розмірі 68004,93грн (а.с.11-15).

Відповідно до п.58.3 ст.58 ПК України у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно до п.4 розділу ІІІ Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 №1204, якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення у зв`язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Згідно наявної в матеріалах справи копії конверту, поштовою службою зазначена дата 13.03.2018 (а.с.17).

Вказане податкове повідомлення-рішення, з урахуванням п.58.3 ст.58 ПК України, вважається врученими платнику податків, та як вбачається з матеріалів справи, відповідачем не оскаржувалось, заперечень з цього приводу не надано. Враховуючи приписи ст.56.17 ст. 56 ПК України дана сума є узгодженою, однак, зобов`язання, визначене вказаним податковим повідомленням-рішенням, сплачено також не було. Станом на день розгляду справи, згідно витягу з інтегрованої картки відповідача сума штрафної санкції складає 68004,93 грн (а.с.7-8).

Таким чином, станом на момент розгляду справи, за відповідачем рахується заборгованість зі сплати узгодженого грошового зобов`язання (код податку 14010100) в загальному розмірі 68004,93грн.

З урахуванням приписів п.п.14.1.175 п. 14.1. ст. 14 ПК України вказана заборгованість відповідача набула статусу податкового боргу.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.5 ст.59 ПК України встановлено, що у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Судом встановлено, що на виконання вимог п.59.1 та п.59.5 статті 59 Податкового кодексу України відповідачу направлено податкову вимогу форми «Ю» від 22.03.2018 року №63372-46, яка направлена боржнику з повідомленням про вручення, у відповідності до вимог статті 42 ПК України засобом поштового зв`язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою місцезнаходження (податковою адресою) платника податку.

Водночас суд зазначає, що невиконання платником податкового обов`язку із сплати узгодженого податкового зобов`язання, є підставою для стягнення податкового боргу у порядку, передбаченому нормами п.п.20.1.34 п.20.1 статті 20, п.87.1 статті 87, п.95.1-95.4 статті 95 ПК України.

Так, відповідно до п.87.1 ст. 87 ПК України джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь - які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Виходячи з положень п.95.1 та п.95.2 ст. 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до п.95.3 ст. 95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Пунктом 95.4 статті 95 ПК України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків.

Підпунктом 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України встановлено право контролюючих органів звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Враховуючи, що узгоджена сума грошового зобов`язання своєчасно та в повному обсязі не була сплачена, заборгованість перед бюджетом на момент розгляду справи не погашена та в загальному розмірі складає 68004,93грн, доказів сплати відповідачем не надано, суд приходить висновку, що позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та вважає за необхідне їх задовольнити.

Стосовно позовних вимог про накладення арешту на кошти та інші цінності ТОВ "Делівері Оптторг", в межах суми податкового боргу у розмірі 68004,93 грн, суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 94.4 статті 94 Податкового кодексу України арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Положеннями підпункту 94.6.2 пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України передбачено, що арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Таким чином, на законодавчому рівні, положеннями норм податкового законодавства розрізнені правові поняття щодо арешту майна та арешту на кошти, що знаходяться в банківських установах платника податків.

Відповідно до підпункту 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

З огляду на правовий зміст та аналіз наведених норм матеріального права у їх взаємному зв`язку, суд вважає, що законодавством чітко встановлена не тільки процесуальна можливість на звернення до суду з законодавчо визначеним предметом позову, що складає суть вимог, але ж і за наявністю підстав (умов), за яких існує правова можливість для задоволення таких вимог.

В даному випадку, такими правовими підставами (умовами) є саме, або наявність податкового боргу, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Як встановлено з інформаційної довідки від 12.02.2021 № 244105514 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні відомості щодо ТОВ «Делівері Оптторг» (а.с.18).

Крім того, актом виходу за місцем реєстрації ТОВ «Делівері Оптторг», складеним податковим керуючим 26.01.2021р., встановлено, що за місцем реєстрації відповідача майно, яке належить підприємству, не виявлено (а.с.19).

Як встановлено з ідентифікаційних даних ТОВ «Делівері Оптторг» відомості про зареєстровані транспортні засоби відсутні (а.с.6).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у відповідача відсутнє майно, яке може бути використане як джерело погашення податкового боргу, а тому позовні вимоги в частині накладення арешту на кошти та інші цінності відповідача, що знаходяться у банку в межах суми податкового боргу в розмірі 68004,93 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Беручи до уваги те, що заявлену до стягнення суму податкового боргу, відповідач у встановлені законодавством строки до бюджету не сплатив, і наявність податкового боргу підтверджується матеріалами справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та доцільність задоволення позову повністю.

Відповідно до частини 2 статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведення експертиз.

За відсутності вказаних витрат, судом не вирішується питання про розподіл таких витрат.

Керуючись статтями 241 - 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд-

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг", про стягнення податкового боргу - задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг" (код ЄДРПОУ 41274769) податковий борг в сумі 68004,93 грн до Державного бюджету України, шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків.

3. Накласти арешт на кошти та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "Делівері Оптторг", що знаходяться в банку, в межах суми податкового боргу в розмірі 68004,93грн.

Згідно статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У відповідності до статей 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подається до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення (складання).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне найменування учасників процесу:

Позивач - Головне управління ДПС у Чернівецькій області (вул. Героїв Майдану, 200-А, м. Чернівці, 58013; код ЄДРПОУ 44057187)

Відповідач - ТзОВ "Делівері Оптторг" (вул. Лугова, 198, м.Чернівці, 58000; код ЄДРПОУ 41274769)

Суддя О.В. Боднарюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 96385435 ?

Документ № 96385435 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96385435 ?

Дата ухвалення - 19.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96385435 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 96385435 ?

В Chernivtsi Circuit Administrative Court
Previous document : 96385434
Next document : 96385436