Court decree № 96342200, 15.04.2021, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
15.04.2021
Case No.
923/1435/20
Document №
96342200
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті

15 квітня 2021 року Справа № 923/1435/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В., при секретарі судового засідання Фінаровій О.Л., розглянувши у підготовчому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Херсон Агро", м. Херсон, код ЄДРПОУ 37959564,

до: Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області, м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, код ЄДРПОУ 37567646,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державна казначейська служба України, м. Київ,

про стягнення 4932302,00 грн. збитків.

За участю представників сторін:

від позивача - директор Єрмоленко О.М., Когут Є.М., адвокат Стельникович О.І.;

від відповідача - адвокат Ковальчук І.М., договір від 05.02.2021;

від 3-ї особи - не з`явився.

У відповідності до ч.1 статті 222 Господарського процесуального кодексу України здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

в с т а н о в и в :

В провадженні Господарського суду Херсонської області перебуває справа №923/1435/20.

Ухвалою від 18 січня 2021 року позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Херсон Агро" до Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області" про стягнення 4932302,00 грн. збитків прийнято судом до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи визначено здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою від 02.04.2021 суд залишив без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Херсон Агро" (вх. №947/21 від 01.04.2021) про відвід судді Нікітенка С.В. від розгляду справи № 923/1435/20.

У підготовчому засіданні 02.04.2021 суд оголосив перерву до 16:00 год. 15.04.2021.

09 квітня 2021 року до суду від позивача у справі надійшла заява про відвід судді Нікітенка С.В. від розгляду справи № 923/1435/20.

Ухвалою від 12 квітня 2021 року визнано заяву позивача про відвід судді Нікітенка С.В. від розгляду справи № 923/1435/20 необґрунтованою та передано матеріали справи № 923/1435/20 та заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Херсон Агро" про відвід судді Нікітенка С.В. від розгляду справи № 923/1435/20 уповноваженій особі для вирішення питання щодо визнання складу суду для розгляду вказаної заяви.

Ухвалою від 13 квітня 2021 року суддя Павленко Н.А. відмовила в задоволенні заяви (вх.№1067/21 від 09.04.2021) Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Херсон Агро" про відвід судді Нікітенка С.В. від розгляду справи № 923/1435/20.

19 березня 2021 року до суду від позивача у справі надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів - наказу ТОВ "Зерноком Херсон Агро" від 16.09.2018 про затвердження плану сівозмін.

09 квітня 2021 року до суду від позивача у справі надійшло клопотання про витребування доказів, в якій позивач просить суд витребувати від Головного управління національної поліції в Херсонській області копію матеріалів кримінального провадження №12018230090000473 від 19.05.2018, оскільки вказані документи є доказами позовних вимог.

У призначене підготовче засідання 15.04.2021 з`явились представники сторін.

Позивач у підготовчому засіданні 15.04.2021 підтримав клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів та клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача у підготовчому засіданні надав усні пояснення, в яких заперечив проти задоволення клопотання позивача про залучення доказів та клопотання про витребування доказів, оскільки позивачем пропущено вставлений Господарським процесуальним кодексом строк для подання вказаних клопотань.

Щодо клопотання позивача про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, суд дійшов наступних висновків.

Як унормовано частинами 2, 4, 5, 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

За частиною четвертою цієї статті, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Отже, враховуючи наведені приписи статті 80 Господарського процесуального кодексу України, позивач зобов`язаний подати суду усі необхідні докази разом з позовною заявою, або ж обґрунтувати неможливість їх подання.

Відповідно до статті 113 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом

За приписами ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Процесуальні норми створюються для забезпечення належного відправлення правосуддя та дотримання принципу юридичної визначеності і сторони повинні очікувати їх застосування.

Суд звертає увагу, що позивач не навів причини, з яких доказ (наказ ТОВ "Зерноком Херсон Агро" від 16.09.2018 про затвердження плану сівозмін) не міг бути поданий разом з поданням позовної заяви, а також і не надав клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку.

За таких обставин, враховуючи те що, позивачем пропущено встановлений Законом строк для подання доказів та не надано обґрунтованої заяви про поновлення пропущеного процесуального строку для подання доказів, а тому суд з урахуванням приписів ч.8 ст. 80, ст. 118 ГПК України не приймає до розгляду поданий 19.03.2021 позивачем доказ - наказ ТОВ "Зерноком Херсон Агро" від 16.09.2018 про затвердження плану сівозмін.

Щодо клопотання позивача про витребування доказів, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (ч.1).

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч.2).

З аналізу клопотання позивача про витребування доказів, вбачається, що клопотання не відповідає приписам статті 81 ГПК України, щодо форми та змісту клопотання про витребування доказів.

Суд також виходить із того, що однією з необхідних умов задоволення клопотання про витребування доказів є неможливість самостійно подати необхідні для розгляду справи докази. При цьому, обґрунтування такої неможливості покладається на особу, що заявляє відповідне клопотання.

Дослідивши вказане клопотання позивача, суд вважає, що таке клопотання не відповідає вимогам ст. 81 ГПК України, оскільки позивач не надав жодних належних та допустимих доказів та не обґрунтував неможливості самостійно подати цей доказ.

Також позивачем не наведено і обставин, які може підтвердити кожний з доказів, або аргументів, які кожний конкретний доказ може спростувати враховуючи предмет позову. При цьому, важливим є те, що в клопотанні про витребування доказів позивачем відсутнє нормативно-правове обґрунтування того, що зазначені докази відносяться до предмету доказування і відповідають принципу допустимості доказів.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (стаття 73 ГПК України).

Належність доказів - спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об`єктивної істини. Це міра, що визначає залучення до процесу в конкретній справі тільки потрібних і достатніх доказів. Під належністю доказу розуміється наявність об`єктивного зв`язку між змістом судових доказів (відомості, що містяться в засобах доказування) і самими фактами, що є об`єктом судового пізнання.

Виходячи зі змісту статті 76 ГПК України, належними слід визнавати докази, які містять відомості про факти, що входять у предмет доказування у справі, та інші факти, що мають значення для правильного вирішення спору.

У пункті 26 рішення Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) у справі "Надточій проти України" та пункті 23 рішення ЄСПЛ "Гурепка проти України № 2" наголошено, що принцип рівності сторін - один зі складників ширшої концепції справедливого судового розгляду, за змістом якого кожна сторона повинна мати розумну можливість обстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її у суттєво менш сприятливе становище порівняно з опонентом.

Разом з тим, з клопотання не вбачається яким чином витребувані заявником докази, визначені у клопотанні про витребування, стосуються предмета спору в даній справі та які саме обставини вони можуть підтвердити, або ж які саме аргументи, зазначені докази можуть спростувати.

Статтею 76 ГПК України встановлено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Змагальність господарського процесу полягає в тому, що сторони у процесуальній формі доводять перед судом свою правоту, за допомогою доказів переконують суд у правильності своєї правової позиції.

Втім, заявником не виконано вимоги, які ставляться до клопотання про витребування доказів, зокрема, не наведено підстав щодо необхідності витребування та дослідження витребуваних доказів, як таких що є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розгляду даної справи (пункт 2 частини 2 стаття 81 ГПК України).

Таким чином, виходячи з того, що клопотання позивача про витребування доказів, не відповідає вимогам статті 81 ГПК України, а саме: не вказано заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу, а також не наведено причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання, не вказано обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, а тому суд дійшов висновку, що клопотання позивача про витребування доказів не підлягає задоволенню.

Під час підготовчого засідання 15.04.2021 судом проведено відповідні дії, які передбачені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України та з`ясовано думку представників сторін щодо призначення розгляду справи по суті.

За приписами статті 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках, для належної підготовки справи для розгляду по суті, цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до частини 2 статті 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі зазначеного, та зважаючи, що судом остаточно з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження з призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до частини 1 статті 195 ГПК України, суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше, ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Керуючись статтями 177, 182, 183, 185, 195, 216, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в :

1. Закрити підготовче провадження у справі № 923/1435/20.

2. Призначити справу № 923/1435/20 до судового розгляду по суті на 13 травня 2021 року о 14:30 год., за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18, зал судових засідань № 321.

3. Роз`яснити учасникам справи статтю 207 ГПК України, згідно якої під час розгляду справи по суті в учасників справи з`ясовується, чи мають вони заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Ухвала набирає законної сили відповідно до приписів ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, відповідно до ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 19.04.2021.

Суддя С.В. Нікітенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96342200 ?

Документ № 96342200 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96342200 ?

Дата ухвалення - 15.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96342200 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96342200 ?

В Commercial Court of Kherson Oblast
Previous document : 96342199
Next document : 96342201