Decision № 95938884, 29.03.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
29.03.2021
Case No.
910/20063/20
Document №
95938884
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.03.2021Справа № 910/20063/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В, за участі секретаря судового засідання Ярошевської І.О., розглянувши в порядку загального позовного провадження

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ульма Опалубка Україна», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект», м. Київ

про стягнення 359 666,46 грн,

Представники:

від позивача: Коваль О.Л.;

від відповідача: Протас О.М.;

вільний слухач: ОСОБА_1

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ульма Опалубка Україна» (далі - ТзОВ «Ульма Опалубка Україна»/позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект» (далі - ТзОВ «БІ Будпроект»/відповідач) про стягнення 359 666,46 грн, у тому числі: 70 354,39 грн - заборгованість з оренди елементів опалубки та 289 312,07 грн - заборгованість з відшкодування вартості втрачених (своєчасно неповернутих з оренди) 135 елементів опалубки внаслідок неналежного виконання зобов`язань за договором оренди №045-2/03-19 від 01.03.2019.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 21.12.2020 позовну заяву прийняв до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 01.02.2021.

Господарський суд міста Києва ухвалами від 12.01.2021 повідомив сторін про перенесення підготовчого засідання з 01.02.2021 на 11.02.2021 у зв`язку із направленням судді Бондарчук В.В. на підготовку для підтримання кваліфікації суддів господарських суддів на 2021 рік згідно з Календарним планом Національної школи суддів України.

16.01.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому ТзОВ «БІ Будпроект» заперечило проти задоволення позову, посилаючись на те, що останній повністю розрахувався за надані послуги та повернув орендоване обладнання у повному обсязі. Водночас, відповідач стверджує, що не отримував орендоване обладнання згідно з актом WZ-12 78/UA від 01.03.2019, зокрема, цей акт з боку відповідача підписано неуповноваженою особою, а також в подальшому ТзОВ «БІ Будпроект» не вчиняло будь-яких дій щодо схвалення цього правочину.

11.02.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності його представника, а також про призначення справи до судового розгляду по суті.

11.02.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

11.02.2021 суд відклав підготовче засідання на 01.03.2021 у зв`язку з неявкою представників сторін.

01.03.2021 суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 29.03.2021.

29.03.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення по справі та клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання відповідача про призначення судової почеркознавчої експертизи, суд відмовив у його задоволенні, оскільки не вбачає необхідності застосування спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для справи та відповідно вирішення спору по суті.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі. Представник відповідача проти задоволення позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву та у письмових поясненнях від 29.03.2021.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

01.03.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ульма Опалубка Україна» (далі - орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект» (далі - орендар) укладено договір оренди № 045-2/03-19, відповідно до якого орендодавець зобов`язався передати, а орендар прийняти у строкове платне користування (оперативну оренду) майно, найменування, перелік та вартість якого з урахуванням індексації визначено у загальних специфікаціях (додаток №1), які є невід`ємною частиною цього договору.

Згідно п. 1.4. договору конкретний перелік обладнання, що складає об`єкт оренди, та його кількість, що передається в оперативну оренду, вказується в акті приймання-передачі (видача), який підписується сторонами під час передачі об`єкта оренди орендодавцем орендарю на складі орендодавця.

У відповідності до п. 2.1. договору орендар вступає в строкове платне користування об`єктом оренди з дати підписання сторонами акта приймання-передачі (видача) об`єкта оренди, за яким об`єкт оренди передається у користування орендарю.

Пунктом 2.3. договору передбачено, що орендар зобов`язаний сплатити орендодавцю передоплату за перші 30 календарних днів користування об`єктом оренди, що буде переданий орендарю за актом приймання-передачі в оренду, у розмірі, вказаному в рахунку-фактурі на попередню оплату.

В п. 2.4. договору сторони погодили, що протягом 5 календарних днів з дня підписання цього договору орендар зобов`язаний перерахувати на поточний банківський рахунок орендодавця платежі, розмір яких вказується орендодавцем у рахунках-фактурах, відповідно до умов підписаної сторонами додаткової угоди до договору, суми яких встановлюються як гарантійний платіж. Під гарантійним платежем сторони розуміють грошову суму (грошові суми), які перераховуються орендарем на поточний банківський рахунок орендодавця згідно п.п. 2.4., 2.5. договору у розмірі, вказаному у додатковій угоді до договору. Внесення гарантійного платежу (платежів) здійснюється орендарем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок орендодавця у розмірі, визначеному згідно додаткової угоди до договору, у виставлених орендодавцем рахунках-фактурах. Гарантійний платіж не є попередньою оплатою, а є погодженим сторонами згідно ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України способом забезпечення виконання грошових зобов`язань орендаря щодо сплати орендної плати, відшкодування вартості втраченого об`єкта оренди, інших грошових зобов`язань орендаря за договором.

Орендар зобов`язаний повернути об`єкт оренди орендодавцю на склад не пізніше останнього робочого дня перед датою, яка вказана в додатковій угоді до договору як строк дії договору, якщо інше не передбачено цим договором, додатковою угодою до нього або нормами цивільного законодавства (п. 3.1. договору).

Відповідно до п. 3.4.2. договору якщо об`єкт оренди чи його складові потребують очистки або ремонту, то орендодавець вказує відповідну кількість товару в акті прийому-передачі та виставляє рахунок-фактуру згідно розцінок, вказаних в додатку №3 до договору, які визначені у відсотках від вартості об`єкта оренди, вказаної в специфікаціях до договору. Орендар зобов`язаний оплатити вартість очистки та ремонту об`єкта оренди протягом 5 банківських днів з моменту виставлення орендодавцем рахунку-фактури. Факт надання послуг орендарю з очистки та ремонту об`єкта оренди (його складових) підтверджується актом приймання-передачі наданих послуг, який сторони складають і підписують в такому ж порядку, як це передбачено розділом 8 цього договору.

Сторонами в п. 3.8. договору погоджено, що у разі неповернення у визначений договором термін чи ухилення орендарем від повернення об`єкту оренди або його складових, до чого прирівнюється ухилення від підписання акту повернення, протягом 5 робочих днів з дати, коли таке повернення або підписання повинно було відбутись, орендодавець має право вважати, що об`єкт оренди або його складові втрачені. У разі втрати об`єкту чи його складових орендар, на вимогу орендодавця, зобов`язаний відшкодувати останньому вартість втраченого об`єкту оренди або його втрачених складових. Вказане відшкодування здійснюється у розмірі вартості втраченого об`єкта оренди або втрачених складових об`єкта оренди, що визначена у специфікаціях до договору (з врахуванням коригування вартості об`єкта оренди, що здійснюється в порядку, передбаченому п. 7.3. договору), з додаванням до цієї вартості податку на додану вартість за ставкою, встановленою чинним в Україні законодавством на дату такого відшкодування.

Згідно п. 7.1. договору за користування об`єктом оренди орендар зобов`язаний сплачувати орендодавцю орендну плату. Ставка орендної плати на місяць вказується у додатковій угоді до цього договору, підписаній сторонами. Розмір чи ставка орендної плати може бути змінено у порядку та на умовах, визначених цим договором.

При застосуванні у цьому договорі терміну «орендна плата» розуміється місячна орендна плата з урахуванням її індексації та з урахуванням ПДВ з розрахунку 30 днів на місяць. Розмір орендної плати визначається за ставкою, визначеною у додатковій угоді до договору - у відсотках від сукупної вартості майна - об`єкта оренди (ціна кожної одиниці вказана у специфікаціях до договору), переданого орендарю в оренду за актом (актами) приймання-передачі в оренду (WZ). При більшій або меншій кількості днів в місяці орендна плата збільшується або зменшується відповідно на кількість днів у відповідному місяці користування об`єктом оренди. При цьому, день передачі об`єкта оренди та день повернення об`єкта оренди вважаються одним днем. Орендна плата розраховується за формулою, наведеною у п. 7.3. договору.

Пунктом 7.5. договору встановлено, що початком оплачуваного періоду за договором є дата дня одержання об`єкта оренди орендодавцем (дата підписання акту приймання-передачі (видача) об`єкта оренди. Закінченням оплачуваного періоду по оренді за договором є дата дня підписання акту повернення об`єкта оренди. Орендар зобов`язаний сплачувати орендну плату за поточний місяць оренди не пізніше 10 числа кожного поточного місяця користування об`єктом оренди. За перші 30 календарних днів оренди орендар сплачує орендну плату у вигляді 100% попередньої оплати.

Пунктами 8.1. та 8.4. договору передбачено, що приймання-передачі послуг з користування об`єктом оренди за цим договором здійснюється щомісячно за актом приймання-передачі наданих послуг. У разі, якщо орендар вчасно не повертає орендодавцю належним чином оформлений акт приймання-передачі наданих послуг, послуги вважаються наданими орендареві належним чином та прийнятими орендарем без будь-яких зауважень та претензій з боку орендаря. Датою приймання-передачі послуг вважається дата, яка вказана в акті приймання-передачі послуг.

Цей договір може бути розірваний в порядку, визначеному цим договором та чинним законодавством України, про що сторона - ініціатор такого розірвання - зобов`язана повідомити іншу сторону. При цьому, об`єкт оренди повинен бути повернутий орендарем орендодавцю протягом 5 робочих днів з моменту розірвання договору (п. 10.1. договору).

У відповідності до п. 10.3. договору, у разі ухилення орендарем від повернення об`єкта оренди або його складових відповідно до цього договору, до чого прирівнюється ухилення від підписання будь-якого акту повернення, вважається, що об`єкт оренди втрачений орендарем і орендодавець має право вимагати від орендаря відшкодування вартості втраченого об`єкта оренди.

Орендодавець має право відмовитися від договору оренди в односторонньому порядку і вимагати повернення об`єкта оренди, у разі прострочення орендарем виконання грошових зобов`язань за договором. У разі відмови орендодавця від договору, договір є розірваним з моменту відправлення орендодавцем орендареві повідомлення орендодавця про відмову від договору (п. 10.4. договору).

Крім того, між сторонами підписані специфікації № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього договору, в яких наведено перелік обладнання, яке передається в оренду та їх вартість за одиницю.

01.03.2019 позивач передав, а відповідач прийняв в оренду обладнання в кількості 1 753 шт., згідно з актом прийому-передачі № WZ-12 78/UA, який підписано з боку відповідача ОСОБА_2 .

З матеріалів справи вбачається, що ТзОВ «БІ Будпроект» користувалося орендованим майном у період з березня 2019 року по листопад 2020 року включно, при цьому відповідачем порушувались умови договору щодо своєчасної та повної оплати орендних платежів.

Зокрема, за цей період позивачем нараховано орендні платежі та вартість ремонту та очистки опалубки на загальну суму 852 345,43 грн, проте відповідачем сплачено на користь позивача 781 991,04 грн, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 70 354,39 грн.

10.12.2019 та 04.02.2020 відповідачем повернуто позивачу орендоване обладнання в кількості 1 618 шт., згідно з актами прийому-передачі № PZ-04 1135/UA, № PZ-04 1136/UA, № PZ-04 122/UA та № PZ-04 123/UA з відповідними актами дефектації їх стану.

10.12.2020 позивач направив на адресу відповідача вимогу (з повідомленням про розірвання договору) за вих. № 297, в якій повідомив про розірвання договору оренди в односторонньому порядку з 01.12.2020, внаслідок чого припиняється строк оренди обладнання, а також просив до 15.12.2020 погасити заборгованість за договором у розмірі 70 354,39 грн та повернути 135 елементів опалубки та/або домовитись з орендодавцем про викуп неповернутих з оренди елементів опалубки за зниженою ціною.

Як вбачається з опису вкладення у цінний лист поштового відправлення, разом з цією вимогою позивачем було направлено на адресу відповідача: акт взаєморозрахунків станом на 10.12.2020 за договором оренди № 045-2/03-19 від 01.03.2019; акт звірки залишків елементів станом на 10.12.2020 за договором оренди № 045-2/03-19 від 01.03.2019; акт надання послуг № 1476 від 31.07.2019; рахунок на оплату від 04.02.2020 на суму 20 903,02 грн; розрахунок вартості ремонту від 04.02.2020 на суму 20 903,02 грн; акт надання послуг № 282 від 04.02.2020; акт надання послуг № 341 від 29.02.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 586 від 31.03.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 846 від 30.04.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 1101 від 31.05.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг №1335 від 30.06.2020; акт надання послуг № 1594 від 31.07.2020 з розрахунком вартості; акт надання послуг № 1880 від 31.08.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 2189 від 31.09.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 2466 від 30.09.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 2446 від 31.10.2020 з розрахунком їх вартості; акт надання послуг № 2826 від 30.11.2020 з розрахунком їх вартості.

З роздруківки з сайту АТ «Укрпошта» вбачається, що ця вимога разом з додатками отримана відповідачем 14.12.2020, проте відповідач її не задовольнив, підписані акти позивачу не повернув, 135 елементів обладнання також не повернув.

За таких обставин, позивач звернувся до суду з цим позовом про стягнення заборгованості з оренди елементів опалубки в сумі 70 354,39 грн, а також вартості втрачених (своєчасно неповернутих з оренди) 135 елементів опалубки у розмірі 289 312,07 грн.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Частиною 1 статті 759 ЦК України встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 760 ЦК України, предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ).

Згідно ч. 1 ст. 762 ЦК України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Статтею 283 ГК України встановлено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

Частина 1 статті 193 ГК України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 ГК України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Згідно зі статтею 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 ЦК України).

Судом встановлено, що між позивачем та відповідачем 01.03.2019 укладено договір оренди №045-2/03-19, відповідно до якого позивач передав, а відповідач прийняв у строкове платне користування обладнання у кількості 1 753 елементи, про що сторонами підписано акт прийому-передачі № WZ-12 78/UA від 01.03.2019.

При цьому, судом не приймаються до уваги доводи відповідача щодо неотримання в оренду обладнання згідно з актом прийому-передачі № WZ-12 78/UA з посиланням на те, що ОСОБА_2 не мав на це повноважень, оскільки в матеріалах справи міститься доручення ТзОВ «БІ Будпроект» від 01.03.2019, яким ОСОБА_2 уповноважено діяти від імені товариства з правом підпису документів, що супроводжують взаємовідносини між позивачем та відповідачем під час дії договору оренди № 045-2/03-19 від 01.03.2019.

Крім того, в матеріалах справи містяться підписані відповідачем акти наданих послуг №535 від 31.03.2019, №725 від 30.04.2019, №943 від 31.05.2019, №1174 від 30.06.2019, №1740 від 31.08.2019, №2162 від 30.09.2019, №2402 від 31.10.2019, №2676 від 30.11.2019, №2921 від 31.12.2019, №66 від 31.01.2020, що також свідчить про приймання обладнання в оренду.

Судом також встановлено, що відповідачем належним чином зобов`язання за договором оренди не виконувались, орендні платежі в повному обсязі не здійснювались.

Зокрема, за період з березня 2019 року по листопад 2020 року включно, позивачем нараховано орендні платежі і вартість ремонту та очистки опалубки на загальну суму 852 345,43 грн, проте відповідачем сплачено на користь позивача 781 991,04 грн, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 70 354,39 грн.

Разом з тим, 10.12.2019 та 04.02.2020 відповідачем частково повернуто позивачу орендоване обладнання в кількості 1 618 шт., згідно з актами прийому-передачі № PZ-04 1135/UA, № PZ-04 1136/UA, № PZ-04 122/UA та № PZ-04 123/UA.

Як встановлено вище, у зв`язку із неповерненням обладнання в повному обсязі, позивач направив на адресу відповідача вимогу (з повідомленням про розірвання договору) за вих. № 297, в якій повідомив про розірвання договору оренди в односторонньому порядку з 01.12.2020, внаслідок чого припиняється строк оренди обладнання, а також просив до 15.12.2020 погасити заборгованість за договором в розмірі 70 354,39 грн та повернути 135 елементів опалубки та/або домовитись з орендодавцем про викуп неповернутих з оренди елементів опалубки за зниженою ціною.

З матеріалів справи вбачається та не заперечується відповідачем, що цю вимогу позивача не задоволено, заборгованість з орендних платежів не погашено, 135 елементів опалубки не повернуто.

Згідно зі ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Так, в матеріалах справи містяться специфікації № 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 до договору оренди № 045-2/03-19, з яких вбачається вартість обладнання за кожну одиницю.

Суд, здійснивши перевірку наданих документів, зокрема: акту прийому-передачі №WZ-12 78/UA від 01.03.2019, актів прийому-передачі (повернення) №PZ-04 1135/UA від 10.12.2019, № PZ-04 1136/UA від 10.12.2019, № PZ-04 122/UA від 04.02.2020, № PZ-04 123/UA від 04.02.2020 та зазначених вище специфікацій, встановив, що загальна вартість втрачених (своєчасно неповернутих з оренди) 135 елементів опалубки становить 289 312,07 грн.

Отже, з наведеного вбачається, що у відповідача наявна заборгованість перед позивачем у розмірі 70 354,39 грн за користування орендованим обладнанням, а також з огляду на те, що відповідачем не повернуто позивачу 135 елементів опалубки, відповідно у ТзОВ «БІ Будпроект» виникла заборгованість у сумі 289 312,07 грн з відшкодування вартості втрачених (своєчасно неповернутих з оренди) 135 елементів опалубки, що підтверджується матеріалами справи, при цьому, на підтвердження зворотного ТзОВ «БІ Будпроект» не надано суду належних доказів.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до вимог ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Ураховуючи встановлене вище, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Ульма Опалубка Україна» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект» про стягнення заборгованості з оренди елементів опалубки у розмірі 70 354,39 грн та заборгованості з відшкодування вартості втрачених (своєчасно неповернутих із оренди) 135 елементів опалубки в сумі 289 312,07 грн, відповідно позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 254 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Ульма Опалубка Україна» задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект» (04107, місто Київ, вулиця Нагірна, будинок 1; ідентифікаційний код 42431054) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ульма Опалубка Україна» (03148, місто Київ, вулиця Гната Юри, будинок 9, квартира 414; ідентифікаційний код 31563803) заборгованість з оренди елементів опалубки у розмірі 70 354 (сімдесят тисяч триста п`ятдесят чотири) грн 39 коп., заборгованість з відшкодування вартості втрачених (своєчасно неповернутих з оренди) 135 елементів опалубки в сумі 289 312 (двісті вісімдесят дев`ять тисяч триста дванадцять) грн 07 коп. та судовий збір у розмірі 5 395 (п`ять тисяч триста дев`яносто п`ять) грн 00 коп.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено: 01.04.2021.

Суддя В.В. Бондарчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 95938884 ?

Документ № 95938884 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95938884 ?

Дата ухвалення - 29.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95938884 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95938884 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 95938883
Next document : 95938885