Decision № 95674194, 22.03.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
22.03.2021
Case No.
910/19559/20
Document №
95674194
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

22.03.2021Справа № 910/19559/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Комарової О.С., розглянувши клопотання Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» про розподіл судових витрат у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «НОВА УКРАЇНА» про стягнення 14 000, 00 грн,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «НОВА УКРАЇНА» про стягнення 14 000, 00 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17 лютого 2021 року, ухваленим у складі судді Ягічевої Н.І., позов задоволено повністю, внаслідок чого стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «НОВА УКРАЇНА» на Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» 14 000, 00 грн заборгованості за орендну плату та 2 102, 00 грн судового збору.

10 березня 2021 року до суду надійшло клопотання від позивача про розподіл судових витрат, в якій заявник просить стягнути з відповідача на його користь понесені витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 3 000,00 грн.

Розпорядженням В.о. керівника апарату Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 у зв`язку з відпусткою судді Ягічевої Н.І., призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи № 910/19559/20, за результатом якого вказане клопотання передано на розгляд судді Комаровій О.С.

Розглянувши подане клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

За приписами частини 3 статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Оскільки рішення у справі № 910/19559/20 ухвалене в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та суд вважає наявні у справі матеріали достатніми для здійснення розгляду клопотання без виклику учасників справи, то згідно приписів ст. 244 ГПК Україна судове засідання для розгляду поставленого питання не призначається.

Згідно зі статтею 16 ГПК України учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

За приписами частин 1, 3 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат та пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи (ч. 1 ст. 124 ГПК України).

В позовній заяві орієнтовний розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката визначено в розмірі 3 000, 00 грн.

29 січня 2021 року від позивача надійшла заява в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України, в якій повідомлено суд про намір подати докази понесених витрат на надання професійної правничої допомоги протягом п`яти днів після ухвалення судового рішення.

Враховуючи, що повний текст рішення Господарського суду міста Києва від 17 лютого 2021 року складено 05 березня 2021 року, а з відповідне клопотання позивачем подано до відділення поштового зв`язку для відправки 09 березня 2021 року, заявником дотримано встановлений строк для вчинення таких дій.

У відповідності до частин 1-4 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Як вбачається з матеріалів справи, 18 вересня 2014 року між Приватним акціонерним товариством «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» (клієнт) та адвокатським об`єднанням «ЮРДАНА» (об`єднання) укладеного договір про надання правової допомоги № 06/3-14 (далі - Договір), предметом якого є надання правової допомоги.

Пунктом 4.1 Договору визначено, що надання об`єднанням послуг в межах договору може здійснюватись на підставі, зокрема, додаткових угод.

Згідно п. 5.1 Договору, вартість послуг об`єднання (гонорар) за цим договором, термін оплати послуг, а також конкретний перелік та обсяг робіт об`єднання, визначається у кожному конкретному випадку за домовленістю сторін, шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

Відповідно до Додаткової угоди № 7 від 30.11.2020 до Договору про надання правової допомоги № 06/3-14 від 18.09.2014 сторони погодили, що клієнт доручає об`єднанню надати йому правову допомогу, що полягає у підготовці та поданні позовної заяви про стягнення заборгованості за договором оренди № 20/20 нежитлового приміщення по вулиці Березнева, 12-а від 30.10.2020 в інтересах клієнта до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «НОВА УКРАЇНА».

Пунктом 2 цієї Додаткової угоди визначено, що гонорар об`єднання за підготовку, подання позовної заяви про стягнення заборгованості зі сплати орендної плати та ведення судової справи оплачується клієнтом виходячи з погодинної ставки надання правової (правничої) допомоги об`єднанням клієнту у розмірі 1 500, 00 грн з урахуванням ПДВ.

Суд зазначає, що розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом, і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю. Суд не має право його змінювати і втручатися у правовідносини адвоката та його клієнта.

За висновком Великої Палати Верховного Суду, викладеним в постанові від 19 лютого 2020 року в справі № 755/9215/15-ц, саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони.

Між тим, розмір витрат на правничу допомогу встановлюється судом на підставі оцінки доказів щодо детального опису робіт, здійснених адвокатом, та здійснених витрат, понесених у зв`язку із наданням такої допомоги.

Тобто, питання розподілу судових витрат пов`язане із суддівським розсудом (дискреційні повноваження).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Положеннями ст. 19 цього Закону визначено такі види адвокатської діяльності як надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Отже, правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо, а договір про надання правової допомоги укладається на такі види адвокатської діяльності як захист, представництво та інші види адвокатської діяльності.

Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так у справі «Схід/Захід Альянс Лімітед» проти України» (заява № 19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п. 268).

Згідно з частиною 8 статті 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

З матеріалів справи вбачається, що на підтвердження понесених витрат на послуги адвоката в розмірі 3 000, 00 грн в суді ПрАТ «ТРЕСТ КПШБ-2» надано належним чином засвідчені копії наступних документів:

- договору про надання правової допомоги № 06/3-14 від 18.09.2014;

- додаткової угоди № 2 від 25.10.2017 до договору про надання правової допомоги № 06/3-14 від 18.09.2014;

- додаткова угода № 7 від 30.11.2020 до договору про надання правової допомоги № 06/3-14 від 18.09.2014;

- звіту про надання правничої допомоги від 04.03.2021;

- акту прийому-передачі наданих послуг від 04.03.2021;

- платіжного доручення № 1113 від 04.03.2021 на суму 3 000, 00 грн.

За приписами частин 5, 6 статті 126 ГПК України, у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У відзиві на позовну заяву, який надійшов до суду 12.01.2021, відповідач просив відмовити позивачеві у задоволенні вимог про стягнення понесених судових витрат. Разом з цим, зміст відзиву не містить конкретних заперечень щодо їх необґрунтованості чи недоведеності, а лише свідчить про незгоду із заявленими позовними вимогами в цілому.

Дослідивши надані докази, суд встановив, що адвокатом витрачено 2 години на надання послуг. Згідно погодженої сторонами погодинної ставки роботи адвоката (1 500, 00 грн), їх вартість складає 3 000, 00 грн. Враховуючи, повне задоволення позову, суд вважає заявлену до стягнення суму витрат цілком обґрунтованою.

Приймаючи до уваги викладене, з огляду на ціну позову, обсяг та зміст наданих адвокатом послуг, заперечення відповідача, а також те, що позовні вимоги у справі задоволено повністю, суд дійшов висновку, що заявлені витрати на професійну правничу допомогу є обґрунтованими та підлягають відшкодуванню позивачеві в сумі 3 000, 00 грн

Керуючись ст.ст. 123, 126, 129, 236-242, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

Прийняти додаткове рішення, яким клопотання Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» про розподіл судових витрат - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «НОВА УКРАЇНА» (02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1; ідентифікаційний код 43546215) на користь Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2» (02105, м. Київ, вул. Тампере, буд. 13-Б; ідентифікаційний код 04012721) 3 000, 00 грн (три тисячі гривень 00 коп.) витрат на професійну правничу допомогу.

Після набрання додатковим рішенням законної сили видати наказ.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Додаткове рішення в повному обсязі складено 22.03.2021.

Суддя О.С. Комарова

Часті запитання

Який тип судового документу № 95674194 ?

Документ № 95674194 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95674194 ?

Дата ухвалення - 22.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95674194 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95674194 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 95674192
Next document : 95674195