Decision № 95344303, 17.02.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
17.02.2021
Case No.
910/19559/20
Document №
95344303
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

17.02.2021Справа № 910/19559/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н. І., розглянувши у спрощеному провадженні без виклику сторін господарську справу

За позовом Приватного акціонерного товариства "Трест Київпідземшляхбуд-2"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортно-туристична компанія "НОВА УКРАЇНА"

про стягнення 14 000, 00 грн

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Трест Київпідземшляхбуд-2" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортно-туристична компанія "НОВА УКРАЇНА" (далі - відповідач) про стягнення 14 000, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю "Транспортно-туристична компанія "НОВА УКРАЇНА" своїх зобов`язань за договором оренди №20/20 від 30.10.2020 щодо своєчасного здійснення оплати за перший місяць та гарантійного платежу, у зв`язку з чим позивачем заявлено до стягнення з відповідача 14 000, 00 грн заборгованості. Крім того, просив суд стягнути з відповідача витрати на правничу допомогу.

Ухвалою від 17.02.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження по справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, визначено сторонам строк для надання відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив та доказів в обґрунтування своєї позиції.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Сторони належним чином повідомлені про розгляд справи, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення, так позивач ухвалу суду від 17.12.2020 отримав - 24.12.2020, відповідач - 24.12.2020.

12.01.2020 року через канцелярію суду відповідач надав суду відзив на позовну заяву, у якому посилається на: ненастання укладання Договору оренди, що виключає оплату за Договором; підписання Договору факсимільним підписом та печаткою; не вказання номеру лічильника електроенергії, а також поточних показників електроенергії; не визначення вартості орендованого майна, у зв`язку з чим просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог та стягнути з позивача витрати на правничу допомогу у розмірі 5 000,00 грн.

Крім того, 12.01.2020 року через канцелярію суду відповідач надав суду клопотання про залишення позову без розгляду, посилаючись на те, що додані документи до позову, позивачем не засвідчені належним чином.

29.01.2021 року через канцелярію суду позивач надана заява , у якій позивач зазначив про те, що докази понесені позивачем будуть подані до суду протягом п`яти днів після ухвалення судового рішення по справі.

Справа підлягає вирішенню за наявними матеріалами з огляду на приписи ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно положень ст. 248 ГПК України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Таким чином, суд, враховуючи належне повідомлення сторін про розгляд справи, визначений процесуальний строк для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, вбачає за можливе здійснити розгляд справи за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України, у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2020 між Приватним акціонерним товариством "Трест Київпідземшляхбуд-2" (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Транспортно-туристична компанія "НОВА УКРАЇНА" (орендар) укладено Договір оренди №20/20 нежитлового приміщення по вул. Березнева, 12-а (далі - Договір), відповідно до умов якого орендодавець передає, а орендар приймає у платне строкове орендне користування нежитлове приміщення (літера Б), площею - 70,0 кв.м, за адресою: вул. Березнева, 12-а у Дніпровському районі м.Києва (далі - приміщення).

Пунктом 3.1 Договору передбачено, що щомісячна орендна плата перераховується на поточний рахунок орендодавця, незалежно від результатів господарської діяльності орендаря, до 5 числа поточного місяця.

Розмір орендної плати за орендоване приміщення становить - 7 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 1 166,67 грн. за місяць (без врахування вартості послуг з надання доступу до джерел електропостачання) (п.3.2 Договору).

Після підписання договору оренди у платне користування, орендар перераховує кошти орендодавцю, в розмірі подвійної місячної орендної плати, які після підписання Акту приймання-передачі будуть враховані, як оплата за перший місяць та гарантійну суму в розмірі місячної орендної плати, яка буде повернена орендаря після закінчення терміну оренди, або зарахована за останній місяць оренди, або - в якості покриття несплачених платежів за Договором.

Відповідно до п. 4.1.1 Договору, орендар зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату за користування орендованим приміщенням та компенсувати витрати за отримані послуги.

Договір діє з 01.11.2020 року по 31.12.2020 року (п.9.1 Договору).

Орендар зобов`язався своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (п. 4.1.1 Договору).

На виконання умов зазначеного Договору, орендодавець виконав його умови, передав орендарю приміщення у користування протягом дії Договору до 31.12.2020 року, що підтверджується актом приймання-передачі нежитлового приміщення по вул.Березнева, 12-а, який підписаний сторонами без заперечень та зауважень та скріплений печатками.

Спір у справі виник з неналежного виконання відповідачем своїх зобов`язань за Договором, а саме, за твердженням позивача, відповідач мав сплатити кошти у розмірі 14 000,00 грн в якості оплати за перший місяць оренди та гарантійного платежу при укладанні Договору.

Оцінюючи подані докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Стаття 509 Цивільного кодексу України визначає, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статей 11, 629 Цивільного кодексу України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання, в силу вимог статей 526, 525 Цивільного кодексу України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна за змістом норма міститься і у ст. 193 Господарського кодексу України.

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором найму (оренди) майна, а відповідно до частини 1 статті 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч.6 ст.283 Господарського кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Договір найму укладається на строк, встановлений договором (частина 1 статті 763 Цивільного кодексу України).

Статтею 762 Цивільного кодексу України, а саме частинами 1, 2, 5 врегульовано, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Частинами 1, 4 статті 286 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

З матеріалів справи вбачається, що 01.11.2020 року орендодавець передав, а орендар прийняв у строкове, платне користування нежиле приміщення, обумовлене у Договорі , що підтверджується актом приймання-передачі нежитлового приміщення по вул.Березнева, 12-а.

Положенням ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов`язання, у відповідності до статті 610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Пунктом 3.1 Договору передбачено, що щомісячна орендна плата перераховується на поточний рахунок орендодавця, незалежно від результатів господарської діяльності орендаря, до 5 числа поточного місяця.

Втім, відповідач, в порушення взятих на себе зобов`язань за Договором не здійснив оренду оплату на момент укладання Договору.

Щодо заперечень відповідача про ненастання укладання Договору оренди, що виключає оплату за Договором, підписання Договору факсимільним підписом та печаткою, не вказання номеру лічильника електроенергії, а також поточних показників електроенергії, не визначення вартості орендованого майна, суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 3 Цивільного кодексу України, однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору.

Свобода договору означає право громадян або юридичних осіб вступати чи утримуватися від вступу у будь-які договірні відносини. Свобода договору проявляється також у наданій сторонам можливості за взаємною згодою визначати умови такого договору, змінювати ці умови також за взаємною згодою або утримуватись від пропозицій про їх зміну.

Отже, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

При укладання Договору оренди сторони самостійно передбачили умовами договору, форму, зміст, порядок сплати. Крім того Договір підписаний сторонами без заперечень та зауважень та скріплений печатками підприємств, а тому твердження відповідача суд вважає необґрунтованими.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу Українивстановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст.76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. 86, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва-

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортно-туриспична компанія "НОВА УКРАЇНА" (вул. Будівельників, буд. 34/1, Київ, 02100, код ЄДРПОУ 43546215) на користь Приватного акціонерного товариства "Трест Київпідземшляхбуд-2" (вул.Тампере буд.13-Б, Київ, 02105, код ЄДРПОУ 04012721) 14 000 (чотирнадцять тисяч) грн 00 коп. заборгованості за орендну плату та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн 00 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду

Рішення може бути оскаржене у строки та порядку, встановленому розділом ІV ГПК України.

Повне рішення складено 05.03.21

Суддя Н.І. Ягічева

Часті запитання

Який тип судового документу № 95344303 ?

Документ № 95344303 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95344303 ?

Дата ухвалення - 17.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95344303 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95344303 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 95344302
Next document : 95344305