Court decree № 95203880, 01.03.2021, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

Approval Date
01.03.2021
Case No.
160/2804/21
Document №
95203880
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

УХВАЛА

01 березня 2021 року Справа №160/2804/21

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Конєва С.О., розглянувши матеріали адміністративного позову Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу №63178395 від 09.02.2021р., -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2021р. Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області звернулося з адміністративним позовом до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) та просить:

- визнати протиправною та скасувати постанову про накладення штрафу №63178395 від 09.02.2021р., винесену головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Ухвалою суду від 01.03.2021р. позивачеві відмовлено у задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання даного адміністративного позову на підставі ст. 8 Закону України “Про судовий збір”, ст. 133 Кодексу адміністративного судочинства України.

Вивчивши матеріали поданого адміністративного позову, суд приходить до висновку про те, що зазначений позов слід залишити без руху на підставі ч. 1 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч.1 ст.287 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Водночас, у частині, що не врегульована ст.287 вказаного Кодексу, вимоги щодо заяви визначаються загальними нормами, зокрема ст.ст. 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

За приписами ч.1 ст.5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання протиправними таких рішення, дій або бездіяльності та зобов`язати суб`єкта владних повноважень вчинити певні дії.

Згідно до п.9 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що відповідач - суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку про те, що відповідачами у адміністративних справах є ті суб`єкти владних повноважень, до яких звернуто позовні вимоги позивача.

Як вбачається зі змісту заявленого позову позивачем визначено в якості відповідача Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), проте позовні вимоги щодо визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу (основна вимога), фактично, звернуто до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Окрім того, відповідно до п.4, п.5 ч.5 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що в позовній заяві зазначаються, зокрема, зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Разом з тим, позовна заява не містить викладу обставин, яким позивач обґрунтовує позовні вимоги про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу №63178395 від 09.02.2021р., винесену головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з урахуванням того, що відповідачем у справі є - Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), в порушення вимог п.4, п.5 ч.5 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України.

Також, частиною 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

За приписами ст. 4 Закону України “Про судовий збір” встановлені ставки судового збору, зокрема, за подання адміністративного позову юридичною особою, суб`єктом владних повноважень майнового характеру – 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який станом на 01.01.2021р. становить 2270 грн.

Однак, як вбачається із доданих до позову документів, позивачем до адміністративного позову не додано документу про сплату судового збору у розмірі 2270 грн. (з урахуванням мінімальної ставки судового збору) за подання даного адміністративного позову майнового характеру в порушення вимог ст. 4 Закону України “Про судовий збір” та ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Також, ч.4 ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Однак, як вбачається зі змісту позову позивач на підтвердження обставин, на яких ґрунтуються його позовні вимоги, посилається на те, що ним виконано рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі №160/1706/20, ОСОБА_1 зараховано до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту "а" статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та призначена пенсія за вислугу років на підставі заяви про призначення пенсії від 18.09.2019р. та наданих документів з 18.09.2019р., проте, доказів на підтвердження вказаного, як і копії рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.03.2020р. по справі №160/1706/20, позивачем до позову не додано в порушення вимог ч.4 ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що позивачем позов поданий без додержання вимог, встановлених ст.ст. 160,161, 287 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому даний позов підлягає залишенню без руху із встановленням позивачеві строку для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позову без руху.

За таких обставин, недоліки позовної заяви мають бути усунені позивачем у п`ятиденний строк з дня отримання цієї ухвали, шляхом надання до канцелярії суду:

- адміністративного позову, оформленого відповідно до вимог ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: із зазначенням у прохальній частині позову позовних вимог заявлених саме до відповідача - Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); із зазначенням викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу №63178395 від 09.02.2021р., винесену головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з урахуванням того, що відповідачем у справі є - Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), у відповідності до вимог п.4, п.5 ч.5 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України.

- доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, а саме: копії рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.03.2020р. по справі №160/1706/20; доказів того, що пенсійним органом виконано рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі №160/1706/20, ОСОБА_1 зараховано до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту "а" статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та призначена пенсія за вислугу років на підставі заяви про призначення пенсії від 18.09.2019р. та наданих документів з 18.09.2019р., у відповідності до вимог ч.4 ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України;

- оригіналу документу про сплату судового збору в сумі 2270,00 грн. у відповідності до вимог ст.4 Закону України “Про судовий збір”, ч.3 ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України.

На підставі викладеного, керуючись п.4, п.5 ч.5 ст.160, ч.3, ч.4 ст.161, ч.1 ст.169, ст.ст. 243, 248, 287 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

УХВАЛИВ:

Адміністративний позов Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу №63178395 від 09.02.2021р. - залишити без руху.

Позивачеві у п`ятиденний строк з дня отримання цієї ухвали, усунути недоліки позовної заяви шляхом надання до канцелярії суду:

- адміністративного позову, оформленого відповідно до вимог ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: із зазначенням у прохальній частині позову позовних вимог заявлених саме до відповідача - Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро); із зазначенням викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу №63178395 від 09.02.2021р., винесену головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з урахуванням того, що відповідачем у справі є - Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), у відповідності до вимог п.4, п.5 ч.5 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України.

- доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, а саме: копії рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.03.2020р. по справі №160/1706/20; доказів того, що пенсійним органом виконано рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі №160/1706/20, ОСОБА_1 зараховано до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту "а" статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та призначена пенсія за вислугу років на підставі заяви про призначення пенсії від 18.09.2019р. та наданих документів з 18.09.2019р., у відповідності до вимог ч.4 ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України;

- оригіналу документу про сплату судового збору в сумі 2270,00 грн. у відповідності до вимог ст.4 Закону України “Про судовий збір”, ч.3 ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Реквізити, на які підлягає сплаті судовий збір: р/р отримувача №UA368999980313141206084004632 ГУК у Дніпропетровській області/Чечелівський район, код ЄДРПОУ 37988155, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, код класифікації доходів бюджету 22030101.

Роз`яснити позивачеві, що відповідно до п.1 ч.4 ст. 169 КАС України, позовна заява повертається, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Ухвала суду не підлягає оскарженню окремо від ухвали про повернення заяви згідно до вимог ст.ст.294, 295 Кодексу адміністративного судочинства України та набирає законної сили у строки, встановлені ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя С.О. Конєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 95203880 ?

Документ № 95203880 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95203880 ?

Дата ухвалення - 01.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95203880 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 95203880 ?

В Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court
Previous document : 95203878
Next document : 95203888