Decision № 94424811, 26.01.2021, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
26.01.2021
Case No.
640/19991/19
Document №
94424811
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

26 січня 2021 року справа №640/19991/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка В.А., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу

за позовомПублічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (далі по тексту - позивач, ПАТ «Київоргбуд»)доНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі по тексту - відповідач)про1) визнання протиправною та скасування постанови від 13 травня 2019 року №210-ДП-Е; 2) визнання протиправним та скасування розпорядження від 13 травня 2019 року №120-ДП-Е

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з підстав протиправності оскаржуваних постанови та розпорядження, оскільки ПАТ «Київоргбуд» не відповідає ознакам «публічного акціонерного товариства», а тому застосуванню підлягають вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств, відповідно внутрішні положення статуту підлягають приведенню у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» до 01 січня 2020 року.

Ухвалою від 24 жовтня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі №640/19991/19 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Відповідач у письмовому запереченні проти позову зазначив, що оскаржувані постанова та розпорядження є правомірними, оскільки за результатами проведеного моніторингу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що у період з 01 травня 2018 року по 01 січня 2019 року відсутні записи щодо внесення змін до установчих документів, тобто ПАТ «Київоргбуд» не привело статут та внутрішні положення у відповідність із законом до 01 січня 2019 року, та продовжувало залишатися, за статутом, публічним акціонерним товариством.

Позивач подав відповідь на відзив, в якому додатково наголосив на обґрунтованості позовних вимог.

Дослідивши наявні у справі докази, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив такі фактичні обставини, що мають значення для вирішення справи.

В акті про правопорушення на ринку цінних паперів від 11 квітня 2019 року №265-ДП-Е встановлено, що ПАТ «Київоргбуд» порушено вимоги пункту 13 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2210 в частині не приведення статуту та внутрішніх положень у відповідність із цим Законом до 01 січня 2019 року, оскільки за результатами проведеного моніторингу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що у період з 01 травня 2018 року по 01 січня 2019 року відсутні записи щодо внесення змін до установчих документів товариства (далі по тексту - Акт).

На підставі Акта, відповідач прийняв постанову від 13 травня 2019 року №210-ДП-Е, якою за порушення законодавства щодо цінних паперів, до ПАТ «Київоргбуд» застосовано санкцію у вигляді попередження.

Згідно із розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13 травня 2019 року №120-ДП-Е, ПАТ «Київоргбуд» у термін до 13 листопада 2019 року зобов`язано усунути порушення законодавства шляхом приведення статуту та внутрішніх положень у відповідність із Законом №2210, та до 13 листопада 2019 року письмового проінформувати про виконання розпорядження.

Окружний адміністративний суд міста Києва, вирішуючи спір по суті позовних вимог, виходить із таких міркувань.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, зокрема чи прийняті вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення.

Оцінюючи оскаржувані постанову та розпорядження відповідача, на предмет їх відповідності вимогам, встановленим частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд звертає увагу на таке.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII (далі по тексту - Закон України №2210-VIII) внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до пункту 13 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2210-VIII статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом: для публічних акціонерних товариств та банків до 1 січня 2019 року; для всіх інших акціонерних товариств до 1 січня 2020 року.

З аналізу наведених правових норм вбачається, що в межах спірних правовідносин необхідно встановити наявність у позивача обов`язку щодо приведення статуту у відповідність до Закону України №2210-VIII у строк до 01 січня 2019 року.

Частиною першою статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 152 частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство - акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Частиною першою статті 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлено, що публічна пропозиція цінних паперів (далі - публічна пропозиція) - пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

Згідно з пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2210-VIII, всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів (пункт 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2210-VIII).

Пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2210-VIII передбачено, що до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

У разі якщо після дня набрання чинності цим Законом такими акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів, ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов`язані привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Судом зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження того, що ПАТ «Київоргбуд» здійснювало публічну пропозицію цінних паперів та що акції товариства допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, а також факту перебування вказаних цінних паперів у лістингу.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що ПАТ «Київоргбуд» фактично не є публічним товариством у розумінні пункту 152 частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Вказані обставини підтверджуються відповідачем та не спростовуються матеріалами справи.

У свою чергу, положення чинного законодавства не містять вимог щодо порядку та строків зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Оскільки ПАТ «Київоргбуд» є акціонерним товариством, яке не здійснювало публічної пропозиції акцій, то до нього застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств, а тому його статут підлягає приведенню у відповідність із Законом України №2210-VIII до 01 січня 2020 року.

При цьому, суд звертає увагу, що матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у тому числі акт, постанова, розпорядження, не містять інформації, які саме положення Закону України «Про акціонерні товариства» порушено ПАТ «Київоргбуд», зокрема, у чому саме полягає невідповідність статуту та внутрішніх положень нормам Закону України №2210-VIII.

В обґрунтування позовних вимог позивач також посилається на ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва, якою встановлено заборону реєструвати зміни до статуту товариства, пов`язані із збільшенням статутного капіталу емітента, реєструвати звіт про результати закритого розміщення акцій емітента, реєструвати додатковий випуск акцій емітента.

У свою чергу відповідач зазначає, що вказана ухвала не має відношення до цієї справи, оскільки не встановлює заборони щодо приведення статуту та внутрішніх положень нормам Закону України №2210-VIII.

Оскільки відповідачем не надано доказів на підтвердження встановлення чіткого переліку виявлених під час перевірки порушень в частині невідповідності статуту та внутрішніх положень ПАТ «Київоргбуд» Закону №2210-VIII, суд приходить до висновку, що станом на момент прийняття оскаржуваних постанови та розпорядження діяла заборона щодо здійснення державної реєстрації змін до установчих документів.

Враховуючи викладене, постанова від 13 травня 2019 року №210-ДП-Е та розпорядження від 13 травня 2019 року №120-ДП-Е є протиправними та підлягають скасуванню.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідачем не доведено правомірність та обґрунтованість прийняття оскаржуваних постанови та розпорядження з урахуванням вимог встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов ПАТ «Київоргбуд» підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки позовні вимоги задоволено, на користь позивача належить стягнути сплачений ним судовий збір у розмірі 3 842,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 72-77, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» задовольнити повністю.

2. Визнати протиправною та скасувати постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування штрафної санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 13 травня 2019 року №210-ДП-Е.

3. Визнати протиправним та скасувати розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13 травня 2019 року №120-ДП-Е.

4. Стягнути з Державного бюджету України на користь Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 842,00 грн. (три тисячі вісімсот сорок дві гривні нуль копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з частиною першою статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до частини другої статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Частина перша статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6; ідентифікаційний код 04012951);Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30; ідентифікаційний код 37956207).

Суддя В.А. Кузьменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 94424811 ?

Документ № 94424811 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94424811 ?

Дата ухвалення - 26.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94424811 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 94424811 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 94424810
Next document : 94424812