Court decree № 94382144, 25.01.2021, Kyiv Circuit Administrative Court

Approval Date
25.01.2021
Case No.
320/7627/20
Document №
94382144
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД У Х В А Л А

25 січня 2021 року м. Київ 320/7627/20

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Василенко Г.Ю., розглянувши в порядку письмового провадження заяву позивача про ухвалення додаткового судового рішення щодо вирішення питання про розподіл судових витрат в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН ТРАНС" до Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАН ТРАНС" звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, в якому просить суд:

- визнати протиправною та скасувати постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу від 07.07.2020 №205286.

- стягнути на користь ТОВ "ВАН ТРАНС" судовий збір в розмірі 2102,00 грн.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 08.12.2020 адміністративний позов задоволено.

Визнано протиправною та скасовано постанову Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки про застосування адміністративно-господарського штрафу від 07.07.2020 № 205286.

Стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН ТРАНС" за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень - Державної служби України з безпеки на транспорті судовий збір у розмірі 2102,00 грн.

28.12.2020 до суду надійшла заява позивача, в якій останній просив суд постановити додаткове судове рішення, яким вирішити питання про розподіл судових витрат, а саме стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42570509) за рахунок бюджетних асигнувань Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки витрати на правову допомогу у сумі 3500,00 грн.

Розглянувши подану заяву, судом встановлено наступне.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі, порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви (ч. 3 ст. 252 Кодексу адміністративного судочинства України).

Про відмову в ухваленні додаткового рішення суд постановляє ухвалу (ч. 4 ст. 252 Кодексу адміністративного судочинства України).

З огляду на те, що рішення у даній справі судом ухвалено у порядку письмового провадження, суд дійшов до висновку про можливість розгляду даної заяви також у порядку письмового провадження.

Частиною сьомою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

За приписами частини першої, третьої-п`ятої статті 143 Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі. Якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

За приписами частини першої статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового рішення; 3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно абз.2 п.7 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України за відсутності відповідної заяви або неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Таким чином, обов`язковою умовою для розгляду судом заяви про повернення судових витрат є подання стороною у справі до суду доказів понесення судових витрат до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Разом з тим, суд зазначає, що ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 01.09.2020 у даній справі відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини восьмої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України, при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Проте, суд звертає увагу, що відповідно до частини другої статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк. Учасник справи також повинен надати докази, які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу (частина четверта статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (частина восьма статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України).

Аналіз вищезазначених норм, свідчить про необхідність надання позивачем до суду доказів про розмір понесених ним судових витрат або заяви про неможливість подати такі докази у встановлений законом строк.

Суд наголошує, що заява про стягнення судових витрат, яка була подана позивачем до суду датована 16.12.2020.

Відповідно до частини 2 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, - через п`ятнадцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд зазначає, що 30 день з дня відкриття провадження у справі №320/7627/20 – 01.10.2020. Рішення в адміністративній справі №320/7627/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН ТРАНС" до Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки про визнання протиправним та скасування рішення було прийнято судом 08.12.2020.

Тобто, вказана заява про стягнення судових витрат була направлена позивачем після прийняття судом рішення по суті справи.

При цьому, як встановлено судом вище, та вбачається з резолютивної частини рішення Київського окружного адміністративного суду від 08.12.2020, судом вирішено питання про розподіл судових витрат у розмірі 2102 грн. 00 коп., понесених позивачем у зв`язку зі сплатою судового збору та підтверджених платіжним дорученням від 05.08.2020 №648.

Суд констатує, що жодні докази та заяви щодо понесених позивачем судових витрат (окрім витрат у розмірі 2102 грн. 00 коп., понесених позивачем у зв`язку зі сплатою судового збору), в тому числі на правничу допомогу, ані в позовній заяві, ані в ході судового розгляду справи та станом на час винесення судового рішення позивачем до суду не надавалися, про їх наявність суд не повідомлявся і про причини неможливості подання до суду до завершення розгляду справи не зазначалося.

Крім того, суд зазначає, що навіть разом із заявою про стягнення судових витрат позивачем також не надано жодного доказу, що підтверджує наявність поважних причин пропуску строку для подання заяви про розподіл судових витрат та відповідних доказів до ухвалення рішення у справі.

Зважаючи на неподання позивачем до прийняття рішення заяви про стягнення судових витрат, на підставі частини сьомої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, заява позивача про стягнення з Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки витрат на правову (правничу) допомогу підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись статтями 139, 143, 241-243, 248 і 252 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Заяву про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на правову допомогу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН ТРАНС" - залишити без розгляду.

Копію ухвали направити (вручити) учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення (підписання) ухвали.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Василенко Г.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94382144 ?

Документ № 94382144 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94382144 ?

Дата ухвалення - 25.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94382144 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 94382144 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 94382144, Kyiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 94382144, Kyiv Circuit Administrative Court was adopted on 25.01.2021. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 94382144 refers to case No. 320/7627/20

This decision relates to case No. 320/7627/20. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 94382141
Next document : 94382148