Court decree № 94228306, 18.01.2021, Fastivskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
18.01.2021
Case No.
381/54/14-ц
Document №
94228306
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email: inbox@fs.ko.court.gov.ua

_______________

6/381/3/21

381/54/14-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року Фастівський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді Соловей Г.В.,

з участю секретаря Момот Л.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Фастів Київської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» про заміну сторони виконавчого провадження,-

ВСТАНОВИВ:

28.12.2020 року представник Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» звернувся до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження, посилаючись на те, що 17.04.2014 року Фатівським міськрайонним суду Київської області винесено заочне рішення, яким задоволено позов Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором «Автопакет» № 05/МК31/2008-980 від 21 травня 2008 року у розмірі 114144 грн 00 коп.

24.04.2020 року між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Фастлайн Капітал» було укладено договір про відступлення прав вимоги №GL3N217255.

21.10.2020 року між ТОВ «Фастлайн Капітал» та ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» було укладено договір про відступлення права вимоги №GL3N217255-1/1, за яким новий кредитор набуває право вимоги належні первісному кредитору, зокрема і право вимоги за кредитним договором «Автопакет» № 05/МК31/2008-980 від 21 травня 2008 року, у зв`язку з чим існує необхідність заміни сторону виконавчого провадження - стягувача Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» на правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС».

В судове засіданні представник заявника не з`явився, просив справу розглянути в його відсутність.

Інші учасники судового процесу в судове засідання не з`явилися, повідомлялися вчасно та належним чином про час і місце розгляду справи, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи та дослідивши докази по справі, суд вважає встановленими наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

При розгляді справи, судом встановлено, що заочним рішенням Фастівського міськрайонного суду Київської області від 17.04.2014 року задоволено позов Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором «Автопакет» № 05/МК31/2008-980 від 21 травня 2008 року у розмірі 114144 грн 00 коп.

Заявник вказує, що 24.04.2020 року між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Фастлайн Капітал» відповідно до результатів відкритих торгів, оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-03-05-000017-b, від 27.09.2020 року, було укладено договір про відступлення прав вимоги №GL3N217255.

Відповідно до наданої копії договору №GL3N217255-1/1 від 21.10.2020 року між ТОВ «Фастлайн Капітал» та ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» було укладено договір про відступлення права вимоги, за яким новий кредитор набуває право вимоги належні первісному кредитору, зокрема і право вимоги за кредитним договором «Автопакет» № 05/МК31/2008-980 від 21 травня 2008 року, у зв`язку з чим існує необхідність заміни сторону виконавчого провадження - стягувача Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» на правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС».

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник, які є фізичною чи юридичною особою і мають вчинити певні дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Разом з тим, відповідно до ч. 1, 6 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Статтею 89 ЦПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Виходячи зі змісту ст. 55 ЦПК України, замінити сторону її правонаступником по справі можливо на будь-якій стадії судового процесу.

У постанові Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 17.01.2020 року в справі № 916/2286/16 вказано, що вирішуючи питання про наявність підстав для заміни учасника справи (сторони виконавчого провадження) правонаступником за відсутності обставин, що свідчать про нікчемність договору, на підставі якого подано заяву про заміну учасника правовідносин, а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку, суд має виходити з принципу правомірності цього правочину, дослідивши та надавши оцінку достатності та достовірності наданих в обґрунтування заяви про заміну сторони доказів для здійснення відповідної заміни.

Згідно Постанови Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 09.12. 2019 року у справі № 2-3627/09 (провадження № 61-16520сво18) підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах. Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило поведінки, а саме: замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин. Таким чином, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України "Про виконавче провадження". Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

Таким чином підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є правонаступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Заявник вказує, що 24.04.2020 року відбулося відступлення права вимоги між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Фастлайн Капітал», проте відповідних доказів матеріали справи не містять.

Отже, враховуючи норми діючого законодавства, дослідивши надані письмові докази, суд вважає заявником не надано суду належних доказів, які б підтверджували підстави про заміну сторони виконавчого провадження, а тому заява не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.442 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 42649746, місцезнах.: м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, про заміну сторони виконавчого провадження відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя Г.В.Соловей

Часті запитання

Який тип судового документу № 94228306 ?

Документ № 94228306 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94228306 ?

Дата ухвалення - 18.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94228306 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94228306 ?

В Fastivskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 94202607
Next document : 94228307