Court decree № 94228122, 19.01.2021, Bilotserkivskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
19.01.2021
Case No.
357/1376/17
Document №
94228122
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 357/1376/17

6/357/24/21

Категорія

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2021 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді – Кошель Б. І. ,

при секретарі – Тодосієнко О. А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Білій Церкві залі суду № 6 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну сторони стягувача правонаступником у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В :

21.12.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» звернулось до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області із заявою про заміну сторони стягувача правонаступником. Заявник посилається на те, що заочним рішенням Білоцерківського міськрайонного суду від 12.04.2017 року по цивільній справі №357/1376/17 задоволено позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. На виконання вказаного рішення року видано виконавчий лист, який було направлено позивачем на виконання до Білоцерківського міського відділу ДВС у Київській області. 23.06.2018 року між ПАТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» укладено договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прав за забезпечувальними договорами №23/06-03, відповідно до якого до останнього перейшло право грошової вимоги за кредитним договором №А0102/12 від 27.03.2014 року, укладеного між ПАТ «КРЕДОБАНК» та ОСОБА_1 . Крім того, 23 червня 2018 року між ПАТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» було укладено договір відступлення прав заставодержателя (іпотекодержателя) за договорами застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., зареєстрований в реєстрі за №377, відповідно до умов якого останній набув прав заставодержателя (іпотеко держателя) щодо заставленого ОСОБА_1 майна. А тому, заявник просить замінити сторону стягувача ПАТ «КРЕДОБАНК» правонаступником ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія».

Сторони в судове засідання не з`явились, про розгляд заяви повідомлялись належним чином, причини неявки суду невідомі.

Однак відповідно до ст. 442 ЦПК України їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, дослідивши заяву про заміну сторони виконавчого провадження, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що заочним рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12 квітня 2017 року по цивільній справі № 357/1376/17 задоволено позов Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. Суд вирішив: стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» заборгованість за договором № А0102/12 від 27.03.2014 року в розмірі 114 140 грн. 28 коп. та судовий збір у сумі 1600 грн. 00 коп.

На виконання вказаного рішення 22.11.2017 року Білоцерківським міськрайонним судом Київської області видано виконавчий лист.

23 червня 2018 року між ПАТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» укладено Договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прав за забезпечувальними договорами №23/06-03, відповідно до умов якого останній став єдиним власником всіх прав вимоги за кредитними договорами, зокрема за кредитним договором №А0102/12 від 27.03.2014 року, який був укладений з ОСОБА_1 .

Того ж дня, між ПАТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» укладено Договір відступлення прав заставодержателя (іпотекодержателя) за Договорами застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., зареєстрований за №377, відповідно до умов якого останній набув прав заставодержателя (іпотекодержателя) за договором іпотеки №240 від 27.03.2014 року, який був укладений з ОСОБА_1 .

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Отже за змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи з цих норм, зокрема п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) відбувається вибуття кредитора.

Заміна кредитора можлива поза межами виконавчого провадження у разі відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку з чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Вищевикладене узгоджується з правовим висновком Верховного Суду України, наведеним у постанові від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122цс13.

Аналогічні висновки викладені в постановах Верховного Суду від 25 квітня 2018 року у справі № 2-н-148/09, від 21 листопада 2018 року у справі № 2-769/11.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило про заміну сторони виконавчого провадження незалежно від того, відкрите воно чи ні.

Таким чином, заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржниками, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Заміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу стягувача відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Крім того, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Пунктом 9 ч. 2 ст. 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є обов`язковість судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Отже, враховуючи викладене, суд вважає, що є всі підстави про задоволення заяви про заміну стягувача.

Керуючись ст. 442 ЦПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Заяву задовольнити.

Замінити сторону стягувача у виконавчому документі у справі № 357/1376/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, а саме: Публічне акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239, юридична адреса: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, оф. 32, м. Київ, 04112).

Ухвала може бути оскаржена.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

СуддяБ. І. Кошель

Часті запитання

Який тип судового документу № 94228122 ?

Документ № 94228122 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94228122 ?

Дата ухвалення - 19.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94228122 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94228122 ?

В Bilotserkivskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 94228113
Next document : 94228128