Decision № 94131764, 14.01.2021, Myronivskyi Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
14.01.2021
Case No.
371/946/20
Document №
94131764
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

14.01.2021 Єдиний унікальний № 371/946/20

Миронівський районний суд Київської області

ЄУН 371/946/20

Провадження № 2/371/342/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2021 року м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Поліщука А.С.,

при секретарі Овчаренко В.С.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк» до ОСОБА_1 про стягнення суми кредитної заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

До Миронівського районного суду Київської області 29 вересня 2020 року звернувся із вищевказаним позовом начальник філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» Крючков С.С. до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. В обґрунтування позовних вимог зазначив, що між акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10026/0671 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області та ОСОБА_1 11 лютого 2019 року було укладено договір у вигляді Заяви про приєднання № 637463711 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу, згідно з яким відповідачу було встановлено кредит у розмірі 42500,00 гривень. Представник позивача просив стягнути суму заборгованості в сумі 38111 гривень 34 копійки та суму судового збору в розмірі 2102 гривні.

Як вбачається в повідомленні про вручення поштового відправлення, відповідач ухвалу суду про відкриття провадження у справі разом з додатками отримала 18 листопада 2020 року, що підтверджується датою у поштовому повідомленні. В установлений судом строк письмовий відзив проти позову з посиланням на докази, якими він обґрунтовується, до суду не надала.

Від сторін до суду не надійшли заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої сторони про інше.

Частиною 8 ст. 279 ЦПК України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.

Суд, дослідивши надані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що 11 лютого 2019 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 укладено договір, після чого останній отримав кредит у розмірі 42500,00 грн. на поточний рахунок.

Згідно п. 3.1 шляхи підписання цієї Заяви про приєднання, до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, клієнт беззастережно приєднується до ДКБО фізичних осіб.

За умовами п. 3.4 Заяви про приєднання, Банк, на підставі наданих Клієнт відповідно до вимог чинного законодавства України документів, відкриває Клієнту картковий рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт».

Згідно пункту 6.6. Заяви про приєднання, Клієнт щомісячно здійснює часткове повернення Кредиту в розмірі обов`язкового щомісячного платежу, також Клієнт має право провести повне або часткове погашення Кредиту.

Відповідно до п. 6.9 всі інші умови Кредитного договору містяться в Договорі.

Відповідач згідно до Договору зобов`язаний щомісячно отримувати звіт (виписку) по Рахунку та сплачувати за Кредитом всі платежі на підставі цього звіту (виписки) по Рахунку, не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним або на початку операційного дня, наступного за вихідним святковим днем чи неробочим згідно з Договором.

За невиконання або несвоєчасне, не в повному обсязі виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов`язання перед банком у розмірі та в строки, передбачені Договором, Банк має право нараховувати на суми прострочених платежів та стягувати пеню за кожен день прострочення, починаючи з дня, коли відповідна сума мала бути сплачена, до дати фактичної її сплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, якщо інше не передбачено Договором.

Пеня нараховується у валюті грошового зобов`язання і сплачується в національній валюті за Курсом, встановленим НБУ 15-00 годину, за Київським часом Банківського дня, в який сплачується пеня.

Таким чином, позивач виконав свої зобов`язання за Договором, надавши відповідачу кредит у встановленому Договором розмірі. Проте, відповідач порушив умови Договору щодо повернення кредиту та сплати процентів у встановлені Договором строки та порядку, у зв`язку з чим, у відповідача виникла прострочена заборгованість по сплаті кредиту та процентів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 526 ЦПК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться та виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не поверне суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності через неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідач ОСОБА_1 не надала своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості, таким чином у порушення умов кредитного договору, а також ст. 509, 526, 530 ЦК України зобов`язання за вказаним договором не виконувала.

Згідно розрахунку заборгованості за кредитним договором розмір заборгованості Відповідача перед Банком з Договором становить 38111,34 грн., що складається з: загальної суми основної заборгованості в розмірі 37329,53 грн.; загальної суми заборгованості за РКО в розмірі 74,75 грн.; загальної суми нарахованої пені в розмірі 492,38 грн.; розмір 3% річних на суму простроченого кредиту в розмірі 202,15 грн.; розмір 3% річних на суму нарахованих та несплачених процентів в розмірі 12,53 грн.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

За вказаних обставин суд приходить до висновку, що вимоги позивача правомірні, регулюються умовами укладених між сторонами договорів та нормами чинного законодавства України і підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» підлягає стягненню заборгованість у розмірі 38111,34 грн., в межах заявлених позовних вимог.

Відповідно до статті 141 ЦПК України стягненню із відповідача на користь позивача підлягає судовий збір у розмірі 2102,00грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 525, 526 ,530, 549, 611, 625, 629, 1054 ЦК України, керуючись ст. ст. 4, 18, 19, 48, 76-81, 95, 211, 223, 247, 258-259, 263, 265, 280-284 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, суму кредитної заборгованості в розмірі 38111,34 грн. (тридцять вісім тисяч сто одинадцять гривень тридцять чотири копійки).

3. Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, витрати по сплаті судового збору в сумі 2102 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 копійок).

4. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Миронівський районний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

5. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення.

Суддя підпис А.С. Поліщук

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Суддя А.С. Поліщук

Часті запитання

Який тип судового документу № 94131764 ?

Документ № 94131764 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94131764 ?

Дата ухвалення - 14.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94131764 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94131764 ?

В Myronivskyi Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 94131760
Next document : 94157399