Decision № 94131752, 12.01.2021, Myronivskyi Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
12.01.2021
Case No.
371/947/20
Document №
94131752
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

12.01.2021 Єдиний унікальний № 371/947/20

Миронівський районний суд Київської області

ЄУН 371/947/20

Провадження № 2/371/343/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(ЗАОЧНЕ)

12 січня 2021 року м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Поліщука А.С.,

при секретарі Овчаренко В.С.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по кредиту,

В С Т А Н О В И В :

До Миронівського районного суду Київської області 29 вересня 2020 року звернувся із вищевказаним позовом начальник філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» Крючков С.С. до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по кредиту. В обґрунтування позовних вимог зазначив, що між акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10026/0671 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області та ОСОБА_1 02 грудня 2015 року було укладено договір у вигляді Заяви про приєднання № 2250536 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу, згідно з яким відповідачу банк встановив кредит в розмірі 8800 гривень. Представник позивача просив стягнути суму кредитної заборгованості в сумі 10095 гривень 25 копійок та суму судового збору в розмірі 2102 гривні.

Як вбачається з поштових довідок ф. 20, листи не вручено під час доставки у зв`язку за закінченням встановленого строку зберігання та у зв`язку з тим, що адресат відсутній за вказаною адресою, оскільки ухвала про відкриття спрощеного провадження з додатками відповідачу направлялися двічі. Відповідач не вжила заходів, щодо отримання вищезазначених листів, а також в установлений судом строк письмовий відзив проти позову з посиланням на докази, якими він обґрунтовується до суду не надала.

Від сторін до суду не надійшли заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Згідно з ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої сторони про інше.

Частиною 8 ст. 279 ЦПК України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.

Суд, дослідивши надані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що 02 грудня 2015 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір, після чого остання отримав кредит у розмірі 8800,00 грн., на платіжну картку.

Відповідно до умов Кредитного договору позивач відкрив відповідачу поточний рахунок № НОМЕР_1 на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та встановив за погодженням відповідача на вказаний рахунок кредит у сумі 8800 грн. під 30 % річних.

Згідно Додатку № 1 до основного Договору, плата за перевищення витратного ліміту по поточному рахунку (овердрафт) становить 36 (тридцять шість) відсотків на рік.

Відповідач згідно до Договору зобов`язаний щомісячно отримувати звіт (виписку) по Рахунку та сплачувати за Кредитом всі платежі на підставі цього звіту (виписки) по Рахунку, не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним або на початку операційного дня, наступного за вихідним святковим днем чи неробочим згідно з Договором.

За невиконання або несвоєчасне виконання, не в повному обсязі виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов`язання перед банком у розмірі та в строки, передбачені Договором, Банк має право нараховувати на суми прострочених платежів та стягувати пеню за кожен де прострочення, починаючи з дня, коли відповідна сума мала бути сплачена, до дати фактичної її сплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, якщо інше не передбачено Договором.

Пеня нараховується у валюті грошового зобов`язання, за неналежне виконання яким вона застосовується, і сплачується в національній валюті за Курсом, встановленим НБУ на 15-00 годину, за Київським часом Банківського дня, в який сплачується пеня.

Таким чином, позивач виконав свої зобов`язання за Договором, надавши відповідачу кредит у встановленому Договором розмірі. Проте, відповідач порушив умови Договору щодо повернення кредиту та сплати процентів у встановлені Договором строки та порядку, у зв`язку з чим, у відповідача виникла прострочена заборгованість по сплаті кредиту та процентів.

В подальшому, у зв`язку з невиконанням відповідачем зобов`язань за Договором позивачем на адресу відповідача був направлений лист-вимога №64362 від 1 липня 2018 року, яким боржника повідомлялось про наявну заборгованість, та про те, що банк відкликає всю суму кредиту та вимагає не пізніше 30 календарних днів з дати отримання Листа-вимоги сплатити наявну заборгованість кредиту.

Цей лист-вимогу залишено без задоволення, кредитну заборгованість не погашено, позичальник не виконує умови Договору з січня 2018 року, що призвело до утворення боргу.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 526 ЦПК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться та виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не поверне суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності через неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідач ОСОБА_1 не надала своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості, таким чином у порушення умов кредитного договору, а також ст. 509, 526, 530 ЦК України зобов`язання за вказаним договором не викононано.

Згідно розрахунку заборгованості за кредитним договором станом на 26 жовтня 2018 року, розмір заборгованості Відповідача перед Банком за Договором становить 10095,25 грн., що складається з: загальної суми основної заборгованості в розмірі 8550,11 грн.; процентів за користування кредитом в розмірі 1243,85 грн.; пені за прострочену заборгованість в розмірі 56,80 грн.; комісії за розрахунково-касове обслуговування в розмірі 21,00 грн.; суми інфляційних втрат від прострочених сум заборгованості за кредитом в розмірі 162,45 грн.; суми втрат від інфляції на суму нарахованих та несплачених процентів в розмірі 14,33 грн.; 3% річних від прострочених сум заборгованості за кредитним договором в розмірі 33,03 грн.; 3 річних на суму нарахованих та несплачених процентів в розмірі 13,68 грн.

Загальна сума до стягнення кредитної заборгованості з урахування інфляції витрат та 3% річних від прострочених сум заборгованості за кредитом становить 10095,25 грн.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

За вказаних обставин суд приходить до висновку, що вимоги позивача правомірні, регулюються умовами укладених між сторонами договорів та нормами чинного законодавства України і підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» підлягає стягненню заборгованість у розмірі 10095,25 грн., в межах заявлених позовних вимог.

Відповідно до статті 141 ЦПК України стягненню із відповідача на користь позивача підлягає судовий збір у розмірі 2102,00грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 525, 526 ,530, 549, 611, 625, 629, 1054 ЦК України, керуючись ст. ст. 4, 18, 19, 48, 76-81, 95, 211, 223, 247, 258-259, 263, 265, 280-284 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, суму кредитної заборгованості в розмірі 10095,25 грн. (десять тисяч дев`яносто п`ять гривень двадцять п`ять копійок).

3. Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, витрати по сплаті судового збору в сумі 2102 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 копійок).

4. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення можу бути також поновлений у разі пропуску з інших поважних причин.

5. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

6. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Миронівський районний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

7. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення.

Суддя підпис А.С. Поліщук

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Суддя А.С. Поліщук

Часті запитання

Який тип судового документу № 94131752 ?

Документ № 94131752 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94131752 ?

Дата ухвалення - 12.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94131752 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94131752 ?

В Myronivskyi Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 94131751
Next document : 94131754