Decision № 93883358, 29.12.2020, Tetiivskyi Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
29.12.2020
Case No.
940/1215/20
Document №
93883358
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

29.12.2020 Провадження по справі № 2/940/436/20

Справа № 940/1215/20

Рішення

Іменем України

29 грудня 2020 року Тетіївський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді : Косович Т.П.

при секретарі : Козуб І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тетієві в порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

ПАТ АБ «Украгазбанк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості за договором № BB4-4481-Ф/-DOM від 04/10/2016 року в сумі 11385,59 гривень та судових витрат по справі. Свої вимоги обґрунтовує тим, що 04/10/2016 року між ПАТ АБ «Украгазбанк» та ОСОБА_1 шляхом заяви про приєднання № BB4-4481-Ф/-DOM було укладено договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Банк відкрив відповідачу катковий рахунок, на якому встановив максимальну суму ліміту дозволеного овердрафту 300000 грн. зі строком дії 12 місяців та процентною ставкою 30%, пільгова процентна ставка 0,0001% (у разі наявності пільгового періоду), процентна ставка на прострочену заборгованість за дозволеним овердрафтом та/або овердрафтом 48%. На виконання умов договору банк свої зобов`язання виконав належним чином, надавши відповідачу обумовлений договором кредит. Проте ОСОБА_1 свої зобов`язання належним чином не виконував, систематично порушуючи умови кредитного договору, в результаті чого виникла заборгованість за договором, яка станом на 01.04.2020 року складає 11385,59 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, при цьому відповідач ОСОБА_1 про розгляд справи повідомлений через оголошення на веб-сайті судової влади України, заперечень щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, клопотань про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, а також відзиву на позов до суду не надавав.

Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень ЦПК розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, розглянувши матеріали справи та дослідивши письмові докази, вважає, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 04/10/2016 року між ПАТ АБ «Украгазбанк» та ОСОБА_1 шляхом заяви про приєднання № BB4-4481-Ф/-DOM було укладено договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Банк відкрив відповідачу картковий рахунок, на якому встановив максимальну суму ліміту дозволеного овердрафту 300000 грн. зі строком дії 12 місяців та процентною ставкою 30%, пільгова процентна ставка 0,0001% (у разі наявності пільгового періоду), процентна ставка на прострочену заборгованість за дозволеним овердрафтом та/або овердрафтом 48% (копія заяви-анкети з додатками – а.с.23-28).

Натомість ОСОБА_1 погодився з умовами кредитування та зобов`язався повернути кредит та нараховані проценти, що підтвердив своїм власноручним підписом.

На виконання умов договору банк свої зобов`язання виконав належним чином, надавши ОСОБА_1 кредит. Проте останній свої зобов`язання належним чином не виконував, систематично порушуючи умови кредитного договору, в результаті чого виникла заборгованість за договором, яка станом на 01.04.2020 року складає 11385,59 гривень, в тому числі 4932,64 грн. поточної заборгованості по кредиту; 3695,77 грн.простроченої заборгованості по кредиту; 179,87 грн. поточної заборгованості про процентах; 2577,30 грн. простроченої заборгованості по процентах (розрахунок боргу - а.с.9-10).

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів.

Відповідно до ст.ст. 525,526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Ст. 530 ЦК України визначає, що якщо у зобов`язанні встановлений строк( термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання, тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, відповідач порушує зобов`язання за даним договором.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Частиною 1 статті 1050 ЦК України передбачено, що якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу - боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу та три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, статтею 536 ЦК України встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Частиною першою статті 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Згідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 2 статті 77 ЦПК України встановлено, що предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухвалені судового рішення.

Відповідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 5 статті 81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

З боку відповідача не надано до суду жодних пояснень, заперечень та відзиву щодо позовних вимог позивача, а також у відповідності до вимог ст. 81 ЦПК України жодного належного та допустимого доказу в спростування доводів позивача щодо нарахованих сум.

Таким чином, виходячи зі змісту заявлених позовних вимог, аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд вважає, що позовні вимоги позивача необхідно задовольнити повністю, оскільки відповідачем порушено умови кредитного договору та не виконано взятих на себе зобов`язань за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № BB4-4481-Ф/-DOM від 04/10/2016 року.

Крім того, відповідно до ст. 264 ЦПК України, суд під час ухвалення судового рішення вирішує питання як розподілити між сторонами судові витрати. При цьому відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог , інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі задоволення позову покладаються на відповідача. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Як встановлено в судовому засіданні, позивач поніс судові витрати у вигляді сплаченого судового збору в сумі 2102 гривні, що підтверджується платіжним дорученням від 17.09.2020 року (а.с.6), а тому суд у відповідності ст. 141 ЦПК України стягує його з відповідача.

Керуючись ст.ст.525-527,530,610,625,629,1050,1054 ЦКУкраїни, ст. ст. 141,258,259,263-265,268,273,279,354 ЦПК України, суд

ухвалив:

Позовні вимоги публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , останнє відоме зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 , на користь публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, заборгованість за договором № BB4-4481-Ф/-DOM від 04/10/2016 року в сумі 11385 (одинадцять тисяч триста вісімдесят п`ять) гривень 59 копійок та судові витрати у вигляді сплаченого судового збору в сумі 2102 (дві тисячі сто дві) гривні.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: Т.П.Косович

Часті запитання

Який тип судового документу № 93883358 ?

Документ № 93883358 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93883358 ?

Дата ухвалення - 29.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93883358 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93883358 ?

В Tetiivskyi Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 93883357
Next document : 93883363