Decision № 93796389, 24.12.2020, Tetiivskyi Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
24.12.2020
Case No.
940/1157/20
Document №
93796389
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

24.12.2020 Провадження по справі № 2/940/421/20

Справа № 940/1157/20

Рішення

Іменем України

24 грудня 2020 року Тетіївський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді : Косович Т.П.

при секретарі : Козуб І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тетієві в порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом акціонерного товариства «Акцент-Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

АТ «Акцент-Банк» звернулося до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором №SAMABWFC10072885577 від 29.08.2019 року в сумі 22381,50 гривень та судові витрати в сумі 2102 гривні, посилаючись на те, що відповідач добровільно не виконує договірні зобов`язання по кредитному договору.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Суд, розглянувши матеріали справи та дослідивши письмові докази, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 29.08.2019 року між АТ «Акцент-Банк» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № SAMABWFC10072885577, відповідно до умов якого останній отримав кредит у вигляді кредитного ліміту на картковий рахунок зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 44,40 % щомісячно на суму залишку заборгованості за кредитом тазобов`язався повернути кредит у відповідності до умов договору.

Вказаний договір був укладений шляхом отримання банком підписаної та заповненої відповідачем анкети-заяви від 29.08.2019 року, в якій зазначено, що вона разом із Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також тарифами, првиласи користування, основними умовами обслуговування у кредитування, розташованими в рекламному буклеті, становить між ним та банком договір про надання банківських послуг (а.с.5). В анкеті-заяві міститься інформація про те, що ОСОБА_1 ознайомився з договором про надання банківських послуг та погодився з ними.

Додатком до договору є паспорт споживчого кредиту за програмою «Кредитна картка», тип кредитного продукту картка «Універсальна», картка «Універсальна Gold», в якому зазначено умови кредитування, зокрема розмір процентної ставки, розмір пені за несвоєчасне погашення кредиту та суми штрафів за невиконання умов договору, з якими відповідач погодився, підписавши даний паспорт споживчого кредиту своїм електронним підписом шляхом підтвердження ОТП 08 з номера телефону (а.с.6-7).

В зв`язку з неналежним виконанням умов даного договору у ОСОБА_1 станом на 18.08.2020 року виникла заборгованість за кредитним договором в сумі 22381,50 грн., що складається із: заборгованості за тілом кредиту в сумі 14998,34 грн., заборгованості за відсотками за користування кредитом в сумі 7033,16 грн. та штрафів в сумі 350 грн., що підтверджується наданим банком розрахунком заборгованості за договором (а.с.5).

Згідно зі ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 527 ЦК України, боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту, а згідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно вимог ст. 549 ЦПК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Відповідно до ст. 551 ЦПК України, предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Частиною 1 статті 1050 ЦК України передбачено, що якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу - боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу та три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, статтею 536 ЦК України встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Частиною першою статті 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За правилами ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 ст. 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно з ч. 6 ст. 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З боку відповідача не надано до суду жодних пояснень, заперечень та відзиву щодо позовних вимог позивача, а також у відповідності до вимог ст. 81 ЦПК України жодного належного та допустимого доказу в спростування доводів позивача щодо нарахованих сум.

Таким чином, виходячи зі змісту заявлених позовних вимог, аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд вважає, що позовні вимоги позивача необхідно задовольнити повністю, оскільки відповідачем порушено умови кредитного договору та не виконано взятих на себе зобов`язань за кредитним договором №SAMABWFC10072885577 від 29.08.2019 року.

Крім того, відповідно до ст. 264 ЦПК України, суд під час ухвалення судового рішення вирішує питання як розподілити між сторонами судові витрати. При цьому відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог , інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі задоволення позову покладаються на відповідача. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Як встановлено в судовому засіданні, позивач поніс судові витрати у вигляді сплаченого судового збору в сумі 2102 гривні, що підтверджується платіжним дорученням від 18.08.2020 року (а.с.1), а тому суд у відповідності ст. 141 ЦПК України стягує його з відповідача.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 76,81,141,264-268,279,354 ЦПК України, ст. ст.525-527,530,536,549,610,629,1048,1050,1054 ЦК України, суд

ухвалив:

Позовні вимоги акціонерного товариства «Акцент-Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , на користь акціонерного товариства «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, заборгованість за кредитним договором №SAMABWFC10072885577 від 29.08.2019 року в сумі 22381 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят одна) гривня 50 копійок, та понесені судові витрати у вигляді судового збору в сумі 2102 (дві тисячі сто дві) гривні.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: Т.П.Косович

Часті запитання

Який тип судового документу № 93796389 ?

Документ № 93796389 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93796389 ?

Дата ухвалення - 24.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93796389 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93796389 ?

В Tetiivskyi Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 93796387
Next document : 93796391