Court decree № 93782276, 07.12.2020, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
07.12.2020
Case No.
911/562/20
Document №
93782276
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"07" грудня 2020 р. м. Київ Справа № 911/562/20

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Мірошніченко В.В. розглянув у підсумковому засіданні справу

про банкрутство Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея» (07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 17, ідентифікаційний код 35154638)

У засіданні суду беруть участь:

представник кредитора: Хижняк І.О. (посвідчення адвоката №5095/10 від 03.10.2012, ордер КС №114313 від 19.10.2020);

розпорядник майна: Жмакіна Н.В. (посвідчення №2030 від 15.10.2020)

за участю:

арбітражного керуючого: Мельник М.А. (посвідчення №1996 від 19.12.2019)

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області (далі – суд) від 01.06.2020, зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея» (далі – боржник, БО « 35-та Берегова Батарея») за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» (далі – кредитор, ТОВ «Рикито інтернешинал»), введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна БО « 35-та Берегова Батарея» арбітражного керуючого Жмакіну (Савостян) Надію Вікторівну (свідоцтво №1782 від 06.12.2016), призначено попереднє засідання суду на 13.07.2020 та вирішено інші процесуальні питання по справі.

З метою виявлення усіх кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, суд за допомогою автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» 01.06.2020 здійснив офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство БО « 35-та Берегова Батарея» на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в мережі Інтернет, номер публікації якого 64868.

Проте, у встановлений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) 30-денний строк від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника до суду жодних заяв з вимогами до боржника не надійшло.

Таким чином, за результатами попереднього засідання, ухвалою суду від 13.07.2020, зокрема, призначено підсумкове засідання на 07.09.2020, зазначено розмір кредиторських вимог, пред`явлених до боржника, який складається із визнаних ухвалою суду від 01.06.2020 вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» на загальну суму 2 172 799,71грн та вирішено інші процесуальні питання по справі.

Ухвалою суду від 14.08.2020 на підставі ч. 1 ст. 40 Кодексу вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони керівнику, органу управління та особам, які діятимуть від імені БО « 35-та Берегова Батарея», без згоди розпорядника майна боржника вчиняти будь-які правочини та накладено арешт на відповідне рухоме майно БО « 35-та Берегова Батарея».

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України), іншими законами України.

Згідно ч.1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи зазначене та те, що законодавцем відповідних змін, зокрема, до ГПК України внесено не було, суд вважає, що положення ГПК України, які містять у собі посилання на Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» необхідно застосовувати із урахуванням положень чинного Кодексу.

Так, на підставі ст. 216 ГПК України у підсумковому засіданні неодноразово оголошувалась перерва. Чергове засідання призначено на 09.11.2020.

06.11.2020 через канцелярію суду від ТОВ «Рикито інтернешинал» надійшло клопотання б/н б/д (вх. №24488/20 від 06.11.2020), в якому просить суд визнати БО « 35-та Берегова Батарея» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру у справі №911/562/20, призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Мельника М.А. (свідоцтво №1930 від 19.12.2019).

Цього ж дня арбітражний керуючий Мельник М.А. через канцелярію суду подав заяву №1-05/11-20 від 05.11.2020 (вх. №24450/20 від 06.11.2020) про надання згоди на участь у справі про банкрутство БО « 35-та Берегова Батарея».

Ухвалою суду від 09.11.2020, яка занесена до протоколу судового засідання від 09.11.2020, на підставі ст. 216 ГПК України у підсумковому засіданні оголошено перерву до 07.12.2020.

Під час підсумкового засідання представник кредитора підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши учасників справи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 Кодексу банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 1 ст. 209 Господарського кодексу України (далі – ГК України) у разі нездатності суб`єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов`язання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності цей суб`єкт (боржник) відповідно до ч. 4 ст. 205 цього Кодексу визнається неспроможним.

Так, у разі неспроможності суб`єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом (ч. 4 ст. 205 ГК України).

Частиною 1 ст. 58 Кодексу, зокрема, передбачено, що у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Проаналізувавши зазначені положення, суд дійшов висновку, що визнаючи боржника банкрутом, необхідно встановити його неплатоспроможність шляхом здійснення аналізу повноти проведених розпорядником майна заходів, що передбачені у процедурі розпорядження майном та дослідити надані розпорядником майна належні та допустимі докази на підтвердження повноти проведення процедури розпорядження майном, передбаченої, зокрема у ст. 44 Кодексу.

Так, згідно із наданого розпорядником майна реєстру вимог кредиторів, складеного на підставі ухвали суду за результатами попереднього засідання, визначенню підлягає розмір пасиву боржника, тоді як актив боржника встановлюється на підставі звіту розпорядника майна про фінансово-майновий стан. Якщо встановлення пасиву боржника відбувається у попередньому засіданні суду, то остаточна правова оцінка активу і пасиву боржника та можливість відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом надається у підсумковому засіданні суду з огляду на знаходження справи у процедурі розпорядження майном боржника.

Отже, дійсний фінансово-господарський стан боржника встановлюється господарським судом на підставі поданого розпорядником майна боржника аналізу. І у разі встановлення під час процедури розпорядження майном боржника того, що відсутні ознаки неплатоспроможності боржника, провадження у справі підлягає закриттю.

Таким чином, аналіз ст.ст. 1, 58 Кодексу дозволяє суду зробити висновок про те, що завдання підсумкового засідання суду на стадії розпорядження майном полягає у з`ясуванні ознак банкрутства та наявності можливості визначення наступної судової процедури і подальшого здійснення провадження у справі, виходячи з клопотання зборів (комітету) кредиторів, однак, остаточна їх оцінка надається господарським судом, який здійснює провадження у справі про банкрутство.

Так, відповідно до положень ч. 3 ст. 44 Кодексу під час процедури розпорядження майном боржника розпорядник майна зобов`язаний, зокрема: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

З метою виконання зазначених вимог Кодексу, розпорядник майна звернулась до керівника БО « 35-та Берегова Батарея» із вимогами №02-01/439 від 15.06.2020 та №02-01/552 від 17.09.2020 (т. 2 а.с. 210-220) про надання відповідної фінансової документації боржника. Проте, вказані вимоги були повернуті засобами поштового зв`язку, у зв`язку із закінченням терміну зберігання та іншими причинами, які не дали змогу вручити поштове відправлення (т. 2 а.с. 213, 221-222), та у зв`язку з чим зазначені вимоги залишені боржником без задоволення.

За таких обставин, з метою встановлення наявності у боржника майнових активів розпорядником майна здійснено запити до відповідних державних та фінансових установ, та за результатами отриманих відповідей (т. 2 а.с. 8-79) проведено інвентаризацію майна боржника, у зв`язку із чим встановлено наявність у БО « 35-та Берегова Батарея» грошових коштів на рахунках АТ «Сбербанк» у розмірі 4 585 936,13грн; 1 962,00євро; 504 455,75дол США; 29 936 673,95 російських рублів, та кредиторської заборгованості перед ТОВ «Рикито інтернешинал», у визнаному судом розмірі. Іншого майна розпорядником майна у боржника встановлено не було (т. 3 а.с. 56-78).

Водночас, розпорядником майна у межах наявної у неї інформації проведено аналіз фінансово-господарської, інвестиційної діяльності, становище на товарних ринках, виявлення ознак фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, незаконних дій у разі банкрутства боржника, та встановлено, що БО « 35-та Берегова Батарея»: є юридичною особою, основним видом діяльності якої є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання; має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням; не має відокремлених підрозділів; не включений до реєстру як неприбуткова організація; є платником податку на прибуток на загальних підставах. Боржник не має інших майнових активів, окрім грошових коштів, що обліковуються на рахунках АТ «Сбербанк», на які накладено арешт відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2014 №761/8285/14-к. Пасив боржника встановлено відповідно до ухвали суду від 13.07.2020 у справі №911/562/20, а саме, кредиторські вимоги ТОВ «Рикито інтернешинал» на загальну суму 2 172 799,91грн. За останні три роки боржник не подавав статистичну та податкову звітність. Проаналізувати показники для аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, незаконних дій у разі банкрутства БО « 35-та Берегова Батарея» немає можливості, у зв`язку із відсутністю звітності (т. 3 а.с. 79-90).

Відповідно до абз. 10 ч. 3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі.

Так, розпорядником майна із дотриманням вимог ст.48 Кодексу неодноразово організовувались засідання зборів кредиторів, що підтверджується протоколами від 31.07.2020, 15.10.2020 та від 31.10.2020 (т. 3 а.с. 109-110, 146-158). Із змісту протоколів від 31.07.2020 та 15.10.2020 вбачається, що на відповідні засідання кредитор не з`явився, а відтак, збори вважаються такими, що не відбулись.

31.10.2020 на засіданні зборів кредиторів був присутній представник єдиного кредитора у справі про банкрутство боржника - ТОВ «Рикито інтернешинал» Підлозний І.В., повноваження якого підтверджуються інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, під час вказаного засідання, розпорядник майна повідомив збори про те, що під час виконання покладених на нього повноважень розпорядником майна виявлено наявність у БО « 35-та Берегова Батарея» грошових коштів на рахунках АТ «Сбербанк», на які накладено арешт. Іншого майна у боржника розпорядником виявлено не було. За результатами розгляду вказаного звіту ліквідатора вирішено прийняти його до відома.

За таких обставин та зважаючи на те, що станом на дату проведення засідання зборів кредиторів на адресу розпорядника майна не надходило жодних заяв та пропозицій щодо санації боржника, розпорядник майна запропонувала визначитись із подальшою процедурою банкрутства БО « 35-та Берегова Батарея».

Згідно ч. 2 ст. 49 Кодексу до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ураховуючи зазначене, зборами кредиторів під час вказаного засідання прийнято рішення про звернення до суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також призначення ліквідатором БО « 35-та Берегова Батарея» арбітражного керуючого Мельника М.А.

Як зазначалось вище, 06.11.2020 ТОВ «Рикито інтернешинал» звернувся із відповідним клопотанням до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 1 ст. 77 ГПК України).

Згідно ч. 1 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Таким чином, учасники справи зобов`язані подати до суду докази, які б у своїй сукупності надали змогу суду дійти висновку, що боржник має ознаки неплатоспроможності, які необхідні для переходу для судової процедури ліквідації боржника.

У свою чергу, дослідивши наданий розпорядником майна відповідний аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, а також надані на його підтвердження докази, судом встановлено, що у БО « 35-та Берегова Батарея», зокрема, наявні грошові кошти у розмірі 4 585 936,13грн; 1 962,00євро; 504 455,75дол США; 29 936 673,95 російських рублів. Крім того, як вбачається із матеріалів справи, боржник протягом червня 2020 року придбав у Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс-Прайд ТД» за відповідними договорами товар на загальну суму 4 669 000,00грн.

Указані грошові кошти та майно складають актив боржника, тоді як пасив боржника (заборгованість перед ТОВ «Рикито інтернешинал») становить 2 172 799,91грн.

Зазначені обставини у своїй сукупності дають суду змогу дійти висновку про відсутність ознак неплатоспроможності БО « 35-та Берегова Батарея» у розумінні ст. 1 Кодексу, а отже, боржник має можливість (здатність) задовольнити вимоги єдиного кредитора у даній справі.

Таким чином, суд вважає, що боржник спроможний виконати свої зобов`язання перед кредитором інакше, аніж через застосування до боржника судової процедури ліквідації.

Підсумовуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про відсутність підстав для введення щодо боржника процедури ліквідації.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Кодексу у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 90 Кодексу передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності боржника.

Проаналізувавши надані учасниками справи докази, зважаючи на встановлені під час підсумкового засідання обставини, у зв`язку із недоцільністю застосувати до даного боржника відповідну судову процедуру банкрутства, суд дійшов висновку про відсутність у боржника ознак неплатоспроможності, у зв`язку чим закриває провадження у справі №911/562/20.

За таких обставин, клопотання ТОВ «Рикито інтернешинал» про визнання боржника банкрутом не підлягає задоволенню, а заява арбітражного керуючого Мальника М.А. – залишенню без розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Кодексу, зокрема, заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до закриття провадження у справі.

Згідно ч. 8 ст. 41 Кодексу дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст.ст. 74, 77, 79, 232-233, 255 ГПК України, ст.ст. 44, 49, 90 Кодексу, суд-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито Інтернешинал» б/н б/д (вх.24488/20 від 06.11.2020) про визнання боржника банкрутом, введення ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора – залишити без задоволення.

2. Закрити провадження у справі №911/562/20.

3. Припинити дію мораторію, введеного ухвалою Господарського суду Київської області від 01.06.2020.

4. Скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея», вжитих ухвалою Господарського суду Київської області від 14.08.2020.

5. Заяву арбітражного керуючого Мальника Миколи Анатолійовича №1-05/11-20 від 05.11.2020 (вх. №24450/20 від 06.11.2020) про надання згоди на участь у справі про банкрутство Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея» - залишити без розгляду.

6. Примірник даної ухвали надіслати державному реєстратору для внесення відповідних відомостей щодо: закриття провадження у справі про банкрутство БО « 35-та Берегова Батарея» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; скасування заходів забезпечення вимог кредиторів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відповідно до ч. 1 ст.235 ГПК України, ухвала набирає законної сили 07.12.2020 та може бути оскаржена протягом 10 днів до Північного апеляційного господарського суду у порядку, передбаченому ст.ст.255-257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 п.17 ч.1 Перехідних положень ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвала підписана 24.12.2020.

Часті запитання

Який тип судового документу № 93782276 ?

Документ № 93782276 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93782276 ?

Дата ухвалення - 07.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93782276 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93782276 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 93782275
Next document : 93782277