Court decree № 93630408, 17.12.2020, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
17.12.2020
Case No.
923/930/17
Document №
93630408
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

17 грудня 2020 року Справа № 923/930/17

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., за участі секретаря Литвиненко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Г.Г. Акопяна про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі, затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута по справі

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, вул. І.Кулика, 143-а, м. Херсон, ідентифікаційний код 39473382,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч", вул. Жовтневої революції, 38, м. Херсон, ідентифікаційний код 14120512,

про банкрутство,

за участі представників сторін:

від кредиторів: ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - Кромп О.П., довіреність № 8/9/21-22-08-03-04 від 07.09.2020;

від боржника: представник ліквідатора - Мітяєв С.В., довіреність № 572 від 27.05.2020;

в с т а н о в и в:

Провадження у справі знаходиться в ліквідаційній процедурі, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Акопян Гаджик Гарагенович.

Ліквідатором арбітражним керуючим Акопяном Г.Г. 05.11.2020 подано до суду клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі за період з 01.03.2018 по 05.11.2020 відповідно до якого нарахована грошова винагорода складає 330 290,84грн, понесені витрати в сумі 2 685,82грн, яке призначено до розгляду у судовому засіданні 17.12.2020.

В судовому засіданні представник ліквідатора доповів наданий ліквідатором звіт, відповідно до якого арбітражний керуючий Акопян Г.Г. виконує обов`язки ліквідатора з 01.03.2018 до 05.11.2020.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат до 21.10.2019 (в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») та з 21.10.2019 за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень в розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати (в порядку Кодекс України з процедур банкрутства).

За увесь період ліквідаційної процедури з 01.03.2018 до 05.11.2020 нарахована грошова винагорода арбітражного керуючого в сумі 330 290,84 грн., здійснено витрати в сумі 2 685,82 грн.. Фактично виплачена грошова винагорода в сумі 4 699,20 грн. за рахунок коштів, отриманих від продажу виявленого майна Банкрута, витрати арбітражного керуючого не відшкодовувалися.

Комітетом кредиторів 30.09.2020 заслухано звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідаційній процедурі Банкрута у справі № 923/930/17 про банкрутство за період з 17.12.2019 до 30.09.2020 в сумі 134 409,60 грн грошової винагороди та та понесені витрати за цей період в сумі 373,48 грн.

Ліквідатором 05.11.2020 подано на розгляд суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

В судовому засіданні представник кредитора ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - Кромп О.П. не заперечував проти затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідаційній процедурі Банкрута.

Дослідивши матеріали справи та з урахуванням позиції представників сторін суд приходить до висновку про задоволення клопотання ліквідатора у повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства Арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Господарський суд за заявою кредитора має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого, у разі, якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

Арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Як встановлено судом, постановою Господарського суду від 01.03.2018 боржника ТОВ «Світоч» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Банкрута арбітражного керуючого Акопян Г.Г.

Ухвалами Господарського суду від 28.02.2019, 10.09.2019, 17.12.2019, 14.04.2020 у цій справі № 923/930/17 про банкрутство строки ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Банкрута продовжувались.

За весь період ліквідаційної процедури з 01.03.2018 до 05.11.2020 нарахована грошова винагорода арбітражного керуючого в сумі 330 290,84 грн., здійснено витрати в сумі 2 685,82 грн., виплачена грошова винагорода в сумі 4 699,20 грн. за рахунок коштів, отриманих від продажу майна Банкрута, витрати арбітражного керуючого не відшкодовувалися.

За вказаний період затверджено звіти арбітражного керуючого Акопян Г.Г. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат наступними ухвалами Господарського суду, а саме:

- ухвалою від 25.09.2018 за період з 0і.03.2018 до 31.08.2018 нарахована основна грошова винагорода в сумі 44 676,00 грн., фактичні витрати в сумі 1 013,60 грн.;

- ухвалою від 28.02.2019 за період з 01.09.2019 до 27.02.2019 нарахована основна грошова винагорода в сумі 46 476,00 грн., фактичні витрати в сумі 888,50 грн.;

- ухвалою від 10.09.2019 за період з 01 03.2019 до 05.09.2019 нарахована основна грошова винагорода в сумі 51 467,00 грн., здійснено фактичні витрати в сумі 261 грн.;

- ухвалою від 17.12.2019 за період з 06.09.2019 до 16.12.2019 нарахована основна грошова винагорода в сумі 35 762.28 грн., здійснено фактичні витрати в сумі 96,00 грн.

Комітет кредиторів Банкрута 30.09.2020 в засіданні, оформленому протоколом № 6, вирішив: прийняти до відома та схвалити звіт арбітражного керуючого Акопян Г.Г. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 17.12.2019 до 30.09.2020, відповідно якому нарахована грошова винагорода арбітражного керуючого в сумі 134 409,60 грн. (сто тридцять чотири тисячі чотириста дев`ять гривень 60 копійок), здійснено витрати в сумі 373,48 грн. (триста сімдесят три гривні 48 копійок), виплачена грошова винагорода в сумі 4 699,20 грн. (чотири тисячі шістсот дев`яносто дев`ять гривень 20 копійок) за рахунок коштів, отриманих від продажу майна Банкрута, витрати арбітражного керуючого не відшкодовувалися.

Представник ліквідатора, заявив, що ним не заявляються вимоги про стягнення винагороди та витрат процедури з кредитора ДПС, вважає, що за рахунок вартості реалізованого майна покриото частину його вират та винагороди. Враховуючи, що інших активів ліквідатором не було знайдено, вважає за неможливе стягувати з держави винагороду та витрати, зокрема як це складається у судовій практиці.

Суд підкреслив, що відповідно до принципу диспозитивності господарського судочинства, визначеного статтею 14 ГПК України, це є правом ліквідатора.

Так, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Заслухавши представника банкрута та з урахуванням думки представника кредитора, який підримав заяву ліквідатора, вказавши, що заявлена вимога відповідає приписам законодавства як щодо суми винагороди і витрат так і щодо права арбітаржного керуючого, отже суд задовольняє клопотання ліквідатора.

Керуючись ст. 30 КУзПБ, ст.ст. 234, 235 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч" Акопяна Гаджика Гарагеновича про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі - задовольнити.

2. Затвердити звіт арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідаційній процедурі Банкрута у справі № 923/930/17 про банкрутство за період з 01.03.2018 до 05.11.2020 відповідно до якого: нарахована грошова винагорода арбітражного керуючого в сумі: 330 290,84 грн. (триста тридцять тисяч двісті дев`яносто гривень 84 копійки); виплачена основна грошова винагорода арбітражного керуючого в сумі: 4 699,20 грн. (чотири тисячі шістсот дев`яносто дев`ять гривень 20 копійок); здійснено витрат арбітражного керуючого в сумі: 2 685,82 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят п`ять гривень 82 копійки), які не відшкодовано.

3. Ухвалу надіслати: ліквідатору та учасникам провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ухвали прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, але може бути оскаржена . Згідно з ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня складення її повного тексту.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст ухвали складено та підписано 19.12.2020 р.

Суддя П.Д. Пригуза

Часті запитання

Який тип судового документу № 93630408 ?

Документ № 93630408 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93630408 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93630408 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93630408 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 93630408, Commercial Court of Kherson Oblast

The court decision No. 93630408, Commercial Court of Kherson Oblast was adopted on 17.12.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 93630408 refers to case No. 923/930/17

This decision relates to case No. 923/930/17. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 93630407
Next document : 93630409