Decision № 93609319, 17.12.2020, Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
17.12.2020
Case No.
176/1882/20
Document №
93609319
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

справа №176/1882/20

провадження №2/176/712/20

РІШЕННЯ

Іменем України

(заочне)

17 грудня 2020 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Гусейнова К.А.,

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін в м.Жовті Води цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

03 листопада 2020 року АТ КБ «ПриватБанк» звернулося до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області із зазначеним вище позовом, де просить ухвалити судове рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.05.2015 року в розмірі 25070,73 грн та судові витрати.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що відповідно до укладеного договору № б/н від 28.05.2015 ОСОБА_1 було відкрито кредитний рахунок та встановлено початковий кредитний ліміт у розмірі, що зазначений у довідці Довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування картрахунку. Для користування кредитним картковим рахунком відповідач отримав кредитну картку. У подальшому розмір кредитного ліміту збільшився до 12000 грн.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Тарифами», які викладені на банківському сайті www.рrivatbank.ua складає між ним та Банком Договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом у заяві.

Свої зобов`язання за договором та угодою банк виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачу можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах, передбачених договором та в межах встановленого кредитного ліміту.

Свої ж зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_1 належним чином не виконує, у зв`язку із чим станом на 21.09.2020 виникла заборгованість по кредитному договору в сумі 25070,73 грн з яких: 16671,75 грн – заборгованість за тілом кредиту; в т.ч. 0,00 грн - заборгованість за поточним тілом кредиту; 16671,75 грн – заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн – заборгованість за нарахованими відсотками; 4814,12 грн – заборгованість за простроченими відсотками; 3584,86 грн – заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст.625; 0,00 грн – нарахована пеня; 0,00 грн – нараховано комісії.

Ухвалою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 11 листопада 2020 року було відкрито провадження по даній справі та вирішено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Позивач у позовній заяві не заперечував проти заочного розгляду справи.

Від відповідача, ОСОБА_1 , у запропонований йому ухвалою про відкриття провадження по справі від 11 листопада 2020 року строк, відзиву на позов до суду не надходило. Поштові конверти, направлені на адресу відповідача з повідомленням про день, час та місце судового засідання, повертаються на адресу суду з відміткою «Про закінчення терміну зберігання».

Приймаючи до уваги те, що судом виконані вимоги щодо повідомлення відповідача про розгляд справи у спосіб передбачений законом та з огляду на те, що відповідач не подала відзив, позивач не заперечує проти заочного вирішення справи, суд вважає, що є передбачені ст.ст. 280,281 ЦПК України підстави для ухвалення заочного рішення на підставі наявних у справі письмових доказів та у відповідності до ч.2 ст. 247 ЦПК України без фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, вважає що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до укладеного в формі Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку договору №б/н від 28.05.2015 відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Підписавши вказаний документ, відповідач приєднався до Умов та правил надання банківських послуг в АТ КБ «ПриватБанк», які разом з тарифами, правилами користування, основними умовами обслуговування та кредитування, розміщеними в рекламному буклеті, складають між ним та банком договір про надання банківських послуг. Своїм підписом ОСОБА_1 також підтвердив, що умови кредитування, відомості про сукупну вартість кредиту йому роз`яснені та зрозумілі, рекламний буклет з тарифами, правилами користування, основними умовами обслуговування та кредитування він отримав (а.с.11).

Відповідно до частини 1 статті 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Як вбачається з матеріалів справи 11.01.2018 ОСОБА_1 також ознайомився з Паспортом споживчого кредиту, про що свідчить його підпис. Цим документом позивач перед укладенням договору надав відповідачу інформацію щодо умов кредитування, а саме: типу кредиту - у вигляді відновлювальної кредитної лінії шляхом встановлення кредитного ліміту на кредитну картку, строку дії договору - 240 місяців, мети отримання кредиту - споживчі потреби, відсоткової ставки за користування кредитними коштами протягом пільгового періоду та відсоткової ставки за користування кредитними коштами поза межами пільгового періоду, суми загальних витрат за кредитом, порядку повернення кредитних коштів шляхом сплати щомісячних платежів до 25-го числа поточного місяця у розмірі 5% від заборгованості на кінець попереднього місяця, але не менше 100 грн., а також інших умов кредитного договору (а.с. 12-13).

З огляду на викладене, договір про надання банківських послуг від 28.05.2015 є договором приєднання та договором про споживчий кредит.

Правовідносини у сфері споживчого кредитування регулюються ЦК України та Законом України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016 № 1734- VIII (далі - Закон № 1734- VIII). Суд застосовує вказані нормативно-правові акти в редакції станом на дату укладення між сторонами договору, тобто на 11.01.2018 .

За положеннями статей 626-628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

За приписами частини 1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до статті 1 Закону № 1734-VIII договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов`язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач (позичальник) зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором.

За статтею 9 Закону № 1734-VIII кредитодавець розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем. Зазначена інформація безоплатно надається кредитодавцем споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цього Закону, у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності. У такому разі кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання споживачу інформації до укладення договору про споживчий кредит згідно з частиною третьою цієї статті.

Статтею 12 Закону №1734-VIII встановлено істотні умови договору про споживчий кредит. Так, вказаний правочин має містити, зокрема: найменування та місцезнаходження кредитодавця, прізвище, ім`я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника); тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо), мету отримання кредиту; загальний розмір наданого кредиту; порядок та умови надання кредиту; строк, на який надається кредит; процентну ставку за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів; реальну річна процентну ставку та загальну вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит; порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися); інформацію про наслідки прострочення виконання зобов`язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов`язання за договором про споживчий кредит; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту; відповідальність сторін за порушення умов договору.

За статтею 13 цього ж Закону договір про споживчий кредит укладається у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством). Кожна сторона договору отримує по одному примірнику договору з додатками до нього.

Згідно з частиною 1 статті 205, статтею 207 ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Підсумовуючи все вищевикладене, суд доходить висновку, що укладений між сторонами договір банківського обслуговування від 28.05.2015 є договором приєднання та договором про споживчий кредит, банк виконав у повному обсязі вимоги закону щодо ознайомлення позичальника перед укладенням правочину із паспортом споживчого кредиту, в якому вказані умови кредитування, а відповідач в сою чергу своїм підписом в анкеті-заяві від 28.05.2015 підтвердив те, що отримав примірник цього договору шляхом роздрукування з офіційного веб-сайту позивача.

АТ КБ «ПриватБанк» виконав умови договору та надав ОСОБА_1 кредит у вигляді встановленого на платіжну картку кредитного ліміту. Однак, відповідач належним чином не виконує свої зобов`язання, у зв`язку з чим станом на 21.09.2020 має перед Банком заборгованість у розмірі 25070,73 грн, яка складається з наступного: 16671,75 грн – заборгованість за тілом кредиту; в т.ч. 0,00 грн - заборгованість за поточним тілом кредиту; 16671,75 грн – заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн – заборгованість за нарахованими відсотками; 4814,12 грн – заборгованість за простроченими відсотками; 3584,86 грн – заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст.625; 0,00 грн – нарахована пеня; 0,00 грн – нараховано комісії.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 статті 610 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

На підставі викладеного, суд вважає необхідним задовольнити позов у повному обсязі та стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за договором № б/н від 28.05.2015 у розмірі 25070,33 грн.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь АТ КБ «ПриватБанк» судовий збір у розмірі 2 102,00 грн, сплачений ним за подання позову до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.141, 263, 265, 268, 273, 282, 284, 289, 430 ЦПК України, ст.205,207,526,530,610,626-628,634,638,1054 Цивільного кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором – задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_2 , МФО №305299), заборгованість за кредитним договором №б/н від 28.05.2015 у сумі 25070 (двадцять п`ять тисяч сімдесят) грн 73 коп., яка складається з заборгованості за тілом кредиту.

Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_2 , МФО №305299), судові витрати у розмірі 2102 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтоводський міський суд.

Суддя К.А. Гусейнов

Часті запитання

Який тип судового документу № 93609319 ?

Документ № 93609319 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93609319 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93609319 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93609319 ?

В Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 93609313
Next document : 93609321