Decision № 93542814, 15.12.2020, Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
15.12.2020
Case No.
176/1795/20
Document №
93542814
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

справа №176/1795/20

провадження №2/176/672/20

РІШЕННЯ

Іменем України

(заочне)

15 грудня 2020 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Гусейнова К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Жовті Води в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом Комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення, -

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2020 року позивач звернувся до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області з позовом, де просить постановити судове рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за послуги з централізованого опалення за період з 01.11.2011 року по 01.05.2020 року у сумі 39624,68 грн, з яких 26286,23 грн - сума основного боргу, 11225,13 грн - інфляційні нарахування, 2113,32 грн - три відсотки річних, а також судові витрати.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що квартира АДРЕСА_1 є приватною власністю ОСОБА_1 . Комунальним підприємством «Жовтоводськтепломережа» на боржника було відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 . 25 березня 2010 року КП «Жовтоводськтепломережа» з ОСОБА_1 уклало Договір про надання послуг з централізованого опалення НОМЕР_1 за яким підприємство взяло на себе обов`язок надавати Споживачу послуги з централізованого опалення, а споживач зобов`язується своєчасно сплачувати надані послуги у строки і на умовах цього Договору. Невиконання боржником зобов`язань по оплаті за централізоване опалення призвело до виникнення заборгованості з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних. Таким чином, за період з 01.11.2011 року по 01.05.2020 рік, утворилась заборгованість, яка складає 39624,68 грн, з яких 26286,23 грн основного боргу, 11225,13 - інфляційні нарахування, 2113,32 грн - три відсотки річних. КП «Жовтоводськтепломережа» з метою вирішення питання по оплаті заборгованості за спожиті боржником послуги, попереджувало останнього про необхідність оплати вказаної заборгованості. Враховуючи, що в добровільному порядку заборгованість за надані послуги не погашається позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість за надані послуги з централізованого опалення.

Ухвалою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 05 листопада 2020 року було по справі було відкрито провадження та вирішено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Від відповідача ОСОБА_1 , у запропонований йому ухвалою про відкриття провадження по справі від 05 листопада 2020 року строк, відзиву на позов до суду не надходило. Про розгляд справи відповідач повідомлявся належним чином шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Судової влади України.

Приймаючи до уваги те, що судом виконані вимоги щодо повідомлення відповідача про розгляд справи у спосіб передбачений законом та з огляду на те, що відповідач не подав відзив, позивач не заперечує проти заочного вирішення справи, суд вважає, що є передбачені ст.ст. 280,281 ЦПК України підстави для ухвалення заочного рішення на підставі наявних у справі письмових доказів та у відповідності до ч.2 ст. 247 ЦПК України без фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, вважає що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

З Договору НОМЕР_1 від 25.03.2010 року вбачається, що між КП «Жовтоводськтепломережа» та ОСОБА_1 був укладений договір, відповідно до якого Постачальник зобов`язується надавати Споживачу послуги з централізованого опалення, а Споживач зобов`язується вчасно оплачувати надані послуги (а.с.15).

Відповідно до рішення Жовтоводського міськвиконкому №410/1 від 29.11.2000 року функції по збору платежів від населення за послуги гарячого водопостачання та опалення перейшли від ВЖРЕО м.Жовті Води до КП «Жовтоводськтепломережа» (а.с.16).

Квартира АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_1 .

Будучи власником вищезазначеної квартири ОСОБА_1 несвоєчасно та не в повній мірі сплачував за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. У зв`язку з цим за період з 01.11.2011 року по 01.05.2020 року виникла заборгованість в сумі 39624,68 грн. Дана заборгованість підтверджується розрахунком заборгованості по о/р НОМЕР_1 (а.с.6-14).

Відповідно до ст.19 Закону України «Про теплопостачання» споживач повинен щомісячно здійснювати сплату теплопостачальній організації за фактично отриману теплову енергію.

Згідно п.18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший строк.

Згідно з п.6 Договору НОМЕР_1, укладеного між КП «Жовтоводськтепломережа» та ОСОБА_1 , розрахунковим періодом є календарний місяць. Термін внесення платежів - не пізніше 10 числа місяця, що настає за розрахунковим.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що ставляться. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

З огляду на викладене слід дійти висновку про те, що правовідносини, які склалися між сторонами, є грошовим зобов`язанням, в якому, серед інших прав та обов`язків сторін, на боржника покладено виключно певний обов`язок з оплати житлово-комунальних послуг, якому кореспондує право вимоги кредитора (ч.1 ст. 509 ЦК України) - вимагати сплату грошей за надані послуги.

Отже, виходячи з юридичної природи правовідносин сторін як грошових зобов`язань на них поширюється дія частини другої ст. 625 ЦК України як спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов`язання.

Згідно із ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Закріплена в пункті 10 частини другої ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» правова норма щодо відповідальності боржника за несвоєчасне здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у вигляді пені не виключає застосування правових норм, установлених у ч.2 ст. 625 ЦК України. Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов`язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов`язання.

Верховним Судом України в листі №62-97 від 03.04.1997 року надані рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ.

Відповідно до розрахунку інфляційних витрат та 3% річних, здійсненого позивачем у зв`язку з невиконанням з боку відповідача обов`язку, щодо оплати за надані послуги - інфляційні витрати складають 11225 грн 13 коп. та 2113 грн 32 коп. - 3% річних (а.с.6-14).

За таких обставин, з відповідача на користь позивача слід стягнути заборгованість за надані послуги з централізованого опалення в сумі 39624,68 грн, з яких 26286,23 грн - заборгованість за послуги з централізованого опалення за період з 01.11.2011 року по 01.05.2020 року, 11225,13 грн - інфляційні нарахування та 2113,32 грн - 3% річних.

Відповідно до ст.133,141 ЦПК України із відповідача на користь позивача необхідно стягнути судові витрати пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, що складає 2102 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 509, 526, 625 ЦК України та згідно ст.ст. ст.ст. 131, 141, 247, 263-265, 273, 280-282, 287, 288, 354-355 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов Комунального підприємства "Жовтоводськтепломережа" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користь Комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа» (вул.8-го Березня, 42, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, код ЄДРПОУ 23645975, рахунок IBAN: НОМЕР_3 , МФО №305482 Філія-Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк»), заборгованість за послуги з централізованого опалення в сумі 39624 грн (тридцять дев`ять тисяч шістсот двадцять чотири гривні) 68 коп., з яких 26286,23 грн - заборгованість за послуги з централізованого опалення за період з 01.11.2011 року по 01.05.2020 року, 11225,13 грн - інфляційні нарахування та 2113,32 грн - 3% річних, та 2102 (дві тисячі сто дві) грн сплаченого судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області.

Суддя К.А. Гусейнов

Часті запитання

Який тип судового документу № 93542814 ?

Документ № 93542814 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93542814 ?

Дата ухвалення - 15.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93542814 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93542814 ?

В Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 93542813
Next document : 93565761