Court decree № 93466283, 10.12.2020, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
10.12.2020
Case No.
924/1293/17
Document №
93466283
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_____________

У Х В А Л А

м. Хмельницький

"10" грудня 2020 р. Справа № 924/1293/17

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Крамар С.І., розглянувши матеріали справи

за заявою:

1) Головного управління ДФС у Хмельницькій області, м. Хмельницький

2) Приватного підприємства "Природній дар", с. Шельпаки Підволочиського району Тернопільської області

до Дочірнього підприємства "Деражнянський плодоконсервний завод Хмельницької облспоживспілки", м. Деражня Хмельницької області

про порушення справи про банкрутство (клопотання ліквідатора-арбітражного керуючого Чернецької А.А. №174 від 06.11.2020р. про визначення умов продажу майна, яке є предметом забезпечення)

Представники сторін:

від кредиторів: Зелінська О.О. - представник ТОВ "Хмельницька облспоживспілка" та Хмельницька обласна спілка споживчих товариств згідно довіреностей № б/н від 14.09.2020р.;

Нетребко О.М. - предствник ГУ ДПС у Хмельницькій області;

Полудняк А.Г. - представник ГУ ПФУ у Хмельницькій області згідно довіреності №21/08 від 02.01.2020р.;

ліквідатор: не з`явився

В судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Ухвалою суду від 15.01.2018р. порушено провадження у справі №924/1293/17 про визнання банкрутом ДП "Деражнянський плодоконсервний завод Хмельницької облспоживспілки", м. Деражня, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Козлова В.О. та призначено попереднє засідання суду.

07.05.2018р. ухвалою суду затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Постановою суду від 12.06.2018р. боржника було визнано банкрутом, відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором по справі арбітражного керуючого Чернецьку А.А.

06.11.2020р. на адресу суду від ліквідатора Чернецької А.А. надійшло клопотання №174 про визначення умов продажу майна, яке є предметом забезпечення.

Ухвалою суду від 10.11.2020р. клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Чернецької А.А. №174 від 06.11.2020р. про визначення умов продажу майна, яке є предметом забезпечення, призначено до розгляду в судовому засіданні.

У судовому засіданні 01.12.2020р., на підставі ст. 216 ГПК України, з метою з`ясування всіх обставин справи, судом постановлено протокольну ухвалу про відкладення розгляду клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Чернецької А.А. №174 від 06.11.2020р. про визначення умов продажу майна, яке є предметом забезпечення, на "10" грудня 2020 року.

В судовому засіданні представник кредиторів - ТОВ "Хмельницька облспоживспілка" та Хмельницька обласна спілка споживчих товариств, щодо поданого ліківдатором клопотання заперечила.

Представники кредиторів - ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ПФУ у Хмельницькій області, в судовому засіданні щодо задоволення поданого ліквідатором клопотання про визначення умов продажу майна не заперечують.

Ліквідатор - арбітражний керуючий Чернецька А.А. в судове засідання не з`явилась, повноважного представника не напрвила. Про час, дату та місце розгляду справи була належним чином повідомлена.

При розгляді клопотання ліквідатора про визначення умов продажу майна банкрута, судом встановлено та враховується наступне:

Пунктом 4 "Прикінцевих та перехідних положень" Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Реалізація майна боржника здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу, крім майна боржника, оголошення про продаж якого опубліковане до дня введення в дію цього Кодексу. У разі непродажу такого майна його подальша реалізація здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

Зважаючи на обставини справи, суд розглядає питання стосовно визначення заявлених умов аукціону з продажу майна банкрута відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Частиною 1 ст. 75 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення).

До обов`язкових умов продажу належать: склад майна (лот); початкова ціна; крок аукціону (ч. 2 ст.75 Кодексу України з процедур банкрутства).

Якщо продажу підлягає майно, яке є предметом забезпечення, до умов продажу належить також умова про витрати, пов`язані з утриманням, збереженням та продажем цього майна, які підлягають відшкодуванню з коштів, отриманих від реалізації такого майна (ч.3 ст. 75 КУзПБ).

Згідно з ч.4 ст.75 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний направити умови продажу членам комітету кредиторів та протягом 20 днів з дня, коли вони одержали чи мали одержати умови продажу, скликати комітет кредиторів. Якщо майно є предметом забезпечення, арбітражний керуючий зобов`язаний направити умови продажу забезпеченому кредитору.

Якщо до складу майна може входити майно, яке не є предметом забезпечення, і майно, яке є предметом забезпечення, умови продажу розглядаються і комітетом кредиторів, і забезпеченими кредиторами. При цьому в початковій ціні окремо виділяється початкова ціна обох зазначених видів майна. Кошти, отримані від продажу такого лота, розподіляються між забезпеченими кредиторами та іншими кредиторами пропорційно до початкової ціни майна, що є предметом забезпечення, та іншого майна (ч. 5 ст. 75 КУзПБ).

Згідно звіту ліквідатора-арбітражного керуючого Чернецької А.А. №134 від 28.08.2020р. на засіданні комітету кредиторів 21.07.2020р. під час голосування по питанню списання заставного та незавставного майна представник ГУ ПФУ в Хмельницькій області заперечив щодо списання майна та зобов`язав ліквідатора звернутися з клопотанням щодо врегулювання даного питання судом.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором Дочірнього підприємства "Деражнянський плодоконсервний завод Хмельницької облспоживспілки" було визначено умови продажу виявленого заставного майна банкрута та 28.10.2020р. направлено їх заставному кредитору, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами (повідомлення №171 від 26.10.2020р., накладна №2900502870520 поштового відправлення з описом вкладення).

Згідно ч. 6 ст. 75 Кодексу України з процедур банкрутства комітет кредиторів, забезпечений кредитор можуть прийняти рішення про: надання згоди на продаж майна на запропонованих умовах; надання згоди на продаж майна, змінивши умови продажу; відмову в наданні згоди на продаж майна з обґрунтуванням причин.

Частиною 7 ст. 75 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що у разі якщо комітет кредиторів або забезпечений кредитор прийняв рішення про відмову в наданні згоди на продаж майна або не прийняв жодного рішення на засіданні комітету кредиторів чи протягом 20 днів з дня, коли забезпечений кредитор одержав чи мав одержати умови продажу, або якщо арбітражний керуючий не згоден з прийнятим комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором рішенням, арбітражний керуючий зобов`язаний звернутися до суду. У такому разі умови аукціону визначаються судом.

Забезпечний кредитор, ТОВ "Хмельницька облспоживспілка", листом №49 від 03.11.20120р. відмовив у наданні згоди на продаж забезпеченого майна банкрута на запропонованих ліквідатором умовах з мотивів списання майна відповідно до рішення, що було прийняте на засіданні комітету кредиторів від 21.07.2020р. (протокол №6).

Згідно ч. 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: обрання голови комітету; скликання зборів кредиторів; звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Згідно із ч.1 ст. 63 Кодексу України з процедур банкрутства після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні. Початковою вартістю продажу майна банкрута є його вартість, визначена ліквідатором.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу зазначиних вище норм, судом враховано, що законодавець встановив чітку процедуру реалізації майна банкрута, в тому числі заставного.

Щодо позиції забезпечного кредитора про відмову у погодженні умов з підстав списання майна банкрута, то суд вважає її необґрунтованою, оскільки Кодекс України з процедур банкрутства не встановлює таку форму відчуження майна як списання та не відносить до компетенції комітету кредиторів прийняття рішення про списання майна банкрута.

В свою чергу, судом враховано, що списання активів є порушенням майнових прав кредиторів, оскільки фактично відбулось зменшення активів боржника, що може спричинити вибіркове погашення заборгованості окремих кредиторів та порушити черговість задоволення їх вимог. Оскільки, списання активів є дією з відчуження частини майна, при якій кредитори позбавляються можливості отримати задоволення кредиторських вимог за рахунок нього.

Судом також враховано, що у комітету кредиторів не виникло жодних застережень стосовно запропонованих ліквідатором умов продажу.

Крім того, суд зазначає, що умови продажу майна банкрута повинні бути встановлені таким чином, щоб забезпечити його відчуження за найвищою ціною. Так, з огляду на обставини справи, запропонований ліквідатором крок аукціону в розмірі 1% дозволить підвищити конкуренцію між потенційними покупцями, що в свою чергу може призвести до відчуження майна за найвищою ціною. Решта визначених ліквідатором умов щодо першого аукціону та повторних відповідають вимогам визначеним Кодексом України з процедур банкрутства.

Отже, враховуючи, що забезпечний кредитор відмовив ліквідатору банкрута у погодженні умов продажу майна Дочірнього підприємства "Деражнянський плодоконсервний завод Хмельницької облспоживспілки" в ліквідаційній процедурі у даній справі, без належного обґрунтування причин відмови, а також те, що визначені ліквідатором умови продажу майна банкрута відповідають ст. 75 Кодексу, суд вважає за належне клопотання ліквідатора – арбітражного керуючого Чернецької А.А. №174 від 06.11.2020р. про визначення умов продажу майна, яке є предметом забезпечення, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 60, 75 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Надати ліквідатору - арбітражному керуючому Чернецькій А.А. згоду на продаж майна банкрута Дочірнього підприємства "Деражнянський плодоконсервний завод Хмельницької облспоживспілки", м.Деражня Хмельницької області (код ЄДРПОУ 01729677), яке є предметом забезпечення, а саме:

№ п/пПовне найменування товарів або груп товарів.Марка, модельЗаводський серійний номерМарка (артикул, модель тощо)Рік випуску1. Наповнювач Соку «Ж7-ДНТ-І-б-03» заводський №17,інвентарний №51220092. Наповнювач соку «Ж7-ДНТ-І-6-01» заводський №15.інвентарний №58420083. Автомат дозувально-наповнювальний «Ж7-ДНТ-2-6» заводський №11,інвентарний №58520084. Машина закупорювальна «Ж7-УМТ 6» заводський №203,інвентарний №51420095. Машина закупорювальна «Ж7-УМТ 6» заводський №209,інвентарний №58620086. Детектор вакууму «Ж7-ДПС-2» заводський №52,інвентарний №‘ 51320087. Детектор вакууму «Ж7-ДПС-2» заводський №53,інвентарний №58720088. Транспортер «Ж7-КТУ» 12 м/п заводський №13,інвентарний №50720079. Транспортер «Ж7-КТУ» 1,5 м/п заводський №11,інвентарний №508200710. Транспортер «Ж7-КТУ» 2 м/п заводський №12,інвентарний №509200711. Транспортер «Ж7-КТУ» 4 м/п заводський №10,інвентарний №510200712. Транспортер «Ж7-КТУ» 4 м/п заводський №9, інвентарний №511200713. Каналізаційний відстійник з/бетон 4кв.мКаналізаційний відстійник з/бетон 4кв.мб\н6196014. Димова трубаДимова трубаб\н19196515. Асфальтне покриття, 8770,0 кв.м.Асфальтне покриття, 8770,0 кв. м.б\н 197516. Зовнішня каналізаційна мережа 760 м/пЗовнішня каналізаційна мережа 760 м/пб\н474196317. Насосний каналізаційний збірник 20 кв.м, з/бетонНасосний каналізаційний збірник 20 кв.м, з/бетонб\н8196318. Навіси для склотари 2438 куб.мНавіси для склотари 2438 куб.мб\н23196819. Залізничні колії 120 м/пЗалізничні колії 120 м/пб\н476197420. Арт свердловинаАрт свердловинаб\н36196521. Щит ЩК 2КРИСметалевий, автоматика управлінням котлом ДКВР 6/136\н266197422. ЕкономайзерЕкономайзер металевийб\н263197423. Кристал ЩТ - 2металевий, автоматика управліннямб\н267197924. Вентилятор ВДНВентилятор ВДН 18,5 КВТ, для подачі повітря в котел ДКВР 6/13б\н294198325. ЕкономайзерЕкономайзер металевийб\н264198326. Кристал ЩТ - 2металевий, автоматика управліннямб\н268198327. ЕкономайзерЕкономайзер металевийб\н265198028. Місткість 75 м3 металева для мазутуМісткість 75 мі металева для мазутуб\н301198129. РегуляторРегулятор Р21.1б\н275198630. ДифманометрДифманометрб\н276198631. Прибор вторПрибор втор захисту котла по тискуб\н277198632. Виконавч.мех МЕО – регулювання подачі засувки димососа 0,25 КВТВиконавч. мех МЕОб\н272198633. ДимососДимосос 35КВТб\н293198734. Фільтр водянийФільтр водяний 3 міб\н280198735. Механізм МЕО для регулювання подачі води в барабан котла ДКВР 0,15 кВтМеханізм МЕОб\н273198536. Механізм МЕО для регулювання засувки димососа 0,25 кВтМеханізм МЕОб\н274198637. Деореаційна колонка для регенерації водіДеореаційна колонкеб\н295196038. Насос К80-50-200 для перекачування мазута з місткості 11 кВт, 1500 об/хНасос К80-50-200б\н285199239. Насос АЦНС для подачі води в барабан котла 20 кВт 3000 об/хв., 0,38 м2, h=20Насос АЦНСб\н282199440. Насос АЦНС для подачі води в барабан котла 20 кВт 3000 об/хв, 0,38 м2, h =20Насос АЦНСб\н283199441. Насос АЦНС для подачі води в барабан котла 20 кВт 3000 об/хв, 0,38 м2, h =20Насос АЦНСб\н284199442. Хімводоочистка для зменшення жорсткості води, потужність 10 м3Хімводоочисткаб\н281199143. Місткість 50 м3Місткість 50 м3 металева для мазутуб\нб/н199244. Насосна установкаНасосна установкаб\н214199245. Котел ДКВР 6,5/13 для виробництва пари при тиску 4,5 т/год.Котел ДКВР 6,5/13б\н262198346. Деараційний пристрійДеараційний пристрійб\н296197747. Місткість 75 м3Місткість 75 м3б\н299197748. Місткість 75 м3Місткість 75 м3б\н300198049. Місткість 115 м3Місткість 115 м3б\н298198050. Котел ДКВРКотел ДКВРб\н261197751. Місткість 50 м3 Місткість 50 м3б\н302198652. Місткість 50 м3Місткість 50 м3б\н303198653. Місткість 50 м3Місткість 50 м3б\н304198854. Місткість 24 м3Місткість 24 м3б\н310198355. Газопровід 1 для подачі газу до Котельні, 400 мГазопровід 1б\нб/н 56. Газопровід 2 для подачі газу до адмінбудинку, 150 мГазопровід 2б\нб/н 57. Артсвердловина. НасосНасосб\н 200658. Котел ЕР-09Котел ЕР-09б\н313198959. Трансформатор 320 КВТ силовий 10/04КВТрансформатор 320 КВТб\н354196460. Трансформатор 180 КВТ силовий 10/04 К ВТрансформатор 180 КВТб\н353196461. Зборка ІІР 24720, розподільчий шкаф 0,4кВт, 3тп, 100,200,400АЗборка ПР 24720б\н355197662. Шкаф ВРШ 6/2, з рубильниками та запобіжникамиШкаф ВРШ 6/2б\н356 198963. Автомат АП4-50 автоматичний пристрій для включення силових ліній 400-500ААвтомат АП4-50б\н359198964. Автомат АП4-50 автоматичний пристрій для включення силових ліній 400-500ААвтомат АП4-50б\н360198965. Електролічильник 3-х фазнийЕлектролічильникб\н 200466. Резервуар 1м3 з нержавіючої сталіРезервуар 1м3б\н114198367. Резервуар 1м3 з нержавіючої етапіРезервуар 1м3б\н115198368. Місткість 3м3 з нержавіючої сталіМісткість 3м3б\н116198369. Вакуум апаратВакуум апаратб\н50198370. Дробілка А9КІСДробілка А9КІСб\н61198371. Трубчатий підігрівачТрубчатий підігрівачб\н113198572. Насос вакуум. ВВнНасос вакуум. ВВнб\н125198573. Вакуум апаратВакуум апаратб\н51198674. Закаточна маш. Ж/бЗакаточна маш. Ж/бб\н44198675. Вакуум апаратВакуум апаратб\н52198776. Шнек підігрівШнек підігрівб\н131198777. Машина миючаМашина миючаб\н68198778. Машина протірочнаМашина протірочнаб\н58198779. Автомат дов.нап.мас.Автомат дов.нап.мас.б\н64198780. ДробілкаДробілкаб\н62198781. КартоплечисткаКартоплечисткаб\н63198882. Камерний фільтр-пресКамерний фільтр-пресб\н196198483. Шнек трансп.Шнек трансп.б\н248198884. ОвочерізкаОвочерізкаб\н442198885. Автомат ДНЗ 12Автомат ДНЗ 12б\н65198986. Миюча машинаМиюча машинаб\н93198987. Машина для протір.овочМашина для протір.овоч.б\н59198988. Машина миюча АДМашина миюча АДб\н230198989. Машина протірочна А9Машина протірочна А9б\н60199090. Дробілка КДПДробілка КДПб\н177199091. Місткість 24м3 металеваМісткість 24м3б\н88198392. Місткість 24м3 металеваМісткість 24м3б\н89198393. Місткість 24м3 металеваМісткість 24м3б\н90198394. Місткість 24м3 металеваМісткість 24м3б\н91198395. Місткість з нерж сталі об`ємом 1м3Місткість з нерж сталі об`ємом 1м3б\н117198896. КартоплечисткаКартоплечисткаб\н197199097. Насос Ж6-ВПННасос Ж6-ВПНб\н200199098. Насос ВНЦ 40Насос ВНЦ 40б\н119199099. Машина протірочна Т4Машина протірочна Т4б\н691989100. Насос 1,3Насос 1,3б\н2041991101. Насос А9КНАНасос А9КНАб\н1091991102. Насос Ж6-ВПННасос Ж6-ВПНб\н2011991103. Насос Ж6-ВПННасос Ж6-ВПНб\н2021991104. Насос КСА 65-315Насос КСА 65-315б\н1291991105. Насосна установка Ж6 ВПННасосна установка Ж6 ВПНб\н2151992106. Насосна установка Ж6 ВПННасосна установка Ж6 ВПНб\н2161992107. Насосна установка Ж6 ВПННасосна установка Ж6 ВПНб\н2171992108. Насосна установка Ж6 ВПННасосна установка Ж6 ВПНб\н2181992109. Насос КСА 65Насос КСА 65б\н1181992110. АвтоклавАвтоклавб\н481993111. АвтоклавАвтоклавб\н491993112. Протірочна машинаПротірочна машинаб\н921993113. Гомогенізатор АІ-ОГ 2м 2.5Гомогенізатор АІ-ОГ 2м- 2,5б\н 2005114. Вакуум апаратВакуум апаратб\н 2006115. Закаточна машина для ж/бЗакаточна машина для ж/бб\н431983116. Протірочна машинаПротірочна машинаб\н561985117. Машина ЦСМашина ЦСб\н2341985118. Машина протірочнаМашина протірочнаб\н571985119. Камерний фільтр пресКамерний фільтр пресб\н671989120. Фільтр пресФільтр пресб\н1951989121. Закаточна машина КЗКЗакаточна машина КЗКб\н411989122. Закаточна машина КЗКЗакаточна машина КЗКб\н421989123. Закаточна машина КЗКЗакаточна машина КЗКб\н401989124. Закатка твіст А9 КЗТЗакатка твіст А9 КЗТ6\нб/н 125. Місткість 10 м3, нержавіюча стальРезервуар 10 м3б\н721981126. Місткість 10 м3, нержавіюча стальРезервуар 10 м3б\н741981127. Місткість 10 м3, нержавіюча стальРезервуар 10 м3б\н731981128. Закаточна маш. КЗКЗакаточна маш. КЗКб\н791990129. АвтоклавАвтоклавб\н761993130. АвтоклавАвтоклавб\н771993131. Машина для різки овочівМашина для різки овочівб\н711985132. Машина для різки капустиМашина для різки капустиб\н841985133. Камерний фільтр пресКамерний фільтр пресб\н801990134. Машина шинкувальнаМашина шинкувальнаб\н831989135. Прибор РКБ-41Прибор РКБ-41б\н2511989136. Прибор СРПд8-01Прибор СРПд8-01б\н2561989137. Свинцевий будинокСвинцевий будинокб\н2531989138. Прибор КФК 2Прибор КФК 2б\н2551989139. НітромірНітромірб\н2541989140. ІономірІономірб\н2521991141. ІономірІономірб\н2591991142. РефрактометрРефрактометрб\н2581993143. Холодильник "Мінск"Холодильник "Мінск"б\н2501992144. Резервуар 24м3, металевийРезервуар 24м3б\н3681976145. Резервуар 24м3, металевийРезервуар 24м3б\н3691976146. АвтоклавАвтоклавб\и1501988147. Холодильна камераХолодильна камераб\н1541987148. Холодильний агрегатХолодильний агрегатб\н1541987149. Наповнювач Ш 18Наповнювач Ш 18б\н1431990150. Місткість 25м3, металеваМісткість 25м3б\н3651989151. Місткість 25м3, металеваМісткість 25м3б\н3661989152. ВентиляторВентиляторб\н1581992153. Машина закаточна В4КЗКМашина закаточна В4КЗКб\н1401988154. Охолоджувач РПСОхолоджувач РПСб\нб/н1989155. Місткість 10 м3 нержавіюча стальМісткість 10 м3б\нб/н1968156. Місткість 10 м3, нержавіюча стальМісткість 10 м3б\нб/н1968157. Сепаратор ОЦМСепаратор ОЦМб\нб/н1990158. Машина миючаМашина миючаб\нб/н1989159. Вакуум апаратВакуум апаратб\нб/н1990160. Насос Ж7 АН ВНасос Ж7 АН Вб\нб/н1990161. Машина для різки яблукМашина для різки яблукб\н1521985162. Фільтр пресФільтр пресб\н2251988163. Автоклав АВ-ЧАвтоклав АВ-Чб\н1481988164. Автоклав АВ-ЧАвтоклав АВ-Чб\н1491988165. Машина закаточнаМашина закаточнаб\н1411986166. Шинкувальна машинаШинкувальна машинаб\н1511986167. Шнековий бланшир.Шнековий бланшир.б\н2261990168. Місткість 25м3, металеваМісткість 25м3б\н3941979169. Місткість 25м3, металеваМісткість 25м3б\н3951978170. Місткість 25м3, металеваМісткість 25м3б\н3961981171. Холодильний шкафХолодильний шкафб\н3911994172. Холодильна установкаХолодильна установкаб\н3981994173. КолориферКолориферб\н4771987174. Насос ВНЦ 20/20Насос ВНЦ 20/20б\н 2006175. Насос ВНЦ 20/20Насос ВНЦ 20/20б\н 2006176. Касовий аппаратКасовий аппаратб\н3831995177. Холодильник "Минск"Холодильник "Минск"б\н4221992178. Холодильна вітринаХолодильна вітринаб\н 1998179. Холодильна вітрина WCHC 1,3 CLХолодильна вітрина WCHC 1,3 CLб\н 2006180. Зернодробілка ДМБЗернодробілка ДМБб\н 2007181. Насос вакуумнийНасос вакуумнийб\н4271993182. Насос вакуумнийНасос вакуумнийб\н4281993183. Місткість 16м3, закопана в грунт для зберігання бензину, дизпаливаМісткість 16м3б\н3441982184. Місткість 16м3, закопана в грунт для зберігання бензину, дизпаливаМісткість 16м3б\н3451982185. Місткість 16м3, закопана в грунт для зберігання бензину, дизпаливаМісткість 16м3б\н3461983186. Місткість 16м3, зокопана в грунт для зберігання бензину, дизпаливаМісткість 16м3б\н3471982187. Місткість 16мЗ, зокопана в грунт для зберігання бензину, дизпаливаМісткість 16м3 б\н3481986

Здійснити продаж майна банкрута Дочірнього підприємства "Деражнянський плодоконсервний завод Хмельницької облспоживспілки", м.Деражня Хмельницької області (код ЄДРПОУ 01729677), яке є предметом забезпечення, на наступних умовах:

1) початкова ціна лоту – 3134605,26 грн.;

2) крок аукціону: 1% від початкової вартості;

3) витрати пов`язані з продажем майна підлягають відшкодуванню з коштів отриманих від реалізації такого майна;

4) перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни;

6) початковою ціною є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону; перший повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни;

7) початковою ціною є зменшена на 25 відсотків початкова ціна першого повторного аукціону; Другий повторний аукціон проводити з можливістю зниження початкової ціни.

Ухвала оголошена та набрала законної сили 10.12.2020р., а також може бути оскаржена в порядку ст.ст. 255-257 ГПК України.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, ліквідатору.

Повний текст ухвали складено 10.12.2020р.

Суддя Крамар С.І.

Віддруковано 12 прим. (надіслати всім реком. з повідом.):

1- до справи;

2 - ГУ ДПС у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17);

3- ПП „Природній дар” ( вул.. І.Франка, 28, с. Шельпаки Підволочиського району Тернопільської області, 47810);

4 - боржнику (32200, Хмельницька обл., Деражнянський район м. Деражня, вул.Миру, буд.126);

5 - ліквідатору - арбітражному керуючому Чернецькій А.А. (29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 57, оф.111);

6 - Хмельницькій облспоживспілці (29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10);

7 – ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 );

8 - ТОВ "Хмельницька облспоживспілка" (29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10).;

9 - ГУ ПФУ в Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10);

10 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 );

11 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 );

12- Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькі області (29013, м.Хмельницький, вул. Проскурівська,18).

Часті запитання

Який тип судового документу № 93466283 ?

Документ № 93466283 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93466283 ?

Дата ухвалення - 10.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93466283 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93466283 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 93466282
Next document : 93466284