Decision № 93297824, 04.12.2020, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
04.12.2020
Case No.
400/2284/20
Document №
93297824
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 р. № 400/2284/20 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Птичкіної В.В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовом:ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 до відповідачів:Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000; Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000 третя особа:Южноукраїнський міський голова Пароконний Віктор Кирилович, вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55002 про:визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії; стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду від 05.08.2019,ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (надалі – позивач) звернулась до суду з адміністративним позовом, що містив вимоги:

визнати протиправною бездіяльність Южноукраїнської міської ради Миколаївської області щодо невиконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 02.08.2019 у справі № 400/1793/19 в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді керуючого справами Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області з 22.05.2019;

зобов`язати Южноукраїнську міську раду Миколаївської області виконати рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 02.08.2019 у справі № 400/1793/19 в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді керуючого справами Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області з 22.05.2019 шляхом прийняття відповідного рішення про це на пленарному засіданні сесії міської ради, встановивши Южноукраїнській міській раді Миколаївської області розумний строк, – 3 робочих дні для виконання рішення суду в цій частині;

стягнути з Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на користь позивача середній заробіток за час затримки виконання рішення суду з 05.08.2019 і до дня постановлення рішення суду.

Також ОСОБА_1 просила допустити негайне виконання рішення суду про присудження виплати середнього заробітку за затримку виконання рішення суду за один місяць в сумі 58 327,06 грн. та встановити судовий контроль шляхом зобов`язання Южноукраїнської міської ради Миколаївської області протягом 7 робочих днів подати до Миколаївського окружного адміністративного суду звіт про виконання судового рішення.

Відповідачами позивач визначила Южноукраїнську міську раду Миколаївської області (надалі – Рада або відповідач 1) та виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (надалі – Виконком або відповідач 2); в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, ОСОБА_1 вказала Южноукраїнського міського голову Пароконного Віктора Кириловича (надалі – третя особа).

Згідно з викладеним у позові, сума середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду за період з 05.08.2019 по 12.06.2020 (подання позовної заяви) складає 570 014,45 грн. з ПДФО.

До відзиву на позовну заяву, який надійшов до суду 09.07.2020, Рада додала копію рішення 64 сесії 7 скликання від 25.06.2020 № 1897 «Про поновлення ОСОБА_1 на посаді керуючого справами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради» (надалі – Рішення про поновлення, т. с. 1, ар. 210).

24.07.2020 позивач подала заяву про збільшення позовних вимог (надалі – Заява про збільшення позовних вимог, т. с. 1, ар. 219-222), в якій (з урахуванням факту прийняття Радою Рішення про поновлення) вказала період, за який має бути стягнутий середній заробіток за затримку виконання рішення суду, - з 03.08.2019 по 25.06.2020. Також ОСОБА_1 зазначила, що з 12.06.2020 відбулось підвищення посадових окладів в органах місцевого самоврядування. В зв`язку з цим, позивач здійснила розрахунок суми, що має бути стягнута на її користь, поділивши загальний час затримки виконання рішення суду на 2 періоди: І – з 03.08.2019 по 11.06.2020, ІІ – з 12.06.2020 по 25.06.2020. Виходячи з цього, суму за первісним розрахунком (570 014,45 грн.) позивач зменшила до 567 363,22 грн. з ПДФО (за вирахуванням дня 12.06.2020). За період з 12.06.2020 по 25.06.2020, як зазначено у Заяві про збільшення позовних вимог, відповідач 2 має сплатити позивачу 33 074,51 грн. Загальна сума, що підлягає стягненню, на думку позивача, складає 600 437,73 грн.

24.07.2020 позивач подала заяву про відмову від частини позовних вимог, в якій вказала, що вона відмовляється від вимоги до відповідача 1 про зобов`язання Южноукраїнської міської ради Миколаївської області виконати рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 02.08.2019 у справі № 400/1793/19 в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді керуючого справами Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області з 22.05.2019 шляхом прийняття відповідного рішення про це на пленарному засіданні сесії міської ради, встановивши Южноукраїнській міській раді Миколаївської області розумний строк, – 3 робочих дня для виконання рішення суду в цій частині (надалі – Заява про відмову від частині позовних вимог, т. с. 1, ар. 255-258). В цій заяві ОСОБА_1 також зазначила, що вона не підтримує клопотання про встановлення судового контролю.

Крім того, у Заяві про відмову від частини позовних вимог ОСОБА_1 , з посиланням на зроблений нею у Заяві про збільшення позовних вимог розрахунок суми середнього заробітку за затримку виконання рішення суду (600 437,73 грн.) та факт виплати відповідачем 2 суми 174 681,60 грн., просила суд стягнути з Виконкому 425 756,13 грн.

28.07.2020 суд, за результатами розгляду заяв позивача, виніс ухвалу (т. с. 2, ар. 3-5) про розгляд позовних вимог:

про визнання протиправною бездіяльності Ради щодо невиконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 02.08.2019 у справі № 400/1793/19 в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді;

про стягнення з Виконавчого комітету на користь ОСОБА_1 середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду з 03.08.2019 по 25.06.2020 в сумі 425 756,13 грн. з ПДФО.

Рада позов не визнала, зазначила у відзиві на позовну заяву (т. с. 1, ар. 196-198), зокрема, що проект рішення про поновлення позивача на посаді неодноразово включався до порядку денного пленарних засідань Ради, неодноразово розглядався, проте позитивне рішення було прийнято лише на пленарному засіданні, яке відбулось 25 06.2020. Рішення про поновлення на посаді «… тривалий час було не прийняте у відповідності до вимог чинного законодавства України, у межах компетенції Южноукраїнської міської ради, з дотриманням процедури його голосування, оскільки питання поновлення на посаді заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради належить до виключних повноважень ради … міський голова ОСОБА_2 вживав всіх можливих заходів щодо розгляду … Радою, як колегіальним органом проекту рішення з поновлення Позивача на роботі своєчасно …».

Позивач подала відповідь на відзив Ради (т. с. 1, ар. 248-253).

Ухвалою від 04.12.2020 суд закрив провадження у справі в частині позовної вимоги про визнання протиправною бездіяльності Ради.

У відзиві на позовну заяву (т. с. 1, ар. 181-183) Виконком вказав, що сума остаточного розрахунку середнього заробітку за час затримки виконання з 03.08.2019 по 25.06.2020 складає 397 808,21 грн. з ПДФО, а не 570 014,45 грн., як вказано у позові. Розбіжність відповідач 2 пояснив тим, що позивач при обчисленні суми середньоденної заробітної плати (2 651,25 грн.) безпідставно врахувала показники складових заробітної плати за відповідною посадою, що є чинними з 01.01.2020. На думку відповідача 2, обчислення суми середнього заробітку за період з 03.08.2019 по 25.06.2020 має відбуватись, виходячи з того, що середньоденна заробітна плата становить 1 455,68 грн., як вказано у рішенні суду про поновлення ОСОБА_1 на посаді. Виходячи з цього, сума середнього заробітку дорівнює 326 073,32 грн. (без урахування ПДФО), як вказано у довідці (т. с 2, ар. 20).

Позивач подала відповідь на відзив Виконкому (т. с. 1, ар. 242-247), в якій, зокрема, вказала, що розрахунок був нею виконаний відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Порядку обчислення середньої заробітної плати» (надалі – Порядок № 100), пунктом 10 якого встановлено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), яку у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. Тому, на думку позивача, обчислення суми середнього заробітку має здійснюватись з урахуванням підвищення показників складової заробітної плати.

30.07.2020 Виконком подав заперечення на Заяву про збільшення позовних вимог та на Заяву про відмову від частини позовних вимог (т. с. 2, ар. 7-8, 9-10), а 11.08.2020 – відзив на позову заяву (т. с. 1, ар. 25-26). У вказаних заявах відповідач 2 просив відмовити у задоволенні позову.

Третя особа правом подати пояснення не скористалась.

На підставі частини третьої статті 194 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглянув справу в порядку письмового провадження.

Як встановлено судом, 02.08.2019 Миколаївський окружний адміністративний суд у справі № 400/1793/19 за позовом ОСОБА_1 до Ради і до Виконкому, третя особа – Южноукраїнській міський голова Пароконний Віктор Кирилович, ухвалив рішення (надалі – Рішення у справі № 400/1793/19, т. с. 1, ар. 41-43), яким (з урахуванням ухвал від 08.08.2019 та від 11.09.2019, т. с. 1, ар. 44-45, 46), зокрема:

1. Визнав протиправним та скасував рішення Ради від 21.05.2019 № 1530 «Про звільнення керуючого справами виконавчого комітету ОСОБА_1 », ухвалене на пленарному засіданні 46-ї сесії 7 скликання.

2. Поновив ОСОБА_1 на посаді керуючого справами Виконкому з 22.05.2019.

3. Стягнув з Виконкому на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу (за вирахуванням середнього заробітку за місяць, що підлягає негайному виконанню, 74 239,68 грн. – 32 024,96 грн.) в сумі 42 214,20 грн.

4. Стягнув з Виконкому на користь ОСОБА_1 середній заробіток за один місяць в сумі 32 024,96 грн.

Як зазначено в ухвалі від 11.09.2019 (т. с. 1, ар. 46), часом вимушеного прогулу є період з 22.05.2019 по 02.08.2019, кількість робочих днів – 51, середньоденна заробітна плата – 1 455,68 грн.

02.08.2019 Миколаївський окружний адміністративний суд видав виконавчий лист про поновлення ОСОБА_1 на посаді (ар. с. 52).

Постановою від 26.03.2020 П`ятий апеляційний адміністративний суд Рішення у справі № 400/1793/19 залишив без змін ( т. с. 1 ар. 47-49).

На посаді, як вказано вище, позивач була поновлена 25.06.2020 (т. с. 1, ар. 210).

Відповідно до статті 236 Кодексу законів про працю України, у разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

Кількість робочих днів у періоді з 03.08.2019 по 25.06.2020 – 224 .

Як вказали позивач і відповідач 2, у липні 2020 року Виконком виплатив позивачу частину середнього заробітку за затримку виконання Рішення у справі № 400/1793/19 – 174 681,60 грн. (за вирахуванням податків та зборів позивач отримала 140 618,69 грн., т. с. 1, ар. 259).

Ці обставини сторонами визнаються.

Спір виник в зв`язку з різним тлумаченням норм Порядку № 100, відповідно, неоднаковим підходом у визначенні суми, що підлягає виплаті позивачу відповідно до статті 236 Кодексу законів про працю України, а також з неперерахуванням відповідачем 2 навіть тієї суми, яка, на його думку, має бути виплачена ОСОБА_1 . Так, Виконком зазначив, що « … сума остаточного розрахунку середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду … складає 151 390,72 …».

При прийняття рішення суд виходив з такого.

Відповідно до пункту 8 Порядку № 100, нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадять шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадах, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на число календарних днів за цей період.

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Згідно з абзацами першим та другим пункту 10 Порядку № 100, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоду так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому періоді, за встановленим у пунктах 6, 7 і 8 розділу IV порядком визначається середньоденний (годинний) заробіток. У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

Отже, при обчисленні суми середньої заробітної плати за час затримки виконання рішення про поновлення на роботі, у тому випадку, коли підвищується посадовий оклад, до базової величини (в даному випадку це – 1 455,68 грн., як вказано в Рішенні у справі № 400/1793/17) застосовуються коригуючі коефіцієнти, при цьому величина коефіцієнтів визначається співвідношенням саме посадових окладів (без врахування надбавок, доплат тощо).

Розрахунок позивача (т. с. 1, ар. 223) нормам Порядку № 100 не відповідає. Фактично, ОСОБА_1 підвищення посадового окладу використала для того, щоб обчислити нові розміри середньоденної заробітної плати, що не є правильним. До того ж, позивач безпідставно зазначила у розрахунку підвищені надбавки, доплати тощо, а це нормами Порядку № 100 не передбачено.

Відповідно до абзацу другого пункту 10 Порядку № 100, сума, що має бути виплачена позивачу, дорівнює 391 759,88 грн, виходячи з такого.

1. Посадовий оклад позивача станом на 01.01.2019 – 8 000 грн. (т. с. 1, ар. 147). Суму середньоденної заробітної плати (1 455,68 грн.) було обчислено, виходячи з цього окладу. Цей розмір окладу застосовувався до 25.06.2019.

2. Посадовий оклад керуючого справами з 25.06.2019 – 9 500 грн. (т. с. 1, ар. 144). Коригуючий коефіцієнт – 1,1875 (9 500/8 000). Цей розмір окладу застосовувався до 12.06.2020. Відповідно, за період з 25.06.2019 по 11.06.2020 (214 робочих днів) Виконком мав нарахувати та виплатити ОСОБА_1 суму 369 924,68 грн.: 1 455,68х1,1875х214.

3. Посадовий оклад керуючого справами з 12.06.2020 – 12 000 грн. (т. с. 1, ар. 235). Коригуючий коефіцієнт – 1,263158 (12 000/9 500). Відповідно, за період з 12.06.2020 по 25.06.2020 (10 робочих днів) Виконком мав нарахувати та виплатити ОСОБА_1 суму 21 835,20 грн.: 1 455,68х1,1875х1,263158х10.

У липні 2020 року Виконком нарахував та виплатив позивачу 174 681,60 грн.

Відповідно, на користь позивача має бути стягнута сума 217 078,28 грн., що є різницею 391 759,88 грн. та 174 681,60 грн.

Суд зауважив, що суми 391 759,99 грн., 174 681,60 грн., 217 078,28 грн. вказані у довідці Виконкому від 06.08.2020 № 21 (т. с. 2, ар. 21).

За таких обставин, позов підлягає частковому задоволенню.

На підставі статті 371 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду в частині стягнення середнього заробітку за один місяць з 03.08.2019 по 02.09.2019 (20 робочих днів) в сумі 34 572,40 грн. (1 455,68 х1,1875х20) у межах загальної суми стягнення 217 078,28 грн. підлягає негайному виконанню.

Судові витрати у справі становить судовий збір у сумі 840,80 грн., сплачений позивачем за звернення до суду з позовною вимогою, в частині якої провадження у справі закрито ухвалою від 04.12.2020. Зазначений судовий збір може бути повернутий позивачу ухвалою суду за її письмовим клопотанням.

Керуючись статтями 2, 19, 139, 241 - 246, 262, 371 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) до Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33850880) , Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20910974) задовольнити частково.

2. Стягнути з Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20910974) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) середній заробіток, без утримання податків та обов`язкових зборів, за період затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі – з 03.08.2019 по 02.09.2019 в сумі 34 572,40 грн. (тридцять чотири тисячі п`ятсот сімдесят дві гривні 40 копійок).

3. Стягнути з Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20910974) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) середній заробіток, без утримання податків та обов`язкових зборів, за період затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі – з 03.09.2019 по 25.06.2020 в сумі 182 505,88 грн. (сто вісімдесят дві тисячі п`ятсот п`ять гривень вісімдесят вісім копійок).

4. В задоволенні інших позовних вимог відмовити.

5. Рішення суду в частині стягнення середнього заробітку за один місяць в сумі 34 572,40 грн. (тридцять чотири тисячі п`ятсот сімдесят дві гривні 40 копійок) у межах загальної суми стягнення 217 078,28 грн. (двісті сімнадцять тисяч сімдесят вісім гривень двадцять вісім копійок) підлягає негайному виконанню.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або справу було розглянуто в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається учасниками справи відповідно до статті 297 Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням пункту 15.5 Розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя В.В. Птичкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 93297824 ?

Документ № 93297824 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93297824 ?

Дата ухвалення - 04.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93297824 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93297824 ?

В Mykolayiv Circuit Administrative Court
Previous document : 93297821
Next document : 93332136