Decision № 93105406, 20.11.2020, Ordzhonikidze Town Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
20.11.2020
Case No.
192/605/19
Document №
93105406
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 192/605/19

Номер провадження 2/184/240/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 рокум. Покров

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді - Малашиної Ю.Б.,

за участю секретаря - Бринзи Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, у якому посилається на те, що відповідач звернулась до КБ «ПРИВАТБАНК» (з 21.05.2018 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» змінило назву на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалі по тексту - КБ «ПРИВАТБАНК», банк) з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписала заяву №б/н від 21.09.2007 р., згідно якої отримала кредит у розмірі 2500 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

В порушення умов договору ОСОБА_1 не сплатили своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості за борговими зобов`язаннями, у зв`язку з чим станом на 18.02.2019 р. утворилась заборгованість у сумі 31300,46 грн., з яких: заборгованість за тілом кредиту складає 6279,65 грн., заборгованість за простроченим тілом кредита - 8947,03 грн., заборгованість за нарахованими відсотками - 0,00 грн., нарахована пеня за прострочене зобов`язання - 13052,69 грн., заборгованість за нарахованою пенею за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн. - 1054,40 грн., а також штрафи - 500 грн. (фіксована частина) та 1466,69 грн. (процентна складова).

Як докази, які підтверджують обставини, викладені у позовній заяві, Банком надано розрахунок заборгованості, копію заяви позичальника, витяг з Тарифів банку, витяг з Умов та правил надання банківських послуг та Правил користування платіжною карткою.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи за відсутності позивача. Крім того, позивач не заперечує проти заочного розгляду справи та винесення судом заочного рішення суду.

Відповідачка в судове засідання повторно не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду справи, проте, через канцелярію суду надала заяву про розгляд за її відсутності, визнає заборгованість за тілом кредиту та сумою штрафу; наслідки визнання позову зрозумілі.

Згідно з ч.3 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, чи в разі якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Ухвалою суду від 20.11.20 р. постановлено здійснити розгляд справи у заочному порядку.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків щодо фактичних обставин.

Як встановлено в судовому засіданні, 21.09.2007 року між КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № б/н у спосіб подання письмової згоди відповідачки на приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг.

Згідно заяви від 21.09.2007 р. відповідачка письмово погодилась з Умовами та Правилами надання банківських послуг і тарифами банку, та виявила бажання отримати кредитну картку (тип картки: НОМЕР_1 ), валюта: гривня; тип кредитного ліміту: фінансовий; сума кредитного ліміту: 2500 грн.; базова процентна ставка: 22,8% із розрахунку 360 днів на рік; розмір комісії за кредитне обслуговування: 1% від суми заборгованості; строк дії кредитного ліміту: відповідає строку дії картки; порядок погашення заборгованості: щомісячними платежами в розмірі 7% від суми заборгованості; погашення заборгованості за кредитним лімітом може проводитись як шляхом внесення коштів на карту клієнта, так і списання Банком коштів з дебетної карти № НОМЕР_2 ) (а.с.11).

На підтвердження позовних вимог банком надано витяг з Умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку, які не містять підпису відповідачки (а/с 13-27).

Водночас, відповідно до довідки про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна, 55 днів пільгового періоду», підписану відповідачкою 21.09.2007 р., базова відсоткова ставка в місяць становить 1,9 %, наявна щомісячна комісія за кредитне обслуговування у розмірі 1% на залишок непогашеної заборгованості протягом пільгового періоду. Розмір щомісячних платежів становить 7% від заборгованості, але не менше 50 грн./ 10$ и не більше залишку заборгованості. Строк внесення щомісячних платежів - до 25 числа місяця, що йде за звітним. Розмір комісії за несвоєчасне погашення заборгованості (при виникненні прострочки на суму більш як 50 грн./ 10$) становить 1% від загальної суми заборгованості, але не менше 10 грн./ 2$. Крім того, у вказаній довідці наведені приклади використання кредитних коштів (а/с 11).

Згідно довідки банку, наявній в матеріалах справи, ОСОБА_1 за укладеним кредитним договором було виданого чотири картки, дата відкриття першої - 08.07.2007 р. та терміном дії останньої до 08/21 (а.с. 93).

Відповідно до довідки банку про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної картки, оформленої на ОСОБА_1 , старт карткового рахунку відбувся 21.09.2007 р., встановлено кредитний ліміт 2500,00 грн., який в подальшому неодноразово зменшувався. 22.06.2016 р. кредитний ліміт було збільшено до 10000,00 грн., а 26.07.2018 р. зменшено до 0,00 грн. (а.с. 92).

Відповідно до розрахунку заборгованості за договором №б/н від 21.09.2007 р., укладеного між Приватбанком та ОСОБА_1 станом на 31.08.2019 року погашено заборгованості за тілом кредиту - 14417,81 грн., погашено заборгованості за простроченим тілом кредиту - 4415,36 грн., погашено заборгованості по нарахованим відсоткам та по простроченим відсоткам - 0,00 грн., погашено заборгованості по пені (штрафам), комісії - 795,60 грн., заборгованість за тілом кредиту складає 6279,65 грн., заборгованість за простроченим тілом кредита - 8947,03 грн., заборгованість за нарахованими відсотками - 0,00 грн., нарахована пеня за прострочене зобов`язання - 13052,69 грн., заборгованість за нарахованою пенею за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн. - 1054,40 грн., загальна заборгованість за наданим кредитом -29333,77 грн., заборгованість по судовим штрафам - 1966,69 грн., що разом складає 31300,46 грн. (а.с.5-10).

Згідно виписки за договором №б/н станом на 17.04.2020 р., укладеним з ОСОБА_1 , проводився рух коштів як шляхом поповнення картки, так зняття відповідачкою коштів з картки (а/с 84 - 91).

Оцінивши подані до суду докази, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом ст.ст. 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Частиною 2 ст. 1054 ЦК України встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (ст. 1055 ЦК України).

Згідно із ч.1 ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом ст. 634 цього Кодексу договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Враховуючи зазначене, суд приходить до висновку про укладання між банком та ОСОБА_1 кредитного договору, оскільки у письмовій формі сторони домовились про розмір кредитного ліміту, сплату процентів за користування кредитними коштами, порядок і терміни щомісячного виконання зобов`язання, порядок нарахування та розмір комісії за несвоєчасне погашення кредиту.

Проте, суд звертає увагу на те, що сторонами не було узгоджено в належній формі порядок і розмір нарахування пені за прострочене зобов`язання, оскільки ані заява позичальника від 21.09.2007 р., ані довідка про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна, 55 днів пільгового періоду», підписану відповідачкою 21.09.2007 р., не містить домовленості щодо порядку нарахування та розміру пені. Посилання позивача на те, що пеня нараховувалась відповідно до Умови та правила надання банківських послуг в Приватбанку, судом не приймаються до уваги, враховуючи відсутність на них підпису відповідачки. Суд не може розцінювати зазначені Умови як стандартну (типову) форму договору приєднання. При цьому, суд керується постановою Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 р. у справі №342/180/17, в якій Судом зроблено висновок про те, що надані позивачем Умови та Правила надання банківських послуг ПриватБанку, з огляду на їх мінливий характер, не можна вважати складовою кредитного договору й щодо будь-яких інших встановлених ними нових умов та правил, чи можливості використання банком додаткових заходів, які збільшують вартість кредиту, чи щодо прямої вказівки про збільшення прав та обов`язків кожної із сторін, якщо вони не підписані та не визнаються позичальником, а також, якщо ці умови прямо не передбачені, як у даному випадку - в анкеті-заяві позичальника, яка безпосередньо підписана останнім і лише цей факт може свідчити про прийняття позичальником запропонованих йому умов та приєднання як другої сторони до запропонованого договору.

Вирішуючи наявний спір, суд керується ст. 13 ЦПК України, в якій закріплено принцип диспозитивності цивільного законодавства, відповідно до якого суд розглядає справи в межах заявлених особою вимог, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Враховуючи зазначене, встановивши не дотримання з боку відповідачки умов укладеного договору, суд звертає увагу на заявлені банком вимоги, відповідно до яких та до розрахунку заборгованості, банком не ставиться питання про стягнення з відповідача заборгованості за нарахованими процентами (останні заявлені у розмірі нуль грн.).

При цьому судом приймається до уваги часткове визнання відповідачкою заборгованості за тілом кредиту та суму штрафу; наслідки визнання позову їй відомі.

Відповідно до п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», у разі визнання відповідачем позову, який має бути безумовним, і якщо таке визнання не суперечить закону й не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб (не відповідача), суд ухвалює рішення про задоволення позову, обмежившись у мотивувальній частині рішення посиланням на визнання позову без з`ясування і дослідження інших обставин справи.

У зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст.13, 206 ЦПК України, яким передбачено право позивача визнавати позовні вимоги, переконавшись, що зазначене визнання не суперечить закону, враховуючи існування між сторонами кредитних відносин, та не порушує прав, свобод чи інтересів інших осіб, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню на суму 16 488,01 грн. (6279,65 грн. тіло кредиту, 8947,03 грн. - прострочене тіло кредиту, 500 грн. штраф (фіксована частина), 761,33 грн. - штраф (процентна складова), що забезпечить повернення позивачу отриманого кредиту та нарахованих на нього штрафних санкцій.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь позивача витрати по сплаті судового збору пропорційно до розміру задоволених позовних вимог у сумі 1011,9 грн. (16 488,01 грн. х 1921 грн. : 31300 грн.).

Керуючись ст. ст. 526, 527, 530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст.12, 13, 81, 89, 141, 206, 258, 259, 263, 265 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Солонянським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 13.02.2003 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_5 , МФО №305299, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, заборгованість за кредитним договором № б/н від 21.09.2007 року в розмірі 16 488 (шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім) гривень 01 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Солонянським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 13.02.2003 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_5 , МФО №305299, судовий збір у розмірі 1011 (одна тисяча одинадцять) гривні 09 копійок.

В іншій частині позовних вимог - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасники справи, яким повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Ю. Б. Малашина

Часті запитання

Який тип судового документу № 93105406 ?

Документ № 93105406 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93105406 ?

Дата ухвалення - 20.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93105406 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93105406 ?

В Ordzhonikidze Town Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 93105405
Next document : 93105409