Court decree № 92981047, 20.11.2020, Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
20.11.2020
Case No.
335/9830/20
Document №
92981047
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1Справа № 335/9830/20 2-з/335/136/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про забезпечення позову

20 листопада 2020 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі головуючого судді Соболєвої І.П., розглянув в порядку письмового провадження без виклику (повідомлення) учасників справи в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-б заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову,

ВСТАНОВИВ:

19.11.2020 до суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Альфа-банк», державного реєстратора виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області Ільющенкова Сергія Олександровича, третя особа – ОСОБА_2 , про визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 44339644 щодо нерухомого майна – нежитлового приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , прийняте 30.11.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області Ільющенковим Сергієм Олександровичем, скасування вчиненого цим державним реєстратором 28.11.2018 запису під номером 29191601 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 за АТ «Укрсоцбанк».

Ухвалою судді Орджонікідзевського районного суду від 20.11.2020 відкрито провадження у даній справі, розпочато підготовче провадження.

Разом із позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на нежитлове приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого з 28.11.2018 зареєстроване АТ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є акціонерне товариство «Альфа-банк»; заборони державним реєстраторам приймати рішення та вчиняти реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо нежитлового приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 ; заборони акціонерному товариству «Альфа-банк» чи за його дорученням іншим особам входити до нежитлового приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння ним, а також заборони перешкоджати іпотекодавцю ОСОБА_2 використовувати вказане приміщення за призначенням.

Заява мотивована тим, що не маючи передбачених законом правових підстав для набуття у позасудовому порядку права власності на предмет іпотеки – нежитлове приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , 28.11.2018 через державного реєстратора Ільющенкова С.О. АТ «Укрсоцбанк» зареєструвало право власності на предмет іпотеки за АТ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ «Альфа-банк». У приватних перемовах по телефону працівники АТ «Альфа-банк» заявляють про намір невідкладно продати предмет іпотеки-нежитлове приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 у разі, якщо позивач не сплатить заявлену ними суму боргу, вимагають звільнити зазначене нерухоме майно. Реєстрація об`єкту нерухомості за АТ « Укрсоцбанк» та відсутність арешту на нерухоме майно дає можливість АТ «Альфа-банк» в будь-який момент продати чи переоформити його на інших осіб. Продаж чи інше відчуження нежитлового приміщення унеможливить чи ускладнить повернення вказаного об`єкту нерухомого майна значної вартості у разі ухвалення рішення суду про задоволення позову. Крім того, представники АТ «Альфа-банк» неодноразово намагались звільнити вказане нежитлове приміщення, а саме 04.06.2020 та 12.08.2020. За вказаною подією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Аналогічні дії АТ «Альфа-банк» не виключаються в майбутньому під час розгляду цієї справи.

Заява про забезпечення позову розглядається в порядку ч. 1 ст. 153 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) України без повідомлення учасників справи.

Вивчивши подані матеріали, суд встановив наступне.

Як передбачено ч. 2 ст. 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 150 ЦПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб, забороною вчиняти певні дії.

Згідно з роз`ясненнями, які містяться у пункті 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів. Наприклад, обмеження можливості господарюючого суб`єкта користуватися та розпоряджатися власним майном іноді призводить до незворотних наслідків.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті – це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних із ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника). Зазначені обмеження встановлює суд в ухвалі, вони діють до заміни судом виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову

Вирішуючи заяву ОСОБА_1 , про забезпечення позову, суд бере до уваги докази, надані позивачем на підтвердження своїх вимог, обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати заявник, що звернувся до суду з такою заявою, позовним вимогам.

Так, з матеріалів позовної заяви та заяви про забезпечення позову випливає, що між сторонами виник спір з приводу визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 44339644 щодо нерухомого майна – нежитлового приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , прийняте 30.11.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області Ільющенковим Сергієм Олександровичем, скасування вчиненого цим державним реєстратором 28.11.2018 запису під номером 29191601 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 за АТ «Укрсоцбанк».

Позивач в заяві про забезпечення позову вказує, що є підстави вважати, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Надаючи правову оцінку вказаним аргументам, суд виходить із того, що метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів заявника від можливих недобросовісних дій щодо відчуження спірного майна, щоб забезпечити реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на його користь.

Аналізуючи надані суду документи, суд доходить висновку, що зважаючи на предмет спору у даній цивільній справі, особу відповідача, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення.

Проте, суд вважає неспівмірним заявлений спосіб забезпечення позову із заявленими позовними вимогами, в частині накладення арешту, оскільки арешт включає заборону користування, володіння та розпорядження майном, в.ч. для самого позивача ОСОБА_1 та третьої особи ОСОБА_2 , тому належним способом забезпечення позову є саме заборона державним реєстраторам приймати рішення та вчиняти реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо зазначеного нежитлового приміщення, а також заборона АТ «Альфа-банк» чи за його дорученням іншим особам входити до нежитлового приміщення з метою заволодіння ним або для створення перешкод іпотекодавцю ОСОБА_2 використовувати вказане приміщення за призначенням.

Крім цього, судом враховується, що в даному випадку вжиття заходів забезпечення позову саме в такий спосіб не зможе перешкодити господарській діяльності юридичних або фізичних осіб, а також не порушить інтереси інших осіб.

Що стосується зустрічного забезпечення, то з огляду на приписи ч. 1 ст. 154 ЦПК України, такий процесуальний захід є правом суду, який самостійно оцінює необхідність зустрічного забезпечення. За загальним правилом, вирішення цього питання має диспозитивний характер. Тобто реалізація заходів зустрічного забезпечення є правом суду, а не його обов`язком. Крім того, пропозиції щодо зустрічного забезпечення з боку позивача відсутні.

Таким чином, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову.

Керуючись ст.ст. 149–154, 260 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити частково.

З метою забезпечення позову ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Альфа-банк», державного реєстратора виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області Ільющенкова Сергія Олександровича, третя особа – ОСОБА_2 , про визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису про реєстрацію права власності:

- заборонити державним реєстраторам приймати рішення та вчиняти реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо нежитлового приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заборонити акціонерному товариству «Альфа-банк» чи за його дорученням іншим особам входити до нежитлового приміщення № 27 площею 36,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння ним, а також перешкоджанню іпотекодавцю ОСОБА_2 використовувати вказане приміщення за призначенням.

В іншій частині вимог відмовити.

Заходи забезпечення позову застосовувати до набрання законної сили рішенням у цій справі.

Ухвала є виконавчим документом.

Інформація відповідно до статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»:

Стягувач – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ;

Боржник – акціонерне товариство «Альфа-банк», ЄДРПОУ 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Дата видачі ухвали – 20.11.2020.

Строк пред`явлення ухвали до виконання – до 21.11.2023.

Копію ухвали для виконання направити сторонам.

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 15-денний строк з дня її проголошення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали суду.

Суддя І.П. Соболєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 92981047 ?

Документ № 92981047 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92981047 ?

Дата ухвалення - 20.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92981047 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92981047 ?

В Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 92981041
Next document : 92981048