Court decree № 92931394, 18.11.2020, Nikopolskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
18.11.2020
Case No.
2-3216/11
Document №
92931394
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 2-3216/11

Провадження № 6/0182/216/2020

У Х В А Л А

Іменем України

18.11.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Кобеляцької-Шаховал І.О.

секретар Іванова Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРДЕБТ ПЛЮС» про заміну сторони виконавчого провадження,

ВСТАНОВИВ:

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрдебт Плюс" про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник просить винести ухвалу, якою замінити стягувача у цивільній справі №2-3216/11 з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРДЕБТ ПЛЮС» у зв`язку з переходом до TOB «УКРДЕБТ ПЛЮС» прав кредитора, відповідно до Договору купівлі-продажу прав вимоги № 2082/К.

Заявник вказує, що 11 травня 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та фізичною особою ОСОБА_1 укладено Кредитний договір №11152488000. 11 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та фізичними особами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 укладено Договір поруки №11152488000П/1для забезпечення виконання кредитного договору. У подальшому між АКІБ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк» було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, в тому числі за вищевказаним кредитним договором. У зв`язку з невиконанням Боржником своїх зобов`язань, передбачених кредитним договором, ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду за захистом порушених прав шляхом стягнення з відповідачів суми заборгованості за Кредитним договором.

Рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 19 серпня 2010 року по справі №2-3216/11 задоволено позов ПАТ «Дельта Банк» про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 заборгованості за кредитним договором № 11152488000 від 11 травня 2007 року в розмірі 2 994 291 грн. 02 коп.

07 листопада 2019 року між ПАТ «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРДЕБТ ПЛЮС» було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги №2082/К, в тому числі, було відступлено право вимоги за кредитним договором № 11152488000 від 11 травня 2007 року.

На сьогоднішній час ПАТ «Дельта Банк» не є стороною (стягувачем) у цивільній справі №2-3216/11 про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , а отже TOB «УКРДЕБТ ПЛЮС» не має можливості користуватися набутими правами та обов`язками, і тому просить суд його заяву задовольнити.

Дослідивши надані докази, суд дійшов висновку, що вимоги про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а, згідно зі статтею 514 цього Кодексу, до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства, заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

На підставі ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Надані до заяви письмові докази свідчать, що, відповідно до положень ст.512 ЦК України у правовідносинах, що виникли на підставі договору кредиту між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ "Укрдебт Плюс", сталась заміна кредитора на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги № 2082/К, а передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги є правонаступництвом і такий правонаступник має замінитися.

Що стосується заявлених вимог ТОВ "Укрдебт Плюс" про видачу дублікатів виконавчих листів та поновлення строку їх до виконання, то суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів, у справі №2-3216/11 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області 21 жовтня 2011 року стягувачу ПАТ «УкрСиббанк» було видано виконавчі листи.

08 грудня 2011 року ПАТ „УкрСиббанк” та ПАТ „Дельта – Банк” уклали договір про відступлення права вимог між ПАТ „УкрСиббанк” та ПАТ „Дельта – Банк”, а саме договору купівлі – продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року і зобов”язання, яке виникло на підставі кредитного договору, перейшло до ПАТ „Дельта – Банк”.

Ухвалою Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області 18 липня 2014 року замінено стягувача Публічне акціонерне товариство “Укрсиббанк” на Публічне акціонерне товариство “Дельта Банк” (а.с.195, том 1).

26 липня 2016 року ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду з заявою про поновлення строків пред”явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката виконавчого листа (а.с.206-212, том 1).

Ухвалою Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03 серпня 2016 року в задоволенні заяви ПАТ „Дельта – Банк” про поновлення строків пред”явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката виконавчого документа було відмовлено (а.с.236-237 том 1). Не погодившись з даним рішенням, ПАТ „Дельта – Банк” подало апеляційну скаргу на ухвалу Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03 серпня 2016 року (а.с 2-6, том 2). Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 грудня 2016 року апеляційну скаргу ПАТ „Дельта – Банк” було відхилено та ухвалу Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03 серпня 2016 року залишено без змін (а.с.48-49, том 2).

Статтею 22 Закону України «Про виконавче провадження» № 606-ХІV від 21.04.1999 року з відповідними змінами, діючого на час ухвалення рішення, передбачено строк пред`явлення виконавчого листа до виконання протягом року.

Згідно з п.21 постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» № 6 від07.02.2014 року, перевіряючи додержання строку для пред`явлення виконавчого документу до виконання, суд має враховувати як положення ст. 22 Закону № 606-ХІV, так і інші акти законодавства, якими врегульовано це питання.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України, судове рішення є обов`язковим до виконання.

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно зі ст.1 ЗУ «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій, визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які, відповідно до цього Закону, підлягають примусовому виконанню.

Частиною 1 ст.433 ЦПК України визначено, що у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

За змістом ч. 2 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження», стягувач, який пропустив строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення строку пред`явлення до суду, який видав виконавчий документ, або до суду за місцем виконання.

Поважність причин пропуску строку є оціночним поняттям та має встановлюватися в кожному окремому випадку на підставі відповідних доказів, які, у свою чергу, оцінюються судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Поважними причинами пропуску строку можуть бути визнані лише ті обставини, які є об`єктивно непереборними, незалежними від волевиявлення сторони та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальної дії. Та підтверджені належними доказами.

При цьому, на особу, яка ініціює розгляд вказаного питання, в даному випадку на заявника ТОВ "УкрдебтПлюс", який є правонаступником стягувача ПАТ «Дельта Банк», покладається обов`язок з доведення перед судом обставин втрати виконавчого документа та обґрунтування поважності причин пропуску строку пред`явлення його до виконання. Звертаючись до суду з вимогою про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення строку пред`явлення його до виконання, заявник ТОВ "Укрдебт Плюс" зазначив, що при укладанні договору купівлі-продажу прав вимоги було виявлено, що виконавчі документи втрачені. При цьому, судом враховується та обставина, що Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області та апеляційною інстанцією дані питання вже вирішувались та з даного приводу прийнятті відповідні рішення. Отже, в порушення ст.81 ЦПК України, заявником ТОВ "УкрдебтПлюс" не доведено підстав втрати стягувачем оригіналу виконавчого листа, у зв`язку з чим, враховуючи положення ст.433 ЦПК України, суд вважає, що вимоги заяви про видачу дублікату виконавчого листа є необґрунтованими, оскільки фактично дані обставини судом першої та апеляційної інстанції вже перевірялися, так як виконавчі листи попередніми фінансовими установами до виконання взагалі не пред`являлися.

Керуючись ст.ст.433, 442 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрдебт Плюс" про заміну сторони виконавчого провадження – задовольнити частково.

Замінити стягувача у цивільній справі №2-3216/11 з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРДЕБТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43212924, адреса: 04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, буд.28а), у зв`язку з переходом до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРДЕБТ ПЛЮС» прав кредитора, відповідно до договору купівлі - продажу прав вимоги №2082.

В інших вимогах відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області (м.Кривий Ріг) до або через Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом п`ятнадцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: І. О. Кобеляцька-Шаховал

Часті запитання

Який тип судового документу № 92931394 ?

Документ № 92931394 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92931394 ?

Дата ухвалення - 18.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92931394 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92931394 ?

В Nikopolskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92931383
Next document : 92931399