Decision № 92904036, 17.11.2020, Nikopolskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
17.11.2020
Case No.
182/5144/20
Document №
92904036
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 182/5144/20

Провадження № 2/0182/2442/2020

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем УКРАЇНИ

17.11.2020 м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Рунчевої О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Нікополі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат.

На підтвердження позовних вимог позивач посилається на наступне.

ОСОБА_1 звернувся до Банку з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписав заяву б/н від 11.04.2011 року, згідно якої отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок на умовах, визначених Банком, з можливістю його збільшити або зменшити за рішенням та ініціативою Банку.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана Заява разом з Умовами надання банківських послуг, Правилами користування платіжною карткою, які викладені на банківському сайтіwww.privatbank.ua, складає між ним та банком договір, що підтверджується підписом у Заяві.

На підставі договору відповідачу було відкрито картковий рахунок із початковим лімітом, який відповідно до довідки про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної картки було збільшено до 25000,00 грн.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг відповідач зобов`язувався належним чином прийняти, використовувати і повернути банку отримані кошти, а також здійснювати плату за кредит (встановлені проценти, комісії) у терміни, встановлені кредитним договором.

Взяті на себе зобов`язання за кредитним договором відносно своєчасного повернення суми отриманого кредиту та своєчасної сплати нарахованих за користування кредитом відсотків у встановлені кредитним договором терміни ОСОБА_1 не виконував, у зв`язку з чим станом на 23.06.2020 року має заборгованість – 29 681 грн. 97 коп., яка складається з наступного:

- 23046,38 грн. – заборгованість за тілом кредитом;

- 0,00 грн. – заборгованість за поточним тілом кредиту;

- 23046,38 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту;

- 0,00 грн. – заборгованість за нарахованими відсотками;

- 6635,59 грн. – заборгованість за простроченими відсотками;

-0,00 грн. заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст. 625;

- 0,00 грн. – нарахована пеня;

- 0,00 грн. - нараховано комісії.

Тому позивач просить стягнути з відповідача на свою користь заборгованість за Договором у розмірі 29 681 грн. 97 коп. та понесені ним судові витрати.

Ухвалою про відкриття провадження від 30.09.2020 року позовна заява прийнята до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, що відповідає вимогам ст. 279 ЦПК України. Відповідачу був наданий строк 15 днів з дня отримання ним такої ухвали суду, на подачу відзиву на позовну заяву.

Вказана ухвала з копією позову та додатками до нього була направлена за зареєстрованим місцем проживання відповідача (а.с. 63), до суду повернувся конверт з копією цієї ухвали, як не вручений у зв`язку з закінченням терміну зберігання (а.с.87). Ухвала про відкриття провадження у відповідності до ч. 8 ст. 128, ч. 1 ст. 131 ЦПК України, вважається доставленою.

Згідно ч. 8 ст. 178 ЦПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений законом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін, суд вважає можливим вирішити справу на підставі наявних у ній матеріалів та ухвалити заочне рішення, у зв`язку з неподанням відповідачем відзиву, та відсутністю заперечень позивача щодо заочного розгляду справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В тому числі, суд враховує вимоги ст. 80 ЦПК України, зокрема достатність доказів для вирішення справи, наданих до суду.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється за відсутністю сторін, що відповідає положенням ч.2 ст.247 ЦПК України.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що вимоги позивача на підставі ст.ст. 525, 526, 610-612, 625, 629, 1048-1050, 1054, 1056-1 ЦК України підлягають задоволенню.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 звернувся до Банку з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписав заяву б/н від 11.04.2011 року (а.с.15), згідно якої отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок на умовах, визначених Банком, з можливістю його збільшити або зменшити за рішенням та ініціативою Банку.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана Заява разом з Умовами надання банківських послуг, Правилами користування платіжною карткою, які викладені на банківському сайтіwww.privatbank.ua, складає між ним та банком договір, що підтверджується підписом у Заяві.

Зазначений кредитний договір між сторонами було укладено в спосіб подання письмової згоди відповідача на надання йому Банком відповідної платіжної картки. Вказані дії сторін не суперечать загальним засадам цивільного законодавства щодо способу укладання договору, а відтак породжували відповідні договірні зобов`язання для сторін по справі.

Позивач свої зобов`язання за Договором виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачу можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах передбачених Договором та в межах встановленого кредитного ліміту. У порушення ст.ст. 526,527,530,1054 ЦК України та умов Договору відповідач зобов`язання за вказаним Договором належним чином не виконував, у зв`язку з чим станом на 23.06.2020 року має заборгованість – 29 681 грн. 97 коп., яка складається з наступного:

- 23046,38 грн. – заборгованість за тілом кредитом;

- 0,00 грн. – заборгованість за поточним тілом кредиту;

- 23046,38 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту;

- 0,00 грн. – заборгованість за нарахованими відсотками;

- 6635,59 грн. – заборгованість за простроченими відсотками;

-0,00 грн. заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст. 625;

- 0,00 грн. – нарахована пеня;

- 0,00 грн. - нараховано комісії.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.

Відповідно до ч. 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) зобов`язана надати грошові кошти (кредит) позичальнику в розмірі і на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов`язаний повернути кредит і сплатити відсотки.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, відповідач порушив зобов`язання за даним договором.

Згідно ч.2 ст.615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

На даний час Відповідач ухиляється від виконання своїх зобов`язань і не погашає заборгованість за Договором про надання банківських послуг, що є порушенням законних прав таінтересів позивача.

За таких обставин, суд вважає за необхідне позов задовольнити та стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним Договором № б/н від 11.04.2011 року в сумі 29 681 грн. 97 коп.

Також, на підставі ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 2102 грн. 00 коп., сплачений останнім при подачі позову (а.с.57).

Керуючись ст.ст. 12, 13, 80, 81, 89, 141, 178, 259, 263-265, 268, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 525, 526, 610-612, 625, 629, 1048-1050, 1054, 1056-1 ЦК України,-

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою – АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою – 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д), заборгованість за Договором № б/н від 11.04.2011 року в сумі 29 681 грн. 97 коп. (двадцять дев`ять тисяч шістсот вісімдесят одна грн. 97 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою – АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» судовий збір у розмірі 2102 грн. 00 коп. (дві тисячі сто дві грн. 00 коп.).

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду до або через Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: О. В. Рунчева

Часті запитання

Який тип судового документу № 92904036 ?

Документ № 92904036 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92904036 ?

Дата ухвалення - 17.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92904036 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92904036 ?

В Nikopolskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92904034
Next document : 92904037