Decision № 92753491, 03.09.2020, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

Approval Date
03.09.2020
Case No.
208/934/20
Document №
92753491
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

справа № 208/934/20

№ провадження 2/208/1288/20

РІШЕННЯ

Іменем України

заочне

03 вересня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого, судді Нельге Д.В.,

за участю секретаря Федик Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку, передбаченому ч.2 ст.247 ЦПК України, цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Укрсиббанк» до ОСОБА_1 «Про стягнення кредитної заборгованості», -

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, в якому просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість за кредитним договором №94961976000 від 26.12.2018р., яка, станом на 31.01.2020р. складається з:

- 47 982,69 грн. - сума заборгованості за кредитом;

- 21 358,19 грн. - сума заборгованості по відсоткам;

- 222,66 грн. - передбачені ст.625 ЦК України три проценти річних від простроченої суми;

- 1 925,00 грн. - заборгованість по комісії;

- 43,57 грн. - пеня;

- 1 208,61 грн. - пеня;

- 75,09 грн. - пеня.

Водночас, позивач просить суд стягнути з відповідача на користь позивача понесені останнім судові витрати, а саме судовий збір у розмірі 2102,00 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що, 26.12.2018р. між позивачем та відповідачем, шляхом відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, укладено кредитний договір №94961976000, згідно якого позивач, на умовах повернення та сплати процентів за користування кредитом, надав у користування відповідачу кредит у розмірі 49 985,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом. Зобов`язавшись щомісяця здійснювати повернення кредитних коштів у вигляді обов`язкового мінімального платежу, відповідач, взяте на себе зобов`язання не виконує, внаслідок чого, станом на 31.01.2020р. утворилась заборгованість у розмірі 72 815,81 грн., яку позивач просить стягнути з відповідача разом із понесеними ним судовими витратами.

В судове засідання представник позивача не з`явився, надав суду письмову заяву, у якій зазначив про те, що підтримує позов, та, водночас, просить суд здійснити розгляд справи за його відсутності, і, не заперечує проти заочного розгляду справи у разі неявки в судове засідання відповідача.

Відповідач в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому ЦПК України порядку, причину неявки суду не повідомив, відзив на позов суду не надав, що дозволило суду визнати його неявку в судове засідання з неповажних причин та, за згодою позивача, відповідно до ст.280 ЦПК України, провести заочний розгляд справи у відсутності відповідача, на підставі наявних у справі доказів.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов наступного висновку.

Як встановлено судом в ході розгляду справи, 26.12.2018р., між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого є позивач, та відповідачем був укладений договір №94961976000 про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку, відповідно до якого позивач надав відповідачу кредит у розмірі 49 985,00 грн. шляхом відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, зі сплатою відсотків за користування кредитом. Зобов`язавшись щомісяця здійснювати повернення кредитних коштів у вигляді обов`язкового мінімального платежу, відповідач, взяте на себе зобов`язання не виконує, внаслідок чого, станом на 31.01.2020р. утворилась заборгованість у розмірі 72 815,81 грн., яку позивач просить стягнути з відповідача разом із понесеними ним судовими витратами.

Як зазначено у вищевказаному Договорі, підписуючи цей договір, позичальник погоджується з викладеними у Правилах (договірних умовах) споживчого кредитування позичальників АТ «Укрсиббанк з можливістю відкриття розрахунково-касового обслуговування карткових рахунків, які розміщені для ознайомлення на сайті позивача та на інформаційних стендах у приміщеннях установ банку та оприлюднено у газеті «Урядовий кур`єр» (з усіма змінами та доповненнями).

Як зазначено у п.1.2 вищевказаного договору, правила після підписання Сторонами Договору, стають його невід`ємною частиною. Підписуючи договір, сторони підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами договору, які викладені в цьому договорі та в Правилах.

До кредитного договору банк додав зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», надруковані у виді оголошення на сайті www.ukurier.gov.ua.

Як вбачається з наданого позивачем розрахунку суми заборгованості за вищевказаним кредитним договором, через невиконання відповідачем взятих на себе зобов`язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами, заборгованість відповідача станом на 31.01.2020р. складається з:

- 47 982,69 грн. - сума заборгованості за кредитом;

- 21 358,19 грн. - сума заборгованості по відсоткам;

- 222,66 грн. - передбачені ст.625 ЦК України три проценти річних від простроченої суми;

- 1 925,00 грн. - заборгованість по комісії;

- 43,57 грн. - пеня;

- 1 208,61 грн. - пеня;

- 75,09 грн. - пеня.

Вказані обставини, встановлені судом, свідчать про те, що, між сторонами виникли правовідносини, які регулюються наступними нормами права.

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Положенням статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Частиною другою статті 1054 ЦК України встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

Згідно із частиною першою статті 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом статті 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

У переважній більшості випадків застосування конструкції договору приєднання його умови розроблює підприємець (в даному випадку АТ «УкрСиббанк»).

Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому, з огляду на зміст статей 633, 634 ЦК України, можна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.

За змістом статті 1056-1 ЦК України в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зі статтею 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

За змістом статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частинами першою, другою статті 551 ЦК України визначено, що предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно із частиною першою статті 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Таким чином, в разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

Як випливає з матеріалів справи, у договорі від 26.12.2018р. зазначено процентну ставку у розмірі 77% річних, та, водночас, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, комісії, штрафів) за порушення зобов`язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру.

Водночас позивач, пред`являючи вимоги про погашення кредиту, просив у тому числі, крім тіла кредиту (сума, яку фактично отримав в борг позичальник), стягнути складові його повної вартості, зокрема проценти, пеню, комісію.

При цьому, обґрунтовуючи право вимоги в цій частині, в тому числі їх розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку кредитної заборгованості за договором від 26.12.2018р., позивач посилається на зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», надруковані у виді оголошення на сайті www.ukurier.gov.ua, як на невід`ємну частину спірного договору.

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», надруковані у виді оголошення на сайті www.ukurier.gov.ua, діяли на час укладання вищевказаного Договору.

Крім того, роздруківка із сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила споживчого кредитування, що підтверджено й у постанові Верховного Суду України від 11 березня 2015 року (провадження № 6-16цс15) і не спростовано позивачем при розгляді вказаної справи.

При цьому, суд також дійшов висновку про те, що в даному випадку неможливо застосувати до вказаних правовідносин і правила частини першої статті 634 ЦК України, за змістом якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, оскільки зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», надруковані у виді оголошення на сайті www.ukurier.gov.ua, неодноразово змінювалися самим кредитором, тобто кредитор міг додати до позовної заяви Правила у будь-яких редакціях, що найбільш сприятливі для задоволення позову.

За таких обставин та без наданих підтверджень про конкретні запропоновані відповідачу Умови та правила банківських послуг, відсутність в Договорі домовленості сторін про сплату пені та комісії за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком зміни до Правил не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин.

При цьому, згідно з частиною шостою статті 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про те, що, надані позивачем зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», з огляду на їх мінливий характер, не можна вважати складовою кредитного договору й щодо будь-яких інших встановлених ними нових умов та правил, чи можливості використання банком додаткових заходів, які збільшують вартість кредиту, чи щодо прямої вказівки про збільшення прав та обов`язків кожної із сторін, якщо вони не підписані та не визнаються позичальником, а також, якщо ці умови прямо не передбачені, як у даному випадку в договорі позичальника, який безпосередньо підписаний останнім і лише цей факт може свідчити про прийняття позичальником запропонованих йому умов та приєднання як другої сторони до запропонованого договору.

Даний висновок суду узгоджується з висновком, зазначеним у постанові Верховного Суду України від 11 березня 2015 року (провадження № 6-16цс15).

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що, зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», надруковані у виді оголошення на сайті www.ukurier.gov.ua, які містяться в матеріалах даної справи, не містять підпису відповідача, тому їх не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонами 26.12.2018р. Отже відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобов`язань.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Конституції України держава захищає права споживачів.

Згідно з частиною першою статті 1 ЦК України цивільні відносини засновані на засадах юридичної рівності, вільного волевиявлення та майнової самостійності їх учасників.

Основні засади цивільного законодавства визначені у статті 3 ЦК України.

Свобода договору є однією із загальних засад цивільного законодавства, що передбачено у пункті 3 частини першої статті 3 ЦК України.

Одним із основоположних принципів цивільного судочинства є справедливість, добросовісність та розумність, що передбачено у пункті 6 частини першої статті 3 ЦК України.

Тобто дії учасників цивільних правовідносин мають відповідати певному стандарту поведінки та характеризуватися чесністю, відкритістю та повагою до інтересів іншої сторони чи сторін договору.

У частинах першій, третій статті 509 ЦК України вказано, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (у тому числі сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

У даному випадку договірні правовідносини виникли між банком та фізичною особою споживачем банківських послуг (частина перша статті 11 Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII Про захист прав споживачів (далі Закон №1023-XII).

Згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону № 1023-XII споживач фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов`язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника.

З урахуванням основних засад цивільного законодавства та необхідності особливого захисту споживача у кредитних правовідносинах, суд вбачає, що, пересічний споживач банківських послуг з урахуванням звичайного рівня освіти та правової обізнаності, не може ефективно здійснити свої права бути проінформованим про умови кредитування за конкретним кредитним договором, який укладений у вигляді договору про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку, та Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укрсиббанк», оскільки Умови та правила надання банківських послуг це значний за обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил тим більше співвідносно з конкретним видом кредитного договору.

Такий правовий висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 року по справі № 342/180/17, яка відступила від висновку Верховного Суду України щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладений у раніше прийнятій постанові від 24.09.2014 року (провадження № 6-144цс14).

Відповідно до частини 4 статті 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

З урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про те, що, відсутні підстави вважати, що при укладенні вищезазначеного кредитного договору, позивач дотримав вимог, передбачених частиною другою статті 11 Закону № 1023-XII про повідомлення споживача про умови кредитування та узгодження зі споживачем саме тих умов, які вважав узгодженими банк.

Однак, враховуючи те, що фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку АТ «УкрСиббанк» не повернуті, а також вимоги частини другої статті 530 ЦК України за змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, що свідчить про порушення його прав, а тому суд приходить до висновку про те, що позивач вправі вимагати захисту своїх прав через суд шляхом зобов`язання виконати боржника обов`язку з повернення фактично отриманої суми кредитних коштів та відсотків за користування кредитними коштами.

Крім того, оскільки згідно ст.625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання, суд вважає обґрунтованими позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача на користь позивача 3-х процентів річних від простроченої суми у розмірі 222,66 грн.

Дослідивши, таким чином, докази, наявні в матеріалах справи, суд дійшов висновку про те, що, дійсно мали місце обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги в частині стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості з тіла наданого відповідачу кредиту та процентів.

При цьому, задовольняючи позов, суд, при розподілі судових витрат вважає необхідним, на підставі ст.141 ЦПК України, стягнути з відповідача на користь позивача понесені останнім, та документально підтверджені судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 553, 554, 611, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст.4,5,12, 141, 263-265, 279 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) заборгованість за кредитним договором № 94961976000 від 26.12.2018р., яка станом на 31.01.2020р. складається з:

- 47 982 (сорок сім тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) грн. 69 коп. - сума заборгованості за кредитом;

- 21 358 (двадцять одна тисяча триста п`ятдесят вісім) грн. 19 коп. - сума заборгованості по відсоткам;

- 222 (двісті двадцять дві) грн. 66 коп. - передбачені ст.625 ЦК України три проценти річних від простроченої суми;

- 2102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. - судовий збір.

Заочне рішення може бути переглянуте Заводським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення повністю або частково, а також особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом тридцяти днів з дня його проголошення не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 08.09.2020р.

Суддя Нельга Д. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92753491 ?

Документ № 92753491 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92753491 ?

Дата ухвалення - 03.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92753491 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92753491 ?

В Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town
Previous document : 92715897
Next document : 92753496