Decision № 92715895, 24.09.2020, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

Approval Date
24.09.2020
Case No.
208/7060/19
Document №
92715895
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

справа № 208/7060/19

№ провадження 2/208/925/20

РЕШЕНИЕ

Іменем Украини

24 вересня 2020 р. г. Днепродзержинск

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Головуючого судді Похвалітої С.М., за участю секретаря судового засідання Вілковій Ю.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

встановив:

Позивач Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» звернувся до відповідача ОСОБА_1 з позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те що, 27.12.2007 р. між позивачем та відповідачем, укладено договір № 690003401 про відкриття та порядок ведення рахунку покриття міжнародної картки VISA Альфа-Банк з відновленою кредитною лінією фізичної особи-резидента.

Відповідно до п.2.1 кредитного договору банк надав відповідачу кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії на суму 26 148,90 грн. для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки, зі сплатою відсотків за користування кредитом.

Зобов`язавшись щомісяця здійснювати повернення кредитних коштів відповідач, взяте на себе зобов`язання не виконує, внаслідок чого, станом на 07.10.2019 р. утворилась заборгованість у розмірі 105137,10 грн., яка складається з:

36887,24 грн. - заборгованість за тілом кредиту;

68249,86 грн. - заборгованість за відсотками.

Тому позивач просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 на користь позивача заборгованість в розмірі 105 137,10 грн. за кредитним договором та судові витрати.

18.12.2012 р. Публічне Акціонерне Товариство «Альфа-Банк» та Товариство з обмеженою відповідальністю « Фінансова компанія «Кредит-Капітал» уклали догові про відступлення права вимоги № 2012-1-2/1 від 18.12.2012 р. згідно договору про відступлення права вимоги № 2012-1-2/1 від 18.12.2012 р. та у відповідності до ст.512 ЦК України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» набуло статусу кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками Публічного Акціонерного товариства «Альфа-Банк», включно і ОСОБА_1 .

25.11.2019 р. Ухвалою суду відкрито провадження по справі.

Представник позивача в засідання не з`явився просить суд розглядати справу за відсутністю представника, позовні вимоги підтримує в повному обсязі

Відповідач та представник відповідача в судове засідання не з`явились надали клопотання про застосування строків позовної давності, обґрунтовуючи тим, що днем коли позивач дізнався про своє право вимоги до відповідача є день укладення ним договору відступлення права вимоги, а саме 27.12.2012 р. Вважає, що термін позовної давності для виставлення позивачем до відповідача вимоги про сплату грошових коштів, які є предметом договору № 27/12/20212-01 укладеного між ТОВ ФК «Кредит-Капітал» та позивачем 27.12.2012 р. сплинув 27 грудня 2015 р.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що у задоволенні позовних вимог слід відмовити.

Судом встановлено, що 27.12.2007 р. між позивачем та відповідачем, укладено договір № 690003401 про відкриття та порядок ведення рахунку покриття міжнародної картки VISA Альфа-Банк з відновленою кредитною лінією фізичної особи-резидента.

Відповідно до п.2.1 кредитного договору банк надав відповідачу кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії на суму 26 148,90 грн. для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки, зі сплатою відсотків за користування кредитом.

Зобов`язавшись щомісяця здійснювати повернення кредитних коштів відповідач, взяте на себе зобов`язання не виконує, внаслідок чого, станом на 07.10.2019 р. утворилась заборгованість у розмірі 105137,10 грн., яка складається з:

36887,24 грн. - заборгованість за тілом кредиту;

68249,86 грн. - заборгованість за відсотками.

Тому позивач просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 на користь позивача заборгованість в розмірі 105 137,10 грн. за кредитним договором та судові витрати.

18.12.2012 р. Публічне Акціонерне Товариство «Альфа-Банк» та Товариство з обмеженою відповідальністю « Фінансова компанія «Кредит-Капітал» уклали догові про відступлення права вимоги № 2012-1-2/1 від 18.12.2012 р. згідно договору про відступлення права вимоги № 2012-1-2/1 від 18.12.2012 р. та у відповідності до ст.512 ЦК України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» набуло статусу кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками Публічного Акціонерного товариства «Альфа-Банк», включно і ОСОБА_1 .

У пункті 2.3 сторони узгодили, що строк дії відновлювальної кредитної лінії складає 730 днів з моменту її відкриття, але в будь-якому випадку закінчується в 24:00 останнього дня місяця строку дії картки. Дія кредитної лінії не припиняється в разі реалізації банком свого права на перевипуск картки у відповідності із п.3.3.20 Договору.

Також у п.8.5. цього договору визначено, що сторони реалізуючи свої права, що встановлені ст.259 ЦК України, домовились про те, що позовна давність за спорами, що випливають із даного договору, включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів, пені) тощо, становить 50 (п`ятдесят) років. Сторонами встановлено, що вказане застереження до договору є договором про збільшення позовної давності.

Відповідно до ст. ст. 526, 527, 530 Цивільного кодексу України зобов`язання повинно виконуватися належним чином і в установлений строк, відповідно до умов договору.

Згідно зі ст. 611 ЦК України в разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідач наполягає на застосуванні строку позовної давності.

Відповідно до ч.1 ст. 251, ч.1 ст. 252 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Згідно ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно ч. 1 ст. 259 ЦК України позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ч. 4 ст. 267 ЦК України).

За загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

У зобов`язаннях, в яких строк виконання не встановлено або визначено моментом вимоги кредитора, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред`явити вимогу про виконання зобов`язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Для обчислення позовної давності застосовуються загальні положення про обчислення строків, що містяться у ст. ст. 252-255 ЦК України.

При цьому початок перебігу позовної давності пов`язується не стільки зі строком дії (припинення дії) договору, як з певними моментами (фактами), які свідчать про порушення прав особи (ст. 261 ЦК України).

За змістом цієї норми початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Згідно з ч.1 ст.512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином(відступлення право вимоги).

Грошова вимога позивача до відповідача ґрунтується на договорі купівлі-продажу № 27/12/2012-01 укладеного між ТОВ ФК «Кредит-Капітал» та позивачем 27.12.2012 р.

В свою чергу ТОВ ФК «Кредит-Капітал» набуло право вимоги до відповідача на підставі договору про відступлення права вимоги № 2012-1-2/1 від 18.12.2012 р., який викупив борг відповідача у ПАТ «Альфа-Банк».

Первісним кредитором відповідача був саме ПАТ «Альфа-Банк», з яким 27.12.2007 р. у відповідача було підписано договір № 690003401 про відкриття та порядок ведення рахунку покриття міжнародної платіжної карти VISA Альфа-Банкз відновлювальною кредитною лінією фізичної особи-резидента.

Ч.1 ст.262 ЦК України наголошує на тому, що заміна сторони у зобов`язанні не змінює порядок обчислення та перебігу позовної давності.

Отже , право вимоги у позивача до відповідача грошової суми у розмірі 105 137,10 грн. виникло 18.12.2012 р. в договорах відступлення права вимоги встановлена сума заборгованості , вона є незмінною з того часу і по день пред`явлення позивачем до відповідача позову. Днем, коли позивач дізнався про своє право вимоги до відповідача є день укладання ним договору відступлення права вимоги, а саме 27.12.2012 р. отже термін позовної давності сплинув 27.12.2015 р.

Враховуючи наведене, беручи до уваги письмову заяву відповідача та в силу дії ч. 4 ст. 267 ЦК України, якою передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові, суд вважає, що в задоволенні позову слід відмовити, оскільки позивач порушив строки позовної давності для звернення до суду із вказаними вимогами.

Керуючись ст.ст.15, 16, 251, 252, 256, 259, 261, 262, 267, 512, 611 ЦК України, ст.ст. 4, 13, 80, 81, 263, 265, 279 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

В задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, відмовити.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» місце знаходження: м.Київ, вул. Сурікова, буд.№ 3а, 03035, код ЄДРПОУ 36676934.

Відповідач - ОСОБА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів безпосередньо до суду апеляційної інстанції, тобто до Дніпровського Апеляційного суду.

Згідно до п.п.15.5 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до або через відповідні суди, тобто через Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Судья Похваліта С. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92715895 ?

Документ № 92715895 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92715895 ?

Дата ухвалення - 24.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92715895 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92715895 ?

В Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town
Previous document : 92715887
Next document : 92715897