Decision № 92679101, 21.10.2020, Novomoskovskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
21.10.2020
Case No.
183/7009/19
Document №
92679101
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 183/7009/19

№ 2/183/1570/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області, у складі: головуючого-судді Болкарьової О.В.,

секретаря - Гамаскової Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Новомосковська Дніпропетровської області в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в :

06 листопада 2019 року АТ «Банк Кредит Дніпро» звернулися до суду з позовом до ОСОБА_1 , в якому просять стягнути з відповідача заборгованість за кредитними договорами в загальному розмірі 135 177,33 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначає, що між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 2625402182804 від 15.03.2017 року та кредитний договір № 22035000066061 від 30.05.2018 року.

27 квітня 2018 року ПАТ «АКТАБАНК» Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про зміну найменування (назви) Банку з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» на АТ «Банк Кредит Дніпро».

Однак, позичальник, в порушення вимог ст. 1050, 1054 ЦК України не виконав свої зобов`язання з повернення кредиту, останнім не здійснено жодного платежу для погашення кредитної заборгованості на рахунок позивача, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду та просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 2625402182804 від 15.03.2017 року, яка становить 33 278,98 грн., яка складається з: заборгованість за основною сумою боргу – 17 209,81 грн.; заборгованість за відсотками - 10 676,37 грн.; заборгованість за комісією – 5 392,80 грн., та за кредитним договором № 22035000066061 від 30.05.2018 року, яка становить 101 898,35 грн., яка складається з: заборгованість за основною сумою боргу – 77 469,57 грн.; заборгованість за відсотками - 4047,77 грн.; заборгованість за комісією – 20 381,01 грн., а також покласти на відповідача судові витрати.

Ухвалою суду від 16 грудня 2019 року відкрите провадження у справі.

В судове засідання представник позивача не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд справи у його відсутність, позов підтримав та не заперечував проти заочного розгляду справи.

Відповідач відзив на позов не подала, в судове засідання повторно не з`явилася, була повідомлена належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення, причина неявки не відома, а тому у відповідності до ст. 280 ЦПК України, суд за погодженням позивача, провів заочний розгляд справи, за наявними у справі доказами.

Згідно з ч.4 ст. 223 ЦПК України, у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося, на підставі ч.2 ст. 247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Суд, дослідивши докази з точки зору належності та допустимості, а у своїй сукупності з точки зору їх достовірності та достатності, дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 15.03.2017 року між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 2625402182804 від у відповідності до якого остання отримала грошові кошти в кредит (а.с.6 ) та 30.05.2018 року між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 22035000066061, у відповідності до якого на поточний рахунок останньої № НОМЕР_1 перераховано кошти у розмірі 78 782,59 грн., погашення кредиту здійснюється, зі сплатою відсотків за його користування позичальником щомісячно рівними частинами з кінцевою датою погашення всієї заборгованості 30 травня 2023 року (а.с.7-8 ).

Доказів належного виконання зобов`язань по сплаті кредиту відповідачем надано не було, а неналежне виконання останньою договірних зобов`язань порушує майнові права і охоронювані законом інтереси позивача.

Статтею 12 ЦПК України визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим кодексом.

У відповідності до ч. 2 ст. 76 ЦПК України, докази встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Відповідно до ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно із ст. 78 ЦПК України, суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до п.4 ч.2 ст. 43 ЦПК України учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

В свою чергу, відповідачем по справі суду не надано жодного належного та допустимого в розумінні ст.ст. 76-81 ЦПК України доказу на спростування обставин, викладених в позові.

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі на умовах встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

З наданого до суду розрахунку вбачається, що за ОСОБА_1 рахується заборгованість в сумі 101 898,35 грн. (а.с.61-62) та 33 278,98 (а.с.63).

Позичальник не виконала свої зобов`язання, з повернення кредиту, останнім не здійснено жодного платежу для погашення кредитної заборгованості на рахунок позивача, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду та просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 2625402182804 від 15.03.2017 року, яка становить 33 278,98 грн., яка складається з: заборгованість за основною сумою боргу – 17 209,81 грн.; заборгованість за відсотками - 10 676,37 грн.; заборгованість за комісією – 5 392,80 грн., та за кредитним договором № 22035000066061 від 30.05.2018 року, яка становить 101 898,35 грн., яка складається з: заборгованість за основною сумою боргу – 77 469,57 грн.; заборгованість за відсотками - 4047,77 грн.; заборгованість за комісією – 20 381,01 грн., про що свідчить надані суду копії вказаних договорів та відповідні реєстраційні документи юридичної особи (а.с.6-63,66-87).

У відповідності до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, а ст. 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, встановленому в договорі.

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог позивача, а тому з відповідача на користь позивача повинна бути стягнута заборгованість за кредитними договорами у розмірі 101 898,35 грн. та 33 278,98 грн.

Крім того, відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача належить стягнути понесені судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2027,66 грн. (а.с.1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 4, 12, 76, 81, 89, 141, 223, 263, 265, 280 ЦПК України, суд –

у х в а л и в:

Позов Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» заборгованість за кредитним договором № 22035000066061 від 30.05.2018 року, яка становить 101 898 (сто одна тисяча вісімсот дев`яносто вісім) 35 грн., яка складається з: заборгованість за основною сумою боргу – 77 469,57 грн.; заборгованість за відсотками - 4047,77 грн.; заборгованість за комісією – 20 381,01 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» заборгованість за кредитним договором №2625402182804 від 15.03.2017 року, яка становить 33 278 (тридцять три тисячі двісті сімдесят вісім) 98 грн., яка складається з: заборгованість за основною сумою боргу – 17 209,81 грн.; заборгованість за відсотками - 10 676,37 грн.; заборгованість за комісією – 5 392,80 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» витрати по сплаті судового збору в сумі 2027 (дві тисячі двадцять сім) гривень 66 копійок.

Реквізити сторін:

Позивач: Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ 14352406, р/р НОМЕР_2 , адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Відповідач: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Болкарьова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92679101 ?

Документ № 92679101 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92679101 ?

Дата ухвалення - 21.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92679101 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92679101 ?

В Novomoskovskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92679100
Next document : 92679129