Decree № 92678647, 05.11.2020, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

Approval Date
05.11.2020
Case No.
208/7130/20
Document №
92678647
Form of legal proceedings
Cases of Administrative Offenses
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

справа № 208/7130/20

№ провадження 3/208/3617/20

ПОСТАНОВА

Іменем України

05 листопада 2020 р. м. Кам`янське

Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., розглянувши справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , працюючого на посаді начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, місце реєстрації АДРЕСА_1 , місце роботи – управління Державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, юридична адреса вул. Москворецька, № 14, м. Кам`янське, Дніпропетровської області,

за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, протокол про адміністративне правопорушення серії ДН № 0043 від 12.10.2020 року,

потерпілий – ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , абонентська скринька № НОМЕР_2 , адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1113 від 29.10.1998 року видане Донецькою обласною КДКА, обліковується у Раді адвокатів Донецької області, адреса робочого місця - АДРЕСА_3 ,

встановив:

1. Склад адміністративного правопорушення.

17.08.2020 року, ОСОБА_2 , діючи в інтересах клієнта - ТОВ «КИ.МОД» (код ЄДРПОУ 39029760), як адвокат, з метою надання правової допомоги на підставі Ордеру серії АН № 1014641 від 23.06.2020 року, в порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», звернувся до Управління Державного архітектурно - будівельного контролю Кам`янської міської ради, шляхом подання адвокатського запиту № 911 від 10.08.2020, адресованого на ім`я начальника управління державного архітектурно - будівельного контролю Кам`янської міської ради В.В. Воздвиженського, який був отриманий Управлінням 17.08.2020 (вх. № 336- 07).

02.09.2020 року начальник управління державного архітектурно - будівельного контролю Кам`янської міської ради ОСОБА_1 , в порушення вимог ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», листом за № 01-07/303 від 02.09.2020 року відмовив у наданні інформації на адвокатський запит, що згідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тягне за собою відповідальність встановлену законом, а саме ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

2. Норма закону яка передбачає відповідальність за скоєне адміністративне правопорушення.

Так, згідно до ч. 5 ст. 212-3 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Стаття 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року № 5076-VI.

Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

3. Позиція особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

ОСОБА_1 прибувши до суду свою вину у скоєння адміністративного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП не визнав у повному обсязі, до справи долучив письмово оформлені пояснення та суду пояснив, що дійсно від адвоката Осика С.В. до управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради 17.08.2020 року надійшов адвокатський запит від 10.08.2020 року вих. № 911, який був зареєстрований за вхідною кореспонденцією управління. Даний запит, на думку ОСОБА_1 не містив інформації, яка підпадала б під вимоги змісту та форми запиту, і в тому числі охоплювала інформацію що стосується як фізичних так і юридичних осіб, відносно яких адвокатом Осика С.В. не надавалася правова допомога, так як договір у адвоката був з ТОВ «КИ.МОД». А тому враховуючи зазначене, адвокату було відмовлено у наданні інформації на його запит.

Крім того, вважає що протокол про адміністративне правопорушення складений не відповідним органом, не строк та порядок передбачений КУпАП, та не враховано що він просив розгляд справи проводити за його особистої участі. Він не заперечує що він обізнаний зі змістом протоколу, правами та підставами для складання зазначеного протоколу.

Але враховуючи відсутність у його діях будь-якого складу адміністративного правопорушення, просить закрити провадження.

4. Позиція потерпілої особи.

Потерпілий ОСОБА_2 , будучи належним чином сповіщений про дату, час та місце судового розгляду, до суду не прибув, заяв та клопотань не подавав. Також судом було скеровано повідомлення про судовий розгляд даної справи до Ради адвокатів Донецької області.

Згідно до заяви ОСОБА_2 , як потерпілої особи за протокол про адміністративне правопорушення серії ДН № 0043 від 12.10.2020 року, зазначене що адвокат Осика С.В. повідомив Голову Ради адвокатів Донецької області Керанчук Л.Л. заявою від 13.09.2020 року про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-3 КУпАП скоєне начальником Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради Воздвиженським В., який на його адвокатський запит № 911 від 10.08.2020 року, поданий з підстав надання ним як адвокатом правової допомоги клієнту – ТОВ «КИ.МОД», своїм листом від 02.09.2020 року за № 01-07/303 відмовив у наданні відповіді на питання, викладені у адвокатському запиті, що має склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-3 КУпАП у діях ОСОБА_3 тому заявлено про вирішення питання щодо перевірки зазначених фактів та складання адміністративного протоколу передбаченого ст. 212-3 КУпАП.

5. Заслухав пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, вивчивши та дослідив матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

5.1.Щодо повноважень особи, визначення територіальності при складений протоколу.

Як вбачається зі змісту протоколу про адміністративне правопорушення серії ДН № 0043 від 12.10.2020 року (а.с. 2-7), протокол складений уповноваженим Радою адвокатів Донецької області, членом Ради адвокатів Донецької області Бутко Олександром Олексійовичем, який діяв на підставі Довіреності № 2 від 02.01.2020 року виданою Радою адвокатів Донецької області, що підтверджено копією довіреності долученою до протоколу (а.с. 29), протоколом засідання Ради адвокатів Донецької області за № 28 від 25.10.2017 року (а.с. 28),), Витягом із Положення про Раду адвокатів Донецької області (ЄДРПОУ 38532263 (а.с. 25-27)), що узгоджується із п. 2 р. ІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року № 27 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів № 238 від 19.11.2013).

Як встановлено, ОСОБА_2 , має статус адвоката та здійснює адвокатську діяльність (свідоцтво № 1113, видане Донецькою обласною КДКА від 29.10.1998 року), та адресою його робочого місця є - АДРЕСА_3 , що підтверджено інформацією, розміщеною у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Щодо адреси АДРЕСА_2 , абонентська скринька № НОМЕР_2 , то така адреса використовується адвокатом, як адреса для зв`язку адвоката при здійсненні своєї адвокатської діяльності, що не спростовує даних про робоче місце яке є визначальним при обрання територіальності в порядку п. 3 р. ІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року № 27 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів № 238 від 19.11.2013).

А тому згідно до п. 3 р. ІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року № 27 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів № 238 від 19.11.2013), яким визначено, що провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою робочого місця адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати, або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, що допустили адміністративне правопорушення.

Враховуючи наявність альтернативності вибору особи на звернення із відповідною заявою, та враховуючи що робочим місцем адвоката Осика С.В. є адреса - АДРЕСА_4 , а тому звернення адвоката Осика С.В. із заявою про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-3 КУпАП, узгоджується із приписами п. 3 р. ІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року № 27 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів № 238 від 19.11.2013).

5. 2. Щодо порядку оформлення матеріалів.

Так, згідно до Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року № 27 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів № 238 від 19.11.2013), вимоги до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, викладені у р. ІІІ Порядку.

Як вбачається із протоколу та доданих до нього документів, в тому числі пояснень щодо суті заяви адвоката Осика С.В. про скоєння ОСОБА_1 , як начальником управління Державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради від 21.09.2020 року № 186 підтверджено обізнаність ОСОБА_1 з заявленими обставинами що передувало зверненню адвоката Осика С.В. до Ради адвокатів Донецької області із відповідною заявою, але пояснень обставин врахованих ОСОБА_1 як керівником управління, до якого був скерований адвокатський запит від 10.08.2020 року за № 911. Що також підтверджує, отримання запиту із додатками визначеним ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ОСОБА_1 щодо суті заяви не надано.

Посилання ОСОБА_1 на територіальне віддалення Ради адвокатів Донецької області від фактичного місця знаходження особи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, та його бажання прийняти участь у розгляді питання за заявою адвоката Осика В.В., жодним чином не обмежувало ОСОБА_1 від подання заяв (клопотань) про його бажання взяти участь при розгляді заяви через відео-конференц зв`язок, або відкладення розгляду такого питання для його безпосереднього прибуття до Ради адвокатів Донецької області. Але як встановлено під час судового розгляду, таких заяв і клопотань ОСОБА_1 до ради адвокатів не подавав, що також підтверджено матеріалами адміністративної справи.

Таким чином, встановлено що розгляд заяви адвоката Осика С.В. та порядок і процедура складання протоколу про адміністративне правопорушення серії ДН № 0043 від 12.10.2020 року уповноваженим Радою адвокатів Донецької області, членом Ради адвокатів Донецької області ОСОБА_4 дотримано вимоги Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року № 27 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів № 238 від 19.11.2013).

5.3. Щодо складу адміністративного правопорушення, та його наявності у діях особи що притягається до адміністративної відповідальності.

Так, склад адміністративного правопорушення — це передбачена нормами права сукупність об`єктивних і суб`єктивних ознак, за наявності яких те чи інше діяння можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення. Він містить: об`єкт; об`єктивну сторону; суб`єкт; суб`єктивну сторону.

Об`єкт адміністративного правопорушення — це сукупність суспільних відносин, що охороняються адміністративним правом, а також регулюються нормами трудового, цивільного, земельного, фінансового права, за порушення яких накладаються адміністративні стягнення.

Об`єктивна сторона адміністративного правопорушення знаходить прояв у дії чи бездіяльності, що заборонені адміністративним правом. У багатьох випадках вона залежить від місця, часу, обставин і способу скоєння адміністративного правопорушення, а також від причинного зв`язку між діянням і шкідливими наслідками цього діяння, вчинення протиправного діяння в минулому, його системності. Законодавство про адміністративні правопорушення охоплює саме ці елементи змісту об`єктивної сторони адміністративного правопорушення.

Суб`єктами адміністративних правопорушень виступають громадяни чи посадові особи.

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за правопорушення, пов`язані з недотриманням установлених правил у сфері порядку управління, громадського порядку, природи, здоров`я населення та інших правил, норм законодавства, виконання яких входить до їхніх службових обов`язків. Це означає, що посадові особи несуть відповідальність не тільки за порушення певних правил своїми діями, а й за неналежне забезпечення виконання їх іншими особами, насамперед підлеглими.

Суб`єктивна сторона адміністративного правопорушення охоплює вину, мотив і мету поведінки правопорушника.

Адміністративне правопорушення може бути вчинене як умисно, так і з необережності.

Як встановлено в ході розгляду адміністративної справи за протоколом про адміністративне правопорушення серії ДН № 0043 від 12.10.2020 року відносно ОСОБА_1 за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, то зазначена особа ОСОБА_1 , як начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, здійснюючи діяльність керівника органу до якого скеровано адвокатський запит, є суб`єктом адміністративного правопорушення, що узгоджується із п. 4 р. ІІІ Положення.

Так, згідно до п. 1 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється (п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону).

А тому, адвокатський запит від 10.08.2020 року вих. № 911 сформований адвокатом ОСОБА_2 , поданий із долученням документів, які передбачені п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону.

Також як встановлено в ході розгляду матеріалів, ОСОБА_1 діючи як начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, був обізнаний про отримання управлінням адвокатського запиту від 10.08.2020 року вих. № 911 від адвоката Осики С.В., із долученими до нього копією свідоцтва про право на зайняття адвокатської діяльності, та оригіналу ордеру, а тому був зобов`язаний діяти у відповідності до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Щодо змісту адвокатського запиту, враховується, що згідно до п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Тому вирішуючи щодо наявності питань заявлених адвокатом у порядку п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», встановлено що у адвокатському запиті питання викладені у п. 1, 3-6, не охоплюються приписами зазначеної норми, так як вони стосуються надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Щодо питань викладених у п.п. 7,8 запиту, то такі питання мають ознаки інформації що стосується фізичних та юридичних осіб, як підпадає під вимог ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року за № 2657-ХІІ.

В той же час п. 2 запиту оформлений у відповідності до вимоги ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та не віднесений до обмежень передбачених п. 3 ч. 1 ст. 24 даного Закону, і запитувана інформація не містить обмежень які б узгоджувалися зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року за № 2657-ХІІ.

Але, як встановлено під час розгляду адміністративного матеріал за протоколом про адміністративне правопорушення серії ДН № 0043 від 12.10.2020 року, ОСОБА_1 , як начальником Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, не враховані вимоги ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про інформацію», що стало наслідком порушень вимог ч. 2 ст. ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що підтверджено особисто під час розгляду справи ОСОБА_1 так і листом за № 01-07/303 від 02.09.2020 року, яким адвокату Осика С.В. було відмовлено у наданні інформації на адвокатський запит вцілому, в тому числі і за п. 2 запиту що стосувалося запиту на отримання копі наказу, яким визначено осіб відповідальних за певний вид діяльності управління.

Посилання ОСОБА_1 , що така запитувана інформація містить особисті данні посадових осіб, а тому також не підлягає до надання як інформації на адвокатський запит, не узгоджується із приписами ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію».

5.4. Висновки.

Враховуючи приписи ст. 280 КУпАП, у діях ОСОБА_1 , як начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, встановлено порушення вимоги ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та склад адміністративного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Таким чином, у діях ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, який вірно кваліфікований за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме як неправомірна відмова в наданні інформації, у відповідь на адвокатський запит, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", за що передбачено адміністративну відповідальніст ь, як накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п`яти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При визначені виду і розміру стягнення враховую характер скоєного правопорушення, особистість правопорушника, який раніше до адміністративної відповідальності не притягався, ступінь його вини, майновий стан і обставини, що обставин які пом`якшують та обтяжують його відповідальність в ході розгляду справи не встановлено.

З урахуванням викладеного вважаю за необхідне накласти на правопорушника адміністративне стягнення за правилами передбаченими ст. 36 КУпАП, тобто, в межах санкції ч. 5 статті 212-3 КУпАП, у виді штрафу в розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вимог ст. 40-1 КУпАП. судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення з правопорушника стягується судовий збір у розмірі 420 гривень 40 копійок.

Тому, оскільки ОСОБА_1 визнаний винним у скоєнні адміністративного правопорушенні та притягнуто до адміністративної відповідальності, вважаю необхідним стягнути з нього на користь держави судовий збір у розмірі 420 (чотириста двадцять) гривні 40 копійок.

Керуючись ст. 124, 283, 284 КУпАП, суддя -

постановив:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , працюючого на посаді начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, - визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 425 (чотириста двадцять п`ять) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , працюючого на посаді начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, місце реєстрації АДРЕСА_1 , місце роботи – управління Державного архітектурно-будівельного контролю Кам`янської міської ради, юридична адреса вул. Москворецька, № 14, м. Кам`янське, Дніпропетровської області, на користь держави - судовий збір, у розмірі 420 (чотириста двадцять) гривні 40 копійок.

Роз`яснити, що на підставі ч. 1 ст. 307 КУпАП штраф має бути сплачений не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня вручення правопорушнику постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. На підставі ст. 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч.1ст. 307 КУпАП, постанова буде направлена до відділу державної виконавчої служби для примусового виконання.

Згідно до ч. 4 ст. 307 КУпАП, документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається правопорушником до органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення цього штрафу.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови до Дніпровського апеляційного суду через Заводський районний суд м. Дніпродзержинська.

Суддя Івченко Т. П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92678647 ?

Документ № 92678647 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 92678647 ?

Дата ухвалення - 05.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92678647 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 92678647 ?

В Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town
Previous document : 92678643
Next document : 92678651