Court decree № 92675024, 06.11.2020, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
06.11.2020
Case No.
911/562/20
Document №
92675024
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"06" листопада 2020 р. м. Київ Справа № 911/562/20

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С., перевіривши матеріали

заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал», м. Київ

про визнання кредиторських грошових вимог

у справі

про банкрутство Благодійної організації «35-та Берегова Батарея» (07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 17, ідентифікаційний код 35154638)

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області (далі – суд) перебуває справа №911/562/20 про банкрутство Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея» (далі – боржник, БО « 35-та Берегова Батарея»), провадження в якій відкрито ухвалою суду від 01.06.2020, на стадії судової процедури розпорядження майном боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України), іншими законами України.

30.10.2020 засобами поштового зв`язку до суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» (далі – заявник, ТОВ «Рикито інтернешинал») із заявою б/н від 22.10.2020 (вх. №23892/20 від 02.11.2020) про визнання грошових вимог у розмірі 17 083 046,00грн.

Так, перевіривши матеріали відповідної заяви, вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до абз. 7 ч. 3 ст. 45 Кодексу заява кредитора має містити відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог.

Проте, заявником вказаних вимог дотримано не було та відповідних відомостей у заяві не зазначено.

Згідно абз. 9 ч. 3 ст. 45 Кодексу, зокрема, до заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 9 Закону України «Про судовий збір» судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Судовий збір з заяв кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника, що подаються до Господарського суду Київської області сплачується за наступними реквізитами: Отримувач коштів: ГУК у Київ. обл./м.Київ/22030101; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37955989; Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); Код банку отримувача (МФО): 899998; Рахунок отримувача: UA708999980313181206083010001; Код класифікації доходів бюджету: 22030101; Призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Господарський суд Київської області (назва суду, де розглядається справа)

Проте, ТОВ «Рикито інтернешинал» як доказ сплати судового збору надав суду копію платіжного доручення №617 від 30.10.2020 на суму 4 204,00грн, яка не була засвідчена у встановленому законом порядку, із змісту якого вбачається, що отримувачем є: «ГУК у Київ. обл/м.Київ/3 1030000», Рахунок отримувача: «UA7089999803313181206083010001», а призначенням платежу є: «*;101;42836898; Судовий збір (Державна судова адміністрація, 050»), що, у свою чергу, не може вважатись належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку.

Згідно абз. 9 ч. 3 ст. 45 Кодексу, зокрема, до заяви в обов`язковому порядку додаються докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна.

Так, заявником як докази направлення на адреси боржника та розпорядника майна копії відповідної заяви надані суду описи вкладення у цінний лист датовані 30.10.2020, що підтверджується відповідним штампом АТ «Укрпошта». Проаналізувавши зміст указаних описів вкладення судом встановлено відсутність найменувань адресатів, яким здійснювалось направлення. Таким чином, зазначені документи не можуть братись судом до уваги.

Водночас, правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку, а також регулювання відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв`язку і користувачами їх послуг визначає Закон України «Про поштовий зв`язок».

Статтею 1 Закону України «Про поштовий зв`язок» встановлено, що послуги поштового зв`язку - продукт діяльності оператора поштового зв`язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

Згідно ст. 13 Закону України «Про поштовий зв`язок», зокрема, оператори надають користувачам послуги поштового зв`язку відповідно до законодавства України та провадять іншу підприємницьку діяльність в установленому законом порядку. Послуги поштового зв`язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв`язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам якості. У договорі про надання послуг поштового зв`язку, якщо він укладається в усній формі, у квитанції, касовому чеку тощо обов`язково зазначаються найменування оператора та об`єкта поштового зв`язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість.

У свою чергу, п. 2 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, встановлено, що документом, що підтверджує надання послуг поштового зв`язку, є розрахунковий документ встановленої відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

За таких обставин, підтвердженням надання послуг поштового зв`язку може бути квитанція або касовий чек, в якому зазначено найменування оператора та об`єкту поштового зв`язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість (аналогічна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 29.01.2019 у справі №922/705/18, від 08.08.2019 у справі №904/5029/18).

Проте, заявником не було надано суду відповідних розрахункових документів (квитанція, касовий чек), а відтак, суд дійшов висновку, що ТОВ «Рикито інтернешинал» не виконав вимоги абз. 9 ч. 3 ст. 45 Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Кодексу, зокрема, господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути.

Ураховуючи те, що відповідну заяву подано без додержання вимог, передбачених ст. 45 Кодексу, суд вважає за необхідне залишити її без руху та надати ТОВ «Рикито інтернешинал» час на усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 2, 45 Кодексу, ст.ст. 12, 174, 234-235 ГПК України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» – залишити без руху.

2. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» протягом десяти днів з дня отримання ним цієї ухвали виконати належним чином вимоги ст. 45 Кодексу, а саме, надати суду:

відомості про наявність (відсутність) заставного майна Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея», яке є забезпеченням вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал»;

докази сплати судового збору у розмірі 4 204,00грн у встановленому порядку;

докази направлення на адресу Благодійної організації « 35-та Берегова Батарея» та розпорядника майна Жмакіної Н.В. (свідоцтво №1782 від 06.12.2016) копії заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» б/н від 22.10.2020 (вх. №23892/20 від 02.11.2020).

3. У разі невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Рикито інтернешинал» п. 2 зазначеної ухвали у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

4. Звернути увагу заявника на те, що у разі надіслання відповідних документів до суду засобами поштового зв`язку, невідкладно повідомити про це суд на його електронну пошту (inbox@ko.arbitr.gov.ua) із обов`язковим зазначенням штрих-коду поштового відправлення.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України, ухвала набрала законної сили 06.11.2020 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України, з урахуванням підпункту 17.5 п.17 ч.1 Перехідних положень ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 06.11.2020.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92675024 ?

Документ № 92675024 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92675024 ?

Дата ухвалення - 06.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92675024 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92675024 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 92675023
Next document : 92675025