Decision № 92662925, 04.11.2020, Pokrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
04.11.2020
Case No.
189/461/20
Document №
92662925
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 189/461/20

2/189/303/20

РІШЕННЯ

Іменем України

04.11.2020 року смт. Покровське

Покровський районний суд Дніпропетровської області

в складі головуючого судді Степанової О.С.

при секретареві Комеристій І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське Покровського району Дніпропетровської області цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Союз-Дніпро» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення боргу за кредитним договором, -

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення боргу за кредитним договором. В позовній заяві він зіслався на те, що 09.02.2018 року між Кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та ОСОБА_1 , був укладений кредитний договір № 198/18. Згідно умов кредитного договору, в редакції додаткового договору № 1 від 31 жовтня 2018 року, позивачем були надані ОСОБА_1 кредитні кошти у сумі 50000,00 грн., строком на 32 місяці, починаючи з 09.02.2018 року до 08.10.2020 року, а відповідач ОСОБА_1 зобов`язався повернути отриманий кредит та сплатити проценти за користування кредитом. Кредит був отриманий відповідачем 09.02.2018 року, що підтверджується видатковим касовим ордером № 27 від 09.02.2018 року на суму 50 000,00 грн. Відповідно до умов кредитного договору № 198/18 від 09.02.2018 року відповідач ОСОБА_1 зобов`язався погашати заборгованість по кредитному договору щомісячно у період з 10 по 16 число кожного місяця згідно з графіком погашення заборгованості по кредитному договору, яка складається з заборгованості по кредиту та процентів за користування кредитом. Кредит мав бути повністю повернутий відповідачем у строк до 08.10.2020 року. Відповідач повинен був повернути 50 000,00 грн. – суму кредиту та проценти за користування кредитом, які розраховуються щомісячно при своєчасному внесенні платежів відповідно до п. 4.2 кредитного договору, проте відповідач не належним чином виконував свої зобов`язання по кредитному договору. Порушення у виконанні зобов`язань виявились в тому, що відповідач несвоєчасно сплачував заборгованість по кредиту, а з лютого 2020 року призупинив сплату по кредиту, тим самим порушив запланований графік повернення кредиту. Станом на 16.04.2020 року залишок за кредитом складає 49989,75 грн. (50 000,00 (сума кредиту) – 10,25 грн. (фактично сплачено кредиту) = 49989,75 грн.). Згідно до кредитного договору та розрахунку заборгованості ОСОБА_1 повинен повернути: 49989,75 грн. – залишок по кредиту; проценти нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів – 80 806,61 грн.(113 681,36 грн. – 32874,75 грн. = 80 806,61 грн.). Тобто заборгованість становить 130 796,36 грн. В якості забезпечення виконання зобов`язань відповідачем перед позивачем по поверненню кредиту, сплати відсотків за користування кредитом і сум штрафних санкцій, між Кредитною спілкою «Союз-Дніпро», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 був укладений договір поруки № 198/18 від 09.02.2018 року. Відповідно до умов договору поруки відповідачі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 прийняли на себе зобов`язання перед позивачем відповідати у повному обсязі по зобов`язанням відповідача ОСОБА_1 , визначених кредитним договором. З метою врегулювання спору в досудовому порядку представники позивача повідомляли відповідачам інформацію про наявність поточної заборгованості, яку необхідно сплатити. Проте відповідачі жодних дій на виконання своїх зобов`язань не вчинили. Станом на 16.04.2020 року заборгованість ОСОБА_1 за кредитним договором № 198/18 від 09.02.2018 року складає 130 796,36 грн. В зв`язку з вищенаведеним, позивач просить стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за кредитним договором № 198/18 від 09.02.2018 року в розмірі 130 796,36 грн. з яких: 49 989,75 грн. – залишок по кредиту; 80 806,61 грн. – проценти нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів та судовий збір в розмірі 2102,00 грн.

В судове засідання сторони не з`явилися.

Представник позивача ОСОБА_4 надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності. Позов підтримує, просить задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_1 – ОСОБА_5 надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності. Рішення просить винести на розсуд суду.

Відповідачка ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася,про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. Причин неявки не повідомила.

Відповідачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. Причин неявки не повідомила.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ч.1,2 ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, такі питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин, яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин, чи слід задовольнити позов або в позові відмовити (ст. 264 ЦПК України).

Так, відповідно до ч.1 ст. 509 ЦК України, зобов`язання це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Таким чином, між сторонами виникли правовідносини стосовно виконання відповідачем умов укладеного кредитного договору. У спорі, пов`язаному із стягненням боргу за кредитним договором підлягають встановленню обставини, як наявності між сторонами договірних правовідносин, так і невиконання позичальником взятих на себе зобов`язань та їх розмір.

В силу ст.ст.525,526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається.

Як вбачається з матеріалів справи, 09.02.2018 року між Кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та ОСОБА_1 , був укладений кредитний договір № 198/18. Згідно умов кредитного договору позивачем були надані ОСОБА_1 кредитні кошти у сумі 50000,00 грн., строком на 10 місяців, починаючи з 09.02.2018 року по 08.12.2018 року, а відповідач зобов`язався повернути отриманий кредит та сплатити проценти за користування кредитом, нараховані згідно розділу 4 цього договору. Заборгованість по кредитному договору відповідач ОСОБА_1 зобов`язався погашати щомісячно у період з 10 по 16 число кожного місяця (а.с. 4-6).

Крім того, як вбачається з копії додаткового договору № 1 до кредитного договору № 198/18 від 09.02.2018 року, 31.10.2018 року між Кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та ОСОБА_1 , був укладений додатковий договір до кредитного договору № 198/18 від 09.02.2018 року. Згідно умов додаткового договору термін дії договору № 198/18 від 09.02.2018 року продовжено на 22 місяці до 08.10.2020 року. Заборгованість по кредитному договору відповідач ОСОБА_1 зобов`язався погашати щомісячно у період з 10 по 16 число кожного місяця (а.с. 7).

Судом достовірно встановлено, що відповідач ОСОБА_1 отримав від позивача кредитні кошти в сумі 50 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером від 09.02.2018 року (а.с. 9).

Таким чином, відповідач ОСОБА_1 не виконує свої зобов`язання за кредитним договором і не сплачує проценти за користування кредитом та не здійснює повернення кредиту, а з лютого 2020 року призупинив сплату по кредиту, тому згідно розрахунку заборгованості, ОСОБА_1 заборгував Кредитній спілці «Союз-Дніпро» суму в розмірі 130796,36 грн., яка складається: 49989,75 грн. – залишок по кредиту; 80 806,61 грн. - проценти нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів (а.с. 3).

Згідно умов договору поруки № 198/18 від 09.02.2018 року, укладеного між Кредитною спілкою «Союз-Дніпро», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 прийняли на себе зобов`язання перед позивачем відповідати по зобов`язанням ОСОБА_1 , котрі виникають з умов кредитного договору № 198/18 від 09.02.2018 року в повному обсязі цих зобов`язань: на суму основного боргу та інших зобов`язань позичальника. В разі невиконання зобов`язання боржником за кредитним договором, відповідачі несуть відповідальність перед позивачем як солідарні боржники (а.с. 8).

Так, відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальнику у розмірі та на підставах, передбачених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно до ч.1 ст.527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановленні договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст.553 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язань боржником.

Положеннями ст.554 ЦК України встановлено, що у випадку порушення боржником зобов`язання, яке забезпечено порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідачі не надали до суду доказів належного виконання умов договору, а саме доказів сплати кредиту та процентів за ним. На день розгляду справи судом заборгованість позивачу відповідачами не сплачена і підлягає стягненню з відповідачів.

З врахуванням викладених обставин, суд вважає, що позовні вимоги позивача обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи, що п. 35 Постанови № 10 ВСС України Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах, солідарне стягнення суми судових витрат законом не передбачено, а тому суд вирішує питання про розподіл судових витрат відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України. З відповідачів на користь позивача підлягають стягненню документально підтверджені витрати по оплаті судового збору в розмірі 2102,00 грн., пропорційно до задоволених позивних вимог, тобто по 700,67 грн. з кожного.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 526, 527, 530, 553, 554, 610, 611, 628, 629, 638, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 19, 76, 77, 81, 131, 247, 265-269 ЦПК України, суд, -

вирішив:

Позов Кредитної спілки «Союз-Дніпро» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення боргу за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 на користь Кредитної спілки «Союз-Дніпро» заборгованість за кредитним договором № 198/18 від 09 лютого 2018 року в загальній сумі 130 796 (сто тридцять тисяч сімсот дев`яносто шість) грн. 36 коп., з яких: 49 989,75 грн. – залишок по кредиту; 80 806,61 грн. – проценти нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 судовий збір у сумі 700 (сімсот) грн. 67 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 судовий збір у сумі 700 (сімсот) грн. 67 коп.

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 на користь Кредитної спілки «Союз-Дніпро» судовий збір у сумі 700 (сімсот) грн. 67 коп.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Відповідно до Розділу VІІІ п.п.15.5 п.15 ч. 1 Перехідних положень ЦПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Дніпровського апеляційного суду через Покровський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: О.С. Степанова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92662925 ?

Документ № 92662925 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92662925 ?

Дата ухвалення - 04.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92662925 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92662925 ?

В Pokrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92635417
Next document : 92662929