Court decree № 92635219, 28.10.2020, Novomoskovskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
28.10.2020
Case No.
183/5911/20
Document №
92635219
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Єдиний унікальний номер справи 183/5911/20

Провадження № 2-з/183/74/20

У Х В А Л А

28 жовтня 2020 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі головуючого судді Майної Г. Є., розглянувши в письмовому провадженні заяву ОСОБА_1 про забезпечення її позову до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЖЕНЕВА", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименка Романа Васильовича, третя особа – приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик Володимир Вікторович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2020 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименка Р. В., третя особа – приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В. В., який переданий судді 27 жовтня 2020 року, у якому позивач просить:

- визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 12709 від 15 травня 2020 року, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В. В., щодо звернення стягнення з неї, як боржника за кредитним договором № 00951/04256ВССА від 20 серпня 2013 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Платинум Банк", правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 147 від 22 березня 2018 року є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЖЕНЕВА", а також вирішити питання стосовно судових витрат.

Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 28 жовтня 2020 року було прийнято позовну заяву до розгляду у порядку загального позовного провадження, відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання.

26 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , одночасно із поданням вищевказаної позовної заяви, звернулась до суду із заявою про забезпечення позову, яка обґрунтована тим, що наразі вона звернулась до суду із позовом до ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименка Р. В., третя особа – приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик В. В., предметом позову за яким є оскарження виконавчого напису № 12709 від 15 травня 2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В. В. Зазначений виконавчий документ перебуває на примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименка Р. В., (ВП № 62405746).

У зв`язку з чим, заявник просила вжити заходів забезпечення позову, шляхом зупинення виконання виконавчого напису № 12709 від 15 травня 2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В. В., щодо звернення стягнення з неї, як боржника за кредитним договором № 00951/04256ВССА від 20 серпня 2013 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Платинум Банк", правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 147 від 22 березня 2018 року є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЖЕНЕВА", до набрання законної сили рішенням суду у справі.

Сторони у судове засідання, на підставі ч. 1 ст. 153 ЦПК України, не викликались.

Дослідивши матеріали заяви про забезпечення позову, суд вважає, що вона обґрунтована та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частинами 1, 2, 3 статті 150 ЦПК України визначено, що позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; 11) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; 2) забороною вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; 6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; 7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Одним із критеріїв обґрунтованості заяви є наявність причинного зв`язку між конкретним видом забезпечення позову, про який йдеться у відповідній заяві, та наслідком у формі потенційної загрози виконанню рішення суду.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має врахувати наскільки конкретний захід, який пропонується вжити, пов`язаний з предметом позову, наскільки він співмірним позовній вимозі, і яким чином цей захід фактично реалізує мету його вжиття.

Відповідно до п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову", розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

У поданій позовній заяві, ОСОБА_1 просить визнати виконавчий напис № 12709 від 15 травня 2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В. В., щодо звернення стягнення з неї, як боржника за кредитним договором № 00951/04256ВССА від 20 серпня 2013 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Платинум Банк", правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 147 від 22 березня 2018 року є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЖЕНЕВА" – таким, що не підлягає виконанню.

Судом установлено, що постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименком Р. В. від 24 червня 2020 року було відкрито виконавче провадження № 62405746 з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса № 12709 від 15 травня 2020 року.

Згідно із ч. 2 ст. 150 ЦПК України, заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Пунктом 6 частини 1 ст. 150 ЦПК України передбачено забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що такий вид забезпечення позову буде співмірним з заявленими вимогами і достатнім для ефективного захисту інтересів ОСОБА_1 , а тому заяву про забезпечення позову належить задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 157 ЦПК України, ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 149, 150, 157, 260 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову – задовольнити.

Зупинити виконання виконавчого напису, вчиненого 15 травня 2020 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчика Володимира Вікторовича, зареєстрованого в реєстрі за № 12709, про стягнення боргу з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЖЕНЕВА" (код ЄДРПОУ 40888017) – до ухвалення рішення у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЖЕНЕВА", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименка Романа Васильовича, третя особа – приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчик Володимир Вікторович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Копію ухвали суду направити приватному виконавцеві виконавчого округу міста Києва Клименку Роману Васильовичу для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Апеляційна скарга подається протягом 15 днів, починаючи з наступного за днем складення ухвали суду.

Ухвала суду складена і підписана 28 жовтня 2020 року.

Суддя Г.Є. Майна

Часті запитання

Який тип судового документу № 92635219 ?

Документ № 92635219 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92635219 ?

Дата ухвалення - 28.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92635219 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92635219 ?

В Novomoskovskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92635218
Next document : 92635226