Court decree № 92617315, 03.11.2020, Commercial Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
03.11.2020
Case No.
906/1190/20
Document №
92617315
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

Господарський суд

Житомирської області

_____________

_______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"03" листопада 2020 р. м. Житомир Справа № 906/1190/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Сікорської Н.А.

розглянувши заяви про укладення мирової угоди у справі

за позовом: Громадської організації "Товариство Червоного Хреста України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Асклепій Плюс"

про припинення використання емблеми,

за участю представників:

позивача: Нікулеско Д.С., - адвокат, довіреність від 24.09.2020 № 05/165;

відповідача: Нікандрова О.А. - адвокат, довіреність від 02.11.2020 № 329

ВСТАНОВИВ:

Громадська організація "Товариство Червоного Хреста України" звернулась до суду з позовом, в якому просить:

- заборонити ТОВ "Медичний центр Асклепій Плюс" використовувати Емблему Червоного Хреста під час здійснення господарської діяльності, в тому числі як елементу торговельної марки, застосування його на вивісках та в приміщеннях медичних закладів під назвою "Медичний центр Асклепій Плюс", під час рекламування своїх послуг та іншими способами;

- зобов`язати ТОВ "Медичний центр Асклепій Плюс" припинити використання Емблеми Червоного Хреста під час здійснення господарської діяльності, в тому числі, як елементу торговельної марки, застосування його на вивісках та в приміщеннях медичних закладів під назвою "Медичний центр Асклепій Плюс", під час рекламування своїх послуг та іншими способами.

Підставою звернення до суду позивач вказує факт використання відповідачем торговельної марки, елементом якої є емблема Червоного Хреста,

Ухвалою від 05.10.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.11.2020.

29.10.2020 до суду від представника позивача та 02.11.2020 від відповідача надійшли аналогічні за змістом заяви про укладення мирової угоди, згідно яких сторони просять:

- затвердити укладену мирову угоду між Громадською організацією "Товариство Червоного Хреста України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Асклепій Плюс" від 27.10.2020 у справі № 906/1190/20;

-винести ухвалу про закриття провадження у справі № 906/1190/20, в якій вирішити питання про повернення Громадській організації "Товариство Червоного Хреста України" з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову в сумі 2 102,00 грн.

В підготовчому судовому засіданні представники сторін заяви про затвердження мирової угоди підтримали в повному обсязі. Просили закрити провадження у справі. Повідомили, що сторони обізнані з наслідками закриття провадження у справі.

Розглянувши заяви сторін про затвердження мирової угоди, суд встановив, що сторони у зв`язку із досягненням домовленостей вирішили врегулювати спір шляхом укладення мирової угоди.

Згідно ч. 7 ст. 46 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Стаття 185 ГПК України передбачає, що за результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття провадження у справі.

Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 191, 192 цього Кодексу..

Відповідно до ч.ч.1-4 ст.192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди.

Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно п.7 ч.1, ч.ч. 3, 4 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Дослідивши зміст письмових заяв про затвердження мирової угоди, які подали сторони, суд встановив, що сторони обізнані з наслідками укладення мирової угоди та про закриття провадження у справі з цих підстав.

Умови, викладені у мировій угоді, стосуються лише прав та обов`язків сторін і не порушують будь-яких прав чи інтересів інших осіб та не суперечать закону.

За умовами мирової угоди відповідач погодився, що використання в своїй торговельній марці як елемент емблему Червоного Хреста, є порушенням порядку використання емблеми Червоного Хреста та взяв на себе зобов`язання до 08.01.2021 припинити використання емблеми Червоного Хреста під час здійснення господарської діяльності.

Мирова угода містить умови щодо її укладення у відповідності до власного волевиявлення, усвідомлення сторін значення своїх дій; розуміння своїх прав та обов`язків за Мировою угодою; наявності у представників сторін необхідного обсягу повноважень на укладення цієї Мирової угоди; відсутності будь-якого обману, насильства чи іншого приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані сторонами.

За умовами мирової угоди судові витрати, понесені позивачем, покладаються на позивача.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про затвердження мирової угоди, укладеної між Громадською організацією "Товариство Червоного Хреста України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Асклепій Плюс" від 27.10.2020 та про закриття провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 130 ГПК України та ч.3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Судом встановлено, що при зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 4204,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 8976 від 12.08.2020.

Таким чином, загальна сума судового збору, яка підлягає поверненню позивачу з державного бюджету України становить 2102,00 грн., що дорівнює 50% від суми судового збору 4204,00 грн.

Відповідно до п.5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 787 від 03.09.2013, повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за судовим рішенням, яке набрало законної сили.

У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається копія судового рішення, засвідчена належним чином.

Копія судового рішення, засвідчена належним чином, подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Керуючись статтями 42, 130, 185, 192, 231-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену між Громадською організацією "Товариство Червоного Хреста України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Асклепій Плюс", наступного змісту:

"МИРОВА УГОДА

м.Київ 27 жовтня 2020 року

Громадська організація "Товариство Червоного Хреста України", яке йменується в подальшому Позивач, в особі адвоката Д.С. Нікулеско, який діє на підставі довіреності, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Аскпепій Плюс", яке йменується в подальшому Відповідач, в особі Семеній Сергія Леонідовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом поіменовані як "Сторони", керуючись ст. ст. 46, 192 ГПК України, уклали цю Мирову угоду в рамках судової справи № 906/1190/20 про наступне:

1. У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа № 906/1190/20, за позовом Громадської організації "Товариство Червоного Хреста України" про припинення використання емблеми Червоного Хреста.

2. Підставою для подання позову Позивачем стало виявлення обставин, що Відповідач використовує в своїй господарській діяльності торговельну марку, елементом якої є Емблема Червоного Хреста, що є порушенням низки норм діючого законодавства України та міжнародних угод, до яких Україна приєдналася, зокрема: Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 року, Паризької конвенції про охорону промислової власності, Закону України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні" та Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України".

3. З метою врегулювання спору в досудовому порядку Позивачем були надіслані два листи-попередження до Відповідача (від 13.06.2019 № 05.2/355 та від 21.04.2020 р. № 200421/10632) щодо припинення використання емблеми Червоного Хреста.

4. У відповідь на лист представника Позивача від 21.04.2020 року № 200421/10632 Відповідач надіслав лист № 67 від 12.05.2020 р., де зазначив, що Відповідач вже почав вживати заходи щодо ребрендингу та, зокрема, зображення торговельної марки.

5. Відповідач погоджується з тим, що його дії, а саме - використання в своїй торговельній марці як елемент емблему Червоного Хреста, є порушенням порядку використання емблеми Червоного Хреста та добровільно вирішив припинити таке використання після отримання першого листа Позивача від13.06.2019 за № 05.2/355.

6. Сторони встановили, що протягом трьох місяців з дати укладення даної Мирової угоди, але не пізніше 08.01.2021 року, Відповідач зобов`язується повністю припинити використання Емблеми Червоного Хреста під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в мережі інтернет, в діловій документації, в рекламі, в екстер`єрах та інтер`єрах медичних закладів, на вивісках, на вхідних дверях, в оформленні рецепцій у всіх медичних центрах Відповідача по всій території України.

7. Після виконання Відповідачем зобов`язань, взятих в п. 6 даної Мирової угоди, відбудеться повне припинення порушення порядку використання Відповідачем емблеми Червоного Хреста і у Позивача не буде жодних претензій до Відповідача щодо незаконного використання емблеми.

8. З моменту підписання даної Угоди та після 08.01.2021 року, Відповідач зобов`язується використовувати в своїй господарській діяльності торговельну марку, елементом якої не буде зображення хреста червоного кольору.

9. Сторони Мирової угоди засвідчують та гарантують, що Мирова угода укладається ними у відповідності до власного волевиявлення. У момент укладення Мирової угоди Сторони усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними; розуміють свої права та обов`язки за Мировою угодою; представники Сторін мають необхідний обсяг повноважень на укладення цієї Мирової угоди; при укладенні Мирової угоди відсутні будь-який обман, насильство чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані Сторонами; Мирова угода укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для Сторін обставин; Мирова угода вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків; у зв`язку з укладенням Мирової угоди не буде порушено прав та інтересів третіх осіб.

10. Сторони домовилися, що будь-які судові витрати, понесені Позивачем в зв`язку з розглядом судової справи № 906/1190/20 (включаючи оплату за проведення судової експертизи, послуг правничої допомоги, судового збору тощо), покладаються на Позивача.

11. Ця Мирова угода відповідно до законодавства України підлягає затвердженню Господарським судом Житомирської області і вважається укладеною з моменту її затвердження судом.

12. Цю Мирову угоду укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони та Господарського суду Житомирської області.

13. Ця Мирова угода може бути розірвана у випадках передбачених законодавством.

Позивач: Громадська організація "Товариство Червоного Хреста України"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00016797

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Аскпепій Плюс"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36004607

Адреса: 10001, м. Житомир, вул. Вокзальна,12, )."

2. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та є виконавчим документом в розумінні Закону України "Про виконавче провадження".

3. Строк пред`явлення до виконання ухвали Господарського суду Житомирської області від 03.11.2020 у справі № 906/1190/20 становить три роки.

4. Стягувачем за ухвалою Господарського суду Житомирської області від 03.11.2020 у справі № 906/1190/20 є Громадська організація "Товариство Червоного Хреста України" (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30, код ЄДРПОУ 00016797).

5. Боржником за ухвалою Господарського суду Житомирської області від 03.11.2020 у справі № 906/1190/20 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Асклепій Плюс" (10001, м. Житомир, вул. Вокзальна,12, код ЄДРПОУ 36004607).

6. Закрити провадження у справі № 906/1190/20 за п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

7. Повернути Громадській організації "Товариство Червоного Хреста України" (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30, код ЄДРПОУ 00016797) з Державного бюджету України 50 відсотків судового збору в сумі 2102,00 грн., сплаченого згідно платіжного доручення № 8976 від 12.08.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 04.11.2020.

Суддя Сікорська Н.А.

Друк:

1 - в справу

2,3 - позивач: оригінал + належним чином оформлена копія (наручно)

4 - відповідач (рек.) + ел. адреса asklehiyplus@ukr.net

Часті запитання

Який тип судового документу № 92617315 ?

Документ № 92617315 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92617315 ?

Дата ухвалення - 03.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92617315 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92617315 ?

В Commercial Court of Zhytomyr Oblast
Previous document : 92617314
Next document : 92617316