Decision № 92557137, 30.10.2020, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
30.10.2020
Case No.
200/8496/20-а
Document №
92557137
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2020 р. Справа№200/8496/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі Головуючого судді Галатіної О.О., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, 87515) до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» (ЄДРПОУ: 43214998, місцезнаходження: м. Маріуполь. пр. Адмірала Луніна, буд. 33, 87510) про стягнення з платника податків податкового боргу, суд -

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2020 року на адресу Донецького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Головного управління ДПС у Донецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» про стягнення з платника податків податкового боргу.

29 вересня 2020 року ухвалою суду прийнято до розгляду позовну заяву Головного управління ДПС у Донецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» про стягнення з платника податків податкового боргу. Відкрито провадження та справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

В обґрунтування позовних вимог вказує, що відповідач, як платник податків, зобов`язаний сплачувати їх своєчасно та в повному обсязі. За відповідачем рахується податковий борг в сумі 445724.00 грн., що підтверджується уточнюючими розрахунками. Оскільки, в порушення вимог закону відповідач добровільно не сплатив узгоджену суму податкового зобов`язання у встановлені строки, просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» податковий борг в сумі 445724.00 грн.

22 жовтня 2020 року на адресу суду надійшло клопотання Головного управління ДПС у Донецькій області про повернення надмірно сплаченого судового збору за подання позову у справі № 200/8496/20-а.

У встановлений судом строк, відповідач відзив на позовну заяву не надав.

Керуючись положеннями частини 6статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає за можливе вирішити справу за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши матеріали та з`ясувавши всі обставини адміністративної справи, які мають юридичне значення для розгляду та вирішення спору по суті, дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, судом встановлено наступне.

Відповідач, Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ», зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як юридична особа, код 06.09.2019 року № 127410200000118019, ідентифікаційний код 43214998, зареєстроване за юридичною адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський р-н, пр-т Луніна, буд. 33. Перебуває на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Донецької області, Маріупольському управління, Приморська ДПІ з 21.08.2019 року.

Згідно даних Головного управління ДПС у Донецькій області за відповідачем рахується податковий борг з податку на додану вартість на суму 445724,00 грн., який виник через несплату самостійно нарахованих податкових зобов`язань за уточнюючими розрахунками:

№ 25896331 від 18.06.2020 року – на суму 335712.00 грн.,

№ 26409269 від 23.06.2020 року – на суму 110012.00 грн.

У зв`язку з несплатою узгоджених забов`язань у встановлений строк була винесена податкова вимога форми «Ю» від 02 липня 2020 року № 182560-54.

З метою погашення податкового боргу контролюючим органом на адресу відповідача надсилалася вищезазначена податкова вимога форми «Ю» від 02 липня 2020 року № 182560-54 на суму 445724.00 грн. Поштове відправлення було повернуто поштою у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (пункт1.1статті1 Податкового кодексу України) (далі -ПК України).

Згідно із статтею 15 ПК України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.

Підпунктом16.1.4. пункту16.1статті16 ПК України встановлено, що платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно підпункту14.1.39пункту14.1статті14ПК України грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до підпункту14.1.156пункту14.1статті14 ПК України податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Підпунктом14.1.175. пункту14.1статті14 ПК України встановлено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно пп.20.1.34. п.20.1ст.20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пункту59.1статті59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як зазначено вище, з метою погашення податкового боргу контролюючим органом на адресу відповідача надсилалася вищезазначена податкова вимога форми «Ю» від 02 липня 2020 року № 182560-54 на суму 445724.00 грн. Поштове відправлення було повернуто поштою у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання.

Згідно із приписів пункту 42.4 статті 42 ПК України у разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику).

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктами 95.3, 95.4 статті 95 ПК України встановлено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Податковий борг відповідача підтверджується уточнюючими розрахунками: № 25896331 від 18.06.2020 року – на суму 335712.00 грн., № 26409269 від 23.06.2020 року – на суму 110012.00 грн., корінця податкової вимоги форми "Ю" № 182560-54 від 02 липня 2020 року, витягом з інтегрованої картки платника, доданих до матеріалів справи.

Податкова вимога та податкові повідомлення-рішення відповідачем не оскаржувались, доказів про сплату боргу відповідачем суду не надано.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Пунктом 87.2 статті87 ПК України встановлено, що джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Враховуючи, що відповідачем заборгованість не сплачена, суд вважає вимоги Головного управління ДПС у Донецькій області обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Згідно із частиною 1статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні (ч.1ст.90 КАС України).

Таким чином, позивачем доведено, а відповідачем не спростовано правомірність заявлених позовних вимог, тому, наявні правові підстави для їх задоволення.

Відповідно до частини 2статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки витрати пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз - відсутні, з врахуванням положень частини 2 статті 139 КАС України, судові витрати з відповідача не стягуються.

Щодо клопотання Головного управління ДПС у Донецькій області про повернення надмірно сплаченого судового збору за подання позову у справі № 200/8496/20-а, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 161 КАС України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України “Про судовий збір” судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року №294-IX визначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб, у місячному розмірі станом на 1 січня 2020 року становить 2 102, 00 грн.

Згідно п. 1 ч. 3 ст.4 Закону №3674-VI за подання адміністративного позову майнового характеру суб`єктом владних повноважень, юридичною особою ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, оскільки ціна позову складає 445724,00 грн., позивач при зверненні до Донецького окружного адміністративного суду із даним позовом мав сплатити судовий збір у розмірі 6685, 86 грн.

Втім, як вбачається з матеріалів адміністративної справи, за подання зазначеного адміністративного позову позивачем сплачено судовий збір у розмірі 6722,00 грн.

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позивачем при зверненні до адміністративного суду із даним позовом було надмірно сплачено судовий збір у розмірі 36,14 грн. (6722,00 грн. – 6685,86 грн.).

Згідно ч. 2 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» у випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми.

Керуючись статтями 6,72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, 87515) до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» (ЄДРПОУ: 43214998, місцезнаходження: м. Маріуполь. пр. Адмірала Луніна, буд. 33, 87510) про стягнення з платника податків податкового боргу - задовольнити.

Стягнути кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» (ЄДРПОУ: 43214998, місцезнаходження: м. Маріуполь. пр. Адмірала Луніна, буд. 33, 87510) в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 445724,00 грн.

Клопотання Головного управління ДПС у Донецькій області про повернення надмірно сплаченого судового збору по справі № 200/8596/20-а за його позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» про стягнення з платника податків податкового боргу - задовольнити.

Повернути Головному управлінню ДПС України в Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826; 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59) надмірно сплачений судовий збір в сумі 36 (тридцять шість) грн. 14 коп. за подання до Донецького окружного адміністративного суду позовної заяви до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТСОЮЗ» про стягнення з платника податків податкового боргу, відповідно до платіжного доручення від 25.08.2020 № 2838.

Рішення Донецького окружного адміністративного суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя О.О. Галатіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 92557137 ?

Документ № 92557137 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92557137 ?

Дата ухвалення - 30.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92557137 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92557137 ?

В Donetsk Circuit Administrative Court
Previous document : 92557136
Next document : 92557138