Decision № 92484627, 28.10.2020, Yurivskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
28.10.2020
Case No.
198/457/20
Document №
92484627
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №198/457/20

Провадження №2/0198/237/20

28.10.2020

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року Юр`ївський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Гайдар І.О., за участю секретаря судового засідання Ткаченко Т.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження в приміщенні суду в смт Юр`ївка Дніпропетровської області цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

Позивач АТ КБ "Приватбанк" звернувся до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог АТ КБ "Приватбанк" зазначає, що на підставі підписаної заяви № б/н від 27.09.2010 відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг, Тарифами Банку, які викладені на банківському сайті, складає між ним і Банком Договір, що підтверджується підписом у заяві.

Банк свої зобов`язання за договором виконав у повному обсязі та надав відповідачу кредит у встановленому договором розмірі.

В порушення норм закону та умов договору ОСОБА_1 зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконує, у зв`язку з чим станом на 31.08.2020 має перед Банком заборгованість у розмірі 101 781,09 грн., яка складається з наступного: заборгованість за кредитом – 1 066,13 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом – 100 120,00 грн., пеня – 594,96 грн.

На підставі викладеного позивач просить суд стягнути з відповідача на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованість у розмірі 101 781,09 грн. за кредитним договором № б/н від 27.09.2010 та судові витрати в сумі 2 102,00 грн.

05.10.2020 ухвалою Юр`ївського районного суду Дніпропетровської області у справі відкрито спрощене позовне провадження.

Представник позивача разом з позовом надав суду письмову заяву про те, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить їх задовольнити, у разі неявки відповідача просить ухвалити заочне рішення на підставі наявних доказів та розглянути справу за його відсутності.

Згідно з частиною 6 статті 187 ЦПК України судом надіслано запит до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача.

За інформацією, наданою на запити суду Виконавчим комітетом Варварівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою, вказаною у позові, зареєстрованим не значиться (а.с. 57).

Згідно з частиною 10 статті 187 ЦПК України якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

У судові засідання, призначені на 19.10.2020 та 28.10.2020, відповідач викликався шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою http://yr.dp.court.gov.ua (а.с. 61, 66).

Окрім того, судом направлено за останньою відомою адресою зареєстрованого місця проживання відповідача копію ухвали про відкриття провадження разом з копією позову. Однак, вказана поштова кореспонденція повернулась на адресу суду з відміткою «За зазначеною адресою не проживає» (а.с. 67, 68).

Оскільки ОСОБА_1 в жодне судове засідання не з`явився, на виконання вимог ч. 11 ст. 128 ЦПК України про день, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про розгляд справи за його відсутності та відзиву на позов не подавав, зі згоди позивача та на підставі ст. 280 ЦПК України суд вважає можливим розглянути справу та ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі матеріалів.

Судом встановлено, що 27.09.2010 ОСОБА_1 заповнив та підписав в ПАТ КБ «ПриватБанк» анкету-заяву № б/н, на підставі якої виявив бажання отримати в Банку кредит у вигляді встановленого ліміту на кредитну картку «Універсальна». Окрім того, в той же день відповідач підписав Довідку про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна», 55 днів пільгового періоду», відповідно до якої розмір відсоткової ставки за кредитом становить 30 % річних, погашення кредитної заборгованості здійснюється у вигляді щомісячних платежів у розмірі 7 % від суми заборгованості до 25-го числа місяця, наступного за звітним (а.с. 10, 11).

Підписавши анкету-заяву, ОСОБА_1 погодився, що ця заява разом з Пам`яткою клієнта, Умовами та правилами надання банківських послуг, а також Тарифами банку складають між ним та Банком договір про надання банківських послуг .

Відповідно до п. 1 Статуту АТ КБ «ПриватБанк» (нова редакція) рішенням Єдиного акціонера Банку від 21 травня 2018 р. № 519 було змінено найменування позивача з Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (а.с. 43).

Відповідно до частини 1 статті 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

За положеннями статей 626-628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до частин 1, 2 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

За частиною 1 статті 1048 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором

В силу положень ст. 1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі.

Відповідно до статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що укладений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Зі змісту анкети-заяви № б/н та Довідки про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна», 55 днів пільгового періоду» від 27.09.2010 виходить, що сторони узгодили істотні умови кредитного договору, визначивши розмір відсотків та порядок погашення кредитної заборгованості.

Банк свої зобов`язання виконав в повному обсязі та в обумовлений в договорі термін. В свою чергу відповідач свої зобов`язання не виконує, допускаючи прострочення платежів, у зв`язку з чим, за розрахунком позивача станом на 31.08.2020 має перед Банком заборгованість у розмірі 101 781,09 грн., яка складається з наступного: заборгованість за кредитом – 1 066,13 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом – 100 120,00 грн., пеня – 594,96 грн.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 статті 610 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання (ст. 625 ЦК України).

Згідно зі ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання(ст. 549 ЦК України).

Як виходить з Довідки про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна» 30 днів пільгового періоду» від 27.09.2010 сторони узгодили неустойку у вигляді штрафу та пені.

Так, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості розраховується за формулою: Пеня = Пеня 1+Пеня 2, де Пеня 1 = базова процентна ставка/30 , яка нараховується за кожен день прострочення, а Пеня 2 = 1% заборгованості, але не менше 30 грн., яка нараховується 1 раз на місяць у разі виникнення прострочених зобов`язань за кредитом на суму від 50 грн.

На підставі викладеного, суд задовольняє позовні вимоги у повному обсязі та стягує з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № б/н від 27.09.2010 у розмірі 101 781,09 грн., яка складається з наступного: заборгованість за кредитом – 1 066,13 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом – 100 120,00 грн., пеня – 594,96 грн.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь АТ КБ «ПриватБанк» судовий збір у сумі 2 102,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 526, 530, 546, 549, 610, 611, 625, 629, 634, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст. 12, 13, 141, 209, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 273, 280-282, 354 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Позов Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса останнього відомого зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (р/р № НОМЕР_2 , МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, 01001) заборгованість за кредитним договором № б/н від 27.09.2010 у розмірі 101 781 (сто одна тисяча сімсот вісімдесят одна) грн. 09 коп., яка складається з наступного: заборгованість за кредитом – 1 066 (одна тисяча шістдесят шість) грн. 13 коп., заборгованість за відсотками за користування кредитом – 100 120 (сто тисяч сто двадцять) грн. 00 коп., пеня – 594 (п`ятсот дев`яносто чотири) грн. 96 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса останнього відомого зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (р/р № НОМЕР_2 , МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, 01001) судовий збір у розмірі 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому ЦПК України, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 30 днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом 20 днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

Повне судове рішення складено та підписано 28.10.2020.

Суддя І. О. Гайдар

Часті запитання

Який тип судового документу № 92484627 ?

Документ № 92484627 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92484627 ?

Дата ухвалення - 28.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92484627 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92484627 ?

В Yurivskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92484626
Next document : 92514424