Decision № 92472424, 28.10.2020, Zhytomyr Circuit Administrative Court

Approval Date
28.10.2020
Case No.
240/14930/20
Document №
92472424
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року м. Житомир справа № 240/14930/20

категорія 112030100

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

судді Нагірняк М.Ф.,

розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Житомирського обласного військового комісаріату про визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити дії,

встановив:

ОСОБА_1 звернувся з позовом до Житомирського обласного військового комісаріату про визнання протиправною відмову у видачі довідки про розмір його грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, з 05.03.2019року та зобов`язати видати таку довідку.

Позивач зазначає, що є пенсіонером Збройних сил України, якому з жовтня 1981 року пенсія призначена відповідно до положень Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від суми його грошового забезпечення. На думку Позивача, з дня набрання чинності рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018року, яким визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 N 103 "Про перерахунок пенсій особам звільнених з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб", має право на перерахунок розміру пенсії із врахуванням щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. На звернення до Відповідача щодо видачі такої довідки, в якій слід зазначити додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії) отримав протиправну відмову.

Ухвалою суду від 10.09.2020року було відкрито провадження та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Представник Відповідача, Житомирського обласного військового комісаріату, направив до суду відзив на позов, в якому проти заявлених позовних вимог заперечив. Як зазначено у відзиві, збільшення грошового забезпечення для перерахунку пенсії Позивачу було зумовлено постановою КМ України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" від 30 серпня 2017 р. N 704, яка набрала законної сили з 01.03.2018року. На підставі такого рішення КМ України Позивачу була видана відповідна довідка про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії. Інших рішень про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців не приймалося, а тому нових підстав для видачі довідок не має.

На думку Відповідача, вказане рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018року, яким визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 N 103 "Про перерахунок пенсій особам звільнених з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб", яке набрало чинності з 05.03.2019року, не тягне за собою жодного обов`язку для Відповідача.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення на них, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню за таких підстав.

Спірні правовідносини між сторонами по даній справі щодо порядку та умов пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на службі в Збройних силах України, в тому числі щодо порядку перерахунку таких пенсій, регулюються правовими нормами Закону України від 9 квітня 1992 pоку N2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон N 2262-XII), в редакції що були чинні на день виникнення спору.

Судом встановлено та не заперечується сторонами, що ОСОБА_1 є пенсіонером, якому з жовтня 1981 року пенсія призначена як військовослужбовцеві Збройних Сил України відповідно до положень цього ж Закону N 2262-XII.

Безспірно, за приписами частини четвертої статті 63 Закону N 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" від 30.08.2017р. N704 (надалі - постанова N704) були збільшені розміри грошового забезпечення військовослужбовців. На виконання вказаної правової норми Закону N 2262-XII та постанови N704 Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 21.02.2018 N103 "Про перерахунок пенсій особам звільнених з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" ( надалі - постанова N103).

Сторонами визнається, що Житомирським обласним військовим комісаріатом, як уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України, відповідно до положень вказаної постанови N103 направлено на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області довідку про розмір грошового забезпечення для проведення з 01.01.2018року перерахунку пенсії Позивача.

Суть спору між сторонами в даній справі зведена виключно до наявності чи відсутності права Позивача на отримання нової довідки про його грошове забезпечення для перерахунку з 05.03.2019року пенсії та включення до складу його грошового забезпечення, з якого нараховується пенсія, саме (надбавки, доплати, підвищення та премії).

Конкретні види додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, які підлягають врахуванню для перерахунку пенсі, Позивачем в позові не зазначені, а тому відповідно до положень ч.2 ст.9 КАС України не є предметом спору по даній справі.

Як зазначалося судом, довідка про розмір грошового забезпечення Позивача для проведення з 01.01.2018року перерахунку пенсії Позивача була зумовлена постановою N 103, а її форма була визначена в додатку 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008р. N 45 (в редакції постанови N 103), ( надалі - Порядок N 45).

Правомірність вказаних положень постанови N 103 в частині внесення змін до додатку 2 (форма довідка) до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" також була предметом судового розгляду в адміністративній справі № 826/3858/18, що перебувала у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018року в даній справі, окрім іншого, визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови № 103 і додатку 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008р. N 45.

Вказане судове рішення згідно положень ст.325 КАС України набрало чинності згідно з постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2019року.

Тобто, з набуттям чинності вказаного судового рішення довідка про розмір грошового забезпечення Позивача для проведення з 01.01.2018року перерахунку пенсії Позивача є такою, що не відповідає вимогам додатку 2 до Порядку N45.

Відповідно до частини другої статті 265 КАС України нормативно-правовий акт, в тому числі постанова КМ України, втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Таким чином, Позивач має право з 05.03.2019року на отримання довідки про розмір його грошового забезпечення, зумовленого вимогами постанови N704, на перерахунок пенсії за формою, передбаченою чинним додатком 2 до Порядку N45.

За приписами п.2 постанови N704 грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Види додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, перелічені в додатку 15 до постанови N704.

Таким чином, позовні вимоги Позивача є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Порушене право Позивача підлягає судовому захисту та поновленню виключно шляхом зобов`язання Житомирський обласний військовий комісаріат підготувати та надати до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області нову довідку про розмір грошового забезпечення ОСОБА_1 , станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХП "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", із обов`язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для проведення з 01.04.2019 перерахунку основного розміру пенсії.

Відповідно до вимог ст.ст.139-143 КАС України, судові витрати ОСОБА_1 у вигляді 840,80 грн. судового збору підлягають відшкодуванню за рахунок бюджетних асигнувань Житомирського обласного військового комісаріату.

Керуючись статтями 2,90,139-143,242-246,250,255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

вирішив:

Позов задовольнити. Визнати протиправною відмову Житомирського обласного військового комісаріату у підготовці та поданні до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області довідку про розмір грошового забезпечення ОСОБА_1 , що враховується для перерахунку пенсій, з 03.05.2019року, викладену в листі від 26.06.2020року.

Зобов`язати Житомирський обласний військовий комісаріат (10001,м.Житомир, вул.С.Параджанова,4, ЄДРПОУ 07873079) підготувати та надати до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області нову довідку про розмір грошового забезпечення ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХП "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", із обов`язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для проведення з 01.04.2019 перерахунку основного розміру пенсії.

Судові витрати ОСОБА_1 у вигляді судового збору в сумі 840,80 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок бюджетних асигнувань Житомирського обласного військового комісаріату.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя М.Ф. Нагірняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 92472424 ?

Документ № 92472424 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92472424 ?

Дата ухвалення - 28.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92472424 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92472424 ?

В Zhytomyr Circuit Administrative Court
Previous document : 92472423
Next document : 92472427