Decision № 92472306, 26.10.2020, Zhytomyr Circuit Administrative Court

Approval Date
26.10.2020
Case No.
240/10781/20
Document №
92472306
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Житомир справа № 240/10781/20

категорія 111030300

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

судді Шимоновича Р.М.,

розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" до Головного управління ДПС у Житомирській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

встановив:

До Житомирського окружного адміністративного суду звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" із позовом, у якому просить: визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 09.06.2020 №0041235304 прийнятого Головним управлінням Державної податкової служби України у Житомирській області.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Головним управлінням ДПС у Житомирській області було здійснено камеральну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" за результатами якої оформлено акт від 14.05.2020 №211/06-30-53-04-16 перевірки звітності з податку на додану вартість. На переконання позивача, результати перевірки є недостовірними, та такими, що не узгоджуються з дійсними обставинами справи та нормами законодавства України. Винесене на основі вказаного акту податкове повідомлення-рішення від 09.06.2020 року №0041235304 за порушення строку суми грошового зобов`язання та нараховано штрафні санкції у розмірі 94 109,37 грн. вважає протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Ухвалою Житомирського окружного адміністративного суду від 04.08.2020 року відкрито спрощене позовне провадження у справі. Призначено відкрите судове засідання на 09.09.2020 року.

Відповідач, скориставшись своїм правом, надіслав на адресу суду відзив на позовну заяву, у якому просить відмовити у задоволенні позовних вимог. Зазначив, що відповідачем правомірно винесено податкове повідомлення-рішення від 09.06.2020 року №0041235304 за порушення строку суми грошового зобов`язання та нараховані штрафні санкції у розмірі 94 109,37 грн.

У судовому засіданні 09.09.2020 представник позивача просив адміністративний позов задовольнити з підстав, наведених у позовній заяві.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення позову заперечував, посилаючись на доводи, які викладено у відзиві на позовну заяву.

Протокольною ухвалою суду від 09.09.2020 року подальший розгляд справи вирішено здійснювати у порядку письмового провадження.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, надавши оцінку доказам у їх сукупності, суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Головним управлінням ДПС у Житомирській області було здійснено камеральну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" в ході якої встановлено порушення термінів сплати самостійно визначеного грошового зобов`язання з податку на додану із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) протягом строків, визначених пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України.

За результатами вказаної перевірки складено акт від 14.05.2020 №211/06-30-53-04-16, з якого слідує, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" порушує терміни сплати самостійно визначеного грошового зобов`язання по податку на додану вартість, визначених п. 57.1 ст. 57 Податкового Кодексу України.

На підставі висновку зазначеного акту перевірки ГУ ДПС у Житомирській області було винесено податкове повідомлення-рішення від 09.06.2020 року №0041235304 за порушення строку суми грошового зобов`язання та нараховані штрафні санкції у розмірі 94 109,37 грн.

Позивач, не погоджуючись із вказаним податковим повідомленням-рішенням звернувся з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд керується наступним.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України (далі ПК України), який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, регулює Податковий кодекс України (пункт 1.1 статті 1 Податкового кодексу України).

Підпунктом 16.1.1 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України визначено, що платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до пункту 36.1 статті 36 цього Кодексу податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Виконання податкового обов`язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента (пункт 36.4 цієї статті).

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи (пункт 36.5 статті 36 Кодексу).

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 Кодексу крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов`язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов`язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом (пункт 54.5 цієї статті).

Пунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України передбачено, що з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов`язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Згідно пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У відповідності до пункту 31.1 статті 31 ПК строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов`язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Відповідно до пункту 38.1 ст. 38 ПК виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

При вирішенні питання щодо правомірності дії відповідача, суд враховує наступне.

Відповідно до п.203.2 ст.203 ПК України, сума податкового зобов`язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації з податку на додану вартість, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, що дорівнює 20 календарних дні, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Як вже зазначалось, відповідачем проведено камеральну перевірку, в ході якої встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), визначеного пунктом 57.1 статті 57 ПК України.

За результатами вказаної перевірки складено акт від 14.05.2020 №211/06-30-53-04-16, з якого слідує, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" порушує терміни сплати самостійно визначеного грошового зобов`язання по податку на додану вартість, визначених п. 57.1 ст. 57 Податкового Кодексу України.

На підставі висновку зазначеного акту перевірки ГУ ДПС у Житомирській області було винесено податкове повідомлення-рішення від 09.06.2020 року №0041235304.

Згідно п.113.3 ст. 113 ПК України передбачено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

У відповідності до вимог пункту 126.1 статті 126 ПК України у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов`язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

При цьому, кількість днів не впливає на суму штрафних санкцій, а саме при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Таким чином, положення статті 126 ПК України щодо застосування штрафної санкції застосовується у випадку, коли має місце несвоєчасність сплати платником податків узгодженої суми грошового зобов`язання. При цьому, розмір такої санкції прямо залежить від часу затримки такої сплати.

Суд також враховує положення п. 126.1 ст. 126 ПК України який є універсальним приписом та підлягає застосуванню в будь-яких випадках прострочення встановленого ПК України строку сплати узгодженого податкового зобов`язання. Незалежно від того, з яких причин платником податку не було своєчасно погашено узгоджену суму грошового зобов`язання, такий платник після фактичного погашення боргу повинен сплатити суму штрафу у розмірі, який залежить від терміну прострочення.

Зазначене пояснюється тим, що передбачена пунктом 126.1 статті 126 ПК України відповідальність у вигляді штрафу застосовується в силу самого факту погашення податкового боргу з простроченням, і розмір такої відповідальності залежить виключно від терміну прострочення, а не від способу і порядку погашення податкового боргу.

Поряд із цим, п.87.9 ст.87 ПК України визначено, що у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов`язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Позивачем було сплачено 470 546,85 грн., що були зараховані в рахунок погашення податкового боргу, який виник у лютому-квітні 2019 року та на підставі ст. 126 ПК України нараховано штрафні санкції за порушення термінів сплати податку на додану вартість в розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу на загальну суму 94109,37 грн.

Враховуючи викладене, Головним управлінням ДПС у Житомирській області правомірно винесено податкове повідомлення - рішення №004123530 від 09.06.2020 року за порушення строку сплати суми грошового зобов`язання та нараховані штрафні санкції у розмірі 94109,37 грн.

Відповідно до частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 КАС України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є такими, що задоволенню не підлягають.

Враховуючи вимоги ст. 139 КАС України, судові витрати у цій справі стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 73-77, 90, 94, 139, 241, 245, 246, 250, 255, 295 КАС України, -

вирішив:

У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Малин Енергоінвест" (вул. Українських повстанців, 25-а, Житомирська обл., код ЄДРПОУ 37555721) до Головного управління ДПС у Житомирській області (вул. Юрка Тютюнника,7, м. Житомир, код ЄДРПОУ 43142501) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рышення складено 26 жовтня 2020 року.

Суддя Р.М.Шимонович

Часті запитання

Який тип судового документу № 92472306 ?

Документ № 92472306 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92472306 ?

Дата ухвалення - 26.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92472306 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92472306 ?

В Zhytomyr Circuit Administrative Court
Previous document : 92472305
Next document : 92472307