Court decree № 92444632, 27.10.2020, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
27.10.2020
Case No.
380/9122/20
Document №
92444632
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа № 380/9122/20

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

27 жовтня 2020 року м. ЛьвівСуддя Львівського окружного адміністративного суду Мричко Н.І., перевіривши позовну заяву ОСОБА_1 до Центру надання адміністративних послуг про зобов`язання до вчинення дій, -

ВСТАНОВИВ :

до Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 (надалі - ОСОБА_1 , позивач) до Центру надання адміністративних послуг, в якій позивач просить суд «зобов`язати службу державної реєстрації внести зміни до ЄДРПОУ України в частині виключення ОСОБА_1 з посади директора ТзОВ «ПІЛАВА-ЛІФТ» (код ЄДРПОУ 33856903).»

Перевіривши матеріали позовної заяви, суддя встановила, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України).

Згідно з частиною 1 статті 55 КАС України, сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

У відповідності до частини 1 статті 57 КАС України, представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Відповідно до частин четвертої, шостої статті 59 КАС України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

Таким чином, сторона у справі має право на звернення до суду з позовною заявою через представника лише на підставі документа, що посвідчує його повноваження у визначеному законом порядку.

У відповідності до статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Згідно з пунктом 4 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №36, зі змінами і доповненнями (Положення), ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням та повинен містити обов`язкові реквізити, передбачені цим Положенням.

Відповідно до пункту 14 вказаного Положення, ордер, встановленої цим Положенням форми, є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта. Про обмеження правомочності адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги останній, або керівник адвокатського об`єднання (бюро) зобов`язані вказати на звороті ордера.

Як видно з позовної заяви, така підписана представником позивача - адвокатом Каленчуком Г.Г. До позовної заяви долучений ордер серії ПТ № 034895 від 21.10.2020. Водночас, вказаний ордер не містить обов`язкових реквізитів, а саме інформації про наявність/відсутність обмежень правомочностей адвоката, встановлених угодою про надання правової допомоги, у відповідності до пункту 14 Положення.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Частиною 4 статті 26 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» передбачено, що адвокат зобов`язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Так, Верховний Суд в своїх рішеннях неодноразово акцентував увагу на тому, що звернення до суду з використанням правничої допомоги інших осіб, зокрема, адвоката, при реалізації права на справедливий суд (статті 131-2 Конституції України, статей 16, 57 КАС України та статті 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») передбачає надання до суду належних доказів дійсної волі особи, що є учасником справи, на уповноваження іншої особи на право надання правничої допомоги. Такі докази повинні виключати будь-які сумніви стосовно справжності та чинності такого уповноваження на момент вчинення певної процесуальної дії (докази повинні бути в оригіналі або у формі копії, якісно оформленої особою, що є учасником справи), а також стосовно охоплення такої дії дійсним колом повноважень представника, делегованих йому особою, яка реалізує право на справедливий суд. Представник повинен демонструвати повагу до суду, підтверджуючи наявність повноважень на представництво, а також не позбавляти довірителя права знати про дії представника, зокрема, стосовно звернення до суду з позовною заявою.

Вказана позиція викладена Верховним Судом в ухвалах від 20 липня 2018 року у справі №826/8873/17, від 31 серпня 2018 року у справі №815/6281/16, від 12 вересня 2018 року у справі №826/9746/17, від 03 жовтня 2018 року у справі №826/7342/18.

До позовної заяви долучена Угода на представництво інтересів у цивільній справі № 31 від 10.08.2020, яка укладена між ОСОБА_1 та адвокатом Каленчуком Г.Г. З такої видно, що адвокату як представнику надаються ряд повноважень, а саме: «право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань та доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом (об`єм повноважень визначено ст.43 ЦПК України)».

Аналізуючи визначений Угодою на представництво інтересів у цивільній справі № 31 від 10.08.2020 обсяг послуг, пов`язаних з наданням позивачу правничої допомоги, з таких не видно, що ОСОБА_1 уповноважувала свого представника (адвоката Каленчука Г.Г.) повноваженнями на підписання позовної заяви.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 169 КАС України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано.

З огляду на викладене вище, позовна заява ОСОБА_1 підлягає поверненню оскільки підписана особою, яка не підтвердила свої повноваження щодо підписання такого позову.

Суддя вважає за необхідне роз`яснити особі, яка подавала позовну заяву, що повернення позовної заяви не позбавляє права на повторне подання такої в порядку, встановленому процесуальним законом.

Керуючись статтями 169, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

позовну заяву ОСОБА_1 до Центру надання адміністративних послуг про зобов`язання до вчинення дій разом з доданими до неї документами повернути особі, яка її подала.

Копію цієї ухвали надіслати особі, яка подала позовну заяву.

Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається через Львівський окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її підписання.

Суддя Мричко Н.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92444632 ?

Документ № 92444632 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92444632 ?

Дата ухвалення - 27.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92444632 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92444632 ?

В Lviv Circuit Administrative Court
Previous document : 92444629
Next document : 92444634