Court decree № 92438952, 26.10.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.10.2020
Case No.
910/14951/20
Document №
92438952
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відмову у скасування заходів забезпечення позову

м. Київ

26.10.2020справа №910/14951/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у судовому засіданні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 58-А, кв. 1; ідентифікаційний код 40577332) про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2020,

за участю представників:

Компанії - Сич М.В. (ордер від 23.10.2020 серія КС №448634);

Товариства - Макаренка О.В. (ордер від 24.09.2020 серія АІ №1057588);

Міністерства - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову до пред`явлення позову, в якій просило суд до набрання рішенням законної сили заборонити:

- товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (далі - Компанія) у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №271798 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України №271798;

- Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №271798 та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- Компанії і Міністерству вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за вказаною заявкою.

Заяву мотивовано тим, що:

- Kroonmere Holdings Limited є власником знаків для товарів і послуг « MAVKA » за свідоцтвом України № 230263 і «МАВКА» за свідоцтвом України № 230264 ;

- 30.06.2019 Товариством (ліцензіат) і Kroonmere Holdings Limited (ліцензіар) укладено ліцензійний договір №30/06/19, за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату ліцензію на використання торговельної марки « MAVKA » за свідоцтвом України №230263 і торговельної марки « МАВКА » за свідоцтвом України № 230264 на території України протягом строку дії договору, а ліцензіат приймає від ліцензіара ліцензію на використання торговельних марок на умовах та у порядку, передбачених договором;

- за умовами пункту 4.4 вказаного договору Товариство має право на свій розсуд вживати будь-які заходи для захисту майнових прав на торговельні марки, включаючи надсилання претензій, листів, звернення до суду з відповідними позовами щодо захисту прав на тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, торговельні марки, та/або визнання недійсними охоронних документів (свідоцтв, міжнародних реєстрацій на торговельні марки та інше) третіх осіб тощо; вжиття таких заходів не потребуватиме будь-якої додаткової згоди Kroonmere Holdings Limited;

- 11.04.2019 Компанією було подано на реєстрацію комбіноване позначення «» (заявка №m201908494) та словесне позначення « МАВКА ВІТ » (заявка №m201908490);

- 25.02.2020 Компанії було видано свідоцтво України №271798 на знак для товарів і послуг «»;

- що ж до словесного позначення « МАВКА ВІТ » за заявкою від 11.04.2019 №m201908490, то станом на день подання заяви про забезпечення позову питання щодо реєстрації вказаного позначення не вирішено;

- торговельна марка за свідоцтвом України № 271798 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України №230263, що порушує права Товариства.

Із заяви про забезпечення позову вбачалося, що Товариство планувало звернутися до суду з позовом про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України №271798 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є Компанія;

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №271798 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов`язання Міністерства відхилити реєстрацію позначення «МАВКА ВІТ» за заявкою від 11.04.2019 №m201908490 як знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2020 заяву Товариства задоволено частково; вжито заходів забезпечення позову до пред`явлення позову Товариством до Компанії та Міністерства про визнання недійсним повністю свідоцтва України №271798 на знак для товарів і послуг «» та зобов`язання вчинити певні дії шляхом:

- заборони Компанії у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №271798 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України №271798;

- заборони Міністерству вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №271798 та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборони Міністерству вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за вказаною заявкою.

Компанія 16.10.2020 подала суду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2020 розгляд клопотання Компанії призначено на 26.10.2020.

Товариство 23.10.2020 подало суду заперечення на клопотання Компанії.

Представник Міністерства у судове засідання 26.10.2020 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується інформацію з офіційного сайту акціонерного товариства «Укрпошта», згідно з якою Міністерством отримано ухвалу від 19.10.2020 (за штрихкодовим ідентифікатором №0105473826344) - 21.10.2020.

Представник Компанії у судовому засіданні 26.10.2020 надав пояснення щодо заявленого клопотання, підтримав його та просив задовольнити.

Представник Товариства проти задоволення клопотання заперечив.

Відповідно до частин першої і другої статті 145 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п`яти днів з дня надходження його до суду.

Пунктом 1 частини тринадцятої наведеної статті ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини третьої статті 138 цього Кодексу.

Так, клопотання Компанії мотивоване тим, що Товариством не подано позовну заяву у встановлені частиною третьою статті 138 ГПК України строки, відтак заходи забезпечення позову підлягають скасуванню.

Згідно з частиною третьою статті 138 ГПК України у разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

Разом з тим, відповідно до поданих Товариством копій опису вкладення від 12.10.2020 та накладної від 12.10.2020 №0412308044943 позовну заяву було надіслано до господарського суду міста Києва 12.10.2020.

Згідно з інформацією з офіційного сайту акціонерного товариства «Укрпошта» судом отримано позовну заяву 16.10.2020 о 20 год. 26 хв.

За інформацією з автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» позовну заяву Товариства передано на розгляд судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалу господарського суду міста Києва про забезпечення позову Товариства прийнято судом 02.10.2020, отже Товариство мало звернутися до суду з відповідним позовом до 12.10.2020 включно.

Частиною сьомою статті 116 ГПК України передбачено, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Таким чином, оскільки позовну заяву було надіслано Товариством 12.10.2020, тобто в останній день строку для пред`явлення відповідного позову, то підстави для скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2020, відсутні.

Отже у задоволенні клопотання Компанії слід відмовити.

Керуючись статтями 116, 138, 145, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 58-А, кв. 1; ідентифікаційний код 40577332) про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 27.10.2020.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92438952 ?

Документ № 92438952 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92438952 ?

Дата ухвалення - 26.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92438952 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 92438952 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 92438952, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 92438952, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 26.10.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 92438952 refers to case No. 910/14951/20

This decision relates to case No. 910/14951/20. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 92438951
Next document : 92438953