Court decree № 92390387, 22.10.2020, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

Approval Date
22.10.2020
Case No.
208/367/20
Document №
92390387
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

справа № 208/367/20

№ провадження 2-ві/208/6/20

УХВАЛА

Іменем України

22 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, в складі:

головуючого, судді - Івченко Т.П.,

за участю секретаря судового засідання - Корнієнко К.Є.,

розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Кам`янське Дніпропетровської області клопотання третьої особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Геронда» в особі директора ОСОБА_3., «про відвід судді», суд -

встановив:

В проваджені Заводського районного суду міста дніпродзержинська Дніпропетровської області перебуває цивільна справа за позовом Приватного підприємства «Світлана-2000» до ОСОБА_1 , головного державного виконавця Заводського відділу державної виконавчої служби м. Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Петрова О.В., Приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Красношлик В.В., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Товариство з обмеженою відповідальністю «Геронда», про визнання недійсною та скасування постанови державного виконавця про передачу стягувачу в рахунок погашення боргу майна, визнання недійсним та скасування акту державного виконавця про передачу майна стягувачу, визнання недійсним та скасування свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів № 108 від 04.02.2019 року.

20 жовтня 2020 року до суду надійшла заява третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Геронда» в особі директора ОСОБА_3. про відвід судді Заводського районного суду міста дніпродзержинська Дніпропетровської області Похвалітої С.М. у вищевказаній цивільній справі.

Заява мотивована тим, що суддя Похваліта С.М. не може діяти неупереджено та об`єктивно при розгляді даної справи.

Ухвалою судді Заводського районного суду міста дніпродзержинська Дніпропетровської області Похвалітою С.М. від 20.10.2020 року заяву представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Товариство з обмеженою відповідальністю «Геронда»,про відвід судді Похвалітої С.М. по цивільній справі за позовом Приватного підприємства «Світлана-2000» до ОСОБА_1 , головного державного виконавця Заводського відділу державної виконавчої служби м. Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Петрова О.В., Приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Красношлик В.В., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Товариство з обмеженою відповідальністю «Геронда», про визнання недійсною та скасування постанови державного виконавця про передачу стягувачу в рахунок погашення боргу майна, визнання недійсним та скасування акту державного виконавця про передачу майна стягувачу, визнання недійсним та скасування свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів № 108 від 04.02.2019 року, передано до канцелярії Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з метою автоматизованого розподілу зазначеного відводу відповідно до вимог ч.1 ст.33 ЦПК України для вирішення питання про відвід судді Похвалітої С.М.

Статтею 40 ЦПК України, визначено порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу.

Відповідно до ч. 7 ст. 40 ЦПК України питання про відвід судді має бути розглянуто не пізніше двох днів із дня надходження заяви про відвід судді, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід судді.

Частиною 8 ст. 40 ЦПК України передбачено, що суд вирішує питання про відвід судді без повідомлення учасників справи.

Вивчивши подану заяву та долучені до неї документи, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень частини другої ст. 39 ЦПК України з підстав, зазначених у статтях 36, 37 і 38 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з`ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з`ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

Стаття 36 ЦПК України визначає підстави для відводу (самовідводу) судді, а саме: він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Стаття 36 ЦПК України містить в собі вичерпний перелік підстав для відводу (самовідводу) судді.

Крім того, відповідно до вимог ч. 4 ст. 36 ЦПК України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання, не може бути підставою для відводу.

Згідно ч. 7 ст. 56 "Закону України Про судоустрій і статус суддів" суддя зобов`язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

Пунктом 5 постанови Пленуму Верховного Суду України №8 від 13 червня 2007 року Про незалежність судової влади визначено, що відповідно до закону суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він заінтересований у результаті розгляду справи або є інші обставини, які викликають сумнів в об`єктивності та неупередженості судді.

За приписами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характер або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У відповідності до практики Європейського суду з прав людини, при оцінці безсторонності суду слід розмежовувати суб`єктивний та об`єктивний аспект. Так у справі Гаусшильдт проти Данії , Мироненко і Мартиненко проти України зазначається, що наявність безсторонності, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, має визначатися за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. Щодо суб`єктивної складової даного поняття, то у справі Гаусшильдт проти Данії вказано, що потрібні докази фактичної наявності упередженості судді для відсторонення його від справи. Причому суддя вважається безстороннім, якщо тільки не з`являються докази протилежного. Таким чином, існує презумпція неупередженості судді, а якщо з`являються сумніви щодо цього, то для його відводу в ході об`єктивної перевірки має бути встановлена наявність певної особистої заінтересованості судді, певних його прихильностей, уподобань стосовно однієї зі сторін у справі.

У кожній окремій справі слід визначити, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про те, що суд не є безстороннім (рішення у справі Мироненко і Мартиненко проти України ). Зазначену позицію Європейського суду підтримав і Верховний Суд України у справі

У справі "П`єрсак проти Бельгії" Європейський суд з прав людини висловив позицію, згідно з якою, незважаючи на той факт, що безсторонність зазвичай означає відсутність упередженості, або, навпаки, її наявність може бути перевірено різноманітними способами провів розмежування між суб`єктивним підходом, який відображає особисте переконання громадянина у конкретній справі, та об`єктивним підходом, який визначає, чи були достатні гарантії, щоб виключити будь-які сумніви з цього приводу. Таким чином, на основі вищезазначеного, слід зробити висновок, що при оцінці безсторонності суду слід розмежовувати суб`єктивний та об`єктивний аспект.

Щодо суб`єктивної складової даного поняття, то у справі "Хаушильд проти Данії" зазначається, що Європейському суду з прав людини не потрібні докази фактичної наявності упередженості судді для відсторонення його від справи. Суддя вважається безстороннім, якщо тільки не з`являються докази протилежного.

Таким чином, існує презумпція неупередженості судді, але якщо з`являються сумніви щодо цього, то для його відводу достатньо заяви сторони про сумнів в об`єктивному розгляді справи.

Між тим дослідивши підстави для відводу головуючого судді, заявлені третьою стороною Товариством з обмеженою відповідальністю «Геронда» в особі директора ОСОБА_3., суд вбачає, що останні не знайшли свого належного підтвердження.

З огляду на викладене та враховуючи викладені підстави відводу у поданій заяві, суд приходить до висновку, що заява третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Геронда» в особі директора ОСОБА_3. про відвід судді Заводського районного суду міста дніпродзержинська Дніпропетровської області Похваліти С.М. є необґрунтованою та безпідставною, оскільки не містить визначених процесуальним законодавством підстав для відводу судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 36-40 ЦПК України, -

постановив:

В задоволенні заяви третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Геронда» в особі директора ОСОБА_3 про відвід судді Заводського районного суду міста дніпродзержинська Дніпропетровської області Похвалітої С.М., у цивільній справі за позовом Приватного підприємства «Світлана-2000» до ОСОБА_1 , головного державного виконавця Заводського відділу державної виконавчої служби м. Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Петрова О.В., Приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Красношлик В.В., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Товариство з обмеженою відповідальністю «Геронда», про визнання недійсною та скасування постанови державного виконавця про передачу стягувачу в рахунок погашення боргу майна, визнання недійсним та скасування акту державного виконавця про передачу майна стягувачу, визнання недійсним та скасування свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів № 108 від 04.02.2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Івченко Т. П.

Previous document : 92390379
Next document : 92390388