Court order № 92389985, 23.10.2020, Dniprovskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

Approval Date
23.10.2020
Case No.
209/2931/20
Document №
92389985
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 209/2931/20

Провадження № 2-н/209/515/20

СУДОВИЙ НАКАЗ

23 жовтня 2020 року м. Кам`янське

Суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Лобарчук О.О., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергнтичні послуги" про видачу судового наказу про стягнення боргу з ОСОБА_1 , дійшов висновку щодо судового наказу про таке:

Стягувач – Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергнтичні послуги", (49074, м. Дніпро, просп.Слобожанський, 127Б, код ЄДРПОУ 42082379),

Боржник - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (інші відомості про боржника суду невідомі).

Згідно ст. 67 ЖК України, плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами.

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна

сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію

(передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від

певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст.ст.526,530,615 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним

чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших акті цивільного

законодавства, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту

або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання

або зміна його умов не допускається та не звільняє винну сторону від відповідальності за

порушення зобов`язання.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або

виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові

наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України, Боржник, який прострочив виконання грошового

зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням

встановленого індексу інфляції за весь час їірострочення, а також три проценти річних від

простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Боржником оплата за надані послуги не проводилась, в зв`язку з чим період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року у боржника виникла заборгованість за спожиту електричну енергію у розмірі 3670,17 грн., інфляційні витрати склали - 65,82 грн., 3% річних становить - 133,53 грн. які підлягають стягненню на користь заявника. Також підлягає стягненню на користь заявника сума сплаченого судового збору в розмірі 210,20 грн. Є підстави для видачі судового наказу.

Відповідно до ст. ст. 526, 530, 610,611, 615, 625 ЦК України, ст. 160, 161-169 ЦПК України,

НАКАЗУЮ:

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (інші відомості про боржника суду невідомі) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергнтичні послуги":

- заборгованість за спожиту електричну енергію за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. у розмірі 3670,17 грн., 3% річних у сумі 133,53 грн., інфляційні витрати у сумі 65,82 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 210,20 грн., а всього 4079,72 гривень (чотири тисячі сімдесят дев`ять гривень 72 коп.)

Суддя: О.О.Лобарчук

Суд повідомляє про те, що під час розгляду вимог у порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках, один з яких залишається у суді, а другий видається під розписку або надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним листом з описом вкладеного після набрання ним законної сили у разі відсутності електронної офіційної адреси.

Згідно ч. 1 ст.170 ЦПК Боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 161 цього Кодексу. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Згідно ч. 2 ст. 171 ЦПК заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 170 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 ЦПК України у разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз`яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу в порядку, встановленому статтею 444 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 172 ЦПК України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Судовий наказ набрав законної сили «_____» _____ 20___р.

Судовий наказ виданий «_____» _____ 20___р.

Строк пред`явлення судового наказу до виконання - три роки.

Суддя: О.О.Лобарчук

Відмітки про виконання судового наказу

Дата надходження судового наказу на виконання

Повне найменування установи, підприємства, організації, у якій знаходився судовий наказ на виконанні

Загальна сума, відрахована за судовим наказом

Дата повернення судового наказу до органу державної виконавчої служби чи стягувачеві

Підстава повернення судового наказу

Підпис керівника установи, підприємства, організації (з прикладанням печатки)

Примітки

Previous document : 92389983
Next document : 92389988