Decision № 92389833, 22.10.2020, Verkhniodniprovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
22.10.2020
Case No.
173/1274/20
Document №
92389833
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №173/1274/20

Провадження №2/173/630/2020

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

В складі: головуючої: - судді Петрюк Т.М.

При секретарі – Рудовій Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Верхньодніпровську цивільну справу за позовом кредитної спілки „Союз-Дніпро” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитними договором,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2020 року до суду звернувся позивач КС „Союз-Дніпро” з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

01.09.2020 року до суду надійшла довідка про місце реєстрації проживання відповідача - фізичної особи.

Ухвалою Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 02 вересня 2020 року відкрите провадження у справі та справу призначено до розгляду в спрощеному провадженні без виклику сторін на 22 жовтня 2020 року.

У встановлений судом строк відповідач відзив на позовну заяву не надав.

Згідно поданої позовної заяви позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 2432/18-БП від 29.12.2018 року в сумі 10763.58 грн., з яких 5522.26 грн. - залишок по кредиту; 5241.32 грн., - проценти, нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів та понесені судові витрати.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на наступне: 29.12.2018 року між кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 2432/18-БП.

Згідно умов кредитного договору позивач надав відповідачу кредитні кошти в сумі 7000.00 грн. строком на 18 місяців, починаючи з 29 грудня 2018 року до 28 червня 2020 року. Відповідач ОСОБА_1 зобов`язувалася повернути отриманий кредит та сплатити відсотки за користування кредитом. Кредит був отриманий відповідачем ОСОБА_1 29.12.2018 року, що підтверджується видатковим касовим ордером № 205 від 29.12.2018 року на суму 7000.00 грн.

Відповідно до умов кредитного договору № 2432/18-БП від 29.12.2018 року, відповідач ОСОБА_1 зобов`язувалася погашати заборгованість по кредитному договору щомісячно у період з 20 по 30 число кожного місяця згідно з графіком погашення заборгованості по кредитному договору, яка складається з заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитом. Кредит мав бути повністю повернутий у строк до 28.06.2020 року.

Відповідач ОСОБА_1 належним чином не виконувала взяті на себе зобов`язання за кредитним договором, несвоєчасно сплачувала заборгованість по кредиту, а з жовтня 2019 року припинила сплачувати заборгованість за кредитом, тим самим порушила запланований графік повернення кредиту. Тому при несвоєчасному внесенні платежів по поверненню кредиту нарахування процентів розраховувалось відповідно до п. 4.5. Кредитного договору за кожен день простроченого платежу.

Заборгованість відповідача ОСОБА_1 за кредитом склала: 10763.58 грн., яка складається з:

- 5522.26 грн., - залишок по кредиту;

- 5241.32 грн. - проценти, нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів.

Вказану вище суму заборгованості відповідач не сплачує в добровільному порядку, направлені на її адресу претензії залишились без відповіді, що й стало підставою звернення до суду.

Справа розглядалась в спрощеному провадженні без виклику сторін.

Відповідач в установлений судом строк відзиву на позовну заяву не надала.

Згідно ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Завданням суду при здійсненні правосуддя, в силу ст. 2 Закону України Про судоустрій і статус суддів є забезпечити кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України.

За змістом положень вказаних норм, розпорядження своїм правом на захист є диспозитивною нормою цивільного законодавства, яке полягає у наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, держави та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

При цьому, предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обґрунтування необхідності його захисту.

Отже, виходячи із наведеного, на момент звернення із тим чи іншим позовом, права та інтереси, на захист яких поданий позов вже мають бути порушені, невизнані або оспорювані особою, до якої пред`явлений позов, тобто, законодавець пов`язує факт звернення до суду із наявністю вже порушених прав та інтересів позивача. Метою ж позову є розгляд спору і захист вже порушених, невизнаних або оспорюваних суб`єктивних прав або законних інтересів позивача.

Суд, з`ясувавши зміст позовних вимог вивчивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, приходить до таких висновків.

Судом встановлено такі факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що 29.12.2018 року між кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 2432/18-БП.

Таким чином між сторонами виникли зобов`язальні правовідносини з кредитного договору.

Відповідно до ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Ч. 2 ст. 6 ЦК України, передбачено, що сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Відповідно до ст. 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 ЦК України).

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно умов кредитного договору позивач надав відповідачу ОСОБА_1 кредитні кошти в сумі 7000.00 грн., строком на 18 місяців, починаючи з 29.12.2018 року по 28.06.2020 року. Відповідач ОСОБА_1 зобов`язувався повернути отриманий кредит та сплатити відсотки за користування кредитом. Кредит був отриманий відповідачем ОСОБА_1 29.12.2018 року, що підтверджується видатковим касовим ордером № 205 від 29.12.2018 року на суму 7000.00 грн.

Відповідно до умов кредитного договору ОСОБА_1 зобов`язувалася погашати заборгованість по кредитному договору щомісячно у період з 20 до 30 число кожного місяця згідно з графіком погашення заборгованості по кредитному договору, яка складається з заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитом. Кредит мав бути повністю повернутий у строк до 28.06.2020 року.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичайно ставляться.

Судом встановлено, що позивач належним чином виконав покладені на нього обов`язки за укладеним кредитним договором, а саме видав відповідачу кредитні кошти в сумі 7000.00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером № 205 від 29.12.2018 року.

В свою чергу відповідач ОСОБА_1 належним чином не виконувала взяті на себе зобов`язання, з жовтня 2019 року припинила сплачувати заборгованість за кредитом, тим самим порушила запланований графік повернення кредиту. При несвоєчасному внесенні платежів по поверненню кредиту, нарахування процентів відповідно до п. 4.5. Кредитного договору за кожен день простроченого платежу, що підтверджується кредитним договором та наданим суду розрахунком заборгованості за укладеним кредитним договором.

Заборгованість відповідача ОСОБА_1 за кредитом на час закінчення строку договору склала 10763.58 грн., яка складається з:

- 5522.26 грн., - залишок по кредиту;

- 5241.32 грн. - проценти, нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів, що підтверджується наданим суду розрахунком заборгованості за укладеним кредитним договором.

Таким чином судом встановлено, що відповідачем порушені права позивача шляхом несвоєчасного виконання взятих на себе зобов`язань з повернення кредиту.

Відповідно до ст.1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти) у такій самі сумі або речі, визначеними родовими ознаками, у такій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядок, що встановлені договором.

Виходячи з вище викладеного суд вважає, що з відповідача ОСОБА_1 підлягає стягненню заборгованість за укладеним кредитним договором № 2432/18-БП від 29.12.2018 року на користь КС «Союз–Дніпро» в загальній сумі 10763.58 грн., яка складається з:

- 5522.26 грн., - залишок по кредиту;

- 5241.32 грн. - проценти, нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд приймає до уваги, що позов задоволено в повному обсязі, а тому відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України, судові витрати, понесені позивачем підлягають стягненню з відповідача на користь позивача в повному обсязі.

На підставі ст. 526, 527, 530, 1050, 1054 ЦК України, керуючись ст. 10, 60, 88, 212, 213, 214, 215 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги кредитної спілки „Союз - Дніпро” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 на користь кредитної спілки „Союз-Дніпро” (м. Дніпро вул. Воскресенська, 17а, код ЄДРПОУ 33274256, р/р IBAN НОМЕР_2 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, МФО 300614) заборгованість за кредитним договором № 2432/18-БП від 29 грудня 2018 року в загальній сумі - 10763.58 грн., яка складається з:

- 5522.26 грн., - залишок по кредиту;

- 5241.32 грн. - проценти, нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 на користь кредитної спілки „Союз – Дніпро ( м. Дніпро вул.. Воскресенська, 17 а. код ЄДРПОУ 33274256, р/р IBAN НОМЕР_2 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, МФО 300614) 2102.00 грн. на відшкодування понесених судових витрат за сплачений судовий збір.

Рішення може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту складання повного тексту рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. якщо така апеляційну скаргу не було подано. У випадку подання апеляційної скарги рішення суду набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду .

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складання має право на поновлення апеляційного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду

Повний текст рішення виготовлений 22.10.2020 року.

Суддя Петрюк Т.М.

Направлене до ЄДРСР 23.10.2020 року

Рішення набирає законної сили 24.11.2020 року

Previous document : 92389832
Next document : 92389835