Decree № 92389823, 22.10.2020, Verkhniodniprovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
22.10.2020
Case No.
173/1427/20
Document №
92389823
Form of legal proceedings
Cases of Administrative Offenses
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 173/1427/20

Провадження № 3/173/486/2020

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 р. м. Верхньодніпровськ

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Бурхан С.М., при секретарі Малоок Л.В., за участю прокурора Шрамко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Верхньодніпровську, матеріали, які надійшли від Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області відносно

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ідентифікаційний номер – НОМЕР_1 ;

місце проживання:

АДРЕСА_1 ;

місце роботи: Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту", комірник інструментальної комори

про вчинення адміністративних правопорушень, пов`язаних з корупцією, передбачених ч.1, ч.2 ст.172-7 КпАП України.

встановив:

Відповідно до абзацу 11 ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов`язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч.1 ст.3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Згідно зі ст.68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

У відповідності до ст.81 Цивільного кодексу України, директор та інші посадові особи юридичної особи публічного права, яка створена розпорядчим актом органу державної влади, тобто будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, відповідно до підпункту «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктами відповідальності за правопорушення, пов`язанні з корупцією, у зв`язку із виконанням ними організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських обов`язків.

Абзац 1 ч.2 ст.81 Цивільного кодексу України визначає, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права, а абзац 3 ч.2 ст.81 Цивільного кодексу України закріплює, що юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Частиною 2 ст.167 Цивільного кодексу України передбачено, що держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Відповідно до п.1.2. Статуту Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», код ЄДРПОУ 02541527, місцезнаходження: м. Кам`янське, вул. Богдана Хмельницького, 20 (надалі-Центр) та наказів Міністерства освіти і науки України №178 від 03.03.2007 р., №70 від 06.02.2009 р., №1452 від 30.11.2016 р. Центр реорганізовано шляхом зміни типу та перейменовано на Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», який реорганізовано із збереженням повного найменування шляхом приєднання до нього професійно-технічного училища №80 м. Верхньодніпровська, Центр утворений та зареєстрований в порядку, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (том справи 1, а.с.57-58).

Згідно з п.1.4. Статуту головним завданням Центру є забезпечення права громадян на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, а відповідно до п. 2.2. Статуту центр є юридичною особою (том справи 1, а.с.58).

За актуальною інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» є Міністерство освіти і науки України, а видами діяльності Центру є зокрема технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів (том справи 1, а.с.42-47).

Таким чином, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» є юридичною особою публічного права.

Відповідно до ліцензії Дніпропетровської обласної державної адміністрації Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» вказаний Центр, здійснює освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти (професійна середня освіта), в тому числі, за наступним місцем провадження освітньої діяльності: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3 (том справи 1, а.с.40).

Відповідно до примітки до ст.172-7 КУпАП суб`єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 ч.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції", зокрема посадові особи юридичних осіб публічного права.

Так, пунктом 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням НАЗК №3 від 11.08.2016 року передбачено, що «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов`язків) відповідного працівника.

Так, адміністративно-господарські функції (обов`язки) - це обов`язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Організаційно-розпорядчі функції (обов`язки) - це обов`язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). Дані визначення також містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26 квітня 2002 р. "Про судову практику у справах про хабарництво".

Згідно копії наказу директора Центру № 21-н/тр від 01.02.2017 р., гр. ОСОБА_1 переведено на посаду комірника інструментальної комори (том справи 1, а.с.30).

Відповідно до розділу 1 посадової інструкції комірника інструментальної комори Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» комірник:

п.п.1.1 Керує роботами із прийому, зберіганню й відпустці товарно-матеріальних цінностей на складі;

п.п.1.2 Забезпечує збереження складованих товарно-матеріальних цінностей дотримання режимів і строків зберігання, веде облік складських операцій;

п.п.1.3 Забезпечує дотримання правил оформлення й здачі прибутково-видаткових документів у бухгалтерію;

п.п.1.4 Бере участь у проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;

п.п.1.5 Несе повну матеріальну відповідальність за збереження товарне матеріальних цінностей з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії й протипожежної безпеки (том справи 1, а.с.69-71).

Таким чином, комірник інструментальної комориДержавного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» гр. ОСОБА_1 є суб`єктом відповідальності згідно з підпунктом «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов`язаних з корупцією.

Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року (далі Положення), встановлено порядок проведення інвентаризації активів і зобов`язань юридичних осіб.

Так, пунктом 2 зазначеного Положення передбачено, що воно застосовується юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб`єктів господарської діяльності.

Пунктом 7 Положення визначено, що проведення інвентаризації є обов`язковим зокрема перед складанням річної фінансової звітності в обсязі, визначеному пунктом 6 цього розділу, з урахуванням особливостей проведення інвентаризації і в строки, визначені пунктом 10 цього розділу.

Відповідно до п.5 Положення інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов`язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому забезпечуються:

- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов`язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів;

- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;

- виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;

- виявлення активів і зобов`язань, які не відповідають критеріям визнання.

Відповідно до п.1. Розділу II. Положення для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об`єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної особи.

Згідно з п.2.3. та п.2.5. Положення голова і склад робочих інвентаризаційних комісій затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства. У разі створення робочих інвентаризаційних комісій інвентаризаційна комісія:

- організовує проведення інвентаризацій і здійснює інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

- здійснює контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркові інвентаризації активів і зобов`язань за рішенням керівника підприємства;

- перевіряє правильність визначення інвентаризаційних різниць, обгрунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх зберігання;

- при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проводить за рішенням керівника підприємства повторну інвентаризацію;

- розглядає причини виявлених нестач та втрат від псування активів, формує пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам та відображає відповідну інформацію у протоколі.

При дослідженні матеріалів справи, встановлено, що на виконання вищевказаних вимог, наказом директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» № 92-од від 25.10.2018 р. «Про проведення інвентаризації і призначення інвентаризаційної комісії» у зв`язку з підготовкою до складання фінансової звітності за 2018 рік і керуючись нормативними документами, що регулюють порядок проведення інвентаризації затверджено:

1) провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків з дебіторами та кредиторами з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.11.2018;

2) проведення інвентаризації в термін з 01.11.2018 по 30.11.2018 призначено членів та голів інвентаризаційних комісій;

3) створити інвентаризаційні комісії з зазначенням їх складу відповідно 1 корпусу, 2 корпусу та 3 корпусу.

У вищезазначеному наказі, членом інвентаризаційної комісії 3 корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» призначено призначено комірника інструментальної комори Центру - гр. ОСОБА_1 (том справи 6, а.с.92).

У відповідності до ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» визначено терміни, серед яких приватний інтерес - це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв`язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях; реальний конфлікт інтересів - це, суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Статтею 28 «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції», передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов`язані: 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 4) вжити заходів пюдо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Також, встановлено, що на підставі розпорядчого документу № 92-од від 25.10.2018 року, у присутності матеріально відповідальної особи, якою є комірник інструментальної комори Центру гр. ОСОБА_1 та у присутності інших членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, станом на 01.11.2018 року виконано зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1014 «Машини та обладнання», споруди та передавальні пристрої» та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інвентаризаційним описом необоротних активів від 01.11.2018 року.

У цей же день, 01.11.2018 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1014 «Машини та обладнання» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, склавши 01.11.2018 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №1 до №16, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 8, а.с.92).

Незважаючи на вищевказані вимоги законодавства, гр. ОСОБА_1 , усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, не повідомила про це свого безпосереднього керівника, а саме директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та не вжила необхідних заходів, спрямованих на запобігання реальному конфлікту інтересів, оскільки дані обставини вплинули на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та при підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Враховуючи викладене, у гр. ОСОБА_1 , виник реальний конфлікт інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результати проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, що вплинуло на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Також слід зазначити, що відповідно до розділу IV Положення бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов 'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства.

Тому входження до інвентаризаційної комісії та відсутність претензій до інвентаризаційної комісії є безумовно вигідним для ОСОБА_1 , як до особи цінності в якої зазначені в описі знаходяться на її відповідальному зберіганні, будучи членом колегіального органу, що перевіряє, яка зацікавлена у разі виявлення невідповідностей в укритті даних фактів після проведення інвентаризації, за для ненастання юридичних наслідків (відповідальності). ОСОБА_1 розуміє, що при виявленні порушень, вона не буде зазначити про них, оскільки наслідком цього може бути притягнення його до встановленої законом відповідальності.

Листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки № 1629/0/211/20 від 20.03.2020 року, який надійшов до Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» зазначено, що всі без включення посадові особи та працівники мають вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. Як роз`яснило Національне агентство з питань запобігання корупції у своїх «Методичних рекомендаціях з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №839 від 29.09.2017 року (2.5. Конфлікт інтересів у членів колегіальних органів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом 1 частина друга статті 35 Закону).

При цьому слід відзначити, що словосполучення "не має права брати участь у прийнятті рішення" стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів в рамках конкретного питання, яке розглядається колегіальним органом, містить такі вимоги: заборону особі брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом з відповідного питання; заборону враховувати хобу під час визначення кількості членів, необхідних для правомочності розгляду колегіальним органом відповідного питання; заборону на участь особи з розгляді (обговоренні) такого питання; заборону на участь особи в прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) по такому питанню.

У свою чергу за пунктом 2 частини першої статті 28 Закону особа, яка перебуває на посаді в колегіальному органі, зобов`язана повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, така особа бере участь у прийнятті рішень, але це має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Однак, про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів гр. ОСОБА_1 не повідомляла, що підтверджується листом Міністерства освіта і науки України № 5/274-20 від 21.04.2020 року та листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 2181/0/211/20 від 06.05.2020 року (том справи 1, а.с.74-75).

Таким чином, комірник інструментальної комори Центру та член інвентаризаційної комісії корпусу № 3 державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», гр. ОСОБА_1 , будучи суб`єктом адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, згідно з підпунктом «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» та матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, яке було предметом інвентаризації, усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3-го корпусу Центру, в порушення п.2 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомила про наявність реального конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а саме директора державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», чим вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.172-7 КУпАП.

Враховуючи викладене, гр. ОСОБА_1 вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме - 01.11.2018 року, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, у приміщенні 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», в порушення п.3 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції», підписала Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №1 до №16, перевірено комісією в натурі в ного присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 7, а.с.91). Таким чином, гр. ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172-7 КУпАП.

Згідно інших матеріалів даної справи, встановлено, що на підставі розпорядчого документу № 92-од від 25.10.2018 року, у присутності матеріально відповідальної особи, якою є комірник інструментальної комори Центру гр. ОСОБА_1 та у присутності інших членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, станом на 01.11.2018 року виконано зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, що підтверджується інвентаризаційним описом необоротних активів від 02.11.2018 року.

У подальшому, 02.11.2018 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , склавши 02.11.2018 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі за №1, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 6, а.с.91).

Однак, гр. ОСОБА_1 , незважаючи на вищевказані вимоги законодавства та усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, не повідомила про це свого безпосереднього керівника, а саме директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та не вжила необхідних заходів, спрямованих на запобігання реальному конфлікту інтересів, оскільки дані обставини вплинули на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та при підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Враховуючи викладене, у гр. ОСОБА_1 , виник реальний конфлікт інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результати проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, що вплинуло на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Слід зазначити, що відповідно до розділу IV Положення бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов 'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства.

Тому входження до інвентаризаційної комісії та відсутність претензій до інвентаризаційної комісії є безумовно вигідним для ОСОБА_1 , як до особи цінності в якої зазначені в описі знаходяться на її відповідальному зберіганні, будучи членом колегіального органу, що перевіряє, яка зацікавлена у разі виявлення невідповідностей в укритті даних фактів після проведення інвентаризації, за для ненастання юридичних наслідків (відповідальності). ОСОБА_1 розуміє, що при виявленні порушень, вона не буде зазначити про них, оскільки наслідком цього може бути притягнення його до встановленої законом відповідальності.

Про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів гр. ОСОБА_1 не повідомляла, що підтверджується листом Міністерства освіта і науки України № 5/274-20 від 21.04.2020 року та листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 2181/0/211/20 від 06.05.2020 року (том справи 1, а.с.74-75).

Таким чином, комірник інструментальної комори Центру та член інвентаризаційної комісії корпусу № 3 державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», гр. ОСОБА_1 , будучи суб`єктом адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, згідно з підпунктом «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» та матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, яке було предметом інвентаризації, усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3-го корпусу Центру, в порушення п.2 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомила про наявність реального конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а саме директора державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», чим вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.172-7 КУпАП.

При цьому, гр. ОСОБА_1 вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме - 02.11.2018 року, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, у приміщенні 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», в порушення п.3 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції», підписала Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі за №1, перевірено комісією в натурі в ного присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 5, а.с.91). Таким чином, гр. ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172-7 КУпАП.

В ході судового розгляду даної справи було встановлено, що на виконання вищевказаних вимог, наказом директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» № 97-од від 25.10.2019 р. «Про проведення інвентаризації і призначення інвентаризаційної комісії» у зв`язку з підготовкою до складання фінансової звітності за 2019 рік і керуючись нормативними документами, що регулюють порядок проведення інвентаризації затверджено:

1) провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків з дебіторами та кредиторами з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.11.2019;

2) проведення інвентаризації в термін з 01.11.2019 по 29.11.2019 призначено членів та голів інвентаризаційних комісій;

3) створити інвентаризаційні комісії з зазначенням їх складу відповідно 1 корпусу, 2 корпусу та 3 корпусу.

У вищезазначеному наказі, членом інвентаризаційної комісії 3 корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» призначено призначено комірника інструментальної комори Центру - гр. ОСОБА_1 (том справи 2, а.с.93).

Також, встановлено, що на підставі розпорядчого документу № 97-од від 25.10.2019 року, у присутності матеріально відповідальної особи, якою є комірник інструментальної комори Центру гр. ОСОБА_1 та у присутності інших членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, станом на 01.11.2019 року виконано зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1014 «Машини та обладнання», споруди та передавальні пристрої» та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інвентаризаційним описом необоротних активів від 04.11.2019 року.

У подальшому, 04.11.2019 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1014 «Машини та обладнання» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, склавши 04.11.2019 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №1 до №16, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 4, а.с.92-93).

Незважаючи на вищевказані вимоги законодавства, гр. ОСОБА_1 , усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, не повідомила про це свого безпосереднього керівника, а саме директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та не вжила необхідних заходів, спрямованих на запобігання реальному конфлікту інтересів, оскільки дані обставини вплинули на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та при підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Враховуючи викладене, у гр. ОСОБА_1 , виник реальний конфлікт інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результати проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, що вплинуло на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Слід зазначити, що відповідно до розділу IV Положення бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов 'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства.

Тому входження до інвентаризаційної комісії та відсутність претензій до інвентаризаційної комісії є безумовно вигідним для ОСОБА_1 , як до особи цінності в якої зазначені в описі знаходяться на її відповідальному зберіганні, будучи членом колегіального органу, що перевіряє, яка зацікавлена у разі виявлення невідповідностей в укритті даних фактів після проведення інвентаризації, за для ненастання юридичних наслідків (відповідальності). ОСОБА_1 розуміє, що при виявленні порушень, вона не буде зазначити про них, оскільки наслідком цього може бути притягнення його до встановленої законом відповідальності.

Листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки № 1629/0/211/20 від 20.03.2020 року (том справи 1, а.с.43), який надійшов до Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» зазначено, що всі без включення посадові особи та працівники мають вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. Як роз`яснило Національне агентство з питань запобігання корупції у своїх «Методичних рекомендаціях з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 839 від 29.09.2017 року (2.5. Конфлікт інтересів у членів колегіальних органів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом 1 частина друга статті 35 Закону).

При цьому слід відзначити, що словосполучення "не має права брати участь у прийнятті рішення" стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів в рамках конкретного питання, яке розглядається колегіальним органом, містить такі вимоги: заборону особі брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом з відповідного питання; заборону враховувати хобу під час визначення кількості членів, необхідних для правомочності розгляду колегіальним органом відповідного питання; заборону на участь особи з розгляді (обговоренні) такого питання; заборону на участь особи в прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) по такому питанню.

У свою чергу за пунктом 2 частини першої статті 28 Закону особа, яка перебуває на посаді в колегіальному органі, зобов`язана повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, така особа бере участь у прийнятті рішень, але це має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом

Про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів гр. ОСОБА_1 не повідомляла, що підтверджується листом Міністерства освіта і науки України № 5/274-20 від 21.04.2020 року та листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 2181/0/211/20 від 06.05.2020 року (том справи 1, а.с.74-75).

Таким чином, комірник інструментальної комори Центру та член інвентаризаційної комісії корпусу № 3 державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», гр. ОСОБА_1 , будучи суб`єктом адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, згідно з підпунктом «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» та матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, яке було предметом інвентаризації, усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3-го корпусу Центру, в порушення п.2 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомила про наявність реального конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а саме директора державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», чим вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.172-7 КУпАП.

Враховуючи викладене, гр. ОСОБА_1 вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме - 04.11.2019 року, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, у приміщенні 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», в порушення п.3 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції», підписала Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №1 до №16, перевірено комісією в натурі в ного присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 3, а.с.91). Таким чином, гр. ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172-7 КУпАП.

Крім того, встановлено, що на підставі розпорядчого документу № 97-од від 25.10.2019 року, у присутності матеріально відповідальної особи, якою є комірник інструментальної комори Центру гр. ОСОБА_1 та у присутності інших членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, станом на 01.11.2019 року виконано зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, що підтверджується інвентаризаційним описом необоротних активів від 05.11.2019 року.

У подальшому, 05.11.2019 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , склавши 05.11.2019 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі за №1, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 2, а.с.92).

Однак, гр. ОСОБА_1 , незважаючи на вищевказані вимоги законодавства та усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, не повідомила про це свого безпосереднього керівника, а саме директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та не вжила необхідних заходів, спрямованих на запобігання реальному конфлікту інтересів, оскільки дані обставини вплинули на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та при підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Враховуючи викладене, у гр. ОСОБА_1 , виник реальний конфлікт інтересів, який виразився у суперечності службових повноважень її приватному немайновому інтересу, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результати проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, що вплинуло на об`єктивність та неупередженість при проведенні інвентаризації та підписанні інвентаризаційного опису необоротних активів.

Слід зазначити, що відповідно до розділу IV Положення бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов 'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства.

Тому входження до інвентаризаційної комісії та відсутність претензій до інвентаризаційної комісії є безумовно вигідним для ОСОБА_1 , як до особи цінності в якої зазначені в описі знаходяться на її відповідальному зберіганні, будучи членом колегіального органу, що перевіряє, яка зацікавлена у разі виявлення невідповідностей в укритті даних фактів після проведення інвентаризації, за для ненастання юридичних наслідків (відповідальності). ОСОБА_1 розуміє, що при виявленні порушень, вона не буде зазначити про них, оскільки наслідком цього може бути притягнення його до встановленої законом відповідальності.

Про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів гр. ОСОБА_1 не повідомляла, що підтверджується листом Міністерства освіта і науки України № 5/274-20 від 21.04.2020 року та листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 2181/0/211/20 від 06.05.2020 року (том справи 1, а.с.74-75).

Таким чином, комірник інструментальної комори Центру та член інвентаризаційної комісії корпусу № 3 державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», гр. ОСОБА_1 , будучи суб`єктом адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, згідно з підпунктом «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» та матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, яке було предметом інвентаризації, усвідомлюючи про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який обумовлений метою ненастання юридичних наслідків за результатами проведення інвентаризації та перевірки фактичного залишку основних засобів, як матеріально відповідальної особи - комірника інструментальної комори Центру та її повноваженнями, як члена інвентаризаційної комісії 3-го корпусу Центру, в порушення п.2 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомила про наявність реального конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а саме директора державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», чим вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.172-7 КУпАП.

При цьому, гр. ОСОБА_1 вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме - 05.11.2019 року, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, у приміщенні 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», в порушення п.3 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції», підписала Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі за №1, перевірено комісією в натурі в ного присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 1, а.с.91). Таким чином, гр. ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172-7 КУпАП.

В судовому засіданні гр. ОСОБА_1 визнала свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень, пов`язаних з корупцією, відповідальність за які передбачена ч.1, ч.2 ст.172-7 КпАП України, та пояснила, що на підставі розпорядчих документів № 92-од від 25.10.2018 р. та № 97-од від 25.10.2019 р., вона дійсно входила до інвентаризаційних комісій 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3. Крім того, гр. ОСОБА_1 підтвердила, що підписала складені інвентаризаційні описи необоротних активів, де у графах «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа», вона проставила власні підписи засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цих інвентаризаційних описах, перевірено комісією в натурі в її присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описах, знаходяться на її відповідальному зберіганні». А також, гр. ОСОБА_1 визнала, що не повідомила про наявність реального конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а саме, директора державного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту».

Вислухавши пояснення, дослідивши в судовому засіданні зібрані по справі докази та оцінюючи їх в сукупності, суд вважає, що вина гр. ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень, пов`язаних з корупцією, відповідальність за які передбачена ч.1, ч.2 ст.172-7 КпАП України, знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду справи, зокрема:

- згідно копії наказу директора Центру № 21-н/тр від 01.02.2017 р., гр. ОСОБА_1 переведено на посаду комірника інструментальної комори (том справи 1, а.с.30);

- згідно копії наказу № 97-од від 25.10.2019 року «Про проведення інвентаризації і призначення інвентаризаційної комісії», встановлено, що даним наказом створені інвентаризаційні комісії з зазначенням їх складу, а саме - інвентаризаційні комісії: 1 корпусу, 2 корпусу та 3 корпусу. Одним із членів інвентаризаційної комісії 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» (розташований за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3), призначено комірника інструментальної комори Центру гр. ОСОБА_1 (том справи 2, а.с.93);

- згідно копії інвентаризаційного опису необоротних активів від 05.11.2019 р., встановлено, що 05.11.2019 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, склавши 05.11.2019 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі за №1, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 2, а.с.92);

- згідно копії інвентаризаційного опису необоротних активів від 04.11.2019 р., встановлено, що 04.11.2019 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1014 «Машини та обладнання» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, склавши 04.11.2019 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №1 до №16, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 3, а.с.91);

- згідно копії наказу № 92-од від 25.10.2018 року «Про проведення інвентаризації і призначення інвентаризаційної комісії», встановлено, що даним наказом створені інвентаризаційні комісії з зазначенням їх складу, а саме - інвентаризаційні комісії: 1 корпусу, 2 корпусу та 3 корпусу. Одним із членів інвентаризаційної комісії 3-го корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» (розташований за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3), призначено комірника інструментальної комори Центру гр. ОСОБА_1 (том справи 6, а.с.92);

- згідно копії інвентаризаційного опису необоротних активів від 02.11.2018 р., встановлено, що 02.11.2018 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, склавши 02.11.2018 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі за №1, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 6, а.с.91);

- згідно копії інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.11.2018 р., встановлено, що 01.11.2018 року на виконання інвентаризації, особами з числа працівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам`янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» та членів інвентаризаційної комісії 3 корпусу Центру, серед яких була присутя гр. ОСОБА_1 , як член інвентаризаційної комісії, гр. ОСОБА_1 , діючи, з однієї сторони, як член інвентаризаційної комісії та одночасно, як матеріально відповідальна особа, комірник інструментальної комори Центру, з іншої сторони, завізувала разом з іншими особами факт зняття фактичних залишків основних засобів, які обліковуються на субрахунку № 1014 «Машини та обладнання» та зберігаються за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Гайдамацька, 3, склавши 01.11.2018 року Інвентаризаційний опис необоротних активів, де у графі «члени комісії», та у графах «матеріально відповідальна особа» проставила власний підпис засвідчивши, що «Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №1 до №16, перевірено комісією в натурі в його присутності та внесено в опис. У зв`язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на її відповідальному зберіганні» (том справи 8, а.с.92).

Крім того, про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів гр. ОСОБА_1 не повідомлила, що підтверджується листом Міністерства освіта і науки України № 5/274-20 від 21.04.2020 року та листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 2181/0/211/20 від 06.05.2020 року (том справи 1, а.с.74-75).

Надані докази узгоджуються в цілому, не викликають сумніву та вказують на винуватість гр. ОСОБА_1 у вчиненні даних правопорушень.

Призначаючи адміністративне стягнення гр. ОСОБА_1 , суд враховує характер вчинених правопорушень, котрі стосуються засад запобігання та протидії корупції, а тому, вважає за необхідне накласти на гр. ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в межах, передбачених санкцією ч.2 ст.172-7 КпАП України.

Відповідно до ст.40-1 та зміни до ст.283 Кодексу України про адміністративне правопорушення, зміни до ст.4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється в дохід держави у розмірі 420 (чотириста двадцять) грн. 40 коп. у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення.

На підставі викладеного та керуючись ст.283, ст.40-1, ст.36 КпАП України

постановив:

ОСОБА_1 визнати винною у скоєнні адміністративних правопорушень, пов`язаних з корупцією, передбачених ч.1, ч.2 ст.172-7 КпАП України, та притягти до адміністративної відповідальності у вигляді стягнення штрафу у розмірі 200 (двосот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 3400 (три тисячи чотириста) гривень на користь держави.

Стягнути з гр. ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ), судовий збір у розмірі 420 (чотириста двадцять) грн. 40 коп. (Верхньодніпров.УК/В-Дніпр.р-н/22030101; код за ЄДРПОУ 37677195; Р/р UA398999980313121206000004063).

На постанову може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду на протязі 10 днів.

Строк пред`явлення постанови до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Суддя С.М. Бурхан

Постанова набрала законної сили _____

Previous document : 92389822
Next document : 92389825