Decision № 92389798, 23.10.2020, Vasylkivskyy Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
23.10.2020
Case No.
172/195/20
Document №
92389798
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 172/195/20

Провадження № 2/172/148/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2020 року Васильківський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Битяка І.Г. за участі секретаря судового засідання Глушко О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел. Васильківка у відсутність сторін, без фіксування судового засідання технічними засобами цивільну справу за позовом Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк» до ОСОБА_1 про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором,–

В С Т А Н О В И В

Позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом. В обґрунтування позовних вимог вказує, що 24.06.2016 року між ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», правонаступником якого є ПАТ АКБ «Індустріалбанк» та ОСОБА_1 укладений кредитний договір № 279244/592/к/Пр/07, відповідно до якого відповідачу надано кредит на споживчі цілі у сумі 12000,00 грн. строком 15 місяців, починаючи з 24.06.2016 по 24.09.2017 року, з процентною ставкою за кредитом 40% річних. Кредитор свої зобов`язання за договором виконав, надавши відповідачу, кредит у сумі визначеній у договорі. Однак останній, на порушення умов договору, свої зобов`язання належним чином не виконав, в результаті чого станом на 24.01.2020 року утворилася загальна заборгованість за кредитом з урахуванням штрафних санкцій у сумі 9168,78 грн.

Ухвалою судді від 21.07.2020 року провадження у справі відкрито та постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Представник позивача Слюніна Н.В. надала заяву про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, у відсутність представника позивача, не заперечує проти винесення заочного рішення.

Відповідач про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, відзив на позовну заяву у встановлений судом строк не подав.

На підставі ч. 3 ст. 211, ч. 2 ст. 247 ЦПК України справа слухається у відсутність сторін без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого.

24.06.2016 року між ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», правонаступником якого є ПАТ АКБ «Індустріалбанк» та ОСОБА_1 укладений кредитний договір № 279244/592/к/Пр/07, відповідно до якого відповідачу надано кредит на споживчі цілі у сумі 12000,00 грн. строком 15 місяців, починаючи з 24.06.2016 по 24.09.2017 року, з процентною фіксованою ставкою за кредитом 40% річних.

Відповідно до п. 2.5 вищевказаного договору погашення кредиту здійснюється щомісячно шляхом внесення готівки в касу банку з подальшим зарахуванням коштів на рахунок, вказаний в п. 2.3 договору, не пізніше термінів та в сумах, визначених в Додатку № 1 до цього договору.

Нараховані проценти за користування кредитом сплачуються позичальником щомісячно шляхом внесення готівкою в касу кредитодавця для зарахування на відповідний рахунок, вказаний в п. 4.2 договору, грошових коштів в сумі нарахованих за відповідний період процентів та не пізніше термінів, визначених в додатку № 1 до договору (п. 4.2 договору).

Згідно з п. 4.3 кредитного договору від 24.06.2016 року проценти за користування простроченою сумою кредиту нараховуються на прострочену фактичну кількість днів користування кредитом, включаючи день виникнення простроченої заборгованості та включаючи день погашення такої заборгованості за ставкою, яка визначається як сума ставки, визначеної договором та 15 процентів річних.

Відповідно до положень п.п. 6.2, 6.4 кредитного договору за прострочення позичальником визначеного договором строку сплати процентів за користування кредитом в розмірі, визначеному договором, позичальник сплачує кредитодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого невиконання зобов`язання за кожний день прострочення, а також у такому ж розмірі позичальником сплачується пеня за прострочення визначеного договором строку повернення кредиту.

Зобов`язання виникають з підстав, передбачених статтею 11 ЦК України, зокрема договорів.

За частиною першою статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів цього виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди (стаття 638 ЦК України).

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1054 ЦК України).

У статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 549 Цивільного кодексу України та умовами кредитного договору визначено, що у разі невиконання, чи несвоєчасного виконання зобов`язань в частині повернення кредиту та/або сплати процентів, комісій згідно з умовами кредитного договору, відповідач зобов`язаний сплатити позивачу неустойку (штраф, пеня).

Відповідно до вимог статей 610, 611 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором.

Згідно з наданим банком розрахунком, заборгованість ОСОБА_1 перед кредитором станом на 24.01.2020 року становить 9168,78 грн., яка складається із: суми простроченої заборгованості по кредиту – 2223,72 грн., суми простроченої заборгованості за нарахованими відсотками – 2785,31 грн., суми простроченої заборгованості по нарахованій комісії – 1740,00 грн., інфляційних нарахувань на суму простроченого кредиту – 532,07 грн., пені за прострочення сплати кредиту – 742,44 грн., пені за прострочення сплати нарахованих процентів – 702,52 грн., пені за несвоєчасну сплату нарахованої комісії – 448,72 грн.

Аналізуючи в сукупності наявні у справі докази, суд дійшов висновку, що з відповідача на користь Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк» слід стягнути суму заборгованості в розмірі 6980,31 грн.

Крім того, позивачем при зверненні до суду понесені судові витрати в розмірі 2102 грн. (судовий збір), які необхідно стягнути з відповідача на користь позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 141, 211, 247, 259, 263, 279 ЦПК України, ст.ст. 3, 11, 15, 525, 526, 549, 610, 611, 625, 1054 ЦК України, суд, -

У Х В А Л И В

1. Позов Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк» до ОСОБА_1 про дострокове стягнення заборгованності за кредитним договором – задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , на користь Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ 13857564) заборгованість за кредитним договором № 279244/592/к/ПР/07 від 24.06.2016 року в сумі 9168 (дев`ять тисяч сто шістдесят вісім) гривень 78 копійок, яка складається із: суми простроченої заборгованості по кредиту – 2223,72 грн., суми простроченої заборгованості за нарахованими відсотками – 2785,31 грн., суми простроченої заборгованості по нарахованій комісії – 1740,00 грн., інфляційних нарахувань на суму простроченого кредиту – 532,07 грн., пені за прострочення сплати кредиту – 742,44 грн., пені за прострочення сплати нарахованих процентів – 702,52 грн., пені за несвоєчасну сплату нарахованої комісії – 448,72 грн.

3. Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ 13857564) понесені судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2102 (дві тисячі сто дві) гривні.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Васильківський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя І.Г. Битяк

Previous document : 92365990
Next document : 92389799