Decision № 92329391, 21.10.2020, Solonianskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
21.10.2020
Case No.
192/2262/19
Document №
92329391
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 192/2262/19

Провадження № 2/192/790/20

РІШЕННЯ

Іменем України

"21" жовтня 2020 р. Солонянський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді Стрельникова О.О.

за участю секретаря судового засідання - Корота Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, звернувся до суду з позовом до відповідачки про стягнення заборгованості за кредитним договором, який в подальшому уточнив.

На обґрунтування своїх позовних вимог посилається на те, що між АТ «Державний ощадний банк України» та відповідачкою був укладений договір про споживчий кредит №0318/0132 про надання останній кредиту в сумі 30000 грн. 00 коп. зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 56 відсотків річних з терміном остаточного погашення кредиту не пізніше 01 листопада 2023 року.

У відповідності до умов договору банк свої зобов`язання виконав в повному обсязі та видав відповідачці кредит у розмірі, встановленому договором, а відповідачка свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконувала, у зв`язку з чим станом на 16 вересня 2020 року виникла заборгованість за кредитним договором в загальній сумі 15026 грн. 31 коп., з яких 7555 грн. 10 коп. - заборгованість за основним боргом, 5060 грн. 62 коп. - заборгованість за відсотками, 2000 грн. 79 коп. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, 146 грн. 43 коп. - 3 проценти річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту), 44 грн. 09 коп. - 3 проценти річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом, 187 грн. 40 коп. - втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту), 31 грн. 88 коп. - втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом, від сплати яких відповідачка ухиляється, у зв`язку з чим позивач змушений звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором в примусовому порядку до закінчення дії кредитного договору.

Представник позивача, який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, згідно вимог позовної заяви просив справу розглядати у його відсутність (а.с. 4).

Відповідачка яка належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася (а.с. 58). В судовому засіданні 10 вересня 2020 року підтвердила, що грошові кошти на підставі кредитного договору отримала, але кредит сплачувала не періодично у зв`язку з тяжким матеріальним становищем.

Суд дослідивши докази, що маються у справі, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.ст. 12, 13, 81 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках, а кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Статтею 82 ЦПК України передбачено, що обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання і право на яку згідно ст. 550 ЦК України виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до ст.ст. 610, 611 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, в тому числі припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, а також сплата неустойки.

Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення зміну, або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору відповідно до ст. 628 ЦК України становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Однією із різновидностей зобов`язання є кредитний договір, який укладається між сторонами відповідно до вимог ст.ст. 1046-1050, 1054-10561 ЦК України та відповідно до ст. 629 цього Кодексу є обов`язковим до виконання сторонами.

Згідно ч. 1 ст. 1054 та ч. 1 ст. 1055 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит, при цьому кредитний договір укладається в письмовій формі.

Судом встановлено, що між позивачем та відповідачкою ОСОБА_1 був укладений договір про споживчий кредит №0318/0132 від 02 листопада 2018 року (а.с. 6-14) про надання останній кредиту в сумі 30000 грн. 00 коп. терміном на 60 місяців зі сплатою за користування кредитом процентів в розмірі 56 % річних, нарахованих згідно п. 3.3 цього договору зі строком повернення кредиту не пізніше 01 листопада 2023 року.

Позивач свої зобов`язання виконав в повному обсязі та надав грошові кошти відповідачці.

Дані обставини відповідачка в судовому засіданні визнала в своїх поясненнях та не оспорювала.

Відповідачка в порушення умов договору не виконала взяті на себе грошові зобов`язання та не виплатила кредит у встановлений строк в повному обсязі, в зв`язку з чим, станом на 16 вересня 2020 року, виникла заборгованість за кредитним договором в загальній сумі 15026 грн. 31 коп., з яких 7555 грн. 10 коп. - заборгованість за основним боргом, 5060 грн. 62 коп. - заборгованість за відсотками, 2000 грн. 79 коп. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, 146 грн. 43 коп. - 3 проценти річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту), 44 грн. 09 коп. - 3 проценти річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом, 187 грн. 40 коп. - втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту), 31 грн. 88 коп. - втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом, що вбачається з наявної в матеріалах справи довідки (а.с. 64), а вказане свідчить про те, що у відповідачки виникла прострочена заборгованість, на яку позивачем нараховані відсотки, а також пеня та штрафи за порушення умов договору.

Таким чином, аналізуючи викладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідачки за спірним кредитним договором №0318/0132 від 02 листопада 2018 року заборгованості у загальній сумі 15026 грн. 31 коп. є обґрунтованими та у відповідності до ст.ст. 611, 615, 625 ЦК України підлягають задоволенню в повному обсязі, враховуючи, що в судовому засіданні відповідачка визнала позов та не оспорювала вимог позивача

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Таким чином, у зв`язку із задоволенням позовних вимог, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір сплачений ним під час звернення з позовом до суду (а.с. 5).

На підставі викладеного, ст.ст. 526-530, 533, 536, 549-551, 598, 610-615, 624-626, 638-643, 1046-10561 ЦК України; керуючись ст.ст. 12, 13, 19, 81, 141, 247, 259, 263-265, 274, 279, 280 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129, за договором про споживчий кредит №0318/0132 від 02 листопада 2018 року станом на 16 вересня 2020 року: заборгованість за основним боргом в розмірі 7555 (сім тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять) грн. 10 (десять) коп., заборгованість за відсотками в розмірі 5060 (п`ять тисяч шістдесят) грн. 62 (шістдесят дві) коп., пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків в розмірі 2000 (дві тисячі) 79 (сімдесят дев`ять) коп., 3 проценти річних за несвоєчасне погашення боргу (кредиту) в розмірі 146 (сто сорок шість) 43 (сорок три) коп., 3 проценти річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом в розмірі 44 (сорок чотири) грн. 09 (дев`ять) коп., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу в розмірі 187 (сто вісімдесят сім) грн. 40 (сорок) коп., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом в розмірі 31 (тридцять одна) грн. 88 (вісімдесят вісім) коп., а всього 15026 (п`ятнадцять тисяч двадцять шість) грн. 31 (тридцять одна) коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 (нуль) коп. судового збору.

Рішення суду може бути оскаржене безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з його дня складання.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Головуючий: суддя Стрельников О.О.

Previous document : 92329387
Next document : 92344867