Decision № 92327298, 21.10.2020, Chernihiv Circuit Administrative Court

Approval Date
21.10.2020
Case No.
620/3854/20
Document №
92327298
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року Чернігів Справа № 620/3854/20

Чернігівський окружний адміністративний суд

під головуванням судді Соломко І.І.,

за участю секретаря Пархомчука,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, без фіксування його за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку ст. 229 КАС України, в приміщенні суду справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариство з обмеженою відповідальністю ''Оптіма Факторинг'' про визнання неправомірними дій та скасування постанови,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Чернігівського окружного адміністративного суду перебуває справа за позовом ОСОБА_1 (далі також – позивач) до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі-відповідач), третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптіма Факторинг» (далі-третя особа) про визнання неправомірними дій та скасування постанови про стягнення виконавчого збору від 07.05.2020 ВП № 62000104.

Позовні вимоги мотивовані протиправністю постанови від 07.05.2020 ВП № 62000104, оскільки ухвалою суду Деснянського районного суду м. Чернігова від 28.07.2020 № 750/6696/19 виконавчий документ № 2-3539/09 визнано таким, що не підлягає виконанню, а відтак, відповідно до статті 27 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчий збір стягненню не підлягає.

16.09.2020 ухвалою суду позовну заяву залишено без руху.

05.10.2020 на виконання ухвали суду від 16.09.2020 позивачем недоліки позовної заяви усунуті.

Ухвалою суду від 12.10.2020 розгляд справи призначено за правилами розгляду окремих категорій термінових адміністративних справ.

Відповідач та третя особа відзив не надали.

Відповідно до частини шостої статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. При цьому неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може кваліфіковано судом як визнання позову ( ч. 4 ст.159 КАС України).

Ухвалою суду від 19.10.2020, без виходу до нарадчої кімнати, закрито підготовче засідання та призначено розгляд справи по суті.

У судове засідання учасники справи не з`явились, повідомлені належним чином, від позивача надійшла заява від 20.10.2020, в якій просить розглянути справу за його відсутності, позовні вимоги підтримує повністю. За таких обставин суд дійшов висновку розглянути справу на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Відповідно до частини четвертої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив таке.

07.05.2020 державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), (далі-державний виконавець) відкрито виконавче провадження № 62000104 за виконавчим листом №2-3589/09, виданого на підставі рішення Деснянського районного суду м.Чернігова від 25.06.2009 у справі №2-3589/09 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 1261907 грн. 88 коп. заборгованості за кредитом, та винесена постанова про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі 126190,79 грн. (а.с.30 на звороті)

Вважаючи дії державного виконавця та постанову про стягнення виконавчого збору від 07.05.2020 у ВП № 62000104 протиправними, позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Спірні правовідносини врегулювано Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 № 1404-VІІІ.

Преамбулою Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Пунктами 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Відповідно до частини першої статті 13 закону під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

За правилами частини п`ятої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону.

Водночас частиною сьомою статті 27 Закону передбачено, що у разі закінчення виконавчого провадження у зв`язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

Як слідує з частини сьомої статті 27 Закону України «Про виконавче провадження», законодавець чітко прив`язує настання наслідків у вигляді не стягнення та повернення виконавчого збору з певною умовою: закінчення виконавчого провадження у зв`язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.

Таким чином, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню у разі: 1) закінчення виконавчого провадження у зв`язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню; 2) визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. При цьому суд вважає, що для застосування частини сьомої статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» немає значення, коли виконавчий лист визнано таким, що не підлягає виконанню - до чи після закінчення виконавчого провадження.

Суд встановив, що ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 28.07.2020 № 750/6696/19 визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист за №2-3589/09, виданий на підставі рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 25.06.2009 у справі №2-3589/09 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 1261907 грн. 88 коп. заборгованості за кредитом.

Отже враховуючи, що ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 28.07.2020 № 750/6696/19 визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист за №2-3589/09, то з боржника виконавчий збір стягненню не підлягає. Відповідно, спірна постанова від 07.05.2020 ВП № 62000104 підлягає скасуванню.

В той же час, доводи, викладені на обґрунтування вимог про визнання протиправними дій відповідача, пов`язані винятково із суперечністю оскаржуваної постанови вимогам законодавства, що регулює спірні правовідносини, а тому судом не приймаються, оскільки вони охоплюються вимогою про скасування оскаржуваної постанови, яка є предметом спору в цій справі. Тому в цій частині позовних вимог слід відмовити.

У відповідності до вимог частин першої та третьої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Позивачем сплачений судовий збір в розмірі 1261,91 грн, тому з відповідача на користь позивача підлягають відшкодуванню судові витрати в розмірі 630,96 грн, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст.139, 227, 241-243, 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Скасувати постанову Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про стягнення виконавчого збору від 07.05.2020 ВП № 62000104 з ОСОБА_1 в розмірі 126190,79 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 630,96 (шістсот тридцять) грн 96 коп., сплачений відповідно до квитанції від 10.09.2020 № 92144.

Рішення суду набирає законної сили в порядку статті 272 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку статей 287 Кодексу адміністративного судочинства України.

Позивач: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідач: Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), вул.Саксаганського, 110, м.Київ, 01032, код ЄДРПОУ 34967593.

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю ''Оптіма Факторинг'', вул. Набережно - Лігова,8, м. Київ,04071, код ЄДРПОУ 41586256.

Повний текст рішення виготовлено 21 жовтня 2020 року.

Суддя І.І. Соломко

Previous document : 92327297
Next document : 92327300