Decision № 92272542, 16.10.2020, Tsiurupynskyi Raion Court of Kherson Oblast

Approval Date
16.10.2020
Case No.
664/3187/19
Document №
92272542
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

16.10.2020

Справа № 664/3187/20

Провадження № 2/664/301/20

РІШЕННЯ

Іменем України

16 жовтня 2020 року Цюрупинський районний суд

Херсонської області

у складі: суддя Никифоров Є.О.,

секретар судового засідання Кресальна Л.Р.,

за участю: представника позивача ОСОБА_1 ,

відповідача ОСОБА_2 ,

представника відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олешки в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2 , третя особа - Фермерське господарство «Кудаси», про стягнення грошових коштів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 в якому з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог просив стягнути з відповідача на його користь суму основного боргу за розпискою в розмірі 30000,00 доларів США, 3% річних в розмірі 2083,60 доларів США, суму основного боргу за розпискою з урахуванням індексу інфляції в розмірі 41910,27 грн. та 3% річних в розмірі 2569,73 грн.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідно до договору позики від 26.10.2017 року відповідач взяв в борг у позивача 30000,00 доларів США та 37000,00 грн. на розвиток ФГ «Кудаси», які зобов`язався повернути до 28.02.2019 року, проте свої зобов`язання не виконав, суму позики не повернув. Підтвердженням зобов`язань відповідача є відповідна розписка, що власноруч написана відповідачем.

Відповідач позовні вимоги не визнав та зазначив в своєму відзиві, що будь-яких грошових коштів від позивача він не отримував, а надана позивачем розписка була ним написана під тиском внаслідок погроз фізичною розправою зі сторони позивача та ОСОБА_5 , що можуть підтвердити свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 .

Представник позивача в судовому засідання позовні вимоги підтримала та пояснила, що відповідачем не надано достатніх доказів здійснення на нього психологічного тиску та погроз фізичною розправою.

Відповідач та його представник в судовому засіданні пояснили, що відповідач з приводу погроз фізичною розправою на його адресу до правоохоронних органів не звертався, договір про спільну діяльність між ним та позивачем не укладався.

Представник третьої особи ФГ «Кудаси» в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Судом встановлено, що 26.10.2017 року між позивачем та відповідачем укладеного договір позики відповідно до умов якого відповідач взяв в борг у позивача 30000,00 доларів США та 37000,00 грн. на розвиток ФГ «Кудаси», та зобов`язався повернути вказані кошти до 28.02.2019 року, проте свої зобов`язання не виконав, суму позики не повернув. Підтвердженням зобов`язань відповідача є відповідна розписка про отримання грошових коштів, що власноруч написана відповідачем 26.10.2017 року.

Відповідно до частини першої статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з частиною першою статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, отже, позивач вправі вимагати від відповідача сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, оскільки іншого розміру відсотків за користування грошовими коштами сторони не встановили.

Відповідно до ч. 2 ст. 78 ЦПК України, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно із частиною другою статті 1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей, крім того, ст. 1051 ЦК України передбачає, що позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором, при цьому, якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. Це положення не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини.

Посилання відповідача, що написання розписки було наслідком застосування до нього психологічного насильства та погроз фізичною розправою зі сторони позивача та ОСОБА_5 суд до відхиляє з наступних підстав.

Судом отримано заяву позивача, опитаного в якості свідка в порядку ст. 93 ЦПК України, в якій він спростовує застосування будь-якого тиску до відповідача.

Судом допитано в якості свідка відповідача ОСОБА_2 , який показав, що особисто в позивача ніяких коштів не брав, а грошів фактично йому надавав ОСОБА_5 . Восени 2017 року до нього приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та почали вимагати повернення раніше наданих йому коштів та погрожували забрати все майно та підвісити за ноги, а тому він написав дві розписки, окремо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Розписку написав на другому поверсі будинку, при цьому, в будинку, на першому поверсі були його дружина і працівники, які могли чути його розмову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Судом допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що є дружиною відповідача. Одного разу до її чоловіка приїхали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з якими в її чоловіка відбулася розмова на підвищених тонах на вулиці з приводу грошей. Про цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_5 кричали на ОСОБА_2 , погрожували забрати трактор і поле. Після цього її чоловік разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 піднялися на другий поверх будинку, було чути як вони кричали «пиши розписку».

Судом допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що відповідач є її братом. Вона працює в ФГ «Кудаси» управляючим. Одного разу до ОСОБА_2 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та вимагали в брата повернути кошти, погрожували «вивезти в посадку». Після цього ОСОБА_2 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 піднялися на другий поверх будинку, було чути як вони кричали «пиши розписку».

Судом допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що він особисто та ОСОБА_4 мали ділові стосунки з ОСОБА_2 . Останній не повернув ОСОБА_4 кошти, які він надавав для розвитку фермерського господарства. При написанні розписки ОСОБА_4 він не був присутній. Про будь-який тиск на ОСОБА_2 зі сторони ОСОБА_4 йому не відомо.

Судом допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що він є племінником відповідача, працював у нього бригадиром. В 2017 році приїжджав ОСОБА_4 . Із ОСОБА_2 вони піднялися на 2 поверх. Було чути крики і погрози ОСОБА_4 , що останній все майно ОСОБА_2 забере собі.

Показання допитаного в якості свідка відповідача та свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо здійснення ОСОБА_4 тиску та погроз в адресу ОСОБА_2 суд оцінює критично та вважає їх недостовірними оскільки сам позивач є заінтересованою особою, при цьому, свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 є родичами позивача. Свідок ОСОБА_5 взагалі заперечив свою присутність при написанні ОСОБА_2 26.10.2017 року розписки ОСОБА_4 . Позивач в своїх показаннях, викладених в заяві свідка, заперечив застосування будь-якого тиску до ОСОБА_2 . Оцінюючи показання відповідача як недостовірні суд також приймає до уваги той факт, що відповідач з приводу погроз застосування насильства щодо нього до правоохоронних органів не звертався.

Таким чином, суд приходить до висновку, що надана позивачем розписка від 26.10.2017 року є належним доказом факту укладення договору позики та факту передачі грошової суми позичальнику оскільки договір позики укладено на суму, що перевищує двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, відповідно, договір позики мав бути укладений в письмовій формі.

За вказаних обставин рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. Судом також не було встановлено, що договір укладено внаслідок обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або укладення ним договору позики під впливом тяжкої обставини.

Таким чином, відповідачем не виконано належним чином зобов`язання щодо повернення боргу у встановлений договором строк, а тому право позивача на повернення йому суми позики є порушеним та підлягає захисту шляхом стягнення з позичальника суми боргу, а також трьох відсотків річних, інфляційних втрат, відповідно до положень ст. 625 ЦК України.

З наданого позивачем розрахунку, з яким суд погоджується, вбачається, що за період з 28.02.2018 року по 22.06.2020 року 3% річних від суми боргу в доларах США склали 2083,60 доларів США, інфляційне збільшення суми боргу в гривні становить 41970,27 грн., 3% річних від суми боргу в гривні - 2569,73,00 грн., всього до стягнення 32 083,60 доларів США (30000+2083,60+32083,60) та 44 480,00 грн. (37000+4910,27+2569,73+44480).

Судові витрати, що складаються з витрат по сплаті судового збору в сумі 9605,00 грн., що понесені позивачем, відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, підлягають стягненню з відповідача оскільки позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 509, 525, 526, 610, 625, 1046, 1047, 1051 ЦК України, ст.ст. 10, 78, 81, 141, 259, 263-265 ЦПК України, суд

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_4 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_4 32 083 (тридцять дві тисячі вісімдесят три) долари США 60 центів.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_4 44 480 (сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят) грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_4 судові витрати по сплаті судового збору в сумі 9 605 (дев`ять тисяч шістсот п`ять) грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу до Херсонського апеляційного суду через Цюрупинський районний суд Херсонської області протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідач: ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Третя особа: ФГ «Кудаси», ЄДРПОУ 31694152, 75110, Херсонська область, с. Козачі Лагері, вул. Мічуріна, 44.

Повний текст виготовлено 19.10.2020 року.

Суддя Є.О. Никифоров

Часті запитання

Який тип судового документу № 92272542 ?

Документ № 92272542 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92272542 ?

Дата ухвалення - 16.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92272542 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92272542 ?

В Tsiurupynskyi Raion Court of Kherson Oblast
Previous document : 92242766
Next document : 92272545