Decision № 92236868, 12.10.2020, Zavodskyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
12.10.2020
Case No.
487/2710/20
Document №
92236868
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 487/2710/20

Провадження № 2-о/487/89/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2020 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого - судді Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судового засідання Полінкевич К.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Миколаєві цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересовані особи Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, Третя Миколаївська державна нотаріальна контора Миколаївської області, про встановлення факту належності правовстановлюючого документу

В С Т А Н О В И В:

18.05.2020 до суду надійшла заява ОСОБА_1 , заінтересовані особи Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, Третя Миколаївська державна нотаріальна контора Миколаївської області, про встановлення факту належності правовстановлюючого документу, а саме свідоцтва про право власності на житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами АДРЕСА_1 №382 від 24.11.1986 року.

В обґрунтування вимог у заяві зазначено, що 28.08.2018 року після смерті матері заявника ОСОБА_2 відкрилась спадщина на житловий будинок АДРЕСА_1 , яку він фактично прийняв. Під час вчинення нотаріальних дій щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину було встановлено невідповідності написання по-батькові прабабусі заявника ОСОБА_3 , яка зазначена власницею житлового будинку, в зв`язку з чим 05.12.2019 року державним нотаріусом винесено постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо видачі заявнику свідоцтва про право на спадщину та роз`яснено право на звернення до суду за захистом прав. Зазначені обставини і стали підставою для звернення до суду із вищезазначеною заявою. Посилаючись на викладене представник заявника просив заяву задовольнити.

У судове засідання заявник не з`явився, у заяві просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заяви підтримав та просив їх задовольнити.

Представник заінтересованої особи Третьої Миколаївської державної нотаріальної контори Миколаївської області до суду не з`явився, поштою до суду надійшла його заява з проханням розглянути справу без представника державної нотаріальної контори.

Представник заінтересованої особи Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради до суду не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути справу за його відсутності та вирішити справу на розсуд суду.

Дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає, що заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

П. 6 ч. 1 ст. 315 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім`ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорт.

В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

При розгляді справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені ініціали суд повинен запропонувати заявникові подати докази про те, що правовстановлюючий документ належить йому і що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення. Разом з тим, цей порядок не застосовується, якщо виправлення в таких документах належним чином не застережені або ж їх реквізити нечітко виражені внаслідок тривалого використання, неналежного зберігання, тощо. Це є підставою для вирішення питання про встановлення факту, про який йдеться в документі, відповідно до чинного законодавства.

Судом встановлено, що заявник ОСОБА_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно свідоцтва про народження заявника серії НОМЕР_1 його матір`ю є ОСОБА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 мати заявника ОСОБА_2 померла.

Після її смерті заявник звернувся до Третьої Миколаївської державної нотаріальної контори Миколаївської області з питання оформлення своїх спадкових справ за законом.

Постановою державного нотаріуса від 05.12.2019 року заявнику відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом з тих підстав, що нотаріус позбавлений можливості встановити належність спадкового майна ОСОБА_4 через розбіжності у написанні по батькові власника спадкового майна ОСОБА_3 .

Так, згідно свідоцтва про право власності на житловий будинок, виданого Відділом комунального господарства Заводського району 13.12.1986 року ОСОБА_4 є власником житлового будинку АДРЕСА_1 .

Згідно даних домової книги домоволодіння АДРЕСА_1 ОСОБА_3 проживала у зазначеному будинку з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 померла (свідоцтво про смерть НОМЕР_2 ).

Згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 ОСОБА_3 є матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після реєстрації шлюбу прізвище ОСОБА_5 змінено на « ОСОБА_6 ». А ОСОБА_7 є матір`ю ОСОБА_2 (свідоцтво про народження НОМЕР_4 ).

Заявник ОСОБА_1 є сином ОСОБА_2 , що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_5 .

Таким чином, судом встановлено, що при зазначені у свідоцтві про право власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , виданого Відділом комунального господарства Заводського району 13.12.1986 року по батькові власника будинку - прабабусі заявника ОСОБА_3 помилково зазначено як « ОСОБА_8 ».

Згідно з вимогами Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» суд може встановлювати факти, що породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або виникнення особистих чи майнових прав громадян.

Також згідно п. 12 вищевказаної Постанови, при розгляді справи про встановлення відповідно до п. 6 ст. 273 ЦПК України (в редакції від 15.12.2017 ст. 315 ЦПК України) факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені ініціали, суд повинен запропонувати заявникові подати докази про те, що правовстановлюючий документ належить йому і що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення. Разом з тим, цей порядок не застосовується, якщо виправлення в таких документах належним чином не застережені або ж їх реквізити нечітко виражені внаслідок тривалого використання, неналежного зберігання, тощо. Це є підставою для вирішення питання про встановлення факту, про який йдеться в документі, відповідно до чинного законодавства.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за можливе встановити факт належності ОСОБА_3 правовстановлюючого документу – свідоцтва про право власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , №382 від 13.12.1986 року.

Частиною 7 статті 294 ЦПК України встановлено, що при ухваленні судом рішення в справах окремого провадження, судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

Керуючись ст.ст. 293, 260-263, 315, 319 ЦПК України суд, -

В И Р І Ш И В:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, Третя Миколаївська державна нотаріальна контора Миколаївської області, про встановлення факту належності правовстановлюючого документу - задовольнити.

Встановити факт, що свідоцтво про право власності на житловий будинок АДРЕСА_2 від 13.12.1986 року, видане Відділом комунального господарства Заводського району належить ОСОБА_3 .

При ухваленні судом рішення в справах окремого провадження, судові витрати не відшкодовуються.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Миколаївського Апеляційного суду або через Заводський районний суд м. Миколаєва протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Заявник: ОСОБА_1 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Заінтересовані особи: Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Погранична, 9, ЄДРПОУ 05410599.

Третя Миколаївська державна нотаріальна контора Миколаївської області, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Погранична, 40, ЄДРПОУ 02892652.

Суддя В.О. Гаврасієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92236868 ?

Документ № 92236868 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92236868 ?

Дата ухвалення - 12.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92236868 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92236868 ?

В Zavodskyi District Court of Mykolayiv City
Previous document : 92236867
Next document : 92236870